Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / ČRo - Rádio Česko: Ministr Langer dnes představil projekt Otevřená minulost

[14.02.2007]

Archivy bezpečnostních složek

ČRo - Rádio Česko: Ministr Langer dnes představil projekt Otevřená minulost

Zpřístupnění svazků bývalé StB

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Ministr vnitra Ivan Langer dnes představil projekt Otevřená minulost. Ten má zjednodušit zkoumání komunistické minulosti České republiky, respektive Československa. Jde hlavně o zpřístupnění dokumentů a spisů bývalé Státní bezpečnosti, které nyní spravují tři instituce, civilní rozvědka, vojenské zpravodajství a archiv ministerstva vnitra. Do budoucna by měly projít digitalizací a měl by je spravovat jen jediný úřad. O úniku materiálů StB a jejich zpřístupnění se v poslední době mluví v souvislosti s medializovanou kauzou údajných kontaktů StB s bývalým předsedou vlády Josefem Tošovským. O projektu Otevřená minulost budu teď hovořit s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem. Dobré odpoledne.

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
Dobré odpoledne.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, co všechno tedy projekt Otevřená minulost zahrnuje?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
Já myslím, pane redaktore, že už jste mnohé naznačil a řekl. Projekt Otevřená minulost, který právě v tuhle tu chvíli představujeme, znamená krok k tomu, abysme se mohli seznámit s dokumenty, které jsou z období roku 45 a až roku 90, které dnes jsou v archivech ministerstva vnitra nebo v archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra, ale i v archivech bezpečnostních služeb ať už se jedná tedy o vojenské zpravodajství anebo civilní služby. Naším záměrem je to, aby ve velmi krátké době po dohodě s těmito institucemi došlo opět ke kompletaci těchto bývalých archivních fondů, tedy bývalé Státní bezpečnosti, a abysme mohli v souladu s archivním zákonem zpřístupnit v maximální možné míře veškeré informace a dokumenty, které se tam nacházejí.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Jak dlouho bude podle vašeho odhadu tento projekt, respektive jeho realizace trvat?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
Tak věřím tomu, že ta zásadní dohoda mezi institucemi, které momentálně s těmito dokumenty pracují, by měla být hotova během následujícího měsíce, maximálně dvou. Pak samozřejmě kompletace těchto materiálů a jejich soustředění by měla probíhat, počítám, další půlrok s tím, že současně spustíme a zahájíme proces digitalizace těchto dokumentů. Věříme, že poté, kdy dojde k digitalizaci těchto dokumentů a jejich zpřístupnění nebo alespoň jejich seznamů na Internet, se zvýší ještě zájem veřejnosti o nahlédnutí do těchto dokumentů.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Jak konkrétně tedy bude to zpřístupnění vypadat? Počítáte s tím, že nejen seznam, ale i ty dokumenty samotné budou volně dostupné na Internetu?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
Jednou určitě. Je jenom otázka, zda takový objem dat a informací, které jsou v archivech, budeme moci vyvěsit na Internet. V každém případě je důležité pro každého, kdo by se s těmito dokumenty chtěl seznámit, vůbec vědět, co v těchto archivech máme, co se v nich nalézá, s jakými skutečnostmi se může seznámit, a to je ta první fáze celkové digitalizace, to znamená, mít seznam veškerých dokumentů, které se v archivech nacházejí.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Budou zpřístupněny veškeré dokumenty? Co všechno lze vlastně v rámci současného archivního zákona zpřístupnit?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
Máme několik právních režimů, které se vztahují na tyto dokumenty bývalé Státní bezpečnosti. My se snažíme, aby většina těchto dokumentů se stala archiváliemi v nejkratším možném termínu, to znamená, aby se na ně vztahoval archivní zákon a k takovým dokumentům bude mít samozřejmě přístup nejširší veřejnost, všichni badatelé, historici, ale i občané, kteří budou mít zájem se podívat na některé dokumenty z tohoto období, budou mít takovou možnost. Druhý režim známe podle zákona o zpřístupňování informací právě těchto, těchto archivů. Tam ten režim je o něco přísnější, ale říkám, že budeme se snažit, aby těchto případů bylo co nejméně. Pak samozřejmě ale existují z hlediska bezpečnosti našeho státu některých osob a některých objektů informace, které nebude možné ani teď zveřejnit. Věřím tomu, že to budou ale informace anebo dokumenty, kterých bude minimum. Jistě pochopíte, že to jsou věci, které mohou ovlivnit bezpečnost naší republiky ještě teď po mnoha letech, a tudíž bude nezbytně nutné, aby zůstaly ještě utajeny.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Součástí plánu má být podle informací on-line deníku Aktuálně.cz i sloučení Ústavu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu s archivem ministerstva vnitra. Co by to v praxi znamenalo?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
V praxi by to mělo znamenat pouze tolik, že část Úřadu dokumentace a vyšetřování, část, která se věnuje právě oné dokumentaci a víc možná i činnosti historické či badatelské, by měla přejít do archivu bezpečnostních složek. A v Úřadu dokumentace a vyšetřování by měla zůstat pouze ta část vyšetřovací. Nepochybně je plno rozpracovaných případů, které stojí za to prozkoumat a případně tedy dotáhnout do podání trestního oznámení na konkrétní osoby v případech, kde tedy byl nepochybně spáchán trestný čin, a to je úkolem policie a všech těch, kteří zůstanou v rámci policie, v rámci tohoto útvaru dokumentace a vyšetřování. Na druhou stranu historici a badatelé a archiváři by spíš patřili právě do onoho archivu bezpečnostních složek, a to jsou osoby, které bysme v nejbližší době přijali do tohoto archivu.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Tolik náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Díky za rozhovor. Na slyšenou.

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra
--------------------
Mějte se moc hezky. Na shledanou.

ČRo - Rádio Česko, 14. února 2007