Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / Moderní obec: eGON: Víc než pouhé marketingové heslo

[04.07.2007]

eGovernment

Moderní obec: eGON: Víc než pouhé marketingové heslo

Rozvoj eGovernmentu

Představení koncepce e-Governmentu na dubnové konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) pojal ministr vnitra (a tehdy ještě i informatiky) Ivan Langer jako marketingovou show. Poprvé při ní také »odhalil« panáčka eGONa, který celý projekt symbolizuje. S jeho podobou se budeme setkávat asi častěji, proto neuškodí osvětlit, co se za touto marketingovou nadsázkou ukrývá.
Panáček eGON (eGovernment) má zvýrazněny pro veřejnost čtyři orgány. Jeho mozek představují, resp. budou představovat základní registry veřejné správy. Jeho srdcem je eGovernment Act, tedy legislativa umožňující fungování e-Governmentu podle zamýšleného konceptu. Jako oběhový systém poslouží Komunikační infrastruktura veřejné správy a prsty pak představuje Czech Point jako univerzální kontaktní místo.

Jinými slovy řečeno, prsty ucítí podnět, vyšlou signál do mozku, ten informaci vyhodnotí, rozhodne a zpětně informuje prsty o tom, co mají dělat.

CO SLIBUJE PUBLIKACE

»Už musí skončit zbytečné obcházení úřadů, hodinová čekání či dojíždění za úřadem. Už si nikdo nebude muset brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do okresního města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází změna: Zrovnoprávníme elektronické dokumenty s těmi „orazítkovanými - papírovými“ a vytvoříme hustou síť univerzálních kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi,« slibuje ministerská propagační publikace.

Pokud jde o panáčkovy prsty, měly by jich časem být více než tři tisícovky. První Czech Point slavnostně zahájil pilotní provoz v Městské části Praha 13 koncem letošního března ( viz text na protější straně -pozn. redakce), brzy poté přibylo dalších 34 míst. A jak si ministr Langer pochvaloval, o účast v pilotním provozu se zájemci prý předháněli.

Úkolem KIVS neboli Komunikační infrastruktury veřejné správy, je zajistit bezpečné propojení mezi úřady veřejné správy, ale také mezi veřejností a veřejnou správou přes kontaktní místa Czech Point. Nově musí tuto infrastrukturu využívat všechny resorty a o její dobudování a provoz se podělí na základě úspěchu ve výběrovém řízení společnost Telefónica O2 Czech Republic, GTS Novera, ČD-Telematika a T-systems.

TŘI ÚKOLY LEGISLATIVĚ

V legislativním cyklu již postupuje návrh zákona o e-Governmentu, který má tři hlavní úkoly. V první řadě zajistit zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů. Začnou se provádět autorizované konverze písemností z listinné do elektronické podoby a zpět. Konverze budou provádět notáři, krajské a obecní úřady s využitím elektronického podpisu.

Dalším úkolem zákona by měl být vznik elektronické identity, která umožní výrazné zvýšení ochrany soukromí a funkční ochranu osobních údajů veřejnosti při styku s úřadem. Úředník již nebude mít oprávnění nahlížet do agend a údajů, které nesouvisejí přímo s výkonem činnosti, ke které je zmocněn. Protože rodná čísla se vyčerpají do roku 2053, již nyní je připraven bezvýznamový identifikátor fyzických osob, který bude unikátní a nikdy se nevyčerpá. Nově koncipovaná elektronická identita navíc zcela znemožňuje její zneužití a umožňuje také identifikaci na dálku, elektronicky, což nyní nelze.

Konečně eGovernment Act by měl uložit úřadům povinnost komunikovat mezi sebou elektronicky. Zřídí se elektronické schránky nejen pro úřady, ale i pro firmy, kam jim budou úřady doručovat rozhodnutí, výzvy a podněty. Každý si bude moci takovou bezpečnou schránku zřídit také, aby nemusel utíkat z práce na poštu pro úřední dopis do vlastních rukou.

O základních registrech veřejné správy se hovoří již léta. Podle aktuální koncepce se má mozek eGovernmentu skládat ze čtyř registrů - registru osob, registru obyvatel, registru územní identifikace, adres a nemotivostí a registru práv a povinností. To umožní, že jakýkoli formulář bude stačit vyplnit jen jednou. Data zůstanou uložena v registrech -a když bude třeba, jednotlivé rezorty si je vzájemně poskytnou a úřady je budou moci za přesně daných podmínek sdílet.

Moderní obec, 4. července 2007