Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem

[10.05.2007]

Ministerstvo vnitra, policie

ČRo1-Radiožurnál: Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem

Odposlechy, Kubiceho kauza, reforma Policie ČR, práce Policie ČR

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. Hostem pořadu O kom se mluví vysílaného ze studia Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně je ministr vnitra, místopředseda ODS Ivan Langer. Dobrý den.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Hezké odpoledne.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Inspekce ministra vnitra v případě odposlechů týkajících se kauzy Kubice pochybila. Jste s touto zprávou spokojen?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Jsem a nejsem, protože se stále, třebaže pochybila inspekce za minulého vedení, zodpovědný za současný resort a toto je zpráva o tom, že něco nefungovalo. A spokojenost je v tom smyslu, že říkám, odhalili jsme ty nesrovnalosti, které byly postaveny na podvodu, kterých se dopustil ten policista, když neuvedl jména osob, které vlastní telefony, a přeřadil je pod jiná jména. Berme to jako varování a snad i signál o tom, že se změní přístup k povolování odposlechů jako takový.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já jsem tu otázku záměrně položil takto, protože vy jste nedávno vrátil policejnímu prezidiu k přepracovaní analýzu policejních odposlechů nasazených v loňském roce, protože se vám nelíbila. Co se vám na ní nezdálo?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Je to přesně tak, já to dám do rámce. Systém odposlechů v České republice je špatně nastaven, to je dědictví, které musíme změnit a musíme na jedné straně umožnit bezpečnostním složkám, aby s odposlechy mohli pracovat. Současně musíme lépe chránit práva a svobody občanů. A ta zpráva má být zpracovávána, předkládána každý rok a chci, aby obsahovala jednotnou metodiku tak, aby se dalo skutečně vyhodnotit, jestli odposlechy jsou využívány efektivně či nikoliv a chci tu zprávu použít i jako takový psychický tlak na policii, aby si více uvědomovali, o jak závažný vpád do soukromí občanů to je a velmi citlivě zvažovali, kdy o odposlech požádat a kdy nikoliv.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
K tomu konkrétnímu oznámení, že tedy inspekce pochybila, sociálnědemokratická opozice tvrdí, že z vaší strany jde o snahu odvést pozornost od zprávy, která se má teď probírat ve sněmovně. Jenom připomenu, že zvláštní skupina vrchního státního zastupitelství v Praze konstatovala, že tvrzení o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, obsažené v Kubiceho zprávě, se nepotvrdila. Co vy na to?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak to je tvrzení nebo závěr skupiny státních zástupců na vrchním státním zastupitelství a hovořit o tom bude ministr spravedlnosti, který si nechal k tomu udělat analýzu a myslím, že to je jeho úkol. Mým úkolem je zodpovídat za dobré fungování Inspekce ministra vnitra Policie České republiky. A já, když se objevilo tady toto zásadní pochybení, kdy policista věděl, že čtyřicet šest telefonů patří konkrétním lidem a přesto státnímu zástupci to zatajil a ta čísla přiřadil úplně jiným osobám, tak to je zásadní pochybění a...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Mimochodem, je to hodnoceno jako kázeňský přestupek.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já jsem v té věci podjatý, protože bylo zasaženo do mých práv a bylo zasaženo do práv osob mně blízkým a přátelským, takže bych si určitě dokázal představit tvrdší trest, nicméně musím respektovat rozhodnutí nařízení, tj. ředitele Inspekce ministra vnitra, že se z jeho pohledu nejedná o trestný čin, že se jedná o kázeňské provinění a že může být postižen pouze jeden z těch dvou pracovníků inspekce, protože ten druhý už tam nepracuje.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Všechno se to točí kolem úniku informací z takzvané Kubiceho zprávy. Já se chci vrátit k tomu, že zdá se, že zatím se nic z těch informací, které byly obsaženy v této zprávě a unikly na veřejnost, nepotvrdilo. A na to se chci zeptat, co vy na to.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak hlavně si musíme říct, co to byla Kubiceho zpráva. A Kubiceho zpráva byl soubor operativně získaných poznatků policie, to nebyl žádný trestní spis, žádný soudní spis a už vůbec to nebyla informace, která měla být určena pro veřejnost. A v tomto smyslu já jsem k ní přistupoval vždycky velmi ostražitě a obezřetně, protože všichni víme z vlastní zkušenosti, že jedna věc je objem informací, se kterým pracuje policie, ty se musí vytřídit, musí se posoudit jejich důkazní hodnota. K tomu potom slouží standardní trestní řízení a dohled státního zástupce, takže já jsem nikdy obsah informací v tom nepřeceňoval.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Máte nějakou hypotézu, jakým způsobem unikla ta zpráva na veřejnost?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak já jsem z pohledu sociální demokracie ten hlavní sprostý podezřelý, přestože celou dobu říkám, že jsem tu zprávu nikomu nepředal, neumožnil jsem její okopírování, že jsem se ani na tvorbě té zprávy nepodílel, že jsem se s těmi policisty vůbec nestýkal. Vysvětlení na to nemám, v každém případě to, že se ocitla na veřejnosti, není dobré, protože je to důkaz, že něco nezafungovalo a otázka je, zda ten únik byl z řad policie, těch, kteří to zpracovávali, anebo z řad poslanců nebo osob, který s nimi přišli do kontaktu. Nevím, jestli se to podařilo vyšetřit, vím, že policie tuto věc stále ještě prověřuje.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Podle serveru Aktuálně.cz unikly do podsvětí další citlivé informace ze spisů týkajících se mimo jiné kauzy Olej, tedy i případu Františka Mrázka. Kauzou se zabývala protikorupční policie a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Jak se jako ministr vnitra tváříte na tuto informaci, neměla by se vyvodit nějaká personální opatření v takovém případě?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tvářím se velmi zamračeně a přes mikrofon to k posluchačům...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Nemohu potvrdit.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
... nedoputuje. Je to zlořád, je to věc, která bortí moji představu, jaký by měl mít obrázek policie jako sbor profesionálů, kteří darebáky umí dobře postihnout a chrání poctivé, slušné lidi. Je to běh na dlouhou trať, kdy si musí jednotliví funkcionáři policejní uvědomit, že mají odpovědnost za systém, který vytvořili a že selhání může se objevit, nicméně to selhání musí být jasně definováno a ten viník postižen. Pokud neřeší nadřízený selhání svého podřízeného, je to selhání toho nadřízeného a potom už můžeme nastoupit ministr vnitra.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Přemýšlíte, jak zabránit podobným "přestupům", abych tedy tak řekl, jako byl odchod detektiva Luďka Žákovce z týmu Poker, který vyšetřoval vraždu už zmíněného podnikatele Františka Mrázka, a on odešel přímo k Tomáši Pitrovi, který v té souvislosti byl vyšetřován. Dá se s tím něco dělat?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Bohužel se s tím ze dne na den něco dělat nedá. Je to opět jakoby běh na tu dlouhou trať. Tady řešíme prohřešky a zanedbání, která se odehrála a minulosti. Souvisejí nepochybně z kvalitou lidí, kteří jsou přijímáni do policie, s jejich odbornou přípravou, s jejich morálně volním profilem, který musí být také, také zkoumán a nepochybně to souvisí i také s důslednou aplikací zákona podle principu cukr a bič. Prostě mě zajímá ten cukr, ta motivace. A ten zákon je nastaven tak, aby do budoucna motivoval každého toho policistu k tomu, aby dlouhodobě dělal svoji práci dobře, aby odolal tomu pokušení takto selhat, protože se mu to vyplatí v podobě výsluh. A věřím, že cílevědomou, trpělivou prací se tato atmosféra, a to klima v policii podaří změnit.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Od roku 2009 by podle vašich představ měla být policie plně reformovaná, říkám to správně. S tím souvisí kromě jiného změna způsobu kontroly policistů. Můžete říci, jak by měla tedy nově fungovat?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Existují varianty a v tomto já jsem velmi otevřený diskusi v parlamentu, protože ten, kdo o tom nakonec rozhodne, budou poslanci a mým zájmem je, aby míra shody byla co největší. Varianty jsou různé. Varianta je ponechat to tak, jak to je - Inspekce ministra vnitra pod ministrem vnitra, nebo proměna na generální inspekci policie, přesunout ji pod ministerstvo spravedlnosti. Tam se dostáváte do problému, že tam zas jsou v tom systému státní zástupci, nebo vytvořit úplně samostatnou generální inspekci policie, anebo udělat změnu současného stavu v tom smyslu, že sice Inspekce ministra vnitra zůstává v resortu ministerstva vnitra, je ale podřízena parlamentní kontrole a ministr vnitra nemá přímou personální pravomoc na obsazení postu ředitele.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ale pořád to zůstává tak, že když to hodně zjednoduším, policisté kontrolují policisty?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Ono tohle ani jinak moc dobře nejde, protože prokázat policistovi, že porušil zákon, že páchá trestný čin, laik nedokáže. To musí udělat zase jenom policista a my musíme mít garanci toho, že to nebude dělat účelově tak, jak jsme tomu byli mnohdy v minulosti svědky, že to bude dělat profesionálně a že mu do jeho práce nebude zasahovat žádný politik.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ještě k té kontrole. Už odbor vnitřní kontroly dospěl k závěru ve věci té údajné šikany zadržených mladých sociálních demokratů prvního máje?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
To je věc, která mě velmi trápí a já jsem jasně řekl, že na jedné straně nebudu hájit a chránit ty, kteří porušili své povinnosti a současně, že nechci připustit, aby bezdůvodně, bez důkazů byli někteří policisté obviňováni z toho, že se nechovali tak, jak měli. Mám k dispozici dílčí výsledky vyšetřování a z nich vyplývá, že v té místnosti, kde probíhaly ty výslechy, tak sice byl instalován kamerový systém, nicméně nebyl funkční, nebyl zapojen, a já teď potřebuji zjistit, zda nebyl úmyslně zapojen, nebo nebyl dlouhodobě funkční. V každém případě i na tohle to existuje v dlouhodobém horizontu řešení v práci projektu P1000, protože modernizace policejních služeben znamená i používání této techniky...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ta technika tam byla, ale nefungovala.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Nefungovala, ale uvedu jiný případ. V Tachově byl takto obviněn jeden policista, že měl napadnout nějakého člověka a tam díky projektu 1000 už byl nainstalován nový kamerový systém a ten jasně prokázal, že se tak nestalo, takže ten policista byl očištěn a ten člověk bude stíhán za křivé obvinění.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Abychom se ale nedostali příliš daleko od této kauzy, aby to nevyšumělo.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Není mým zájmem, aby to vyšumělo. Já doopravdy budu bojovat za poctivé profesionální policisty a stejně tak budu nemilosrdný vůči selháním a myslím si, že tady nás spojuje stejný zájem. Chceme profesionální policii, která umí odlišit, kdo je darebák, kdo ne, koho má postihnout, koho má chránit a tady já jsem nabídl i spolupráci právě zástupcům mladých sociálních demokratů, aby mi sami popsali vlastními slovy individuálně, co z jejich pohledu se tam odehrálo tak, abych měl srovnání a mohl z toho udělat nějaký závěr.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Takže ten závěr se dozvíme?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já jsem přesvědčen, že ano jakkoliv platí, že díky tomu nefunkčnímu kamerovému systému se můžeme dostat do situace tvrzení proti tvrzení, a to by se v budoucnu odehrávat nebo stávat nemělo, a proto chci i tu změnu na policejních služebnách.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane ministře, je pravda, co jsem se dnes dočetl, že chcete zavést takovou obdobu někdejší pomocné stráže VB? Já jenom připomenu, že ta byla zrušena v prosinci 1990.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Ano. V žádném případě mi nejde o zavedení těch pomocných strážníků, což byly velmi zvláštní osoby, aby při debatě o tom, jak zlepšit spolupráci mezi policií a samosprávami, tak do materiálu zvaný reforma a policie jsme dali jako inspirace i zkušenosti v zahraničí, ve Francii a v dalších zemích, kde takováto spolupráce mezi policií a civilním sektorem existuje. Existuje v krizových situacích, kdy ti lidé znají to místo dobře, znají ty lidi, kteří jsou ohroženi a mohou tudíž policii poskytnout velmi efektivní pomoc. To břemeno minulosti je ale bohužel tak velké, že se domnívám, že skončíme pouze jenom u inspirace a u úvah.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Když o tom tak jenom uvažujeme, jaká by mohla být motivace takových lidí, aby spolupracovala takto intenzivně s policií?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
No, naprosto přirozená a myslím si, že ji máte stejně vy jako já, jako každý jeden normální, slušný člověk v České republice, tak ta motivace je v tom, že přece každý z nás chce žít v bezpečném prostředí, v prostředí, ve kterém je chráněn i jeho život, zdraví a majetek, a to by měla být ta motivace, proč v takovýchto situacích s policií spolupracovat.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Do konce roku má z vašeho resortu odejít, tuším, čtrnáct procent zaměstnanců. To se týká i policistů?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Ne. Víte, že vláda si dala závazek, že každý rok sníží o tři procenta lidi, kteří pracují ve státní správě. My vzhledem k tomu, že jsme byli dobře připraveni na nástup na ministerstvo vnitra, tak jsme zrealizovali velmi rychle procesní audit, ze kterého vyplývá, že můžeme se rozloučit již v letošním roce zhruba se čtrnácti procenty najednou a týká se to pouze "úředník a obslužných pracovníků", netýká se to ani jednoho policisty, ani hasiče.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jaká jsou ta čísla do ukončení reformy, tedy vlastně až do roku 2010, kolik lidí by mělo odejít z resortu?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak my to zvládneme v tom prvním roce. Někteří kolegové...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Takže to je všechno?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
No, tak vláda si dala za úkol každý rok tři procenta, předpokládáme-li, že vláda vydrží čtyři roky, čtyřikrát tři je dvanáct. My vzhledem k tomu, že jsme byli dobře připraveni, tak jsme schopni zrealizovat čtrnáct procent na ministerstvu vnitra už v tom prvním roce této vlády a tím já považuji ten úkol za splněný.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
My jsme začínali náš rozhovor odposlechy a s dovolením bychom ho mohli i tak skončit, protože vlastně ty odposlechy, jak se ukázalo, inspekce, jak jste řekl, pochybila, ale musel je odsouhlasit soudce, žalobce, takže navíc na postupu těchto osob neshledalo nic závadného ani ministerstvo spravedlnosti, ani Městské státní zastupitelství v Praze, tedy problém je zřejmě v systému. Jak by se měl změnit?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Problém je skutečně v systému. Musíme tlačit na ty osoby, kteří mají takové oprávnění zasáhnout do práv a svobod občanů, aby si uvědomovali odpovědnost, kterou mají. Toho já chci docílit povinností pravidelně předkládat onu zprávu o efektivitě odposlechů. Je velmi dobrá iniciativa paní nejvyšší státní zástupkyně upravit jednotným pokynem postup státních zástupců tak, aby lépe kontrolovali skutečně ty policisty. A třetí rovina je potom změna zákona, která by měla velmi pečlivě vybalancovat ty dvě hodnoty, o kterých jsme hovořili. Bezpečnost, to znamená možnost pro bezpečnostní složky používat odposlechy. A svoboda a soukromí, tedy zabránit nadužívání tohoto instrumentu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
ČSSD oznámila mimořádnou tiskovou konferenci. Asi za třičtvrtě hodiny chce oznámit svůj vlastní návrh, jakým způsobem v tomto případě postupovat. Budete jim naslouchat?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Určitě jim budu naslouchat, mám radost, že se nám přinejmenším podařilo tu debatu na toto téma otevřít, protože byla v minulosti minulou vládou velmi podceňována a bagatelizována. A jen hlupák by se bránil dobrým nápadům.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Hostem pořadu O kom se mluví byl ministr vnitra Ivan Langer. Díky za rozhovor, na shledanou.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Na shledanou, hezký den.

/písnička/

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Vysíláme pro vás z Poslanecké sněmovny. Hostem pořadu O kom se mluví byl ministr vnitra Ivan Langer. Můžete nám svoje názory volat na číslo 221552155, anebo 221552255. Dobrý den, máte slovo.

posluchač
--------------------
Dobrý den, Šťába. Pan ministr Kubiceho aféru zřejmě vyprovokoval, bylo to vidět, když se svým partajníkem Vidímem plukovníka, jak jsme viděli plukovníka Kubiceho při jeho výpovědi, různě tahali za rukávy, skákali /nesrozumitelné/, takže a budík byl zřejmě jasný, jinak to je všechno, co bych chtěl říct.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme. Na shledanou.

posluchač
--------------------
U nás v Olomouci se mu, nevím proč, se mu říká "náš Ivánek".

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrá, mějte se hezky. Na shledanou. Další názor, prosím, dobrý den.

posluchač
--------------------
Severa, Ústí nad Labem, dobrý den. Prosím vás, pane redaktore, já mám spíš jenom takovou obecnější otázečku, dotaz. Proč se teď v poslední době používají, když se chcete zeptat, já nevím teď třeba kolik lidí bude propuštěno, tak vám pan Langer řekne čtrnáct procent. Co to je? Já nevím, co to je čtrnáct procent.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To bych vám mohl vyhledat, možná vám za chviličku odpovím, protože to v podkladech mám, ale jinak samozřejmě...

posluchač
--------------------
Deset, dvacet procent, co to je, to prostě není nic.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ta čísla jsou samozřejmě k dohledání.

posluchač
--------------------
Tak jo, na shledanou. Děkuju.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Mějte se hezky, na shledanou. Tak, můžeme pokračovat, máme další telefon. Dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady Daniela Suchá. Já bych se ráda vyjádřila k panu Langeru asi takhle. Hovořil tam o tom, že neví, jak se to dostalo na veřejnost. Lidi, který tam byli, jasně řekli, že tam Langer tyto dokumenty nechal otevřený a novináři si je mohli klidně ofotit a nechal to tam schválně, aby to novináři ofotili. Tohle bylo normální ovlivňování voleb, byla to manipulace lidí a můžu vám říct, že poprvně v životě mě mrzí, že nejsem ve Francii, protože ve Francii byl regulérně zvolenej prezident a dneska tam jsou demonstrace levicových lidí. Tady prostě se ódéeska dostala k moci podvodem za pomoci pana Kubiceho a neděje se absolutně nic. Lidi někde, novináři a novináři to teda podporovali, protože novináři si strašně přáli, aby ODS se dostala k moci. Já to nechápu, protože sociální demokracie měla podporu, 43 % lidí věřilo vládě a pak si zvolíme vládu, který věří 30 %. Pane redaktore, zdá se vám to normální?

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Děkuju za váš názor, mějte se hezky. Na shledanou. Můžeme pokračovat. Kdo je tam dál, dobrý den?

posluchač
--------------------
Dobrý den, Karel z Pelhřimova. Můj osobní názor, pan Langer s úsměvem na tváři vám můžu říct, že jsem pravicový volič a pravici budu volit, pokud tam nebudete vy, pan Vidím a pan Topolánek z jednoho důvodu. To, co jste předvedli před volbama, mně silně připomíná estébácké praktiky, kdy někoho z něčeho obviníte, přes média to pustíte pro veřejnost, ovlivníte jejich názor a mně to připomíná padesáté roky. A s úsměvem na tváři se vás zeptám. Pokud nejela kamera někde na nějaké služebně, to si strčte za klobouk a přitom se mračte. Děkuji, na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Na shledanou. Posloucháte Český rozhlas 1 - Radiožurnál a ohlasy posluchačů na náš rozhovor s ministrem vnitra. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Posluchač z Opavy, Golka. Mně nevadí, že by mě policie odposlouchávala, vadí to gaunerům, asi zlodějům a podobným lidem. Pan Langer si bral telefony od svých známých, aby skryl své telefonáty před policií. A spis Kubiceho, jak tady už bylo řečeno, nechal novinářům ofotografovat a odešel a WC. Pan Langer má co asi skrývat. Je podle všeho gauner a likviduje slušné policisty.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já bych prosil jenom ty výrazy, kdybyste mohl mírnit. Na shledanou. Pokračujeme dál, prosím.

posluchačka
--------------------
Haló?

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ano, máte slovo.

posluchačka
--------------------
Tady je Kasimová, Praha. Já teda bych se chtěla vyjádřit spíš k těm, co do toho povídaj než k panu Langerovi, protože prostě je vidět, že dost velká část lidí, když je to jenom pět, deset celkově, se vyjadřuje k člověku, který chce zlepšit něco k lepšímu velmi hanebně a dokonce i útočně a paní Suchá, která teda v podstatě žvaní pokaždý...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Promiňte, jenom...

posluchačka
--------------------
... a vůbec ničemu nerozumí, tak...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Opět vás prosím o výrazy, které se hodí do rádia.

posluchačka
--------------------
Já se omlouvám, že žvaní, ale prostě to je hrozná treperenda, jo. Takže tý snad ani už nedávejte slovo.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Tak máme demokracii, takže je to podle toho...

posluchačka
--------------------
Takže já teda fandím panu Langerovi a samozřejmě i ODS.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Mějte se hezky, na shledanou. Poslední dva telefonáty, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, Jan Kukačka. Já bych chtěl říct, on to řekl ten pán přede mnou. Tady jde o technickou otázku, když policie má za povinnost a schváleno státním zástupcem a soudcem stíhat podezřelého, tak musí stíhat i tehdy, když mění telefony, když vyměňuje SIM kartu třeba v telefonu nějaký holčičky, nebo v telefonu nějaký paní a tak dále, protože jinak by musela ta policie mít předem schváleno, že bude odposlouchávat tuhle holčičku, ale ta policie prostě jako neví, komu...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já myslím, že vám rozumíme a pojďme dát prostor ještě jednomu posluchači, jestli dovolíte. Děkuji, mějte se hezky, na shledanou, pane Kukačko. A závěrečný telefonát, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Prosím o zručnost a ztlumte si rádio, ať vás to neruší. Máte slovo.

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady Lichnovský, Ostrava. Prosím vás pěkně, předně ta poslední dáma, co mluvila, ta teda se vyznamenala. Ta asi má rozum nebo mozek víc vody než mozku v hlavě...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já mám pocit, že se nám ta debata už trošku zvrhává. Buďte, prosím, slušný a stručný, děkuji.

posluchač
--------------------
Jo, a jinak k panu Langerovi. Prosím vás pěkně, tam už to jmenoval jeden pán, že prostě pan Langer, pan Vidím, pan Kubice, to jsou přece unikáty, to jsou kreatury, jaké třeba hledat v muzeích tohle to. S tím jeho vyjadřováním a pomlouváním. A s tím jeho špulením, ten by tak mohl hrát kačera Donalda akorát. Nic víc.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Tak, řekl jste, co jste měl na srdci. Mějte se hezky, na shledanou. Hostem pořadu O kom se mluví byl ministr vnitra Ivan Langer. Vladimír Kroc vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Na slyšenou.

ČRo 1 - Radiožurnál, 10. května 2007