Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / ČRo1-Radiožurnál: Dopady služebního zákona

[04.05.2007]

Služební zákon

ČRo1-Radiožurnál: Dopady služebního zákona

Dopady nového služebního zákona

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrý večer přeje od jeho mikrofonu František Lutonský. Velké množství přesčasů, neplacené hodiny, absence z pátku, špatná komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, tak to se nelíbí odborářům bezpečnostních složek. Jak víte ze zpravodajství Radiožurnálu, k jednání si proto na pondělí pozvali ministra vnitra Ivana Langera, nebo to bylo možná obráceně, ti nejradikálnější mu předali petici s jedenácti tisíci podpisy. Všichni si po dlouhé pětihodinové debatě slíbili, že je potřeba něco dělat, ale ne hned, protože nový služební zákon funguje teprve čtyři měsíce. Tomuto tématu budeme věnovat dnešní Radiofórum s Jaroslavem Salivarem, prvním náměstek ministra vnitra. Přeji dobrý den.

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
S Milanem Štěpánkem, předsedou Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky. I vám přeji dobrý den.

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A po telefonu zdravím Miloše Plechatého, předsedu Unie bezpečnostních sborů. Vítejte v Radiofóru. Dobrý den.

Miloš PLECHATÝ, předseda Unie bezpečnostních sborů
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Plechatý, možná vzhledem k tomu, že jsem četl několik závěrů v médiích a v agenturách o tom, jak jednání dopadlo, mohl bych vás poprosit o interpretaci, jaký byl výsledek?

Miloš PLECHATÝ, předseda Unie bezpečnostních sborů
--------------------
Dobrý den všem posluchačům. Tak my jsme šli samozřejmě na to jednání, tak jak je již známo, abychom docílili odstranění sto padesáti hodin ze zákona, samozřejmě to jednání, asi zřejmě víte, jak dopadlo, my jsme spokojeni, ne však zcela, ale určitě spokojeni, poněvadž tam vyznělo, že odstranění sto padesáti hodin zdarma se sjednotí do aplikační praxe. Pokud to můžu vysvětlit ve zkratce, tak se jedná o nějaké to vytvoření modelů, jakým způsobem má být využito sto padesát hodin, a podotýkám využito, ne zneužito, jak je tomu doposud, /nesrozumitelné/ u ministra vnitra podala tento návrh, aby policejní prezident vydal závazní pokyn, na kterém se společně jednalo, a policejní prezidium se bude podílet tak, aby opravdu nebylo zneužíváno těch sto padesáti hodin zdarma.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Počkejte, vy máte takové zkušenosti, že kdo toho zneužívá - policejní funkcionáři?

Miloš PLECHATÝ, předseda Unie bezpečnostních sborů
--------------------
Bohužel, bohužel je tomu tak, samozřejmě je to posláno zpátky, takže vlastní okresní ředitelé a krajští ředitelé vydali určité pokyny, který vlastně jsou v rozporu s těmi sto padesáti hodinami.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jestli se nemýlím, tak hasiči chtějí těch nejvíc sporných sto padesát hodin přesčasů napadnout u Ústavního soudu, vy se k nim nějakým způsobem hodláte připojit?

Miloš PLECHATÝ, předseda Unie bezpečnostních sborů
--------------------
Tak ano, určitě se k nim hodláme připojit. Co já vím, tak i kolega Štěpánek, mám takový tušení, by se chtěl připojit, z naší strany určitě už jsme kontaktovali právníka, který nás zastupuje a budeme určité kroky, nejenom k těm sto padesáti hodinám dělat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Možná se ještě závěrem toho telefonického vstupu z vaší strany zeptám, za koho vlastně mluvíte, protože tady sedí ve studiu také Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky, vy jste vznikli jako reakce na nový služební zákon, můžete říct třeba, já nevím, kolik máte členů, abychom si dokázali představit, jak vážná ta situace je?

Miloš PLECHATÝ, předseda Unie bezpečnostních sborů
--------------------
Určitě neudělali žádnou kampaň, k nám se hlásí členové, kteří vlastně už jsou tou situací dost znepokojeni a v současné době máme zhruba devět set padesát členů.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak vám děkuji za účast v dnešním Radiofóru. Mějte se hezky, na shledanou.

Miloš PLECHATÝ, předseda Unie bezpečnostních sborů
--------------------
Já vám taky děkuji, na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vrátím se k té první otázce, kterou jsem pokládal Miloši Plechatému, předsedovi Unie bezpečnostních sborů. Obracím se na Jaroslava Salivara, prvního náměstka ministra vnitra. Řekněte mi, jak to jednání dopadlo, s čím jste tedy odcházeli?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Tak v první řadě dopadlo tak, a pan Plechatý to teď drobíček potvrdil, dopadlo tak, že z petice, která měla čtrnáct bodů, je podstatný bod a závěr, tedy bod k řešení sto padesát přesčasových hodin. Všichni předsedové odborových svazů, všech a všichni přítomní toho jednání tedy odmítli řešit petici v tomto okamžiku jako čtrnáct bodů, to je první závěr řešit sjednocením aplikační praxe sto padesát hodin přesčasů. Tady zdůrazňuju, to není diskuse o odstranění sto padesáti hodin ze zákona, ale sjednocení aplikační praxe tak, aby zákon nikde na žádné služebně nemohl být zneužíván, tedy vysvětlení toho pojmu důležitý zájem služby. A aby výhradně v důležitém zájmu služby bylo těch sto padesát hodin využíváno, to je první zásadní ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Lidově řečeno, se veškerá ta petice, těch čtrnáct požadavků scvrklo jenom na sto padesát přesčasových hodin?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Přesně tak, to je závěr včerejšího jednání, ale na sjednocení aplikační praxe, víte, my musíme připomenout jednu věc, těch sto padesát přesčasových hodin je v právní úpravě už čtrnáct let, není to nic nového teda. Nicméně musím říct druhej ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Teď evidentně, jak jsem to pochopil ze slov Miloše Plechatého, povinné zdarma a lehce zneužitelné, jestli to chápu dobře?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Ano, a takto povinné zdarma lehce zneužitelné byly celých čtrnáct let, vždycky to tak bylo, to ustanovení je obdobné. Nicméně já musím říct druhý, pro nás velmi důležitý závěr, na kterém jsme se jednotně shodli, to je asi to nejdůležitější, a to je společná vůle neotevírat služební zákon v letošním roce žádným způsobem, ale na druhé straně v letošním roce utvořit jakousi expertní skupinu z příslušníků jednotlivých sborů, tedy z managementu, ale i z odborových organizací, a připravovat podněty pro jakousi novelizaci služebního zákona v příštím roce, to je podle mě nejdůležitější závěr.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Úvodní slova Milana Štěpánka, předsedy Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Tak v podstatě kolega Plechatý a pan náměstek řekli to podstatné, co jsem chtěl zopakovat já, ale dal bych to do souvislosti, sto padesát hodin s novelizací zákona, byl to jeden z bodů, který ..., na tom pondělním jednání jsme probírali jeden z nejdůležitějších, protože my jsme prohlásili, že naším cílem je, aby těch sto padesát hodin ze zákona bylo odstraněno. A teď jsou dvě cesty, u obou již tedy padla řeč, to znamená, buď cestou novelizace zákona o služebním poměru nebo cestou ústavní stížnosti. Pokud se týká novelizace zákona o služebním poměru ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To byste se dočkali, jestli dobře počítám, někdy roku 2009 až?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Třeba bychom byli rychlejší nebo ne my, ale Ústavní soud. Říkám, je to jedna z možností. U té novelizace je totiž jeden problém. Pokud by došlo k otevření zákona, k takzvanému riziku, že by vyjma těchto ustanovení, které jsou pro nás vnímána jako negativní, mohly být do zákona zakomponována nebo odstraněna některá pozitivní, je to věc, na kterou se v poslední době ptá spousta policistů nebo příslušníků bezpečnostních sborů, kteří mají obavu z toho, že bude novelizace zákona o služebním poměru, která jim buď zcela odstraní nebo výrazně omezí /nesrozumitelné/ příspěvky, a to má jeden velice negativní důsledek, že spousta z nich uvažuje o tom, že v nejbližší době podají žádost o uvolnění ze služebního poměru, a to by nebylo několik stovek, to by bylo, předpokládám, velká většina policistů, a proto jsem prohlásil, že pokud novelizace zákona, tak pouze takovou, která nezpůsobí tento negativní dopad a která nevyvolá odchod nebo odchodovou vlnu policistů.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A v podstatě tady jde teď pouze o těch sto padesát hodin přesčasů?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Ano, v podstatě těch sto padesát hodin přesčasů je takový nejproblematičtější bod, který je vnímán jak po stránce finační, tak i po citové, to znamená, my jednak se budeme podílet na tvorbě závazného pokynu, který by měl upravit aplikační praxi tak, jak bylo řečeno, ale současně, jak řekl pan Plechatý, společně s Odborovým svazem hasičů podnikneme právní kroky, máme zadaný právní rozbor, jehož dokončení bude v nejbližších dnech, na základě jeho zvolíme postup, například v té ústavněprávní rovině.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Znamená to tedy, že vaše odbory se připojí, řekněme, k té radikálnější skupině?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Teď si musíme říci ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Bezpečnostních sborů ...

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
... čím se připojíme, pokud se týká té ústavní stížnosti, tak na tom spolupracujeme s Odborovým svazem hasičů a i s kolegy z Unie bezpečnostních sborů, tak tam nelze posuzovat, kdo je radikálnější nebo ne, to je jednotný postup v této věci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Řekněte, pane náměstku, proč by měl policista vůbec sloužit sto padesát hodin přesčasů ročně zadarmo?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Otázka je daleko širší, proč by vůbec policista měl mít nějaký služební zákon, vždyť proč nemůže jet podle zákoníku práce, vždyť je to státní úředník svým způsobem jako každý jiný.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak ji pojďme zúžit na tu mou otázku, jestli vás mohu poprosit.

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Ano, protože můžou přijít kupříkladu povodně, můžou přijít teroristické útoky, může přijít zhoršení situace na úseku vnitřní bezpečnosti a tak dál, může přijít technoparty, může přijít všechno možné, co je náplní práce policisty a musí existovat institut, kdy je možno v těchto mimořádných situacích, kdy to vyžaduje důležitý zájem služby, tyto hodiny čerpat. Na druhé straně, abychom byli zcela spravedliví, musíme říct, že se čerpají přesčasové hodiny i takové, které jsou placeny, zákon říká, že je-li přesčasová hodina nařízena z dohodnuté nebo nařízené pracovní pohotovosti, tak je normálně placena a tady asi problém není, čili já si skutečně myslím, že základní problém je v aplikační praxi a nepochybně nemůžeme vyloučit, že někteří z velitelů nebo služebních funkcionářů si to vysvětlil po svém a byť to důležitý zájem služby v daném konkrétním případě nevyžadoval, tak nařizoval přesčasovou práci, ale to je to, na čem jsme se dohodli, sjednoťme to.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Asi bychom taky měli říct, že jsou pracovníci bezpečnostních složek, kteří jsou v nepřetržitém režimu a pak jsou ti, kteří jsou v pravidelném režimu. Zkuste mi, jako laikovi vysvětlit, jestli se to dotklo i té druhé zmiňované skupiny, pane Štěpánku?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Tak ta druhá zmiňovaná, nebo ta první, respektive ty, který jsou v nepřetržitém režimu, těm odpadly s novým zákonem příplatky za služby - soboty, neděle, ve svátky a v noci, což je další z bodů problematických, který je vnímán právě touto skupinou policistů, i v tomto směru, neboť o tom se nejednalo nakonec v těch závěrech, nebo jednalo se samozřejmě i tomto, ale není to v těch závěrech nebo v tom bodu petice, i v tomto máme připravený určité kroky, například i ve spolupráci s právním oddělením Českomoravské konfederace odborových svazů, pokud tady padlo slovo o tom, že petice byla zúžena na ten požadavek, který budeme řešit, to neznamená, že ty ostatní body, o kterých se hovoří, nebo ostatní problémy, které se týkají policistů a ostatních příslušníků nebudeme řešit, samozřejmě se jim budeme zabývat, i když já bych chtěl konstatovat to, že možná osmdesát procent veškerých problémů, které jsou v bezpečnostních sborech, který jsou způsobeny /nesrozumitelné/ zákonem, ale skutečně přístupem jak služebních funkcionářů nebo mnohdy jejich podřízených.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak slyšeli jsme tady, že policejní funkcionáři leckdy i zneužívají ta nařízení. Pane náměstku, řekněte řadovým policistům, kdy se mohou dočkat tedy nápravy, kdy toto nebude možné, až zasedne expertní skupina, dá si nějaký jasný cíl?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Já jsem neřekl, že leckdy zneužívají, já jsem řekl, že mezi sedmdesáti dvouma tisíci příslušníkama bezpečnostních sborů nemůžu vyloučit, že se najde služební funkcionář, který si to které ustanovení vysvětlí po svém, tak to skutečně nevylučuju. Nicméně, co se týče, co se týče přesčasových hodin a co se týče diskuse o tom, čím byly v minulosti kompenzovány a čím jsou kompenzovány dneska a zdali jsou to hodiny odpracované zadarmo, to samé platí o svátkách, sobotách, nedělích, tak já jenom připomínám, že tarif příslušníků v průměru stoupnou o dvacet pět procent v letošním roce, takže ano, nemají hodnostní příplatek, což byl ten kompenzační prvek do 31. prosince loňského roku, ale mají v průměru o dvacet pět procent větší tarif. A jenom na doplnění, říkám, že mají o padesát procent vyšší průměrnou mzdu než je v roposféře České republiky, tedy v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže něco za něco, pane Štěpánku, chápete to tak, že na druhou stranu služební zákon prodlužuje dovolenou, já nevím, zkracuje týdenní pracovní dobu, dává na rok na rehabilitaci, mělo také plošně navýšit základní platy?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Tady totiž je jeden problém, který vychází z té dlouhé geneze vývoje toho zákona a doby od jeho přijetí do účinnosti. Faktem je, že v tom původním znění bylo navýšení tarifu velice bohaté - o šedesát šest procent, jenže postupem času různými novelizacemi nebo rozdání ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Politici vám nepřáli ...

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
... částí peněz, je to možné, je to možné, ale to už je věc každého, jak k tomu přistupuje, asi obecně policie není vždy vnímána jako ta, která by byla potřebná pro tuto společnost. Nicméně ta původní podoba zákona byla naprosto vyhovující, takže by v tom případě nikdo nezkoumal, zda jsou či nejsou hodnostní příplatky nebo příplatky jiné, za soboty, neděle, svátky, jenomže za tu dobu jsme se dostali někam trochu jinam a zejména počátek roku vyvolal velké emoce. Nicméně musím říct, že právě jako první bod naší pondělní porady bylo konstatování analýzy, kterou vypracovalo policejní prezidium podle relevantních údajů z ekonomického informačního systému, kde se za první tři měsíce zřetelně projevuje nárůst i u těch nejnižších, u těch ohrožených tříd. Navíc i dubnové změny, které se projeví ve výplatě, kterou obdrží v květnu příslušníci, tak se projeví dalším nárůstem, je to změnou systemizace, to znamená, zvýšení počtu vyšších tříd na úkor nižších, tak i zvýšením zvláštního takzvaného rizikového příspěvku.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže když položím prostou otázku, jak se tedy po těch čtyřech měsících projevil nový služební zákon, pane náměstku?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Domnívám se, že nový služební zákon splnil to, co měl splnit, to znamená ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Splnil veškerá očekávání, zameteno a jdeme dál?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
V žádném případě ne, to je jako s každou právní úpravou a navíc s právní úpravou v tak složitém systému jako je šest bezpečnostních sborů, to není tak jednoduchý, komplexní úprava pracovněprávních vztahů, ona tu nikdy žádná komplexní úprava nebyla, já jenom k tomu, co říkal pan předseda Štěpánek. Ano, já bych souhlasil s tím, že ta původní úprava právní by byla dobrá, kdyby ovšem začala fungovat v tom roce 2003, kdy byla předpokládaná. A já musím říct, že se nám stala jedna dramatická věc, totiž, právní úprava byla za ty čtyři roky desetkrát novelizována, ale mezitím, byť žádný nový služební zákon nebyl přijat, tedy jakási komplexní norma, kde jsou vyvážena práva a povinnosti, tak za tuto dobu byl ten tarif od roku 2003 do roku 2007 zvýšen o sedmdesát procent, byť žádná nová právní úprava nebyla. A my jsme se dostali do roku 2007, kdy jsme tu výchozu základnu, kdy jsme posuzovali, jestli se něco zvyšuje, snižuje a jaké jsou dopady, tak jsme jí dostali poměrně velmi a velmi vysoko. To se domnívám, že byla chyba minulých jaksi politických reprezentací jako celku, já říkám, že služební zákon je naprosto průřezová norma, tak i hlasování o něm bylo napříč politickými stranami, nikdo nemůže říkat: "Ten klub hlasoval, ten nehlasoval," ve všech to bylo napříč, ale musím říct, že to zpoždění čtyřleté vedlo k rozkolísání tomu systému. A v okamžiku, kdy ty povinnosti zůstaly stejné, tak jak byly původně, ale ta práva se průběžně zvyšovala, ale nechtěly se žádné povinnosti, a některé jsou skutečně dramatické požadavky, výjimky ze vzdělání neexistujou a tak dál, a tak dál, kvalifikační předpoklady musí být splněny, tak já musím říct, že za této situace to působilo mylným dojmem, ale že by příslušníci za ty čtyři roky diskusí, ty tarify výrazně neměli valorizovány, tak to není pravda.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ono to asi není jenom o penězích, takže když se vás, pane Štěpánku, zeptám na ty dopady nového služebního zákona po čtyřech měsících, kdy je nejenom platný, ale i účinný, co byste odpověděl?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Tak, jak jsem se tady zmiňoval, velká část problémů, které vznikly, není způsobena přímo zákonem jako takovým, ale jeho aplikací, jeho přístupem, jeho vnímáním a řekl bych i mírou připravenosti policejního sboru na přijetí účinnosti této právní normy. Všichni mí blízcí spolupracovníci nebo podstatná část policistů určitě si vzpomenou, jaké povědomí měli na konci roku o zákonu o služebním poměru, jakou měli možnost se s ním seznámit, kdo jim odpovídal na dotazy, kdo jim pomáhal v otázkách právních a nakolik jim byl vysvětlen, teď to nechci paušalizovat, poznal jsem spoustu služebních funkcionářů, kteří se práci se svými lidmi věnovali a bylo to poznat po novém roce na stavu na jejich útvarech, byli ovšem i jiní, což se také projevilo na stavu na jejich útvarech. A z toho všeho pramení jakékoliv iniciativy, říkám s malým i, problémy diskuse, nekomunikace s lidmi, postup informací ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A nedůvěra, řekněme, i k zavedeným odborovým organizacím?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Může to tak být, ano, protože například to, že nejsme schopni třeba radikálně vystoupit, jak se někteří kolegové domnívají, může být jakýmsi naším negativním hodnocením, ale myslím, že pokud by tady s námi byl pan kolega Plechatý, tak by nám mohl konstatovat, že i při takovém jednání, které zažil v pondělí, musel trošku zhodnotit svůj přístup a asi si uvědomuje, co to znamená jednat a co to znamená pouze klást požadavky. Takže já si myslím, že se nám podařilo změnit spoustu věcí. A i ty grafy, které tady máme a ty změny, které nastaly nebo nastávají, nebyly samy od sebe.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A grafy jsou teď pro posluchače Radiožurnálu, kteří poslouchají Radiofórum, neviditelné, přeci jenom rozhlas nemá veškeré možnosti. Slyšeli jsme, pane náměstku, že si odboráři také stěžují na špatnou komunikaci, nemýlím-li se, tak vy jste ve funkci půl roku, možná třičtvrtě roku.

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Já musím říct ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě než vám nahraju na smeč, že mi řeknete, že se na tom pracuje, protože ministr vnitra Ivan Langer už předložil poslancům do výboru svých deset tezí, jak by měla vypadat reforma policie, že se všechno zlepšuje. Řekněte mi, proč se to nestihlo třeba za toho půl roku?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Tak já ještě ke služebnímu zákonu jednu větu. Musím říct, že stejně tak my jsme byli vyděšení, tedy pan ministr a management ministerstva vnitra, protože když jsme 6. září nastoupili, tak nám to připadá, že ve sborech o služebním zákoně nikdo nic neslyšel. Já musím říct, že iniciativa kupříkladu měla nulový vliv na úroveň našeho jednání, protože my od první dne, mimo jiné první oficiální schůzka pana ministra byla právě s předsedy odborových organizací. A já musím říct, možná to bude pro některé překvapením, ale skutečně odborové svazy, ať už je to Nezávislý odborový svaz policie nebo Odborový svaz hasičů nebo Odborový svaz státních orgánů, paní předsedkyně Vondrová, to jsou naši stálí partneři a my s nima každý měsíc a někdy několikrát za měsíc mluvíme.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale já teď spíš mluvím o té komunikaci, řekněme, mezi policejními funkcionáři a těmi řadovými policisty navzájem, jestli tam nedochází k šikaně, jak jsem si mohl přečíst na některých specializovaných odborových stránkách, že dokonce některým policistům zakazují vstupovat do odborů a tak dál, a tak dál.

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Já musím říct, já musím říct, že toto my zásadně odmítáme. A jak my jsme se divili, že asi ministerstvo vnitra v minulosti málo komunikovalo s policejním managementem, tak zřejmě byl takový systém, že policejní management nekomunikoval dostatečně dobře s podřízenými, ano, my jsme pro komunikaci. A my jsme toho názoru, že komunikační bariéry přidělávají nejvíc problémů, ale musím říct, že skutečně s odborovými, s tradičními odborovými organizacemi, když to takhle řeknu, je komunikace permanentní. Další otázka, ale to je asi další balíček problémů, by byla potom reforma policie a k tomu si můžeme povědět dál.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Obávám se, že čas nás dotlačuje spíš někam jinam, ale ještě by chtěl pan Štěpánek.

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Já bych si dovolil jednu poznámku právě k té komunikaci, citoval bych jednoho poměrně vysoce postaveného služebního funkcionáře, který nedávno na jednom setkání řekl: "Pánové, za ten manifest si můžeme sami, protože jsme se s těmi lidmi dostatečně nebavili," to jsou slova, která, myslím, že naprosto vystihují úroveň komunikace u policejního sboru směrem ze shora dolů.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dostáváme se k posluchačské části, možná, že potom se ještě, pane náměstku, dostaneme taky několika slovy k reformě. 221552155 nebo 221552255, na těchto telefonních číslech čekáme na šest vašich otázek, a to na Jaroslava Salivara, prvního náměstka ministra vnitra, nebo na Milana Štěpánka, předsedu Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky, oba pánové jsou vám teď k dispozici.
Vítejte, dobrý večer.

posluchačka
--------------------
Dobrý večer, tady Marie z Brna. Prosím pěkně, už Jan Ámos Komenský kdysi řekl, že mnohé národy zhynuly na nečestnou práci, nezdá se vám, že v naší společnosti je příliš mnoho nečestné práce, a proto musíme mít také tolik policie? Děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme, na shledanou. Koho přivítáme jako druhého, kdo položí otázku. Dobrý večer přejeme.

posluchač
--------------------
Pavel, dobrý den, prosím vás, já bych se chtěl zeptat v souvislosti se zvýšením těch výjimek v novém služebním zákoně, ve vzdělání, jak to bude teda s panem, třeba podplukovníkem Kubicem, který na takovém vedoucím postu má pouhé základní vzdělání, nemá totiž ani maturitu, kterou musí mít běžně policajt na ulici, jestli to nedopadne tak, že to bude zase řešeno cestou nějakých švindlkurzů, které policie po domluvě s nějakou fakultou, třeba Západočeské univerzity, jako teďka proběhlo, si zaplatí a všichni to teda dostanou zadarmo a všichni budou spokojeni, že jo, policie, i ta fakulta dostane peníze, i ti funkcionáři, kteří budou mít ty tituly.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme vám za konkrétní otázku, na shledanou.

posluchač
--------------------
Na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Třetí dotaz padne vzápětí, dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý den, Kovarčík. Já bych se chtěl zeptat, vy tady řešíte platy a kdo řeší to, že policisté na stanicích dennodenně berou, teď už podle nového bodového systému poplatky ve výši pěti až deseti tisíc jenom za to, aby po dvou hrubých přestupcích nepřišli někteří boháči o papíry, to nikdo neřeší, nikdo neřeší ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To je vaše konkrétní zkušenost?

posluchač
--------------------
Radši se nebudu vyjadřovat tady k tomu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, to je škoda, zeptám se na to, položím tu otázku ...

posluchač
--------------------
Je to konkrétní zkušenost, je to konkrétní zkušenost mého kolegy, který takhle zaplatil dvanáct tisíc jenom proto, aby nepřišel o papíry na kamion, je to opravdu konkrétní zkušenost a můžu klidně, když bude někdo chtít, tak klidně může uvést i ty čísla těch policistů.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, díky moc. Mějte se, na shledanou.

posluchač
--------------------
Na shle.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Čtvrtý dotaz poprosíme, dobrý večer přejeme.

posluchač
--------------------
Robert z Písku, dobrý večer. Já bych jenom chtěl navázat na tu vaší takovou skrytou otázku, proč vůbec má mít policie nějaký svůj služební zákon, proč neprobíhá ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tu otázku si položil sám pan náměstek ...

posluchač
--------------------
... jako mají státní úředníci a úplně nerozumím té nespokojenosti se způsobem odměňování, tak jak jste sám nakousl, nebo jak zaznělo v tom pořadu, policie má dneska o padesát procent vyšší průměrný příjem než je ..., průměrný příjem jakéhokoliv občana v České republice, jestli se jim to zdá neodpovídající ohodnocení. Děkuju mockrát a hezký večer. Na slyšenou.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Taky děkujeme, taky přejeme, na shledanou. Dobrý den, kdopak je tam.

posluchač
--------------------
Tady je František Josef z Moravy. Prosím vás, mě zajímá jedna věc, celej večer se jí vyhýbáte, já nehodnotím činnost nebo práci policajtů, ale řekněte nám konečně, jestli normální policajt měl, dejme tomu, plat dvacet pět tisíc měsíčně, teď říkáte ještě, že nebudou mít přesčasy, ale zvyšují se základní platy, jestli budou mít zase těch dvacet pět tisíc nebo třicet tisíc.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, průměrný plat policisty chcete znát, ano?

posluchač
--------------------
Děkuju.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme taky, na shledanou. A kdo zakončí telefonickou část dnešního Radiofóra. Haló, dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, tady posluchač Milan, slyšíme se.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Výborně.

posluchač
--------------------
Jo, super, takže já bych nechtěl podceňovat práci policie, to určitě ne, ale myslím si, že za tu práci, co odvádí, mají docela slušný peníze, ale nelíbí se mi, jak se schovávají za hasiče, kteří to mají opravdu /nesrozumitelné/, takže já být hasičem nebo je to spíše pro diskusi, proč se spojují s hasičema, proč si nejedou na svým písečku a proč do toho tlačí další odborový organizace, já teda bych policii asi nepřidával, protože nemám s ní dobrý zkušenost. Mějte se fajn. Na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Taky, na shledanou. Tak, pánové, pojďme se vrátit ke všem otázkám, které tady v telefonické části zazněly, připomínám, že hosty dnešního Radiofóra jsou Jaroslav Salivar, první náměstek ministra vnitra, a Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky. První otázku položila paní Marie, zmiňovala tady Jana Ámose Komenského, v podstatě by se ta otázka dala interpretovat tak jednoduše, proč je u nás tolik policistů, co byste odpověděli, pane náměstku, je u nás moc policistů?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Tak jedna z příloh našich návrhů reformy policie skutečně hovoří o tom, že ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Že jich je moc ...

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
... je u nás výrazně víc policistů, tedy na tisíc obyvatel, když to tak vezmu, než v jiných státech Evropské unie, na druhé straně rovnou říkám, naším úmyslem není snižovat počet policistů jaksi prvotním úmyslem, naším úmyslem je restrukturalizovat jejich činnost, to znamená, nasměrovat je, nasměrovat je tak, aby je občané viděli. A když se projdete po Václaváku, tady odsud je kousek, tak nepochybně, o půlnoci, tak nepochybně vám řada občanů řekne: "Ale vždyť já jsem žádného policistu neviděl," tak to jich je moc.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Abych tomu dobře rozuměl, když nebude mít pořádková policie co dělat, tak bude třeba někde s radarem stát a měřit?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Ne, ne, já se dokonce domnívám, že policista by vůbec s radarem neměl stát, to je činnost, u které je škoda policisty, to může dělat kdokoliv.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak stejná otázka na vás, pane Štěpánku, vy jste u nás ...

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Já se nedomnívám, jestli moc nebo málo, myslím si, že v některých místech je jich málo, teď bych spíš dal příklad, ne z Prahy, ale třeba z menších měst, kde jsou oddělení třetího nebo čtvrtého typu, kde těch policistů je mnohdy, na prstech jedné ruky by se dali spočítat, nejsou schopni ani pokrýt službu v tom svém rajonu. A pokud máme postupovat v krocích v té zamýšlené reformě nebo realizovat projekt Community policing, tak samozřejmě budeme potřebovat více lidí v ulicích, je to taková vcelku oblíbená fráze, které se používá často, nedosáhneme vyššího počtu policistů v ulicích tím, že nabereme nové, ale že zefektivníme jejich práce, přesuneme je více do výkonu, odtížíme je od různých administrativních a podobných zbytečných opatření a dáme je tam, kam patří, na ulici, aby byli blíže ke svým občanům, aby je znali, aby mohli se na ně kdykoliv obrátit, to je podstata.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pan Pavel tady zmiňoval výjimky ze vzdělání, které dle nového služebního zákona nejsou možné, pane náměstku, jestli se nemýlím, zmiňoval také zřejmě nejslavnějšího policistu v zemi, pana Kubiceho, a ptal se, jaký bude osud podobných policistů, jestli se to ...

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Jejich osud bude přesně takový, jaký říká služební zákon. A jenom na doplnění, protože jsme se dneska bavili o té petici, tak bod číslo deset petice požadoval opět zavedení výjimek ze vzdělání, tak já říkám, to je přesně ten bod, s kterým zásadně nesouhlasíme, žádné výjimky ze vzdělání zaváděny nebudou. A pokud daní příslušníci nestihnou čtyři, pět, respektive šest let k doplnění vzdělání, které jim umožňuje tato léta přechodná ustanovení zákona, tak nemají naprosto šanci, už vůbec nepředpokládám jakékoliv švindlkurzy. Čili výjimka ze vzdělání, nikdo nedostane výjimku ze vzdělání, pokud nesplní to, co po něm chtějí přechodná ustanovení zákona.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Milan Štěpánek, kýve souhlasně hlavou.

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Samozřejmě ten zákon ukládá povinnost ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste požadovali tedy, já nevím, jestli mám říkat vy, nebo jestli mám říkat Unie bezpečnostních sborů, kterou vy vlastně reprezentuje, vy jste podepsal mimochodem petici?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Jednak řeknu, že v záhlaví naší petice ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jestli jste podepsal petici?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Řeknu, že nepodepsal, řeknu to i kolegům. A právě tento bod, o kterém se tady hovoří, je jeden z důvodů, protože ten jde podle mě proti smyslu zákona o služebním poměru.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem jsou tam i takové mnohem zajímavější body, já jsem si je tady vypsal, požadujeme zápočet povinné základní nebo náhradní vojenské služby do doby, která je rozhodující pro výpočet výsluh, to je myšleno vážně, myslíte?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Tak, pokud je to v té petici, tak je to myšleno vážně, ano.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pan Kovarčík, doufám, že jsem dobře rozuměl jeho jménu, zmiňoval úplatky, zejména asi u dopravní policie s tím, že má konkrétní zkušenosti, pojďme to vzít, ať to není stylem - jedna paní povídala, co má třeba, pane náměstku, dělat člověk, který se setká s úplatkem, jsou policisté teď třeba po aplikaci nového zákona o silničním provozu, po aplikaci bodového systému náchylnější k úplatkům?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Tak já si myslím, že asi nejsou náchylnější, ale zcela zásadně si myslím, že by si to neměl jakýkoliv občan nechávat pro sebe. Měl by se obrátit buď na jakékoliv kontrolní oddělení jakéhokoliv článku Policie České republiky nebo policejního prezidia nebo na ministerstvo vnitra. A já garantuji, protože posluchač naznačil něco o nějakých číslech, já garantuji, že není doba pro to, aby jakékoliv přestupky tohoto typu policistů někdo zametal pod stůl, to skutečně říkám zcela zodpovědně, necháním si to pro sebe nikdo nic nevyřeší.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to bude tvrzení proti tvrzení a posluchač stejně, lidově řečeno, ostrouhá?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Tak já musím říct, vy jste asi postřehli, jakým způsobem Inspekce ministra vnitra řešila, řešila jedno, zrovna dopravní oddělení ve středních Čechách. Já říkám, že to je činnost jaksi permanentní, je to činnost dlouhodobá, ale tento příklad ukázal, že se to řešit dál, ale ty indicie musí být.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pan Robert zmiňoval, že nechápe nespokojenost s platy. Co byste mu jako zástupce asi tedy největší odborové organizace u policie vzkázal?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
No, pan Robert narazil na problém, o kterém jsme se bavili, ať už to byli kolegové z iniciativy nebo i naši odboráři, říkám: "Pánové, musíme být objektivní a musíme zvažovat, zda skutečně máme tak málo, že by bylo potřeba kvůli tomu demonstrovat, anebo zda bychom se měli podívat i do řad zaměstnanců ve výrobní sféře." Možná to zní blbě ode mě, jako od odboráře, ale snažím se to kolegům vysvětlit, říkám: "Pánové, máme tady určité výhody." Na druhou stranu ta policejní služba má daleko vyšší nároky ve srovnání třeba se státní službou, což tady taky padlo, proč nejsme na tom stejně jako státní úředníci, čili, že je tam určité specifikum, ta služba je náročná po všech stránkách a znamená i to, že ten policista musí nasadit svoje zdraví a život, ale říkám: "Pánové, nepřeceňujme."

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Navazujeme dotazem pana Františka Josefa, který se ptal, jestli tedy se důsledkem nového služebního zákona zvýšil průměrný plat, že by ho zajímala ta základní složka?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Důsledkem nového služebného zákona se výrazně zvýšil průměrný plat, srovnáním prvního čtvrtletí roku 2006 a prvního čtvrtletí roku 2007 se u policie zvýšil v průměru o dva tisíce dvě stě dvacet pět korun, to je děleno všemi příslušníky, předpokládám, že v letošním roce dosáhne úrovně něco přes třicet jedna tisíc korun, ten průměrný plat, ale ještě musím, považuju za nutný, protože tu řečnickou otázku jsem dal já, zdali potřebujou služební zákon, odpovídám: "Ano, jednoznačně," ta činnost je tak specifická, tak nesmírně náročná a neexistují v ní ty běžné pracovněprávní vztahy, protože tam se velí a tam se nemůže odmítnout rozkaz a tam se musí nasazovat zdraví a život, čili jednoznačně odpovídám: "Ano, musí mít svůj služební zákon, musí mít výrazně vyšší úroveň platů, ale vedle toho mají výrazně vyšší úroveň povinností."

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A teď mluvíte o policistech nebo o všech členech bezpečnostních složek, protože pan Milan tady ...

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
To mluvím nejen policistech, ale o všech šesti bezpečnostních sborech, protože musíme říct, že ono nejde jenom o policisty a hasiče, ono jde o vězeňskou službu, celní, bezpečnostní službu a tak dál, čili je to šest sborů a principy jsou všude stejné, ve všech těchto organizacích se velí.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pan Milan tady totiž poukázal, a to byla vlastně poslední posluchačská otázka, na to, že hasiči to mají dle jeho soudu vydřené a že policisté se pouze jaksi vezou ve vleku. Existuje vůbec nějaké srovnání náročnosti těchto dvou profesí, si tak matně vzpomínám na to, když dopravní podnik srovnával, jestli je náročnější dělat řidiče tramvaje nebo řidiče autobusů, tak jestli něco podobného dělá taky ministerstvo vnitra?

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Já musím říct, že existují srovnávací analýzy a průzkumy popularity jednotlivých povolání. A já musím říct, že já bych s posluchačem z tohoto titulu nesouhlasil, policie si totiž nese jedno břímě, a tomu se hasičský záchranný sbor vyhnul, a to břímě je neustálá snaha jakýchkoliv politických stran o politizaci tý policie, a to je to břímě, které tu oblíbenost policie výrazně snižuje, a na druhé straně musíme si uvědomit, policie je čistě represivní orgán. Hasičský záchranný sbor pomáhá čistě lidem a i když taky je částečně represivním orgánem, protože to je orgán státní správy, uděluje lidem pokutu, uděluje jim různé tresty, nicméně ve výrazně menším měřítku, čili ano, policie je represivní orgán, ale já jsem toho názoru, že soudit, co je lepší, co je příjemnější, co je méně příjemné, nemůžeme, každý má své specifikum, každé toto povolání, každé má svojí práci, ale říkám, budeme-li se snažit policii uchránit od jakýchkoliv politických vlivů, politických zadání a podobně, jsem naprosto přesvědčený, že se dostaneme ke vstřícnější tváři policie i vůči veřejnosti, a to je právě o reformě policie. Ještě jednu zmínečku k tomu pánovi, co mluvil o těch úplatcích. My chceme v rámci reformy, ať každý svého policistu zná, ať jeho fotka, jméno visí na daném policejním oddělení a každý zná policistu ve svém rajonu, garantuju vám, že budou-li se takto znát, nebude to někdo anonymní, kdo si vzal úplatek ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nechci vás chytat za slovo, pane náměstku, ale zvlášť třeba v takových prvomájových demonstracích to bude docela zajímavé sledovat, jak to dopadne, když budou všichni demonstranti znát svého policistu.

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Tam se nedávají úplatky ale.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To bylo závěrem. Milan Štěpánek chce ještě něco k náročnosti policistů a hasičů?

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Je to velice dobré srovnání, jestliže to říká bývalý hasič, pan náměstek. A navíc, co se týká naší spolupráce s Odborovým svazem hasičů, jak pan Milan říkal, že by oni neměli s námi spolupracovat, my s nimi spolupracujeme dlouhodobě právě na zákonu o služebním poměru a na všem dobrém i špatném, co ten zákon přináší, který byl, řečeno, skutečně takový ten viditelný rozdíl mezi naší prací, protože policisté ty lidi pokutují, je to represivní orgán, mnohdy vystupují, tedy ne zcela vhodně, takže si tu pověst kazí i sami, ale myslím si, že to se vyřeší, že se ten sbor očistí od takových problémů jako jsou úplatky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak takové bylo dnešní Radiofórum s Milanem Štěpánkem, předsedou Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky. A s prvním náměstkem ministra vnitra Jaroslavem Salivarem. Pánové, díky moc, že jste přišli.

Jaroslav SALIVAR, 1. náměstek ministra vnitra
--------------------
Hezký večer, na shledanou.

Milan ŠTĚPÁNEK, předseda Nezávislého odborového sdružení Policie České republiky
--------------------
Taky děkujeme, hezký večer.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A ještě pozvánka pro vás posluchače Radiožurnálu k zítřejšímu Radiofóru. Vznik instituce, která bude zkoumat naší minulost, je námětem zítřejšího Radiofóra. Co se pro historiky zkoumající období komunismu změní, co se díky té nově zřízené instituci veřejnost doví, to se dozvíte zítra, mimochodem Česko bude mít Ústav pro zkoumání éry komismu a nacismu, teď se tak rozhodlo. František Lutonský se loučí.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 2. května 2007