Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Další krok na cestě k e-Governmentu

[20.06.2007]

eGovernment

MV: Další krok na cestě k e-Governmentu

Jednodušší komunikace občanů s úřady

Poslanecká sněmovna na svém dnešním jednání schválila vládní návrh novely zákona o informačních systémech veřejné správy, který sněmovně předložil ministr vnitra Ivan Langer. Tato úprava, prostřednictvím projektu CZECH POINT přináší průlomové zjednodušení jednání občana s úřady.

Schválený návrh přináší zásadní rozšíření počtu kontaktních míst veřejné správy, na nichž bude možné získat výpis z evidence. Současně bude možné na těchto kontaktních místech získat nově i výpis z evidence Rejstříku trestů, což dosud možné nebylo. Základem sítě CZECH POINTů budou matriční úřady (asi 1300 míst) a pobočky České pošty (asi 2000 míst). Kromě toho bude možné tyto služby využít také u krajských úřadů, vybraných zastupitelských úřadů a na kontaktních místech Hospodářské komory. Vznikne tak nesmírně hustá síť pomocí níž se zásadním způsobem zvýší dostupnost služeb veřejné správy.

Návrh neklade zvýšené nároky na rozpočet jednotlivých subjektů, které se stanou kontaktními místy. Náklady na technické zabezpečení u jednotlivého kontaktního místa se odhadují na 76 000 Kč během prvních tří let. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva vnitra. Schválený návrh předpokládá zachování stávající výše poplatku na 50 Kč, umožňuje však současně i možnost jeho snížení.

Systém elektronické komunikace s úřady již byl v praxi ověřen úspěšným pilotním projektem CZECH POINT, který byl zahájen letos v dubnu, a který již občanům umožňuje na jednom místě získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. V konečné fázi bude mít každý občan možnost elektronicky komunikovat s úřady z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít.

Schválený návrh směřuje k vybudování sítě základních kontaktních míst veřejné správy   v rámci projektu CZECH POINT, jakožto dalšího kroku směřujícího k rozvoji e-Governmentu v ČR. V rámci e-Governmentu by mělo postupně dojít:
1. ke spojení sil Ministerstva informatiky a Ministerstva vnitra - již se stalo,
2. k vytvoření kontaktních míst CZECH POINT – o tom dnes hlasujeme,
3. k elektronizaci správního procesu,
4. k vytvoření zkoordinovaného systému základních registrů veřejné správy,
5. k vytvoření jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 20. června 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor