Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Šenghenský prostor bez hraničních kontrol by se měl rozšířit na dalších 8 zemí v dříve schválených termínech

[14.07.2007]

Evroská unie

ČRo1-Radiožurnál: Šenghenský prostor bez hraničních kontrol by se měl rozšířit na dalších 8 zemí v dříve schválených termínech

Volný pohyb osob přes vnitřní hranice EU

Moderátor

Šenghenský prostor bez hraničních kontrol by se měl rozšířit na dalších 8 zemí v dříve schválených termínech. S takovým záměrem se rozešli ze své dvoudenní schůzky v rakouském Innsbrucku ministři vnitra deseti evropských zemí. Bez kontrol by tedy mělo být cestování u pozemních a námořních hranic k 31. prosinci letošního roku a u vzdušných hranic ke konci března příštího roku. Jaké další dohody ministerské setkání přineslo? Otázka pro českého ministra vnitra Ivana Langera, který je teď hostem ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý večer.

Host (Ivan Langer):

Dobrý večer, přeji.

Moderátor

Pane ministře, vy schůzku i přes některé přetrvávající problémy považujete za úspěšnou. Proč?

Host (Ivan Langer):

Úspěšná proto, že jsme se navzájem informovali o stavu připravenosti nových členských zemí. Já jsem podal informaci svým kolegům, že Česká republika úspěšně zvládla připojení k informačnímu systému ... a že máme předběžné informace o tom, že jsme také zvládli testování na letišti Brno ... Podařilo se nám také potvrdit ony dva termíny, které jste zmiňoval a myslím si, že to je úspěch.

Moderátor

V závěrečném prohlášení účastníků takzvaného Salzburského fóra se připomíná, že předpokladem rozšíření zůstává splnění všech kritérií - tedy Česká republika, řekněme, v polovině července roku 2007 už má vše splněno?

Host (Ivan Langer):

Ty nejdůležitější věci, které se nás týkají, to znamená zajištění kontroly na vzdušných hranicích, to je letiště Ruzyně a Brno, proběhlo úspěšně, máme připravené a schválené vlastně nezbytné zákony. Probíhá v tuto chvíli úspěšné testování informačního systému a také jsme jasně definovali transformaci služby cizinecké a pohraniční policie, z níž vyplývá, že hustota policistů v tom příhraničí česko-německém a česko-rakouském zůstala stejná, i když z řad služby cizinecké pohraniční policie odejde 2000 policistů.

Moderátor

Říkáte, že zůstane stejná ta hustota. Česká republika po vstupu do Šenghenského prostoru přestane kontrolovat asi 2000 kilometrů hranic. Tedy v příhraničních oblastech policejní jednotky nebudou nijak posílené?

Host (Ivan Langer):

Ti policisté, kteří odcházejí od cizinecké a pohraniční policie zůstanou v těch teritoriích, protože přejdou do útvaru služby pořádkové, železniční a dopravní policie. To znamená, zůstanou na těch svých místech, takže hustota policistů tam bude i nadále stejná a nemůže to vést ke zhoršení bezpečnostní situace.

Moderátor

Zpátky k jednání v Innsbrucku. Dokument nazvaný Innsbrucká deklarace nenaznačuje žádný odklad rozšíření Šenghenského prostoru, ale včera se objevila informace, že rozšíření je ohroženo některými dosavadními členy. Jaké jsou vaše informace?

Host (Ivan Langer):

Ano, dostali jsme informaci, že v rámci testování připojení některých starých členských zemí 9 z nich neuspělo, což je velmi vážná informace, neboť nedodržení toho velmi napjatého termínu by mohlo ohrozit přerušení hraničních kontrol na začátku příštího roku. Proto jsme také přivítali iniciativu komisaře Franca Frattiniho i portugalského ministra vnitra ... v tom smyslu, že se obrátí na všechny členské země, připomene, že je nezbytně nutné ten termín dodržet a to se také objevilo jako součást naší výzvy v Innsbrucké deklaraci.

Moderátor

Jak jste zmínil 9 dosavadních členských států propadlo při testech zapojení do informačního systému ... Je tedy nějaký konkrétní časový termín, do kdy musí země příslušné podmínky nezbytně splnit?

Host (Ivan Langer):

Ano. Ten termín je velmi napjatý, ale velmi přesně stanovený. A je to začátek září, kdy po implementaci toho systému po zkoušení propojení s centrálou nastane v září ostré testování, které poběží zhruba tři měsíce a teprve ten ostrý test po kontrole pozemních hranic například na Slovensku, v Polsku a v těch dalších zemích, které budou mít vnější hranici, odpoví zcela jednoznačně na otázku, jestli se to zvládne či nikoliv. Já jsem stále přesvědčen, že se to podaří a že i to selhání, ke kterému došlo, nyní bude spíše výzvou k tomu, aby všechny členské země udělaly maximum pro to, aby ona pomyslná zeď, která stále ještě dělí Evropu na dvě části na začátku příštího roku padla.

Moderátor

Ovšem teď zcela upřímně. Všichni známe to, že například maastrichtská kritéria byla také předepsána a některými zemím se nakonec udělily výjimky. Nehrozí cosi podobného i v této záležitosti?

Host (Ivan Langer):

Nemůže, pokud trvá společný zájem rozšířit Šenghen, protože portugalské řešení ... je postaveno na národních programech a tady je nezbytně nutné, aby každá členská země byla schopna se připojit, sdílet ty klíčové informace o pohřešovaných osobách, po osobách, po kterých se pátrá a zejména informace o osobách, které jsou nežádoucí, aby vstoupily do tohoto prostoru.

Moderátor

Konečné slovo má mít v říjnu hodnotící komise odborníků, která určí, zda všechny země splnily všechna kritéria vstupu. Teď nechci malovat čerta na zeď, ale přesto co by se případně dělo, pokud by to konstatovat nemohla?

Host (Ivan Langer):

Pak by to znamenalo z našeho pohledu tragédii, protože by došlo k dalšímu odkladu a i nadále bychom byli občané Evropské unie druhé kategorie. Pro nás je důležité, abychom mohli říci, na naší straně je vše splněno, aby to samé mohli říct i naši kolegové ze zbývajících nových členských zemí a já jsem přesvědčen, že hodnoty, které jsou ve hře, jsou natolik významné, tady hrajeme o důvěryhodnost Evropské unie jako takové, že nakonec se to přece jen podaří.

Moderátor

A jaká další témata se na jednání, ze kterého jste se dnes vrátil zpátky, probírala?

Host (Ivan Langer):

Z těch konkrétních, která se týkají bezprostředně České republiky, to bylo mistrovství Evropy v kopané, které v příštím roce bude organizováno Rakouskem a Švýcarskem. Hovořili jsme o možnosti zavedení dočasných kontrol na hranicích a také o policejní spolupráci, která by měla vést k eliminaci rizik násilí, které by provázelo tuto významnou sportovní událost.

Moderátor

Už se ví, kolik českých policistů případně v příštím roce do Rakouska a Švýcarska v době šampionátu zamíří?

Host (Ivan Langer):

V tuto chvíli ne, ale my pracujeme na společné dohodě s Rakouskem, která by měla vést za prvé k výměně informací mezi jednotlivými policiemi tak, abychom eliminovali ty rizikové fanoušky už například na území České republiky, za druhé abychom mohli vyslat naše policisty v uniformách na místo tak, jak se to osvědčilo v průběhu mistrovství světa v kopané v Německu a současně abychom mohli vyslat také naše spotery, což jsou policisté, kteří působí přímo mezi fanoušky, nejsou v uniformě, jsou v civilu, jsou označeni jako policisté a znají ty fanoušky bezprostředně, takže mohou s nimi komunikovat a mohou předcházet vzniku nějakých nepokojů.

Moderátor

Říká český ministr vnitra Ivan Langer. Děkujeme a na slyšenou.

Host (Ivan Langer):

Hezký den přeji.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Stalo se dnes, 13. července 2007