Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / ČRo 1 - Radiožurnál: Rozhodování o rušení ministerstva informatiky

[06.02.2007]

Ministerstvo informatiky

ČRo 1 - Radiožurnál: Rozhodování o rušení ministerstva informatiky

Změny v kompetenčním zákoně - zrušení Ministerstva informatiky

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Už jsme mluvili o tom, že o zrušení ministerstva informatiky by se mělo zřejmě rozhodnout až na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Dnes dolní komora návrh vlády hladce projednala ve druhém čtení. Způsob rozdělení agendy ministerstva informatiky mezi tři resorty, mezi ministerstvo průmyslu, vnitra a obchodu, se ale nelíbí komunistům a sociálním demokratům a ti také už loni na podzim nepodpořili návrh na zánik ministerstva informatiky. Jak jsme slyšeli, ministr ..., místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach dokonce řekl, že se mu nelíbí, že všechny toky teď směřují pod ministerstvo vnitra. No a my se můžeme zeptat, jestli je to tak, náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka, který už je na telefonu. Dobrý večer.

ROZHOVOR

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Dobrý večer.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete tedy říct, jak si jednotlivá ministerstva, tedy vnitra, průmyslu a obchodu, mají kompetence ministerstva informatiky rozdělit?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Tak to dělení je podle mého názoru zcela logické. Ministerstvo informatiky dnes, tak jak ho známe, vykonávalo funkce z oblasti poštovních služeb a telekomunikací, a to je oblast, kterou by mělo převzít ministerstvo průmyslu a obchodu. My na to hledíme tak, že se jedná o podnikání jako kterékoli jiné, byť je to podnikání v tuto chvíli na území českého státu regulované, a proto si myslíme, že by spadalo spíš právě pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Naopak veškeré věci, které ministerstvo informatiky činilo v oblasti informačních systémů veřejné správy e-gavermentu, tak by mělo přejít právě pod ministerstvo vnitra, protože to je podle našeho názoru oblast, kterou zabezpečuje, koordinuje ve vztahu k území veřejné správy ministerstvo vnitra a takovouto informační podporu potřebujeme koordinovat s koncepcemi a reformami, které se odehrávají ve veřejné správě a poslední část ...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
A jak si, ano ...

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
... a poslední část, velmi malou část týkající se elektronizace veřejných dražeb a zakázek by mělo převzít ministerstvo pro místní rozvoj.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr Langer chce změny rychle, aby údajně nepřišel o zaměstnance, kteří pracovali v resortu informatiky, aby mu neodešli do jiných firem. Pořád mi není úplně jasné, jaké to přinese výhody, když budou ti samí úředníci, co seděli na ministerstvu informatiky, teď sedět na ministerstvu vnitra nebo třeba obchodu a průmyslu a dělat tu samou práci?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Víte, to je tak, že odborníci, kteří dnes sedí na ministerstvu informatiky, opravdu agendu znají a měli by ji nadále vykonávat. V okamžiku, kdy rušíte jeden resort, rušíte i obslužné provozy, které tento resort zabezpečí, hospodářskou správu, ekonomiku a další, a to jsou ty úspory, s kterými počítáme v případě, že přejdou tyto agendy pod ministerstva již existující. To znamená, ta úspora by neměla být na těch odbornících jako takových, kteří ty agendy vykonávají, ale právě na těch lidech, kteří vykonávají ty obslužné činnosti.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Už je trošku jasné, jak moc velké ty úspory budou?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Tak, my v tuhletu chvíli máme poměrně jasnou představu, že by se mohlo jednat o úsporu až třiceti, třiceti procent původních zaměstnanců a samozřejmě, že s tím souvisí ještě několik dalších otázek, a proto jsme opatrní na to číslo, byť takováto představa je. To souvisí s tím, jak dále se naloží s organizací, která je zřizována ministerstvem informatiky, a to je Testcom a samozřejmě i podnik Česká pošta, protože v tuto chvíli i tyto organizace vykonávají některé činnosti, které by normálně, za normálních okolností vykonávalo ministerstvo.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, je to už několik let, co vláda slíbila, že občan bude moci komunikovat s úřady elektronicky a pořád to vypadá, že se to nějak nedaří. Kdo to teď tedy bude mít na starost konkrétně pod ministerstvem vnitra a co se musí udělat pro to, aby to fungovat začalo?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Tak, pod ministerstvem vnitra je to oblast, která spadá do mého úseku a my máme připravenu organizační strukturu, která na ministerstvu vnitra převezme bezproblémově výkon těchto agend. Co se týká schopnosti státu zabezpečit komunikaci občanů se státem elektronicky, my v tuto chvíli plánujeme pilotní projekt, kterému říkáme "CZECH POINT" - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, což je místo, na kterém by do budoucna občan měl získat veškeré informace o tom, jaká řízení vede se státem, o veškerých věcech a informacích, které stát o něm vede, takže by měl tímto způsobem možnost přistoupit do obchodního rejstříku, rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a popřípadě do dalších evidencí a databází, které stát vede a samozřejmě, a to je velký plán do budoucna, chtěli bysme, aby také na tomto místě mohli vůči státu učinit jakékoli podání.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
A budou na to čeští občané dostatečně počítačově gramotní?

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
My právě říkáme, že ten "CZECH POINT" je místo asistované pomoci. V tuhletu chvíli ty úřady, které občané znají, na které chodí, tak to jsou ta místa, kde jim dnes úředník pomůže všechny tyto úkony udělat. Samozřejmě tak, jak se bude zvyšovat počítačová gramotnost všech nás tady v České republice, budeme mít možnost postupně komunikovat se státem i z domova prostřednictvím svého počítače, ale to je přece jenom krok číslo dvě. V tuhletu chvíli budeme rádi, když se nám podaří vybudovat tu komplexní síť "CZECH POINTů", tedy míst asistované pomoci.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik náměstek ministerstva vnitra zodpovědný za informatiku, mohu-li to tak říct, Zdeněk Zajíček.

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Ano.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme, na slyšenou.

Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra zodpovědný za informatiku
--------------------
Hezký večer a na shledanou.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 6. února 2007