Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Ministr vnitra Ivan Langer jednal s předsedy odborových svazů

[01.05.2007]

Bezpečnostní sbory

MV: Ministr vnitra Ivan Langer jednal s předsedy odborových svazů

Jednání s odbory o situaci v bezpečnostních sborech

30. dubna 2007 se uskutečnilo další jednání mezi vedením rezortu ministerstva vnitra a představiteli odborových svazů. Jednání se zúčastnili: ministr vnitra Ivan Langer, plk. Jan Brázda, pověřen vedením PČR, genmjr. Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS ČR, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek, předseda Odborového svazu hasičů Vladimír Mühlfeit, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová a předseda Unie bezpečnostních složek Miloš Plechatý. Hlavním tématem setkání byl nový zákon o služebním poměru, situace v bezpečnostních sborech, projekt P 1000, Reforma policie a další oblasti.

Ministr vnitra Ivan Langer k jednání řekl: „Jednání bylo složité, bylo prezentováno množství  názorů. Ale máme společný cíl, chceme společně nalézt takové řešení, které zajistí stabilitu bezpečnostních sborů. Vážím si přístupu odborových svazů – i do budoucna budou pokračovat věcná a konstruktivní jednání.“

Z analýzy dopadů služebního zákona na příjmy bezpečnostních sborů vyplynula následující informace. Tak jak ministr vnitra odhadoval na začátku letošního roku, nebyl propad v příjmech dramatický.

Srovnání průměrného skutečného platu 1. čtvrtletí 2007/1. čtvrtletí 2006 ukazuje naopak rostoucí tendenci:
- za první čtvrtletí 2007 stoupl průměrný plat u HZS oproti prvnímu čtvrtletí 2006 o 2166 Kč
- za první čtvrtletí 2007 stoupl průměrný plat u Policie ČR oproti prvnímu čtvrtletí 2006 o 2225 Kč.

Pokles platu se v prvním čtvrtletí letošního roku oproti prvnímu čtvrtletí roku loňského projevil pouze u méně než 10 % příslušníků bezpečnostních složek v působnosti MV ČR:
- HZS – 9 385 příslušníků – pokles příjmů u 284 příslušníků
- PČR – 46 722 příslušníků – pokles příjmů u 5278 příslušníků.
V průměru se jedná o pokles o 1500 Kč.

   Dalším z klíčových bodů jednání byla diskuse o případné novele služebního zákona.  Ministr vnitra i zástupci odborových svazů se shodli na tom, že nemají zájem zákon v letošním roce novelizovat. Dohodli se na ustavení společné pracovní skupiny, která bude dále analyzovat stávající zákon a připravovat jeho případné změny. Ministr vnitra zdůraznil: „Novela by se  v žádném případě nedotkla výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů. Je potřeba znovu a znovu tyto dezinformace odmítat.“

 V průběhu jednání také ministr vnitra přijal petici od Unie bezpečnostních sborů. Všichni účastníci jednání se shodli na jediném bodě. Tento bod se zabýval 150 přesčasovými hodinami. Došlo  ke shodě v tom, že je nutné sjednotit aplikační praxi pro všechny bezpečnostní sbory. To povede ke stabilizaci situace v oblasti finančních dopadů služebního zákona na příslušníky bezpečnostních sborů. Ministr vnitra k tomuto tématu podotkl: „Je třeba sjednotit aplikační praxi, aby nedocházelo ke zneužívání. Ne vždy je zákon vykládán a aplikován v jednotlivých částech policie shodně.“

Všichni účastníci jednání se dále shodli na tom, že přes složitost celé problematiky jsou podobná jednání velmi důležitá, neboť sledují společný zájem. Tím je stabilita bezpečnostních složek. Další jednání je naplánováno na červenec letošního roku, kdy budou k dispozici výsledky analýz za období prvního pololetí. Zástupci odborových svazů konstatovali, že chtějí i nadále pokračovat ve věcné diskusi bez svolávání protestních akci. Posledním projednávaným bodem byla Reforma policie, na jejíž nutnosti se shodli všichni účastníci jednání. Odborové svazy ji podporují a budou na ní také spolupracovat.

Ministerstvo vnitra, 1. května 2007

 

Každý z nás má právo na svůj názor