Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Ministr vnitra Ivan Langer jmenoval nového prezidenta Policie České republiky

[29.05.2007]

Policie

MV: Ministr vnitra Ivan Langer jmenoval nového prezidenta Policie České republiky

Nový policejní prezident

Ministr vnitra Ivan Langer představil a do funkce prezidenta Policie České republiky jmenoval dosavadního náměstka plk. Mgr. Oldřicha Martinů. Nový policejní prezident  zároveň představil a od 1. června 2007 pověřil zastupováním na služebním místě tři náměstky (změna proti předchozím čtyřem náměstkům). Ti budou v zastupujících funkcích do doby, než budou ve výběrovém řízení vybráni jejich nástupci. Jedná se o plk. Dr. Jiřího Houbu na služebním místě náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení, plk. Ing. Mgr. Ivana Bílka na služebním místě náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii a plk. Mgr. Tomáše Kužela na služebním místě náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku.

Ivan Langer uvedl, že při výběru policejního prezidenta vycházel ze šesti kriterií: odbornosti, zkušenosti, bezúhonnosti, věku, jazykové vybavenosti a z postoje k připravované reformě Policie ČR. Ve všech těchto kriteriích plk. Oldřich Martinů velmi dobře uspěl.

Ministr vnitra hned v úvodu řekl, že plk. Martinů bude funkci policejního prezidenta zastávat jen po přesně určenou dobu. To potvrdil i nově jmenovaný policejní prezident a upřesnil, že hodlá ve funkci zůstat pět let a po té, že by měla nastat další rotace managementu a do vedení policie přijít nový člověk. Stejný systém by podle něho měli přijmout také jeho náměstci.

„Dnešním dnem přichází nové období do policie, kdy na vysoké policejní funkce nastupují lidé na dobu určitou. Je to zavedení manažerského principu do vedení policie. V tomto případě se jedná o mladý, ale zkušený tým, který spojuje stejný přístup k otevřenosti a komunikaci policie s veřejností. Je to tým, který spojuje lidi z různých částí republiky. To považuji za velkou výhodu v tom smyslu, že mají širší přehled o situaci v Policii České republiky. Z mého pohledu je důležité, že všichni disponují negativním lustračním osvědčením a tři z nich čerstvou bezpečnostní prověrkou Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení tajné,“ řekl ministr vnitra Ivan Langer.

„Mými prioritami jsou za prvé příprava a realizace reformy Policie České republiky, za druhé je to personální a ekonomická stabilizace policejního sboru, za třetí znovuzískání důvěry a respektu veřejnosti a občanů v Policii České republiky, za čtvrté úspěšné a úplné zapojení České republiky do Schengenského prostoru k prvnímu lednu příštího roku. Pátou prioritou je provedení auditu činnosti policejního prezidia s cílem jeho zeštíhlení,“ uvedl nově jmenovaný policejní prezident plk. Oldřich Martinů.

„Mohu říct, že se ztotožňuji s prioritami, které si vytyčil plukovník Martinů, tak i s prioritami pánů, kteří byli pověřeni do zastupujících pozic náměstků,“ dodal Ivan Langer. 

Zvukové příspěvky Rádia vnitro:

Ministr Ivan Langer představil nového policejního prezidenta
 - záznam z tiskové konference (1.část)
Představuje se náměstek pro trestní řízení Jiří Houba
 - záznam z tiskové konference (3.část)
Jako poslední se představil ekonomický náměstek Tomáš Kužel
 - záznam z tiskové konference (5.část)
Závěrečné slovo ministra Ivana Langera
 - záznam z tiskové konference, která představila nového policejního prezidenta a jeho náměstky (6.část)


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 29. května 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor