Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Výsledky jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra v Lucemburku

[13.06.2007]

Evroská unie

MV: Výsledky jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra v Lucemburku

Prümská úmluva, Schengenský informační systém

Ministr vnitra Ivan Langer se zúčastnil jednání Rady ministrů pro justici a vnitro, která se uskutečnila 12. a 13. června v Lucemburku. Na této Radě se ministři věnovali především dvěma důležitým agendám, a to Prümské úmluvě a Schengenskému informačnímu systému.

Nejdůležitějším bodem včerejšího jednání Rady byla integrace Prümské úmluvy do právního řádu EU. Účelem Prümské úmluvy o vystupňování přeshraniční spolupráce zejména při potírání terorismu, přeshraniční trestné činnosti a nelegální migrace je především posílením praktických aspektů policejní spolupráce. K převedení do práva EU došlo u automatické výměny informací z databází profilů DNA a daktyloskopických stop a přístupu do registrů vozidel. Dále jde o podmínky výměny dat v souvislosti s událostmi velkého rozsahu s přeshraniční dimenzí, o podmínky výměny dat za účelem prevence teroristických činů a o podmínky a postup při prohloubení přeshraniční policejní spolupráce. Všechna tato opatření jsou provázána s náležitou ochranou základních lidských práv, zejména ochranou osobních údajů. Prümská úmluva, která byla podepsaná 27. května 2005 Belgií, SRN, Španělskem, Francií, Lucemburskem, Nizozemím a Rakouskem, bude tedy rozšířena ve lhůtě 3 let na všechny členské státy EU.

Dalším bodem, kterému se Rada ministrů věnovala, byl Schengenský informační systém. Rada vyslechla informaci Portugalska o pokroku v realizaci projektu SISone4all s tím, že vše běží dle schváleného harmonogramu. Rada potvrdila své rozhodnutí z loňského prosince, že při splnění všech podmínek dojde u devíti nových členských států včetně ČR ke zrušení kontrol na vnitřních pozemních a mořských hranicích EU na konci prosince 2007 a na letištích nejpozději v březnu 2008. Rada vzala na vědomí informaci o průběhu schengenského hodnocení nových členských států. Příprava České republiky probíhá dle stanoveného harmonogramu. V současné době se hlavní úsilí hodnocených států soustředí na přípravu na připojení k Schengenskému  informačnímu systému (SIS) k 1. září 2007.

Včerejší jednání Rady ministrů bylo dále zaměřeno na otázku globálního přístupu k migraci, na Vízový informační systém, ministři diskutovali o Europolu a o společném azylovém systému.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 14. června 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor