Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Ministr vnitra Ivan Langer jednal s místopředsedou Evropské komise Franco Frattinim

[14.06.2007]

Evroská unie

MV: Ministr vnitra Ivan Langer jednal s místopředsedou Evropské komise Franco Frattinim

Schengenská spolupráce, vízová a azylová politika EU

Ministr vnitra Ivan Langer se dnes sešel s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro spravedlnost a vnitřní věci Franco Frattinim. V rámci setkání byla projednávána aktuální témata, a to zejména schengenská spolupráce, vízová politika, budoucnost azylového systému nebo priority předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti vnitřních věcí.

Nejdůležitějším bodem jednání byla aktuální situace připravenosti České republiky na vstup do schengenského prostoru. Česká republika se intenzivně připravuje na to, aby 31. prosince 2007 rozšířila spolu s dalšími osmi novými členskými zeměmi EU skupinu států podílejících se na schengenské spolupráci. Místopředseda Evropské komise Franco Frattini sdělil: „Každá přistupující země je hodnocena zvlášť a Česká republika je velmi dobře připravena na vstup do schengenského prostoru.“ Zrušení kontrol na letištích proběhne v březnu, a to z technických důvodů (změna letových řádů, která probíhá koordinovaně pro všechny mezinárodní letecké společnosti). Ministr vnitra Ivan Langer dodal, že Česká republika respektive Ministerstvo vnitra plní nutné předpoklady pro vstup do schengenského prostoru dle přesně stanoveného harmonogramu a velmi intenzivně na přípravách pracuje. Dále zdůraznil: „Česká republika svým občanům garantuje, že po vstupu do schengenského prostoru budou občany první kategorie, že padne ona pomyslná železná opona, která dělí staré a nové členské země.“

Dále byla projednána otázka jednotné vízové politiky EU, a to konkrétně rozšíření bezvízového styku s některými význačnými partnerskými zeměmi, zejména s USA a Kanadou. Podle komisaře Frattiniho je nutné překonat jakékoli rozdíly v zacházení s občany jedné kategorie členských států a druhé kategorie členských zemí, jakékoli rozdíly do budoucnosti EU nechce tolerovat. Frattini na zasedání Rady v Lucemburku 12. června 2007 informoval ministry o svém plánu zaslat dopis zmíněným partnerským zemím, který oficiálně toto stanovisko podpoří. Ministr vnitra Ivan Langer k vízové problematice dodal: „Česká republika se k tomuto diplomatickému kroku staví velmi vstřícně a já osobně jsem za tuto iniciativu vděčný.“

V souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU ministr vnitra informoval komisaře o otázkách azylové a migrační politiky a zmínil, že v tuto chvíli je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložen nový zákon, který zpřísňuje pravidla v oblasti migrace a azylu. Azylová politika České republiky musí být postavena na principech solidarity a bezpečnosti. Solidarita představuje otevřenost České republiky vůči uprchlíkům z nedemokratických režimů a naproti tomu musí princip bezpečnosti zaručovat občanům ČR to, aby tento systém nebyl zneužitelný.

Rádio vnitro - zvukový záznam

 
 
 

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 14. června 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor