Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Česká republika je na vstup do schengenského prostoru připravena, konstatovali němečtí partneři

[03.05.2007]

Evroská unie

MV: Česká republika je na vstup do schengenského prostoru připravena, konstatovali němečtí partneři

Vstup do schengenského prostoru

Dnes se na Ministerstvu vnitra uskutečnilo jednání s německými partnery o českém vstupu do schengenského prostoru. Za německou stranu se zúčastnili: Gerlinde Stobrawa - místopředsedkyně Braniborského zemského sněmu, Heiko Kosel – saský poslanec a Dominik Heilig – spolkový poslanec. Českou stranu zastupovali: Tomáš Haišman ředitel odboru azylové a migrační politiky, plk. Jindřich Urban ředitel cizinecké a pohraniční policie a genmjr. Antonín Moltaš ředitel západočeské policie.

Důvodem návštěvy německých poslanců byla probíhající politická debata o rozšíření schengenského prostoru a zájem o získání aktuálních informací. Předmětem jednání tedy byla zejména situace na česko-německé hranici před a po vstupu České republiky do schengenského prostoru.

Česká strana  informovala své partnery o  přípravách na vstup do schengenského prostoru, především o plnění bezpečnostních úkolů po našem přistoupení. Zástupci Spolkové republiky Německo vyjádřili spokojenost s celkovou připraveností České republiky na samotný vstup do schengenského prostoru i na zapojení do Schengenského informačního systému (SIS). Německá strana nevznesla žádné námitky v souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do schengenského prostoru. Němečtí poslanci se rovněž vyjádřili, že upřednostňují rozšíření o všechny kandidátské země visegrádské skupiny. Zároveň přislíbili, že své nové poznatky o naší připravenosti budou tlumočit svým kolegům v zemských sněmech i spolkovém parlamentu.

Na jednání byla projednávána i další témata související se vstupem ČR do schengenského prostoru jako například policejní spolupráce v kontextu rušení kontrol na hranicích, vízová politika a praxe ČR po vstupu do schengenského prostoru nebo ochrana státních hranic.

Zvukové příspěvky:
Pozitivně bereme na vědomí, že stav příprav ČR na vstup do Schengenského systému byl úspěšně absolvován - říká poslankyně saského sněmu Dr. Cornelia Ernst, která shrnuje výsledky jednání
Česká republika je na tento vstup dobře připravena - k jednání se vyjadřuje místopředsedkyně Braniborského zemského sněmu Gerlinde Stobrawa
Úvodní slovo - přednesl ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra PhDr. Tomáš Haišman

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 3. května 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor