Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Policisté Inspekce ministra vnitra v případě nasazení odposlechů v kauze Kubice pochybili

[10.05.2007]

Inspekce ministra vnitra

MV: Policisté Inspekce ministra vnitra v případě nasazení odposlechů v kauze Kubice pochybili

Pochybení policistů Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra prověřovala postup policistů IMV při nasazení odposlechů v souvislosti s Kubiceho zprávou a okolnosti nasazování odposlechů. Na základě přezkoumání okolností případu dospěla k následujícím závěrům:

Při nasazování odposlechů policisté IMV několikrát pochybili. Pochybil policista, který odposlechy navrhl, neboť státnímu zástupci, zatajil majitele 33 ze 46 mobilních telefonních čísel, o jejichž odposlech žádal. Těchto 33 telefonních čísel pouze přiřadil celkem osmi uživatelům, přestože měl k dispozici informaci o tom, kdo jsou majitelé těchto telefonních čísel. Dalším pochybením bylo, že do spisu, který předával státnímu zástupci, nezahrnul údaje zjištěné k majitelům těchto telefonních čísel. Učinil tak na základě nařízení svého nadřízeného. Pochybením policisty se nyní zabývá vedení IMV, neboť existuje podezření, že se policista mohl dopustit kázeňského přestupku. V případě nadřízeného policisty již k tomuto kroku nemůže dojít, neboť v řadách policie už nepůsobí.

Státní zástupce odposlechy schválil a soudce nařídil, aniž si vyžádali detailní informaci o telefonních číslech a jejich skutečných majitelích. To by se mělo do budoucna změnit.

Ministr vnitra Ivan Langer k celé věci říká:
„Tento závěr znovu potvrzuje, že změna v přístupu k nasazování odposlechů je naprosto nutná. Musí se změnit i přístup státních zástupců a soudců, kteří se na realizaci odposlechů také svým rozhodováním podílejí. Vítám stanovisko nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, která nepovažuje situaci za dobrou a bude vyžadovat od státních zástupců větší informovanost o případech, které rozhodují. Státní zástupci si budou muset vyžádat od policejních útvarů detailní informace o ztotožnění telefonních čísel s konkrétními osobami. Vítám i krok ministerstva spravedlnosti, které připravilo návrh nové přísnější úpravy povolování odposlechů.“ 

Ministerstvo vnitra prosazuje nová pravidla, která budou garantovat efektivitu a bezpečnost nasazování odposlechů:

- Každoročně bude zpracována analýza nasazování odposlechů - v těchto   dnech je dokončována analýza za rok 2006.
- Bude vypracována podrobná metodika evidence odposlechů.
- Pravidla pro nasazení odposlechu se zpřísní.
- Omezí se počet osob zpracovávajících odposlechy.
- Evidence pořizovaných kopií materiálů bude maximálně důsledná.
- Počet osob seznámených se sledovanými účastnickými čísly bude omezen. - Systematická a důsledná kontrola.

Deklarovaným záměrem Ministerstva vnitra je zlepšovat situaci tak, aby byly do budoucna eliminovány jakékoli pochybnosti o zacházení s odposlechy.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 9. května 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor