Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Ivan Langer: 20 minut Martina Veselovského

[04.07.2007]

Bezpečnost

ČRo1-Radiožurnál: Ivan Langer: 20 minut Martina Veselovského

Terorismus, práce Inspekce MV

Moderátor (Martin Veselovský):

Minimálně podle dvou zdrojů americké televizní stanice ABC a podle serveru blízkého zpravodajským službám Depkafile by měl v Praze v současné době hrozit teroristický útok. Informace údajně pocházejí z tajné zprávy amerického protiteroristického úřadu pro vnitřní bezpečnost, varována měla být i česká vláda. Ta říká, že události v Británii monitoruje. A ještě jedna událost zasáhla české bezpečnostní složky. Po 10 měsících ukončila Inspekce ministra vnitra vyšetřování organizované trestné činnosti uvnitř dopravní policie. Několik policistů se domluvilo s odtahovou službou a za úplatky v řádu tisíců korun denně jí dávali tipy na havárie. Ministr vnitra to považuje za důležité odhalení organizované skupiny, je ovšem zřejmé, že nejde o ojedinělý případ. A v olomouckém studiu Českého rozhlasu je nyní u mikrofonu ministr vnitra a místopředseda ODS, Ivan Langer. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Host (Ivan Langer):

Dobrý den přeji.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane ministře, začněme bezpečnostní situací. Zeptám se úplně jednoduše, dostala česká vláda od americké strany někdy v minulých dnech či týdnech varování, že by našemu území mohl hrozit teroristický útok?

Host (Ivan Langer):

Žádné varování oficiální cestou, ale mohu říct i neoficiální cestou, česká vláda od Spojených států amerických nedostala.

Moderátor (Martin Veselovský):

Jak vypadá neoficiální cesta, pane ministře?

Host (Ivan Langer):

Tak vy jste řekl vláda. Ono takovéto varování nemusí jít cestou vláda-vláda, ale ty informace si sdílejí jednotlivé zpravodajské služby tak, jak tomu bylo v minulosti a já mohu říct, že české bezpečnostní instituce v tuto chvíli nemají žádné věrohodné ověřené informace, které by nasvědčovaly tomu, že i České republice hrozí stejné riziko teroristických útoků, jak jsme jim byli svědky v Británii.

Moderátor (Martin Veselovský):

Teď to neberte jako útok na vaši osobu, ale je možné, pane ministře, že o tom nevíte, že takové varování přišlo? Že zůstalo třeba někde na nižších stupních, které ho vyhodnotily jako, řekněme, nepravděpodobné?

Host (Ivan Langer):

Nedokážu si představit, že pokud by takovéto varování přišlo, že bych o tom nebyl informován.

Moderátor (Martin Veselovský):

Určitě jste stejně jako já, nakonec i mnoho lidí, četl přepis toho, co odvysílala americká stanice ABC. Možná, že jste viděl i, řekněme, článek na serveru Depkafile, který je známý tím, že čerpá z prostředí zpravodajských služeb. Oba tyto zdroje odkazují na tajnou zprávu amerického Department of homeland securited, tedy Vnitřního protiteroristického úřadu Spojených států amerických. Znamená to, že ten zdroj není hodnověrný?

Host (Ivan Langer):

Já ten zdroj neznám. Ten zdroj zná ten autor toho článku nebo respektive té reportáže, ale já musím říct jednu důležitou věc. Samozřejmě, že situace, která nastala v Británii, nemůže nechat nikoho chladným a mohu vás ujistit, že všichni zodpovědní pracovníci ve zpravodajských službách, ale také na úrovni Interpolu, jsou v bezprostředním kontaktu s našimi partnery v zahraničí a v okamžiku, kdy bychom měli relevantní informace, že nějaké takovéto riziko hrozí i České republice, já vám garantuji, že bychom reagovali. Nicméně žádné takovéto informace nemáme a my nechceme vytvářet nějaké plané poplachy a zvyšovat napětí v České republice a proto žádná opatření se nepřipravují a připravovat zatím nebudou.

Moderátor (Martin Veselovský):

V tom případě s odkazem na únor tohoto roku se musím zeptat jednoduchou otázkou, byť možná poněkud absurdně znějící, jak se liší, pane ministře, telefonát české vědmy od informací novinářů z americké televizní stanice ABC?

Host (Ivan Langer):

Naprosto zásadním způsobem. Byl to standardní telefonát, který obdrželo operační středisko, byl zaměřen na konkrétní místo, na konkrétní čas v Praze na letišti, kdy odlétal jeden velmi rizikový let, který vždy provázejí bezpečnostní opatření a vzhledem k tomu, že bylo vyhodnoceno určité riziko, potom se přijala opatření, ale výhradně a pouze v rámci těch sloužících policistů na letišti. Tam jsme měli konkrétní podnět, adekvátně jsme zareagovali, poté, co jsme vyhodnotili ten podnět jako nedůvodný, ta minimální reakce byla stažena. Tady žádný oficiální podnět nemáme.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pokud se novináři z televize ABC takříkajíc v té své reportáži, když citovali onen americký úřad, trefili z Glasgow, protože víme, že v sobotu ten útok v Glasgow proběhl, proč nic nehrozí podle vás Praze, která byla také spolu s Glasgow citována?

Host (Ivan Langer):

Víte, já nejsem vědma, já jsem ministr vnitra, který má bezpečnostní aparát na starosti. Jsem člověk, který je zodpovědný za oblast vnitřní bezpečnosti, do mé působnosti spadá vedle policie Úřad pro zahraniční styky a informace a já mohu uvádět do chodu bezpečnostní aparát státu pouze v situaci, kdy jsem bytostně přesvědčen o tom, že to je důvodné. Nemohu organizovat bezpečnostní opatření na základě reportáže, kterou odvysílá nějaká americká televize.

Moderátor (Martin Veselovský):

V jakém kontaktu jste, pane ministře vnitra, s americkou stranou co se boje proti terorismu týče? Jak probíhají ty toky informací?

Host (Ivan Langer):

Tak to vám samozřejmě neřeknu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Ne?

Host (Ivan Langer):

Z logických důvodů neřeknu, ale mohu vás ujistit, že skutečně ta spolupráce je velmi těsná a terorismus přece nezná hranic. Jedenácté září naprosto změnilo způsob práce a myšlení všech zpravodajských služeb a mohu říci, že jsme zažili konkrétní situaci, kdy na základě získaných informací jsme vyhodnotili ty informace jako nesmírně závažné a proto byla přijata na podzim loňského roku bezpečnostní opatření v Praze. Teď se všichni diví, že nemáme-li takovéto informace, tak že nic neděláme. Já vám garantuji, že každá informace, která je získávána, je velmi pečlivě analyzována a na základě stupně vážnosti potom jsou přijímána opatření. Nemohu dělat opatření na základě reportáže jedné americké televize. A jsem si bytostně jist, že naši partneři jak v Británii, tak ve Spojených státech amerických, by před námi riziko teroristického útoku na Českou republiku v žádném případě netajili.

Moderátor (Martin Veselovský):

Já jen připomínám, že posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál a mým dnešním hostem těchto 20 minut je místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer. Jak se liší práce českých bezpečnostních složek po září 2001, respektive v čem je pečlivější z vašeho pohledu, pane ministře?

Host (Ivan Langer):

Tak nepochybně ve výměně informací. Vzhledem k tomu, že terorismus skutečně nezná hranic, tak informace, které získávají jednotlivé zpravodajské služby, mohou být cenné nejenom pro ně samotné, ale i pro její partnery. Každá ta zpravodajská služba má své specifikum, je silnější nebo slabší v tom či onom teritoriu, má lepší nebo horší informační zdroje a jediným způsobem, jak můžeme skutečně efektivně bojovat proti terorismu, je právě toto partnerství, toto korektní partnerství a takováto výměna informací. Současně s tím také je nesmírně důležitý být považován za důvěryhodného partnera. Připomenu podzim loňského roku. My jsme dostali konkrétní informace, ale nemohli jsme zveřejnit nic bližšího, neboť by mohlo dojít k ohrožení toho zdroje informací a tím by se narušila důvěra mezi jednotlivými zpravodajskými službami.

Moderátor (Martin Veselovský):

Budete vydávat, pane ministře vnitra, nějaká, řekněme, doporučení občanům, jak se v době takových hrozeb chovat?

Host (Ivan Langer):

Určitě ano. Jednu věc si musíme uvědomit, že žijeme ve světě, kde bohužel se terorismus a teroristické útoky staly součástí našeho života. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, nicméně musíme to vzít jako realitu a mojí odpovědností a odpovědností každého člověka, který je zodpovědný za bezpečnostní situaci, je vážit na lékárnických vahách, kdy, jaké opatření udělá, tak, aby na jedné straně ta opatření byla efektivní a na straně druhé zbytečně nevzbuzovala nervozitu a nevybouzela neklid.

Moderátor (Martin Veselovský):

Když už jsme u toho vybouzení neklidu, minimálně z mé zkušenosti coby novináře vím, že ve chvíli, kdy se například na už zmiňovaném zpravodajském serveru Depkafile objeví nějaká informace, vesměs má v sobě alespoň drobné zrnko relevantní informace. Ptám se tedy, jestli se vůbec v těch svodkách informací, které doputovávají k vám, jméno Praha objevuj, co se týče nějakých eventuelních, byť i neodůvodněných teroristických hrozeb, a nebo jestli je to opravdu jen totální výmysl, na který skočili novináři z americké televize ABC?

Host (Ivan Langer):

Já to nemohu komentovat a neřeknu vám k tomu nic jiného, než jsem řekl před tím. Česká republika od svých partnerů v zahraničí nemá žádnou informaci v tom smyslu, že by naší zemi hrozil teroristický útok.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tolik zatím v těchto 20 minutách Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu ministr vnitra Ivan Langer. Pane ministře, pojďme teď ke včerejšku. Na tiskové konferenci jste komentoval nebo oznamoval odhalení skupiny policistů dopravní policie, kteří se nechali uplácet odtahovou službou a lidově řečeno jí dohazovali kšefty.

Host (Ivan Langer):

Ano.

Moderátor (Martin Veselovský):

Byla to mimochodem odtahovka nebo řeknete jméno té odtahové služby?

Host (Ivan Langer):

To nemohu, nicméně týká se to jedné z pražských odtahových služeb. Podle stupně poznání této problematiky si myslím, že ten problém jako takový se určitě netýká jenom té jedné.

Moderátor (Martin Veselovský):

Znamená to, že Inspekce ministra vnitra už v tuto chvíli pracuje i na dalších případech, proč se smějete?

Host (Ivan Langer):

Já se omlouvám, ale vy po mě chcete, abych řekl, jestli Inspekce pracuje na něčem a kdybych něco takového řekl, tak bych tu práci zcela jednoznačně zhatil. Já mohu říct, že tento výsledek práce Inspekce ministra vnitra je výsledkem dlouhodobé desetiměsíční, řekl bych, mravenčí pečlivé práce týmu lidí na Inspekci ministra vnitra a jakkoliv to je nepříjemná zpráva pro veřejnost, prostě že mezi policisty jsou takovíto lidé, tak jsem přesvědčen, že to ve své podstatě může být vnímáno jako dobrá zpráva. Jako zpráva, která říká, jsme schopni se těchto černých ovcí zbavit, jsme schopni dělat a provádět razantně očistu policie od takovýchto černých ovcí, jsme schopni chránit dobrou práci stovek tisíců policistů poctivých a profesionálních.

Moderátor (Martin Veselovský):

No a kdybych, byť my se teď nevidíme, protože já sedím v pražském studu a vy v olomouckém, pane ministře, ale kdybych takříkajíc vám odezíral ze rtů a odhadl, že takových skupin možná kdesi v útrobách Policie České republiky bude více, tak to znamená, že Policie České republiky, že u ní je možná odůvodněné to, že si o ni lidé podle různých průzkumů myslí, že to je poměrně zkorumpovaná organizace?

Host (Ivan Langer):

Jednoznačně. Já jsem také při svém nástupu do funkce řekl, že mojí ambicí je posílit důvěryhodnost české policie v očích veřejnosti a že jednou z cest, jak posílit onu důvěryhodnost, je očista policie od těchto černých ovcí. A to je jeden z mých dlouhodobých cílů, ze kterého nehodlám slevit ani o trošičku a půjdu nekompromisně za jeho dosažením. Proto také, můžete-li se podívat zpátky několik měsíců, Inspekce ministra vnitra má za sebou celou řadu takovýchto úspěšných zásahů a já se nebojím říkat ty špatné zprávy, protože pouze když budeme říkat tyto špatné zprávy, můžeme současně dodávat, víme o tom, bojujeme s tím, umíme s tím bojovat a v žádném případě ten boj nikdy neskončíme.

Moderátor (Martin Veselovský):

Mimochodem vy to považujete, pane ministře, za špatnou zprávu, to, co jste včera prezentoval na té tiskové konferenci? Na mě to spíš působí jako dobrá zpráva.

Host (Ivan Langer):

Myslím, že se neposloucháme přesně. Já jsem řekl, že to může být špatná zpráva, ale že ve své podstatě já to vnímám jako dobrou zprávu. Špatná zpráva je to v tom smyslu, že říká, ano, potvrzují se pochybnosti české veřejnosti, zda policie je důvěryhodným sborem, vedle toho dobrá zpráva, Inspekce ministra vnitra, kontrolní orgány dokáží s tímto nešvarem bojovat, dokáží jej odhalovat, dokáží se s tím vypořádat a jednoznačně říkám, že toto je boj, ze kterého neslevím ani o píď.

Moderátor (Martin Veselovský):

Kolika policistů se týká tento případ?

Host (Ivan Langer):

Tento případ se týká pěti policistů a jedné civilní osoby.

Moderátor (Martin Veselovský):

A proč vlastně rozkrytí tohoto, abych tak řekl, kšeftu, trvalo Inspekci ministra vnitra celých 10 měsíců?

Host (Ivan Langer):

Je to styl práce a metody a prostředky, které máte k dispozici. Nejprve získáte podnět, potom musíme ten podnět operativně ověřit, musíte vytipovat okruh osob, kterých se týká, musíte samozřejmě také shromáždit dostatek důkazů pro to, aby vaše vyšetřování mohlo vést následně ke sdělení obvinění, obžaloby a odsouzení toho policisty. Je to mravenčí trpělivá práce, nesmírně zodpovědná, nesmírně náročná, protože si to vyžádalo tolik času, ale mimochodem jen to dokumentuje ten fakt, který jsem říkal. Umíme s tím bojovat a budeme s tím bojovat. Prostě se nesmíříme s tím, že v řadách policie existují tyto černé ovce a můj cíl, očista policie od nich, i nadále trvá.

Moderátor (Martin Veselovský):

Mimochodem ten podnět vzešel od koho? To můžete říct?

Host (Ivan Langer):

Ten podnět vzešel od médií a byla to jedna reportáž jedné televize, kterou jsme rozpracovali a 10 měsíců na ní ti policisté nebo příslušníci Inspekce ministra vnitra pracovali.

Moderátor (Martin Veselovský):

To znamená, že reportáž jedné televize je pro vás jako relevantní informační zdroj a reportáž jiné americké televizní pro vás jako relevantní informační zdroj není?

Host (Ivan Langer):

Já jsem čekal, kdy uděláte takovouto hloupou zkratku, ta neplatí, tato zkratka, toto srovnání.

Moderátor (Martin Veselovský):

Proč neplatí?

Host (Ivan Langer):

Protože neplatí. Protože na jedné straně jsme si ten podnět vyhodnotili, získali ty informace a ověřili, že je relevantní a pracovali s ním, na straně druhé ten podnět je jenom tou zprávou, která byla uveřejněna a zodpovědné instituce, na které se ta zpráva odkazuje, nic takového nepotvrzují. V tom je ten zásadní rozdíl, jakkoliv pro vás je to možná vítaná zkratka.

Moderátor (Martin Veselovský):

To pro mě sice, pane ministře, může být vítaná zkratka, možná i pro posluchače, na druhou stranu mě to nutí se zeptat a vrátit se ještě k tomu předchozímu tématu, znamená to, že po odvysílání té reportáže české bezpečnostní složky kontaktovaly onen úřad, na který se reportáž odkazovala a zeptaly se, jestli je to pravda?

Host (Ivan Langer):

Víte, ve světě, ve kterém žijeme, to, co platí dnes, platit zítra nemusí. Já to říkám proto, že to je nesmírně dynamický proces a v okamžiku, kdy jeden den máte jakýsi objem informací, to za několik vteřin, za několik minut platit nemusí. Já vás mohu ubezpečit, že jsme reagovali na tento podnět, že jsme si jej ověřovali a že to, co říkám, že v tuto chvíli nemáme žádné relevantní informace, které by nasvědčovaly, že České republice hrozí riziko teroristického útoku, takže to je konstatování, které činím s plnou zodpovědností, kterou mám.

Moderátor (Martin Veselovský):

Ministr vnitra české vlády a místopředseda ODS, Ivan Langer, je hostem těchto 20 minut. Pojďme tedy zpátky k tématu číslo dvě, to znamená rozkrývání, jak vy říkáte, pane ministře, černých ovcí uvnitř Policie České republiky. Váš předchůdce ve funkci ministra vnitra, František Bublan, včera v Radiu Impuls řekl, cituji: Já jsem si podobných případů zažil desítky, takže vím, co to je, když se mi na stole ráno objevila nějaká zpráva, co zase policisté vyvedli nebo kde nastala nějaká korupční podezření a podobně. Konec citátu Františka Bublana. Znamená to, že tento případ toho rozkrytí té skupiny v dopravní policii je jedním z mnoha, že to je běžné?

Host (Ivan Langer):

Já věřím, že to běžné není, nicméně existuje to. Vzpomeňte si, nedávno Inspekce ministra vnitra rozbila vlastně celé jedno oddělení dopravní policie na Kladně. Bylo to opět na základě dlouhodobé akce, ve které se použily různé prostředky a způsoby práce, nicméně odhalili jsme je a celé oddělení dopravní policie bylo rozprášeno a ti lidé budou obžalováni a půjdou před soud. Posléze to bylo oddělení cizinecké policie v Jeseníku, teď je to skupina dopravních policistů v Praze a já s velkou lítostí, protože se to ministru vnitra neříká dobře, nicméně já nechci nic zastírat, říkám, že je to nešvar, který existuje, nešvar, se kterým se budeme potýkat a je to boj, který nevzdáme.

Moderátor (Martin Veselovský):

Když jen ty tři poslední případy, které se týkají dopravní policie, dáme vedle sebe, to znamená Kladno, Praha plus onen nešťastník, který nedal dýchnout místopředsedovi fotbalového svazu, panu Košťálovi, při kontrole, odrazí se tato situace v dopravní policii nějakým způsobem na personálním obsazení vedení dopravní policie?

Host (Ivan Langer):

Pro mne osobně má ten případ dopravních policistů v Praze, dvě roviny. Jedna rovina je ta trestně právní, tam je odpracováno a druhá je ta organizačně manažerská. A já už jsem uložil policejnímu prezidentovi a náměstkovi policejního prezidenta pro uniformovanou policii, aby projednali s panem ředitelem Bambasem situaci v dopravní policii a uložili mu provést konkrétní opatření, tak, aby se minimalizovala rizika takovýchto rozsáhlých selhání, protože v případě dopravní policie na Kladně, v případě těch dopravních policistů v Praze, nešlo o izolovaného jedince a selhání jedince, ale šlo o organizovanou skupinu hned několika policistů a tady platí, že selhání podřízeného může nastat, ale neřešené selhání podřízeného je selháním jeho nadřízeného a já budu chtít znát konkrétní návrhy, konkrétní opatření, ať již organizační, manažerské, personální, které v dopravní policii na základě těchto případů proběhnou.

Moderátor (Martin Veselovský):

Vy jste, pane ministře, v minulém půlroce, nakonec i tady u mě v pořadu 20 minut, používal termín, když jsme se bavili o policejním prezidentovi, že má z vaší strany nůž na krku. Má v tuto chvíli šéf dopravní policie, pan Bambas, nůž na krku?

Host (Ivan Langer):

V tuto chvíli nemá nůž na krku. Já chci od něj profesionální práci a chci vidět konkrétní výsledky. Nejsem spokojen se stylem práce dopravní policie, opakovaně jsem mu říkal, že chci změnit styl práce u dopravní policie, že je chci vidět na přechodech, chci je vidět na rizikových místech, nechci vidět radary a měření rychlosti na dlouhých přehledných rovných úsecích silnice, že chci, aby dopravní policisté poskytovali službu a servis a nikoliv aby obtěžovali řidiče. Chci, aby se chovali profesionálně a chci, aby zajistil to, aby se minimalizovalo, omezit to nemůže nikdy, ale aby se minimalizovalo riziko takovýchto selhání, jakých jsme byli svědky na Kladně i v Praze.

Moderátor (Martin Veselovský):

Znamená to, že lidé ve vedení dopravní policie se o svá křesla zatím bát nemusí?

Host (Ivan Langer):

Nikdo nic nemůže mít za definitivní, jak zpívají naši dva klasici Voskovec s Werichem, a stejně tak, jak to platí pro mě, stejně tak to platí pro policejního prezidenta, pro jeho náměstky, tak to platí pro ředitele dopravní policie.

Moderátor (Martin Veselovský):

Takových bylo dnešních 20 minut s ministrem vnitra vlády České republiky, Ivanem Langerem. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Host (Ivan Langer):

Hezký den přeji.

Moderátor (Martin Veselovský):

U mikrofonu byl Martin Veselovský.

ČRo1-Radiožurnál, 20 minut Martina Veselovského, 4. července 2007