Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Tisková konference ministra vnitra k analýze odposlechů

[29.06.2007]

Odposlechy

MV: Tisková konference ministra vnitra k analýze odposlechů

Odposlechy

Ministra vnitra Ivan Langer na dnešní tiskové konferenci informoval o výsledcích analýzy nasazování odposlechů za rok 2006.

„Při nástupu do funkce ministra vnitra jsem slíbil, že provedeme řadu systémových změn, které mají vést ke zlepšení situace v resortu, posílení důvěryhodnosti jak Ministerstva vnitra, tak i policie. Předloženou analýzou odposlechů a záznamů za rok 2006 plním co jsem slíbil“, uvedl tiskovou konferenci ministr vnitra Ivan Langer.

V roce 2006 bylo nasazeno celkem 7599 odposlechů a jde o mírný nárůst oproti předchozímu roku.  

Při vytváření analýzy za rok 2006 byly zjištěny některé problémy. Mimo jiné neexistence systému ani odpovídající metodiky pro sběr a vyhodnocování dat odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu. Proto byla ustavena pracovní komise k řešení problematiky vyhodnocování odposlechů. Jejím úkolem je mimo jiné zpracování jednotného metodického pokynu, který komplexně upraví tuto oblast - možnost pravidelného vyhodnocování sběru dat. Výsledkem bude každoroční pravidelná analýza s vypovídající hodnotou. Dle nové metodiky bude vypracována analýza za rok 2007.

Dílčí výsledky analýzy také ukázaly, že roste podíl organizovaného zločinu na celkové kriminalitě a odposlechy jsou pro boj s touto formou trestné činnosti nutné. Jejich nasazování se ale vždy musí podřídit zákonným normám a musí být důsledně sledována a vyhodnocována jejich efektivita. Z analýzy je dále zřejmé, že počet nasazených odposlechů není vázán na počet klientů telefonních operátorů.

Ministr vnitra zároveň prezentoval změny nutné pro efektivní a bezpečné nasazování odposlechů, kterými jsou:
- každoročně zpracovaná analýza nasazování a efektivity odposlechů,
- vypracování podrobné metodiky evidence a vyhodnocování odposlechů,
- zpřísnění pravidel pro nasazení odposlechu,
- omezení počtu osob zpracovávajících odposlechy,
- maximálně důsledná evidence pořizovaných kopií materiálů,
- omezení počtu osob seznamovaných se sledovanými účastnickými čísly,
- systematická a důsledná kontrola.

Cílem všech těchto opatření je vrátit české veřejnosti důvěru v bezpečnostní a justiční systém a garantovat občanům jistotu, že jejich práva a svobody budou respektovány a také chráněny.


 


 

Ministr vnitra Ivan Langer se vyjadřuje k analýze odposlechů
 - zvukový záznam z tiskové konference věnované analýze odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí za rok 2006 (29.6.2007)

Fotogalerie z tiskové konference je k dispozici na www.mvcr.cz.

Ministerstvo vnitra, 29. června 2007

 

Každý z nás má právo na svůj názor