Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / ČTK: Pravidla policejních odposlechů v Česku

[19.02.2007]

Odposlechy

ČTK: Pravidla policejních odposlechů v Česku

Kontrola odposlechů

Pravidla policejních odposlechů v Česku a výběr opatření, kterými chce ministerstvo spravedlnosti zlepšit situaci v této oblasti:Stávající pravidla policejních odposlechů:

- zákonnou úpravu používání takzvané operativní techniky, k níž patří i zařízení na odposlech telefonních hovorů, obsahuje trestní řád (č. 141/1961 Sb.) a zákon o Policii ČR (č.283/1991 Sb.)

- rozhodující slovo při povolování policejních odposlechů má soudce; v přípravném řízení může navrhnout odposlech i státní zástupce; odposlechy je možné provést i tehdy, souhlasí-li s tím účastník odposlouchávané stanice, například při vydírání

- odposlechy je možné povolit pouze tehdy, je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva (například vražda, teroristické akce, obchod s drogami a podobně)

- odposlouchávat občany bez jejich vědomí smí pouze policie, zpravodajské služby, celníci a vězeňská služba

- odposlechy kontrolují soudci, kteří k odposlechům ze zákona dávají povolení, a také zákonodárci, především sněmovní komise pro kontrolu použití operativní techniky

- všechny zaznamenané hovory, které s prověřovaným tématem nesouvisejí, musejí být skartovány, stejně tak se nesmějí archivovat hovory obviněných s jejich advokáty; zničit se musí i záznamy, které neobsahují skutečnosti významné pro trestní řízení.Opatření, která by podle ministerstva spravedlnosti měla zlepšit situaci při využívání policejních odposlechů:

- občan by se měl o odposlechu dozvědět do roka po pravomocném skončení případu, u kterého byl povolen odposlech

- pokud by přezkoumací soud rozhodl o tom, že odposlech byl neoprávněný, mohl by se poškozený domáhat odškodnění podle zákona o odpovědnosti státu za způsobenou škodu

- odposlech by mohl být nařízen pouze v případě, kdy si policie potřebné informace a důkazy nemůže opatřit jinakOpatření, která v souvislosti s odposlechy již dříve oznámil ministr vnitra Ivan Langer:

- policejní prezident Vladislav Husák má do konce letošního prvního čtvrtletí zpracovat komplexní analýzu odposlechů včetně zhodnocení jejich efektivity za rok 2006; zprávu by měl policejní prezident předkládat pravidelně každý rok

- snaha o lepší zabezpečení záznamu odposlechů.

Zpravodajství ČTK, 19. února 2007