Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: 20 minut Martina Veselovského - rozhovor s Ivanem Langerem

[16.01.2007]

Ministerstvo vnitra

ČRo1-Radiožurnál: 20 minut Martina Veselovského - rozhovor s Ivanem Langerem

Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem na téma zpravodajských služeb, služebního zákona či vražd v havlíčkobrodské nemocnici

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Přeji vám dobré pozdní odpoledne u poslechu dnešních Dvaceti minut. Témata a události důležité pro život v této zemi, taková je náplň podvečerních Dvaceti minut v Českém rozhlase 1 - Radiožurnálu. A i dnes tomu tak bude. K mikrofonu proti mně usedl ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer, dobrý den.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Hezký večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Od září minulého roku má Česko jednoho šéfa svých dvou civilních zpravodajských služeb, rozvědky i kontrarozvědky, je jím Jiří Lang. Od konce roku nebo od začátku tohoto roku se v tomto zpravodajském konglomerátu cosi děje. Co to je?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já nevím přesně, co máte na mysli, že by se mělo dít?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Zeptám se vás, pane ministře, zdali se tam něco děje z vašeho pohledu, něco nestandardního?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Nemyslím si, že by se dělo něco zcela nestandardního. Určitě v obou dvou těchto službách a nejen v této, ale i ve vojenské zpravodajské službě musí probíhat v tuto chvíli přípravy analytického materiálu tak, jak to bylo uloženo vládou, jehož cílem je přesně zmapovat fungování jednotlivých zpravodajských služeb a na základě takového materiálu může dál vláda rozhodovat o tom, zda ten systém tak, jak je nastaven, je systém správný, nebo by se měl měnit a otázka potom by zněla, v jakém smyslu by se měl měnit, zda institucionálně, že by mělo dojít ke sloučení některých zpravodajských služeb nebo zda by měla zůstat ta struktura taková, jaká je, jen by se měla změnit podřízenost jednotlivých služeb, způsob jejich úkolování a zejména způsob jejich kontroly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
V každém případě v září, když byl odvoláván Karel Randák, tehdy šéf civilní rozvědky, tak to odvolání bylo i z vašich úst motivováno slučováním nebo předefinováním vůbec jaksi podřízenosti obou zpravodajských služeb. Proč k tomu ještě nedošlo? Uplynuly v podstatě tři nebo čtyři měsíce od té doby.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já vás mohu ujistit, že postupujeme přesně podle harmonogramu, který v souvislosti s tím vláda učinila a do konce března, pokud se nepletu, tak má být k dispozici ten analytický materiál, takže vše postupuje podle harmonogramu. Co lze považovat za ne zcela standardní, je situace, kdy na základě nového služebního zákona vznikl služební poměr Jiřímu Langovi i v Úřadu pro zahraniční styky a informace a nastala situace, se kterou  zákonodárce nepočítal tedy, že je člověk, který má dva služební poměry u dvou zpravodajských služeb. Nicméně to není proti zákonu, protože zákon nic takového nepředpokládal a jakkoliv to můžeme označit za nestandardní a to určitě je, tak věřím, že tato situace nebude trvat dlouho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Faktem zůstává, pane ministře, že minimálně někteří lidé z Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy z civilní rozvědky jsou nespokojeni, dávají si vypracovat nějaké právní materiály, které tvrdí, že tato situace je protiprávní, když Jiří Lang sedí na dvou židlích a to je to, co jsem na začátku nazval určitým děním v tom zpravodajském konglomerátu.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Tak teď už si rozumíme. To, že na určitý právní problém mohou existovat rozdílné právní názory, je naprosto přirozené a i tady na tento znám i tuto právní analýzu. My jsme ji velmi pečlivě vyhodnotili na ministerstvu vnitra a konstatovali jsme, že skutečně nastala situace, se kterou zákonodárce nepočítal, proto ji nějak neupravil. Nicméně platí, že se zákonem o služebním poměru vznikl služební poměr Jiřímu Langovi i na Úřadu pro zahraniční styky a informace. To je jedna věc. Druhá, nespokojenost považuji za přirozenou součást našeho života a každého člověka. Vedle toho je potřeba si uvědomit zásadní věci. Ti lidé v Úřadu pro zahraniční styky a informace jsou policisté ve služebním poměru. Ti musí plnit své povinnosti bez ohledu na to, jestli se jim jejich šéf libí nebo nelíbí, jestli ho mají rádi nebo ne a pro ně je klíčové, že nedošlo, a tím jsem ujištěn, k žádnému narušení žádných probíhajících operací, že nic nebylo ukončeno, nic nebylo přerušeno a v tomto smyslu musí oni prokázat, že jsou skutečně profesionály na svém místě. Prostě Úřad pro zahraniční styky a informace je stejný jako jakákoliv zpravodajská služba nebo bezpečnostní složka státu. Nemůže být fanklub jednoho člověka, s tím, že když odejde jejich šéf, ta ti ostatní mají pocit, že nastal konec světa.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Myslíte, že to je ta situace?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já se nedomnívám, já pořád jsem přesvědčen o tom, že vedle té lidské stránky, že se někdo cítí být nespokojen, že by si dokázal představit jiného nadřízeného, platí také to, že jsou to policisté, příslušníci bezpečnostní složky, že mají jasně definované povinnosti a věřím, že je také plní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak Hospodářským novinám minimálně z jednoho nejmenovaného zdroje přišla, řekněme, snad věta, že současný stav ničí morálku jejich zaměstnanců. To znamená, zaměstnanců civilní rozvědky. Vnímáte to vy jako ministr vnitra nějakým způsobem, že by ta práce trpěla tím stavem?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já jsem ujištěn tím, že všechny operace, které probíhaly, tak také probíhají, že do ničeho nebylo zasaženo a že teď se ukazuje, jestli poměry v tomto úřadu, v této zpravodajské službě byly nastaveny standardně, protože, pokud by ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To se ukáže do toho března, jak jste říkal?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ne, pokud by práce, mimo jiné také, ale pokud by práce bezpečnostního sboru stála a padala s osobou jejího šéfa, tak to neznamená nic jiného, než že ta složka nebyla řízena správně a nefunguje správně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Je možno to vnímat tak, že někteří lidé, a teď je nijak nespecifikuji, jsou spojeni například s minulou vládní garniturou?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ač jsem z toho velmi často ze strany sociálních demokratů podezírán, tak ke své práci rozhodně nepřistupuji podle politického klíče a spíše si myslím, že ti lidé, kteří toto tvrdí, tak postupují podle úsloví - podle sebe soudím tebe. Pro mě rozhodně není směrodatné pro posuzování tohoto či onoho člověka, jestli byl jmenován tou či onou vládou a důkaz toho je například osoba policejního prezidenta, pana Husáka. Ten byl jmenován minulou vládou a já jsem jasně řekl, že pro mě není důležité, kdo koho jmenoval, ale jak pracuje. A v tuto chvíli, ač máme na celou řadu věcí rozdílné názory, tak pořád jsem přesvědčen, že pan Husák jako policejní prezident je na svém místě a nemám sebemenší důvod jen proto, že ho jmenovala vláda Jiřího Paroubka, odvolávat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká zatím v těchto Dvaceti minutách ministr vnitra Ivan Langer. Pojďme se ještě vrátit k tomu faktu, že bývalý šéf BIS je nyní i šéfem civilní rozvědky. Mluvím o Jiřím Langovi. Když se podíváme do služebního zákona, do dílu 3, který je nazván Překážky jmenování do služby a výkonu služby, teď jen podotýkám, nepokouším se o výklad zákona. Já vám jen ocituji ten zákon a poprosím vás o váš komentář.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ano, to půjdeme přesně do detailů, které znamenají, že je potřeba vnímat to v celé souvislosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Budiž. Znovu opakuji, díl tři, služebního zákona Překážky jmenování do služby a výkonu služby: "Překážkami, které vylučují jmenování do služby nebo pozastavují výkon služby jsou případy, kdy fyzická osoba za g) je ředitelem Bezpečnostní informační služby. Není to taxativně vymezené vyloučení člověka, který by mohl šéfovat civilní rozvědce?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ne, podle mě není, protože zákon má také přechodná ustanovení na základě kterých, a to jsem říkal v tom svém úvodním vstupu. Jiřímu Langovi vznikl služební poměr i u Úřadu pro zahraniční styky a informace a skutečně nastala situace, se kterou zákonodárce nepočítal, že může existovat někdo, komu ze zákona vzniknou dva služební poměry. Takže určitě to není věc, která by kohokoliv těšila. Je to inspirace do budoucna, kdy zákonodárce bude muset přesně říct, že, aby nedošlo k něčemu takovému, potom to taxativně vymezí a já osobně se nedomnívám, že tohle by měl být zásadní problém pro fungování zpravodajské služby. Spíš si myslím, že tady převládá ta lidská stránka, že prostě někdo fandil a byl přítelem bývalého ředitele, nemůže se s tímto smířit a já k tomu dodávám, lidsky to chápat můžu, ale, pokud jsou to profesionálové a tam musejí být profesionálové, tak musí pracovat i s novým ředitelem tak, jak v tuto chvíli je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Když už jsme u bývalého ředitele rozvědky a nakonec i ještě jejího stálého zaměstnance Karla Randáka, ještě stále má zakázáno mluvit s médii?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já myslím, že on si spoustu věcí sám navymýšlel. Myslím si, že spoustu věcí, které řekl, tak neodpovídají realitě. Myslím, že jeho vystoupením před výborem pro bezpečnost byl vrcholem neprofesionality a on si musel přesně v minulosti nebo z minulosti ze své praxe uvědomovat, že takovýmto způsobem se profesionál nemůže chovat a on se bohužel tak choval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já jsem se jen ptal, jestli stále ještě nemá mluvit s médii?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
On má na výběr. On má na výběr. Buď se bude chovat jako standardní policejní důstojník, který je příslušníkem zpravodajské služby, a tudíž pro něj platí nějaká práva a povinnosti a také omezené, nebo ne, potom dobrovolně ukončí služební poměr, a potom je osobou volnou a může si prakticky, pokud se nebude jednat o utajované skutečnosti říkat, co chce. A na svůj názor právo má.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Zůstane, nebo jinak se zeptám proč stále ještě zůstává v civilní rozvědce bývalý její šéf generál Randák?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
To já nevím, to je otázka pro jejího ředitele a to je Jiří Lang.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Řekněme, že v příštích dnech, pokud by například vláda Mirka Topolánka získala důvěru, tak bude alespoň formálně vaše pozice, coby ministra vnitra, který je ve vládě, s důvěrou posilněna nebo posílena. Nastanou potom nějaké personální změny s tímto formálním posílením?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Neočekávám žádné změny, protože jsem přesvědčen, že, ač hovoříme o nestandardní situaci v případě souběhu těch dvou nestandardních poměrů, tak platí úkol, který vláda dala, a to je provést analýzu fungování zpravodajských služeb a tady si musíme říct na rovinu, skutečně, že Úřad pro zahraniční styky a informace byl a je jedinou zpravodajskou službou, který nepodléhá veřejné a parlamentní kontrole, že neexistuje kontrola veřejnosti o tom, co přesně tento úřad dělal a dělá, že nemá povinnost se parlamentu zpovídat ze své práce. A já nechci spekulovat o tom, že to někomu možná vyhovovalo, že se podle toho choval. Prostě mým cílem je dostat věci do standardních kolejí, přinejmenším bychom se bavili o změnách ve zpravodajských službách, tak dosáhnout toho, aby i tento úřad, pokud zůstane zachován jako samostatný, byl nikoliv v kompetenci a v působnosti ministra vnitra, by byl podřízen vládě, premiérovi, aby bylo jasné, kdo ho úkoluje, aby bylo jasné, komu se zpovídá ze své činnosti a zejména, aby se zpovídal také veřejnosti prostřednictvím poslanců, tedy prostřednictvím parlamentního a kontrolního orgánu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká v těchto dvaceti minutách ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer. Posloucháte samozřejmě Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Když už jsme zabrousili do personálií, zůstaňme u nich ještě na moment, pane ministře. Minulý týden uzavřela Inspekce ministra vnitra případ pochybení ve vyšetřování takzvaných heparinových vražd v Havlíčkově Brodě. Určitě o tom víte. Tam došlo k prodlení měsíce a tří dnů rozhodnutím, respektive špatným rozhodnutím jednoho z policistů, který měl na starosti rozdělování případů. Inspekce ministra vnitra celou věc uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin a že to potrestání bude jen kázeňské, například tedy dočasné snížení platu. Je to v pořádku?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Není to úplně tak jak říkáte, protože postavení Inspekce ministra vnitra je postavení policejního orgánu, nad jehož působností, prací a závěry dohlíží státní zástupce. A to, o čem vy hovoříte, je rozhodnutí státního zástupce, který konstatoval, že nebyla jednáním toho policisty naplněna skutková podstata některého z trestných činů, a to musí Inspekce ministra vnitra respektovat. Nicméně platí, že i já jsem přesvědčen, že ne vše probíhalo správně tak jak mělo a že musí existovat postih, protože bez pochybení, tedy v případě pochybení nemůže neexistovat potrestání, tedy není-li to v rovině trestněprávní, musí to být v rovině kázeňské. Nicméně chtěl bych dodat, že by bylo úplně nefér svalovat veškerou odpovědnost jakkoliv se jí nezříkám jako ministr vnitra zodpovědný za policii jenom na policisty, protože jsem jako právník četl ono trestní oznámení, které policie dostala a musím vám říct, že i pro mě bez znalosti věci, kterou jsme měli až následně, by bylo velmi těžké posoudit, že se jedná o skutečně tak naléhavý stav. Tam bylo oznámeno, že došlo k pokusu o trestný čin ublížení na zdraví, nicméně pacient je zachráněn, a tudíž se nic neděje. Takže si myslím, že i ten díl odpovědnosti byl a je na vedení havlíčkobrodské nemocnice. A to je přesně ta druhá rovina, kterou musí prověřit pan ministr Julínek. My jsme se shodli, aby nedocházelo k takovýmto situacím, tak by mělo dojít k prohloubení právního vědomí zdravotnického personálu tak, aby přesně znali jak fungují orgány činné v trestním řízení. Jak je potřeba postupovat v okamžiku, když mají nějaké podezření z páchání trestného činu, protože, kdyby to trestní oznámení bylo formulováno lépe, a to už je teď jakoby kdyby, nemuselo k tomu takhle dojít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ptal jsem se spíš na ten moment, že ve chvíli, kdy onen policista, kvůli němuž tam došlo k tomu prodlení, bude kázeňsky potrestán, já nevím, tříměsíčním snížením platu o několik procent, tak jestli je to dostatečné?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
To je věc subjektivního soudu. Pro mne platí, že pochybil. Ukázalo se na základě rozhodnutí státního zástupce, že nespáchal trestný čin a vzhledem k tomu, že pochybil, musí nastat kázeňský trest a tady je na posouzení jeho nadřízeného, jak závažně to hodnotí, jak celkově je hodnocen ten člověk, nicméně potrestání tam musí být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pojďme k personálním změnám v Policii České republiky. Podle rozhovoru, který byl zveřejněn v týdeníku Respekt minulé pondělí, připravujete, pane ministře vnitra, nějaké změny na možná až čtyřiceti procentech postů okresních policejních ředitelů, náměstků a krajských policejních ředitelů. Podle jakého klíče?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Služební zákon z mého pohledu přináší zásadní změnu a jedna z těch změn je příležitost pro generační obměnu. Já jsem jednoznačně řekl, že každý z policejních funkcionářů, to je policejní prezident, krajští ředitelé, okresní ředitelé, nesou osobní zodpovědnost za to, jací lidé i nadále budou v policii pracovat v těch řídících funkcích a oni sami musí velmi pečlivě vyhodnotit, zda osoby staršího věku jsou i nadále perspektivní a měly by zůstávat nebo zda by měly odejít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, co to je staršího věku, pane ministře, abychom si to zarámovali?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Kolem šedesáti let s tím, že chci individuální, nikoliv paušální přístup, protože znám spoustu vitálních šedesátníků, kteří jsou i nadále prospěšní nejen pro polici, ale platí to obecně v jakémkoliv druhu lidské činnosti a znám třicetileté důchodce. Ale tady je důležité prostě individuálně posoudit každého a každý nese odpovědnost za to svoje doporučení nebo nedoporučení. Já předpokládám, že se naplní naše vize, že služební zákon bude příležitost ke generační obměně, že lidé, kteří své odpracovali, pracovali dobře, nicméně jsou za zenitem své působnosti, tak odejdou a uvolní svá místa mladším policistům, kteří už jsou dostatečně zkušení, dostatečně vzdělaní, dostatečně připraveni na to, aby mohli zastávat klíčové řídící funkce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já vím, pane ministře vnitra, že vy už jste měl nějakou schůzku s policejními šéfy, kde jste po nich chtěl vědět osobně od každého, jak vypadá toto, řekněme, věkové či profesní složení v jejich útvarech.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Nebylo to úplně tak. To bylo setkání s okresními a krajskými řediteli v souvislosti se služebním zákonem. Nicméně toto téma personální jsme probírali s vedením policejního prezidia. Zítra má probíhat jednání s krajskými řediteli a z toho by měl vyplynout závěr, že mé očekávání, že by do konce roku z těch zhruba sto dvaceti klíčových řídících funkcí mělo odejít buď třicet nebo až čtyřicet procent nebo to bude méně, nebo to bude i více. Nicméně konkrétnější čísla budou známa až později.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jakým způsobem dohlédnete nebo vaši lidé dohlédnou na to, že se k tomu vůbec některé regiony odváží?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Je to o osobní odpovědnosti. A i policie představuje pyramidu, na vrcholu stojí policejní prezident a ten je bezprostředně zodpovědný za své krajské ředitele a ti jsou zodpovědní za své okresní ředitele. A pokud policejní prezident mě nepřesvědčí o tom, že krajští ředitelé plní svůj úkol správně, potom budu odpovědnost žádat po něm. A je v jeho zájmu, aby to samé přinesl na své podřízené, aby podřízení, ti jeho podřízení to splnili také. Nicméně individuální ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy panu prezidentu Husákovi trošku držíte nůž na krku. Když jsme se posledně, naposledy viděli ve Dvaceti minutách, tak jsme končili rozhovor tím, že, pokud neprovede dostatečně do konce roku svůj plán na modernizaci služeben, tak se pod ním kýve křeslo. Vy jste se smál a říkal jste, že jste  zvědav. A teď to vypadá, že opět má nůž u krku.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Tak on prohlásil na policejním kongresu, že jsem nasadil takové tempo, které je velmi těžké stíhat. S tím hodnocením souhlasím. Nicméně všichni jsme pod určitým, v dobrém slova smyslu, tlakem. Máme nějakou pravomoc a nějakou odpovědnost a buď svoji práci budeme dělat naplno nebo nebudeme dělat naplno. Nicméně i tak jako tak hodnotím spolupráci s policejním prezidentem za dobrou. Nicméně není to paušální nebo bianko směnka k tomu, že navěky věků zůstane tam, kde je. Stejně tak jako já nemám bianko směnku na to, že budu navždy ministrem vnitra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Podle nového služebního zákona, který už tady byl citován, přestaly být policejní hodnosti vázané jen na odslouženou dobu, ale také na funkci.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Zejména. Nebo výhradně pouze na funkci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, znamená to mimo jiné, že mnozí z policistů hodnostně spadli až o několik tříd. Méně z nich si hodnostně povýšilo. S tím ruku v ruce jde obava, že by to samé se mohlo stát i s jejich platy. Je ta obava opodstatněná? Protože ještě nepřišla první výplata roku 2007.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Tak v té první rovině, to jsou ony hodnosti. To má opět dvě roviny, osobní a tu, která vyplývá ze zákona.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane ministře, já vás, pojďme od této roviny, to znamená, k té finanční.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Dobře, to znamená, jen k hodnostem, nejedná se o degradaci. Nový zákon ruší ten původní systém a přesně přiřazuje každé funkci služební označení. To je jedna věc. Je to lidsky složité, nicméně je to stejný proces, ke kterému došlo v armádě. Pokud jde o ty finance? Tady je potřeba být velmi férový a velmi korektní a srovnávat věci srovnatelné. Je možné srovnávat roční příjem za rok 2006 s ročním příjmem za rok 2007. Není možné srovnávat plat, který obsahuje tarifní a nad tarifní složky jenom s platem nebo s platovým výměrem, který dostal a který obsahuje jenom ty nárokové složky platu a já garantuji, že máme připraveno dostatek finančních prostředků na to, aby v policii a ve všech bezpečnostních sborech došlo k nárůstu sedm a půl procent oproti roku 2006. Už v devadesáti pěti procentech případů k tomu nastává, k tomu dochází už teď. My jsme přesně identifikovali ty problematické skupiny. To jsou lidé, kteří měli výrazný podíl přesčasů. To jsou zejména lidé, kteří jsou v nižších platových třídách a mladších, těch nižších platových skupinách a tam, já říkám, počkejme si, buďme trpěliví, protože ty vyšší platy v minulosti byly způsobeny tím, že měly hodně přesčasů. A ty přesčasy budou mít opět a srovnáme-li plat za rok 2006 s platem za rok 2007, garantuji, že nemůže dojít k propadu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A protože v tuto chvíli už jsme, pane ministře, přesčas, tak říkám, že takových bylo dnešních Dvacet minut, jejichž hostem byl ministr vnitra Ivan Langer. Děkuji, že jste přišel, na shledanou.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
U mikrofonu byl Martin Veselovský a posloucháte i nadále Český rozhlas 1 - Radiožurnál.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 16. ledna 2007