Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Ivan Langer: 20 minut Martina Veselovského

[23.03.2007]

Policie

ČRo1-Radiožurnál: Ivan Langer: 20 minut Martina Veselovského

Rezignace policejního prezidenta

Moderátor (Martin Veselovský):

Dnes ve čtvrt na čtyři odpoledne rezignoval na svoji funkci prezident Policie České republiky, Vladislav Husák. Před zhruba deseti dny se v tisku objevily informace, podle kterých měl policejní prezident vynášet informace o některých trestních kauzách, nebo měl vědět o některých chystaných trestných činech. Ovšem to jsou všechno jen nastolené otázky a ty i po dnešní tiskové rezignační konferenci zůstaly nezodpovězeny. Možná tento deficit napraví ten, do jehož rukou byla rezignace složena, ministr vnitra a člen ODS, Ivan Langer. Dobrý den.

Host (Ivan Langer):

Dobrý den přeji.

Moderátor (Martin Veselovský):

Proč rezignoval policejní prezident?

Host (Ivan Langer):

Na základě svého uvážení, kdy se rozhodl v situaci, kdy nabyl dojmu stejně jako já, že celý ten případ už se netýká jenom jeho osoby, ale začíná negativně dopadat na policii a na základě svého přesvědčení, že by nebylo dobré, aby bylo poškozováno nebo zpochybňováno jméno policie jako celku.

Moderátor (Martin Veselovský):

Bavíme se neustále o tom, že po deset dní zhruba vycházely nějaké články a že se novináři policejního prezidenta ptali na to, jestli to, co v těch článcích je, je pravda?

Host (Ivan Langer):

Ano. Bylo to na základě této kampaně a já jsem dneska na tiskové konferenci

Moderátor (Martin Veselovský):

Pardon, to byla kampaň?

Host (Ivan Langer):

Tak aspoň to tak vypadalo nebo na základě těchto informací. Já jsem dnes na tiskové konferenci řekl, že v tuto chvíli nemám žádné informace, které by nasvědčovaly cokoliv o tom, že by pan policejní prezident porušil svoje služební povinnosti nebo překročil zákon, nicméně rozumím, chápu, vítám, respektive oceňuji jeho krok, kdy řekl: V okamžiku, když už přestává jít jenom o mě jako o fyzickou osobu a dotýká se to policie jako celku, tak raději odcházím.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak zeptám se ještě jednou, provinil se něčím z vašeho pohledu, pane ministře vnitra, policejní prezident Husák?

Host (Ivan Langer):

V tuto chvíli z pohledu zákona ničím.

Moderátor (Martin Veselovský):

A z pohledu ministra vnitra?

Host (Ivan Langer):

Z pohledu ministra také ne. On se stal cílem, já nevím, různých spekulací, pochybností, různých informací a já jsem v okamžiku, kdy se objevily první ty informace, tak jsem řekl, nechávám věc prošetřit Inspekcí ministra vnitra a v okamžiku, jak budu mít ty informace k dispozici, tak se rozhodnu. Nicméně ty informace přicházely další a další. V tuto chvíli je jasné, že šetření inspekce nebo prověřování inspekce nebude skončeno v dohledné době, jak jsem si přál. Ty informace v médiích se objevují i nadále a já znovu říkám, že nemám sebemenší poznatek o tom, že by porušil zákon nebo služební povinnosti, vedle toho si vážím toho a oceňuji jeho rozhodnutí, kdy řekl, přestává jít jenom o mě, ale o policii a té si vážím příliš a než abych ji učinil rukojmím, tak raději odejdu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Zeptám se jinak, nevím, kolik vyšlo článků, ve kterých byly citovány informace, dalo se to, myslím, podle toho, jak jsem, jak jsem si dělal rešerše, shrnout do nějakých čtyř oblastí, ve kterých byl pan policejní prezident z určitých věcí vinen. Je některá z těch věcí pravdivá?

Host (Ivan Langer):

To já vám teď nemohou říct, protože ta celá věc, já nejsem orgán činný v trestním řízení, nejsem Inspekce ministra vnitra, probíhá intenzivní prověřování všech těch informací a je v zájmu

Moderátor (Martin Veselovský):

Kdo, kdo ho dělá to prověřování?

Host (Ivan Langer):

Inspekce ministra vnitra, ta se spojila jak s panem Husákem, tak se všemi zainteresovanými osobami, které jsou v rámci těchto informací zmiňovány a je v zájmu jak pana Vladislava Husáka, tak v zájmu mém, v zájmu celé policie provést to šetření velmi korektně, velmi profesionálně tak, aby bylo jasno. A myslím si, že to zaznělo i na dnešní tiskové konferenci, kdy pan Vladislav Husák řekl, že bude chtít, aby šetření inspekce skutečně jakoby doproběhlo až do posledního konce a aby

Moderátor (Martin Veselovský):

Pardon, pan policejní Husák vzhledem k tomu, že rezignoval, může chtít cokoliv, budete to chtít vy?

Host (Ivan Langer):

Já si to přeji také, samozřejmě, já nemohu nechat tento případ se třemi tečkami na konci nebo s nějakým otazníkem. Musí tam být vykřičník, buď to bylo tak nebo tak.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane ministře vnitra, dovolte mi ale Dovolte mi vrátit se ještě k podstatě věci a k té mé první otázce, proč policejní prezident rezignoval. Dovolte mi ten luxus, že si dovolím vyjádřit názor, že ne zcela věřím tomu, že to je jen kvůli mediálnímu tlaku, chcete říct, že pokud příštích 10 dní budou novináři uveřejňovat nějaké články o vás, tak vy se, byť to nebude třeba z vašeho pohledu podloženo fakty, seberete a rezignujete po deseti dnech?

Host (Ivan Langer):

Ne, to je velmi sugestivní otázka, nicméně ta odpověď je zejména na panu policejním prezidentovi a.

Moderátor (Martin Veselovský):

Ne, pane ministře, je na vás, protože vy jste přijímal jeho rezignaci.

Host (Ivan Langer):

Já tu jeho rezignaci přijímám, nicméně skutečně platí to, že já v tuto chvíli nevidím žádný z mého pohledu důvod, proč bych ho měl odvolávat. On tu situaci po našich opakovaných schůzkách vyhodnotil tak, jak ji vyhodnotil a nemohu říct nic jiného, než, než že to respektuji a oceňuji to.

Moderátor (Martin Veselovský):

Co jste probírali na těch schůzkách? Bylo jich několik minimálně během tohoto týdne.

Host (Ivan Langer):

Tak zejména to byly schůzky mezi námi dvěma a významnou část toho považuji za velmi osobní, ale přesně jsme zvažovali tu otázku, kterou vy jste položil. Zda má člověk v okamžiku, kdy probíhá něco jako kampaň a běží informace, o kterých je vnitřně přesvědčen, že nejsou pravdivé, se k tomu postavit tak, že řekne, nezajímá mě to, nebo na to má zareagovat nějakým způsobem. A má to skutečně dvě roviny. Jedna věc jsou informace v médiích, druhá věc je ta faktická, mě zajímá primárně ta faktická a kdybych věděl, že se něčeho dopustil, tak se nebudeme bavit o rezignaci, ale o odvolání.

Moderátor (Martin Veselovský):

Já tomu rozumím, ale vy správně jste říkal, vy nemůžete teď před doběhnutím vyšetřování Inspekce ministra vnitra vědět, zda se provinil něčím či ne. Proč jste nenechali doběhnout vyšetřování Inspekce ministra vnitra a teprve pak jste se nebavili o tom, zda bude rezignovat, či ne?

Host (Ivan Langer):

To je přesně otázka, o které jsme se bavili opakovaně znovu a znovu. A vedle toho máme zde jednu věc a jednu rovinu a jednu hodnotu a to je tu, kterou vy zmiňujete. Druhá věc je ta, že ten problém přerostl už jakoby tu osobní rovinu jednoho člověka a dotýkal se policie jako celku a tam zvítězilo to vědomí odpovědnosti za celek a to je to, co stojí za ocenění.

Moderátor (Martin Veselovský):

Po deseti dnech probírání v médiích? Není to poněkud, není to poněkud

Host (Ivan Langer):

Víte, ale teď mám pocit, že jsme úplně ulítli a teď kladete otázky někomu, komu ty otázky nepatří.

Moderátor (Martin Veselovský):

Proč myslíte, pane ministře?

Host (Ivan Langer):

No, protože se mě ptáte na věci o tom, proč někdo přijal takové rozhodnutí, jako přijal a to nebylo mé rozhodnutí.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane ministře Langere, ale vy se v tu chvíli stavíte, tedy alespoň z mého pohledu, do pozice přihlížejícího, ke kterému přijde jeden z jeho podřízených a řekne po deseti dnech, už to jaksi nestíhám, tuto mediální kampaň, budiž, tak já odstupuji a vy řeknete dobře. Takto, tak, takto to bylo?

Host (Ivan Langer):

No, takto to nebylo. Kdyby to takto bylo, tak spolu netrávíme dlouhé hodiny vyhodnocováním všech těch informací, které byly a atmosféry, která kolem toho vznikla.

Moderátor (Martin Veselovský):

Zeptám se ještě jinak. Jako podezřívavý novinář

Host (Ivan Langer):

Vypadáte tak, kdyby tady byla televizní kamera, tak by to bylo vidět.

Moderátor (Martin Veselovský):

Jako podezřívavý novinář možná vidím za celým rozhodnutím to, že je známo něco o tom, že se pan policejní prezident provinil a proto tak rychle rezignoval, to je mylný dojem?

Host (Ivan Langer):

Ne, tak to já musím, ne, tak to je zcela mylný dojem a musím a chci odmítnout a také jsem to jednoznačně na dnešní tiskové konferenci řekl a také jsem řekl, že kdybych měl sebemenší informaci o tom, že porušil služební povinnosti, nebo porušil zákon, tak bych neřekl to, co jsem tam řekl, že jsem přesvědčen, že by neměl odcházet z policie a také bych nevyslovil své přání, aby šel na místo zástupce ředitele služby cizinecké policie, cizinecké a pohraniční policie, aby se stal členem mého speciálního týmu, který má před sebou realizaci jednoho z nejdůležitějších úkolů, který Ministerstvo vnitra má, a to je zrušení hraničních kontrol, vstup České republiky do, do Schengenského prostoru. On bude mít v této věci za úkol provést transformaci této služby a to je jeden ze základních předpokladů, abychom to zvládli společně.

Moderátor (Martin Veselovský):

A ještě o několik kroků zpátky, během těch schůzek, které jste spolu měli s panem policejním prezidentem, přiznal se vám k něčemu, nebo řekl, že některá z těch informací, která se objevila z médií a které jsou asi z různých zdrojů, je pravdivá, je relevantní?

Host (Ivan Langer):

Ale tak takhle se na to otázku skutečně nedá odpovědět, protože

Moderátor (Martin Veselovský):

Proč ne?

Host (Ivan Langer):

Protože vy jste novinář a vy přece velmi dobře víte, jak funguje život a jak funguje i novinářská praxe, že se vezme něco, co je relevantní, k tomu se potom přidá další informace, další informace, k tomu se přidán nějak, nějak, nějaká domněnka a z toho vznikne jakýsi výsledný dojem. Co si myslím, že bude stát za, za zvážení, a to je v okamžiku, když doběhnou, nebo proběhne to šetření Inspekce ministra vnitra

Moderátor (Martin Veselovský):

Pardon, pane ministře, vy jste mi neodpověděl na moji otázku.

Host (Ivan Langer):

Doběhne bezpečnostní prověrka a ukáže se, že neexistují žádné důkazy o porušení zákona, tak potom nechť ti, kteří psali a takto různě spekulovali a působili na veřejnost, tak nechť ti se zamyslí nad tím, co vlastně psali.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak a protože já jsem nepůsobil na veřejnost a nespekuloval v této oblasti, tak si dovolím opět ten luxus a že se vrátím zpátky, odpovězte mi prosím na moji otázku, jestli se vám přiznal pan policejní prezident, že některé z těch věcí v médiích jsou pravdivé nebo relevantní.

Host (Ivan Langer):

No ale co to je, některé z těch věcí? Jako.

Moderátor (Martin Veselovský):

To je jedno, já vám dám na výběr, pane ministře.

Host (Ivan Langer):

To, že se s někým potkal, nebo že si s někým telefonoval, no, to jsou fakta, že se s někým potkal a s někým telefonoval. Ale to samo o sobě ještě nesvědčí o tom, že by porušil svoji služební povinnost, nebo porušil zákon.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak buďme

Host (Ivan Langer):

Protože kdyby to tak bylo, tak přece já s ním neprobírám tu situaci a jsem tu já, kdo učiní ten aktivní krok a řeknu, pane policejní prezidente, tady mám fakta na stole, že jste něco udělal, co není slučitelné s vaší funkcí a odcházíte.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak pojďme k jednomu konkrétnímu příkladu.

Host (Ivan Langer):

Ano.

Moderátor (Martin Veselovský):

Je to ta první oblast, o které jsem mluvil, to byla ta, která byla zveřejněna jako první, to znamená, že měl, říkám měl, pan policejní prezident Husák vynést v kauze Biolíh některé informace směrem k sociálnímu demokratu, Miroslavu Šloufovi. Ta informace pramení i z již dávno zveřejněné Kubiceho zprávy, to telefonní číslo, které tam bylo uvedeno, že z něj bylo hovořeno několikrát s Miroslavem Šloufem, to telefonní číslo shodou okolností je stejné, jako já mám telefonní číslo na pana policejního prezidenta.

Host (Ivan Langer):

Ano.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak, ptám se

Host (Ivan Langer):

Tak to je ten fakt a to je právě na tom to velmi poučné a já doufám, že se k tomu jednoho dne vrátíme, že to je fakt, že spolu hovořili, nicméně samotný fakt o tom, že s někým telefonujete, vypovídá o čem? A tam už jsme přesně v té rovině těch spekulací a tam já říkám, že já dosud nemám žádnou informaci o tom, která by potvrzovala to, co se na to nabalilo a to jsou ty spekulace o tom, co bylo předmětem těch telefonických rozhovorů.

Moderátor (Martin Veselovský):

Dobře a já jsem, kdybyste mě nechal říct, pane ministře, moji otázku, tak byste slyšel

Host (Ivan Langer):

Já skáču do řeči vám, jo? Pardon.

Moderátor (Martin Veselovský):

Kdyby, tak byste slyšel, že se zeptám na to, jestli už samotný fakt, že si policejní prezident několikrát telefonuje s Miroslavem Šloufem, který, dobře víme, že má za sebou s největší pravděpodobný účast v takových věcech, jako je kauza olovo a tak dále, jestli to neodporuje vůbec tomu, jak by se měl chovat policejní prezident?

Host (Ivan Langer):

Já vím, ale podle čeho potom budeme dělat tu skupinu lidí, s kým si kdo může telefonovat a s kým ne?

Moderátor (Martin Veselovský):

Nevím. Já se ptám vás, pane ministře.

Host (Ivan Langer):

Já právě také nevím a jedinou odpovědí na to z mého pohledu je zákon. Jedinou odpovědí na to, jestli takovéto jednání je v souladu se zákonem či nikoliv, jestli porušuje služební povinnosti či nikoliv. Pan policejní prezident mi k tomuto dal jasné vysvětlení v tom smyslu, že tehdy byl pan Šlouf asistentem tehdejšího poslance ministra Ratha, že jednání a telefonáty souvisely se standardními informacemi týkající se nápadu trestné činnosti kriminality a to je jeho vysvětlení. Nicméně v médiích.

Moderátor (Martin Veselovský):

Vám to nevadí, toto vysvětlení, ten fakt, že toto proběhlo a z těchto důvodů?

Host (Ivan Langer):

No, počkejte, a já mám být soudcem nad člověkem na základě čeho? Na základě svých domněnek, soudů, pocitů?

Moderátor (Martin Veselovský):

No počkejte, pane ministře a proč se s vámi scházel pan policejní prezident? Bavili jste se o tom právě, že jste se bavili o těchto nuancích, sám jste to říkal.

Host (Ivan Langer):

Ano, přesně tak, ale vy po mně.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak pravděpodobně jste v určitých momentech byl soudcem.

Host (Ivan Langer):

Vy mi kladete otázku, jestli mi to vadí, nebo nevadí a já si kladu otázku, kdo je ten, kdo určí, jaká skupina osob je ta jakoby závadová a nezávadová, s kým se může telefonovat, s kým se nemůže telefonovat.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pojďme to, pane ministře, zjednodušit, můžete odpovědět jenom ano, ne.

Host (Ivan Langer):

To, že spolu telefonovali?

Moderátor (Martin Veselovský):

Ano.

Host (Ivan Langer):

To mi nevadí. Nevadí, protože akceptuji.

Moderátor (Martin Veselovský):

To, že policejní prezident Husák telefonoval Miroslavu Šloufovi, vám nevadí?

Host (Ivan Langer):

Nevadí, já to akceptuji, já jsem si vyslechl jeho vyjádření a oproti jeho vyjádření nemám k dispozici žádný důkaz, že by tomu bylo jinak.

Moderátor (Martin Veselovský):

Říká v těchto 20 minutách Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu ministr vnitra, Ivan Langer. Pane ministře, jste přesvědčen, že to byla kampaň?

Host (Ivan Langer):

Teď už můžu mluvit zase jen o pocitech. Prostě jestli se v průběhu deseti nebo čtrnácti dnů jako na běžícím páse objevují různé informace, tak si kladu tu otázku, prostě jestli je to náhoda nebo ne. Zatím na to nemám jasnou odpověď.

Moderátor (Martin Veselovský):

To znamená, že ta podezření hraničící s jistotou, která vyjádřil dnes na té tiskové konferenci pan policejní prezident, ta nesdílíte? On říkal, že to je rozhodně kampaň a že to je někým řízeno a jenom se ptal kým a komu to slouží.

Host (Ivan Langer):

Může to tak být, protože je normální, když z času na čas se objeví nějaký problém nějakého člověka a novináři o něm píší. To považuji za přirozené. Co mě bliká jako taková kontrolka, jestli je to všechno normální a standardní, je situace, když jakoby na běžícím pásu se objevují další a další informace, respektive i dávno známé se znovu připomínají, nemám na to teď odpověď, taky jsem jen normální člověk a velmi intenzivně nad tím přemýšlím.

Moderátor (Martin Veselovský):

Když jste určitě jako já a mnoho posluchačů Českého rozhlasu četl ty články, ve kterých se psalo o panu policejním prezidentovi, tak tam bylo vidět, že ty informace pochází z určitých zdrojů. Kdyby člověk zapojil nějakou fantazii, mohl by říct, že možná pocházejí i třeba z policejních zdrojů nebo ze zdrojů bezpečnostních služeb a tak dále. Hodláte iniciovat nějaké vyšetřování, které se bude týkat právě těchto úniků?

Host (Ivan Langer):

Víte, jakmile se objevila ta první informace, tak jsem řekl, okamžitě chci, aby Inspekce ministra vnitra začala prověřovat tyto informace. A já si nedokážu představit, že by předmětem toho prověřování nebyla jenom relevantnost nebo pravdivost těch informací zveřejněných v médiích, ale také způsob toho, jak se do médií dostaly. Protože u části z nich se důvodně domnívám, že se jedná o klasifikované, tedy utajované informace a jejich zveřejnění muselo předcházet porušení zákona.

Moderátor (Martin Veselovský):

Kdo to bude šetřit?

Host (Ivan Langer):

Inspekce ministra vnitra.

Moderátor (Martin Veselovský):

Inspekce ministra vnitra bude šetřit například Národní bezpečností úřad? Bude šetřit

Host (Ivan Langer):

To ne, to si doopravdy nerozumíme. Já myslím, že v téhle věci může požádat a předpokládám také, že požádá o součinnost nejenom Národní bezpečnostní úřad, také Bezpečnostní informační službu, že vyslechne ty osoby, které tam jsou v těch novinových článcích zmiňovány tak, aby si udělali ucelený přehled o tom, jak to ve skutečnosti bylo. A teď se vracím zpátky k tomu problému, respektive k tomu, co předcházelo dnešnímu rozhodnutí. Já jsem si přál, když se objevily ty první informace, abychom měli do týdne jasno, aby inspekce jednoznačně řekla, bylo to tak a tak nebo nic se nestalo. Bohužel se ukázalo, že to prověřování nebude tak jednoduché, že bude delší a mezi tím přicházely další a další informace.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pardon, proč, proč, proč to časově tak nabobtnalo?

Host (Ivan Langer):

Protože objem těch informací je velký a protože k tomu, abyste mohli udělat seriózní závěr, tak musí předcházet velmi důkladné policejní vyšetřování. A pro člověka, který to nikdy nezažil, tak to možná může připadat, jako příliš dlouho, ale jestli chcete postupovat seriózně a důkladně a v souladu se zákonem, tak to bohužel někdy trvá dlouho.

Moderátor (Martin Veselovský):

Máte v tuto chvíli nějaké poznatky nebo svůj, svůj pocit podpořený vaší politickou zkušeností, že prachobyčejně lidově řečeno chtěl někdo policejního prezidenta odstřelit?

Host (Ivan Langer):

Tedy já bych nezapojoval politickou zkušenost, ale ten zdravej selskej rozum, jak to máme na Hané a fakt si říkám jako, jestli je to normální, není to normální, snažím se to vyhodnotit, musím k tomu přistupovat nejenom tím selským rozumem, ale také velmi zodpovědně jako ministr vnitra a jako ministr vnitra říkám, že takovéto spekulace a pochybnosti rozhodně policejnímu sboru nesvědčí a ať už si o tom myslím cokoliv, tak nemůžu udělat jiný závěr, než je ten, že i když nemám žádné informace o porušení zákona, přesto policejní prezident se rozhodl tak, jak rozhodl a já to rozhodnutí oceňuji a vážím si ho.

Moderátor (Martin Veselovský):

Vy jste, pane ministře vnitra, v minulých dnech hovořil o tom, že jsou k dispozici nějaké dva plány na to, jak celou situaci řešit.

Host (Ivan Langer):

Tak to si nevzpomínám, že bych něco takového řekl.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak se zeptám jinak. Byla varianta, že by jste policejního prezidenta odvolal? Protože on je rozdíl, jestli je odvolán, nebo jestli odstoupí sám.

Host (Ivan Langer):

Samozřejmě, že tato varianta byla a tato varianta přicházela v úvahu v okamžiku, kdybych měl na ruce, v rukou fakta, že porušil své povinnosti, nebo porušoval zákon.

Moderátor (Martin Veselovský):

To znamená, že tu situaci bych vnímal špatně, pokud bych si myslel, že v průběhu těch schůzek jste mu řekl, buď si to pane policejní prezidente sepíšete sám a odstoupíte a nebo

Host (Ivan Langer):

To vnímáte jednoznačně špatně, protože pan policejní prezident dnes řekl, že má eminentní zájem na tom, aby prověřování Inspekcí ministra vnitra probíhalo a bylo dokončeno a že také trvá na tom, aby jeho bezpečnostní prověrka, ten nejpřísnější stupeň, přísně tajné, proběhla až do konce. To znamená, že kdyby on měl pocit, že není něco v pořádku, tak by přece neříkal takové věci.

Moderátor (Martin Veselovský):

Ta rezignace platí k dnešku?

Host (Ivan Langer):

Ne, my jsme se dohodli na tom, že musí zůstat nějaký čas na jakoby předání funkce a ta rezignace je k prvnímu dubnu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Kým bude nahrazen pan policejní prezident?

Host (Ivan Langer):

Bude pověřen, na tom jsme se dohodli, bude pověřen výkonem jeho funkce náměstek policejního prezidenta, pan plukovník Brázda

Moderátor (Martin Veselovský):

Myslel jsem potom v ostrém běhu.

Host (Ivan Langer):

A já bych si přál, abychom znali všichni jméno nového policejního prezidenta zhruba do měsíce.

Moderátor (Martin Veselovský):

Bude vyhlášeno výběrové řízení?

Host (Ivan Langer):

Na tento post nikoliv.

Moderátor (Martin Veselovský):

Říká v těchto 20 minutách ministr vnitra, Ivan Langer. Budou podle vás Vladislava Husáka následovat další lidé z policejního prezidia?

Host (Ivan Langer):

Nevidím pro to zatím žádný důvod a jenom důkazem toho, že nevidím ten důvod, je fakt, že skutečně moje spolupráce s panem Husákem byla dobrá, já ji hodnotím jako velmi korektní a dokonce přátelskou a to, že se na všechny věci lidé neshodnou, to, že například na podobu reformy, fungování hospodaření policie, na ten, či onen projekt máme rozdílné názory, tak to ještě neznamená, že by měl být někdo jako na běžícím pásu propouštěn.

Moderátor (Martin Veselovský):

Není možno chápat jeho odchod jako nějaký první signál k tomu, že by se konečně po dlouhé době Policejní prezidium personálně obměnilo?

Host (Ivan Langer):

Nový policejní prezident může ke své funkci přistoupit logicky tak, že bude chtít spolupracovat s týmem, který si vybere. To je, přirozený jev a tomuto já, toto já nemohu předjímat. Nicméně z mé strany tady neexistuje žádný záměr provést noc dlouhých nožů na Policejním prezidiu nebo den dlouhých nožů, nebo půlden.

Moderátor (Martin Veselovský):

Že vy stále používáte tenhle termín zatížený takovou reminiscencí?

Host (Ivan Langer):

Ne, tohle to nám totiž, tohle to nám totiž do úst nebo vkládá Jiří Paroubek a jakkoliv všichni víme, že to je obrovská hloupost, stejně tak, jak je hloupost, když tvrdí, že kdybychom.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane ministře, já nechci utíkat od toho tématu, ale chcete říct, že vám váš pan předseda nepoužil tento termín před volbami?

Host (Ivan Langer):

Ale s velkou nadsázkou a v úplně jiném kontextu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Dobře. Pojďme, pojďme s dovolením zpátky na Policejní prezidium, máte už alespoň ve své hlavě vybraného nástupce policejního prezidenta?

Host (Ivan Langer):

Já mám výhodu oproti svým předchůdcům ve funkci, že jsem se na tuto funkci připravoval poměrně dlouho několik let a že jsem velmi intenzívně objížděl celou Českou republiku a potkal jsem se, myslím, s více policisty než oni všichni dohromady, takže mám přehled o lidech, kteří v policii pracují na těch funkcích okresní, krajský ředitel, respektive náměstci a lhal bych, kdybych tvrdil, že nemám alespoň představu o okruhu lidí, kteří by mohli přicházet v úvahu. Ano, takovouto představu o takovémto okruhu lidí mám.

Moderátor (Martin Veselovský):

Jak velký ten okruh je?

Host (Ivan Langer):

Je to zhruba pět až deset lidí.

Moderátor (Martin Veselovský):

Řeknete nějaké jméno?

Host (Ivan Langer):

Z pochopitelných důvodů neřeknu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Takových bylo dnešních 20 minut s ministrem vnitra, Ivanem Langerem. Děkuji, že jste přišel a nashledanou.

Host (Ivan Langer):

Nashledanou a hezký zbytek dne.

Český rozhlas - Radiožurnál, pořad 20 minut Martina Veselovského, 23. března 2007