Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Ministr vnitra Ivan Langer dnes PS PČR předložil vládní návrh zákona souvisejícího se vstupem ČR do schengenského prostoru. Sněmovna návrh schválila.

[26.04.2007]

Evroská unie

MV: Ministr vnitra Ivan Langer dnes PS PČR předložil vládní návrh zákona souvisejícího se vstupem ČR do schengenského prostoru. Sněmovna návrh schválila.

Vstup ČR do schengenského prostoru

 

Ministr vnitra Ivan Langer na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru. Tento návrh zákona byl následně schválen sněmovnou už v prvním čtení, jak ministr vnitra doporučoval.

“Jsem rád, že Česká republika udělala další významný krok na cestě k volnému pohybu osob v Evropě. Resort Ministerstva vnitra volnému pohybu osob věnuje velkou pozornost a úsilí v rámci pracovní skupiny Task Force. Prioritou je pro nás datum 31.12.2007. Dnes jsme k tomuto cíli znovu blíže,” řekl dnes ministr vnitra Ivan Langer.

Připojení k Schengenskému informačnímu systému je podmíněno nejen přijetím technicko organizačních opatření, ale i přijetím odpovídající právní úpravy. Česká republika již převážnou část schengenského acquis do svého právního řádu v uplynulém období převzala. Sněmovnou schválený návrh zákona završuje legislativní proces přijímaní schengenských norem vytvořením právních podmínek pro fungování Schengenského informačního systému v ČR, ve variantě SISone 4all. Schválený návrh zákona obsahuje novely celkem 14 právních předpisů, mimo otázky spadající do působnosti Ministerstva vnitra jde i o právní předpisy týkající se dalších resortů.

Česká republika usiluje o vstup do schengenského prostoru k 31. prosinci tohoto roku. V koordinaci s ostatními členskými státy vyvíjela silný diplomatický tlak na poli EU vedoucí k příslibu otevření hranic k tomuto datu. Zapojení České republiky do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích tak představuje jednu z priorit české zahraniční politiky. Rozšíření schengenského prostoru k uvedenému datu bylo potvrzeno na zasedání Rady EU dne 5. prosince 2006.

Nezbytnou podmínkou pro vstup státu do schengenského prostoru je připojení k Schengenskému informačnímu systému. Tento informační systém představuje společný nástroj pro boj proti kriminalitě a nelegální migraci. Systém obsahuje sdílenou databázi hledaných osob, pohřešovaných osob, osob požadovaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a nežádoucích osob. Dále systém obsahuje databázi věcí hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazu v trestním řízení. K těmto údajům pak mají v členských státech přístup příslušné policejní, celní a justiční orgány a orgány odpovědné za ochranu hranic.

Rutinní provoz tohoto systému v České republice je třeba zahájit ještě před odstraněním kontrol na vnitřních hranicích. Přesné datum spuštění Schengenského informačního systému v nových členských státech bude stanoveno zvláštním rozhodnutím Rady EU. Toto rozhodnutí bude pravděpodobně přijato ve dnech 12.- 13. června 2007. Ze stávajících informací a pracovních dokumentů Evropské unie vyplývá, že Schengenský informační systém bude v České republice a dalších nových členských státech spuštěn již 1. září 2007.

Ke schválení návrhu poslanci přistoupili již v prvním čtení, neboť ČR se musí zapojit do Schengenského informačního systému již v září tohoto roku.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 26. dubna 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor