Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / Vláda protikorupční plán plní

[06.02.2007]

Korupce

Vláda protikorupční plán plní

Boj proti korupci

Lidové noviny otiskly v sobotu 27. ledna článek s názvem Antikorupční plán ODS krachuje. Autorka v něm upozorňuje zejména na to, že vláda místo speciálních protikorupčních soudů připravuje zřídit specializované senáty u vyšších soudů.

Mohu s autorkou souhlasit, že každé z těchto řešení má určité výhody i nevýhody. Nesouhlasím však s vyzněním článku, že vláda ODS jde proti předchozím slibům a že protikorupční plány dokonce krachují. V žádném případě tomu tak není.

Prevence, průhlednost, postih. Pokud skutečně chceme opustit nelichotivou pozici v míře korupce mezi zeměmi EU, pokud skutečně chceme žít ve světě, kde úplatky netvoří běžnou součást života, pokud chceme mezi námi co nejméně šibalů a hráčů, pak je nutné do boje proti korupci promyšleně nasadit zcela nové a mnohem účinnější zbraně. Na rozdíl od předchozích vlád, které se bez úspěchu soustředily pouze na represi, je naše protikorupční strategie na léta 2006-2011 postavena na třech stabilních pilířích. Jen současné zavedení všech těchto pilířů může vést k úspěšnému boji proti korupci.

Za prvé na prevenci, která spočívá ve výrazném omezení prostoru pro korupci, klientelismus a protekcionismus. K tomu poslouží především zredukování statní regulace, zjednodušení legislativy a její tvorba s ohledem na eliminaci korupčních příležitostí. Vládní strategie počítá mj. s omezením zasahování státu tam, kde funguje konkurence a svobodné rozhodování občanů a firem. Platí totiž, že čím méně regulací, čím méně razítek, tím méně bude i korupce. Za významnou považuji také spolupráci s profesními a dalšími organizacemi při podpoře a následné kontrole etického jednání v jednotlivých oblastech společnosti.

Druhým pilířem je průhlednost. Tu zabezpečí jednoznačný a přehledný systém čerpání prostředků z veřejných rozpočtů a průhledný systém zadávání veřejných zakázek. Dále vytvoření podmínek pro veřejnou kontrolu funkcionářů včetně sledování jejich majetkových poměrů a posílení transparentnosti a jednotnosti správního řízení. Pokud by již dnes fungoval průhledný systém zadávání veřejných zakázek a čerpání prostředků z veřejných rozpočtů, nemuselo by vůbec docházet ke kauzám, které v současné době řeší vyšetřovatelé a soudy.

Třetí pilíř spočívá na přísném a politicky nezávislém postihu korupčního jednání a vytvoření legislativních a institucionálních podmínek pro takový postih. Cílem protikorupční strategie vlády je zavedení specializovaných a odborně vysoce zdatných soudců, kteří se budou v odpovídajících podmínkách zabývat korupčními případy a budou garancí jejich řádného potrestání.

K tomu mohou přispět jak zvláštní protikorupční soudy, tak i specializované senáty vyšších soudů. Výhodou zvláštních soudů je jejich větší "izolovanost" od okolního světa, a tím menší riziko jejich ovlivňování. Náklady na takový soud jsou však vysoké. Speciální senáty u vyšších soudů zaručí srovnatelnou odbornou úroveň i nezávislost, a to při menších nákladech. Rozhodnutí, jakou variantu zvolit, je na ministerstvu spravedlnosti. Ať už zvítězí jakákoli varianta, oproti současnému stavu to bude výrazné posílení boje proti korupci. Protikorupční soudy nejsou jediným represivním opatřením v boji proti korupci. Vláda vytvoří speciální protikorupční pracoviště u státních zastupitelství, posílí protikorupční jednotky Policie ČR a zvýší jejich odbornost. Umožní zavedení agentů, kteří budou odhalovat korupci - samozřejmě bez možnosti navádět k trestné činnosti. Výrazně zpřísní tresty za korupci a nově zavede černou listinu firem a osob, které byly za korupci odsouzené a které už nebudou mít přístup k veřejným zakázkám a prostředkům.

Důvěru veřejnosti v tyto kroky by pak měla posílit bezplatná protikorupční linka číslo 199, kterou bude provozovat nezávislá nevládní organizace, nejlépe se světově uznávaným renomé. Zahájení provozu linky je již připraveno, čeká se jen na účinnost vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu, která umožní vytvoření a provoz takového telefonního čísla. K tomu dojde již na jaře tohoto roku.

Vládní protikorupční strategie vychází z osvědčených zahraničních modelů a na jejím znění a uplatňování spolupracuje mezinárodně uznávaná nevládní organizace Transparency International. Úkoly, které si vláda v rámci této strategie stanovila, vláda také plní. Důvod k obavám by tak měli mít jen ti, kteří korupci páchají, slušní občané důvody k obavám mít nemusí.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky, místopředseda ODS a poslanec PČR, Lidové noviny, 6. února 2007
- - -
- - -