Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Ministr vnitra Langer jednal s rakouským protějškem Platterem

[18.05.2007]

Ministerstvo vnitra

ČRo1-Radiožurnál: Ministr vnitra Langer jednal s rakouským protějškem Platterem

Blokády česko-rakouských hranic, vstup ČR do schengenského prostoru, Mistrovství Evropy ve fotbale 2008

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ministr vnitra Ivan Langer jednal v Praze se svým rakouským protějškem Güntherem Platterem. Na pořadu jednání byl vstup Česka do Schengenského prostoru nebo pomoc naší policie při mistrovství světa ve fotbale v příštím roce. Nemohla samozřejmě chybět největší překážka bezchybných vzájemných vztahů, tedy téma Jaderné elektrárny Temelín. A právě jeden z těch, který se jednání zúčastnil, ministr vnitra Ivan Langer, je teď naším hostem. Dobrý večer.

ROZHOVOR

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Hezký večer přeji.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Podle agenturních zpráv se váš kolega Platter zavázal, že i během protitemelínských blokád bude zaručen průjezd přes hranice. Jak to chce rakouská strana zajistit?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To už je věcí ministra vnitra, aby na jedné straně umožnil svobodu projevu rakouským občanům a současně, aby garantoval také svobodu pohybu nejen rakouským, ale také českým občanům a já jsem přesvědčen, že má v ruce nástroje, jak toho dosáhnout.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jaké?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak to už jsou vnitřní věci rakouské strany. Myslím si, že každý z ministrů vnitra má k ruce dostatečný právní, právní podporu a fungující policii. Je schopen umožnit demonstraci a současně garantovat to, že přinejmenším jeden jízdní pruh přes hraniční přechody bude volný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jak byste to zařídil vy jako ministr vnitra, pokud by se blokády konaly na české straně? Protože jenom, ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
... pardon, že vám do toho vstupuji, ale váš stranický kolega Jaroslav Kubera mluvil o čemsi podobném, že mu vadí ty blokády, že by mohli také udělat něco opačného na naší straně.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak to už jsou technické detaily, do kterých já teď nechci přímo zacházet, nicméně jsem přesvědčen, že to je nejenom právo na straně Rakouska a České republiky, ale také povinnost toto zajistit a jsem také přesvědčen, že proto má rakouská strana dostatek instrumentů pro to, aby to zajistila. V tomto smyslu já vítám toto prohlášení rakouské vlády a i tento závazek, který můj kolega Günther Platter dnes uvedl.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Je to závazek, který tedy budeme jako česká strana vyžadovat?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Určitě ano. Je to součást našeho, našeho požadavku, nicméně k tomu, aby mohl být vyslyšen, musí existovat také dobrá vůle na straně rakouské strany a myslím si, že dnešní prohlášení mého kolegy je dostatečnou garancí toho, že nebudeme v budoucnosti svědky toho, co se stalo v minulých dnech.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dobrá vůle je bezesporu namístě také okolo tématu Jaderné elektrárny Temelín, na němž se obě strany neshodnou. Mluvili jste dnes o tom, co v této záležitosti do budoucna?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Hm, my jsme se shodli na tom, že jsme rádi, že nejsme ministři životního prostředí a že nám stačí to ministerstvo vnitra pro to, abysme zajistili to, co je naše povinnost.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Rakušané tvrdí, že česká strana porušuje dohody z Melku, zástupci Česka naopak, že vše je v naprostém pořádku. Blokády na hranicích přidělávají problémy lidem na obou stranách hranice. Uvažuje česká strana o případných právních opatřeních vůči Rakousku?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
My budeme teď velmi pečlivě monitorovat opatření, ke kterým dojde na rakouské straně a já si myslím, že ty právní kroky jsou až to poslední, co by mohlo nastat. Rakouská vláda se k tomuto postavila velmi jasně, velmi otevřeně a myslím si, že v zájmu nás všech, jak všech Rakušanů, tak Čechů a Moravanů, je to, aby malá skupina lidí nebránila volnému pohybu milionu lidí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A mluvil jste dnes také o tom, zda Rakousko bude brát v úvahu otázku Temelína i při posuzování volného pohybu osob po vstupu České republiky do Schengenského prostoru?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, zmínili jsme to a jednoznačně jsme se shodli na tom, že toto jsou dvě témata, která nelze společně spojovat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy žádný problém?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
V tomto smyslu propojování problematiky Temelína a vstupu České republiky do Schengenského prostoru určitě není, nejsou témata, která by měla být spojována z naší strany, ale i z rakouské strany spojována nebudou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
V této chvíli se tedy stáváte poslem dobrých zpráv. Nabídl jste také pomoc české policie při mistrovství Evropy ve fotbale, které se příští rok koná jak v Rakousku, tak také ve Švýcarsku. Jak byste si vzájemnou spolupráci představoval?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Máme dostatek zkušeností již z mistrovství světa v kopané v Německu a i z nedávného kvalifikačního utkání Česká republika-Německo v Praze, kdy v tom druhém případě byla velmi těsná spolupráce mezi českou a německou stranou ve výměně informací a zabránění toho, tomu, aby ta nejrizikovější skupina fanoušků se vůbec na ta utkání dostala, takže to je výměna informací a na straně druhé je to ještě i možná přítomnost českých policistů v uniformách v Rakousku při mistrovství Evropy, kdy zkušenosti z mistrovství světa v Německu jasně prokazují, že pro české fanoušky přítomnost českých policistů je jakýmsi dobrým motivem pro to, aby se chovali slušně a řádně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říkáte možná přítomnost českých policistů. O tom tedy ještě není rozhodnuto?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
My jsme přesvědčeni, že existuje pro to dostatečné právní zázemí, nicméně pan ministr mi dal k dispozici k prostudování memorandum společné, které bysme uzavřeli a já jsem ... já v tuto chvíli nepředpokládám, že by cokoli mohlo komplikovat, pokud o to rakouská strana požádá, přítomnost českých policistů v průběhu mistrovství Evropy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Já také nechci malovat čerta na zeď, ale pokud česká fotbalová reprezentace nepostoupí na mistrovství, jeli by tam i tak čeští policisté?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Pokud by o to rakouská strana požádala, protože se dá předpokládat, že takováto sportovní událost nezůstane stranou pozornosti českých fanoušků, tak jsme určitě připraveni pomoci. Je to v našem zájmu, je to v zájmu rakouské strany a je to vlastně zájem nás obou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jel by tam své podřízené zkontrolovat i ministr vnitra Ivan Langer?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ministr vnitra by tam jel pouze jako řadový fanoušek se podívat na to a jak, pevně věřím, jak uspěje naše fotbalová reprezentace.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tolik ministr vnitra Ivan Langer ve vysílání Radiožurnálu. Díky a na slyšenou.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Hezký večer přeji.

ČRo1 - Radiožurnál, 18. května 2007