Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Policejní prezídium: Pracovní služební setkání ředitelů Policie ČR

[11.01.2007]

Policie

Policejní prezídium: Pracovní služební setkání ředitelů Policie ČR

Jednání o dopadech nového služebního zákona

V prostorách Policejní akademie ČR se včera konalo pracovní služební setkání policejního prezidenta s řediteli všech správ krajů, okresních, městských, obvodních a oblastních ředitelství Policie ČR, přítomni byli i ředitelé útvarů s působností na celém území ČR. Celodenního jednání se zúčastnili také ministr vnitra, jeho první náměstek a předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR. Důvodem setkání byla účinnost nového zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vše, co souvisí s prvními dny jeho aplikace.

Policejní prezident i ministr vnitra si chtěli přímým způsobem ověřit, jak ředitelé zajistili informovanost svých podřízených o podmínkách nového zákona, zejména o změně jejich služebního zařazení a souvisejících platových náležitostí, zjistit, s jakými obtížemi se při aplikaci zákona na svých útvarech setkali a jaké reakce policistů jednotlivé změny provázely. Zároveň policejní prezident, ministr vnitra a předseda NOS informovali všechny přítomné ředitele o aktuálním stavu svých vzájemných jednání o důsledcích zákona, které jsou policisty vnímány jako problémové.

Celodenní výměna informací potvrdila, že ve všech útvarech Policie ČR se policistům oproti roku 2006 zvyšuje platovým výměrem garantovaný služební příjem, pouze v několika specifických případech, které jsou řešeny individuálně, došlo k jeho snížení. Ředitelé se shodli i na tom, že pokles celkového ročního příjmu ve srovnání roku 2007 a předešlého při zachování nastavených rozpočtových mzdových objemů hrozí pouze u příslušníků, kteří v minulém roce odvedli podstatně více práce pokryté odměnami za přesčasy a práci o sobotách, nedělích, svátcích a v noci, než odpovídá průměrnému stavu. Jde však zatím skutečně o předpoklad, protože počet případných přesčasových hodin bude opět závislý na počtu a rozsahu konkrétních bezpečnostních opatření k událostem v průběhu roku a na aktuální situaci v naplnění početních stavů policejních útvarů.

Policejní prezident i ministr vnitra ujistili ředitele, že hledají způsob, jak rizikové skupině policistů systémově zajistit navýšení služebního příjmu. Z informací ředitelů útvarů vyplynulo, že z celkového počtu přibližně 46 tisíc policistů opustí do dvou měsíců bezpečnostní sbor 210 policistů, což nijak nepřekračuje obvyklou míru fluktuace. Na 500 příslušníků se dosud odvolalo proti rozhodnutí o zařazení na služební místo zejména z důvodu nesouhlasu s platovými náležitostmi. Všem těmto případům je věnována náležitá pozornost a kompetentní služební funkcionáři se jimi standardně osobně zabývají.

Vedení Policie ČR posoudí všechny řediteli zmíněné podněty, projedná s odbory a rozhodne o způsobu jejich řešení. Daleko užší spolupráce se zástupci odborů je vedením očekávána také na regionální úrovni.

kpt. David Kubalák, tiskový mluvčí, 11. ledna 2007

Zvukové příspěvky jsou k dispozici na www.mvcr.cz

 

Každý z nás má právo na svůj názor