Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Respekt: Ivan Langer: Policii musí vést nová generace

[08.01.2007]

Politika, policie

Respekt: Ivan Langer: Policii musí vést nová generace

Rozhovor - politika, policie

Jste významným politikem vládní strany, která prochází krizí. Začneme u stranického šéfa Mirka Topolánka. V poslední době ztrácí nervy, nezvládá situaci s přehledem. Nezačíná se mu strana rozpadat?

Tak se na to mohou dívat lidi, kteří ho vnímají jen ve veřejně vypjatých situacích. Možná na tom má svůj podíl i to, čemu říkám štvanice na Topolánka ze strany bulvárních periodik; bohužel se k nim přidávají i ta, co si říkají seriózní. Je třeba si uvědomit, že Mirek žije už přinejmenším rok v neuvěřitelném časovém a pracovním presu. Musím říct, že obdivuji jeho schopnost rychlé regenerace, znám jen málo lidí, kteří dokážou tak intenzivně pracovat v takovém zápřahu, být v takovém vypětí tak dlouhou dobu.

 

Řekl bych, že seriózní média chovají k Topolánkovi většinou jisté sympatie. Není problém spíš ve vaší straně?

Mirek je Valach, přímočarý člověk, který se umí obětovat pro mančaft, bruslit tak dlouho, než padne vyčerpáním, jde do bitky, když má bránit spoluhráče, dokáže týmu odevzdat všechno. O to je zranitelnější, když nevnímá stejné nasazení od svých spoluhráčů.

 

To zní hodně povrchně. Ve straně proti němu existuje silná opozice (Bém, Tlustý, Zahradil), má velké problémy s prezidentem Klausem. O co se vlastně bojuje? O jistotu vlády s Paroubkem? O Klausových dalších pět let na Hradě?

Pokud jste nestál nikdy na vrcholu, nedokážete pochopit intenzitu vichru, který tam vane. Je jasné, že Mirek Topolánek je vystaven tlaku politických soupeřů a stále víc si uvědomuje, že ODS není kompaktní hmota, že nemůže znít jedním názorem, že každý má své ambice. Možná na to nebyl až tak připraven. Jde jen o míru loajality k dresu a ke kapitánovi, o to, jak se má hrát.

 

Tak jinak. Pod vedením Topolánka má ODS volební výsledky, o kterých se straně pod Klausem ani nesnilo. Proč tedy ten vnitřní tlak? O co se hraje? To má Klaus ve straně pořád takový vliv? Dovolil by si třeba Pavel Bém být tak kritický, kdyby nevěděl, že za ním stojí prezident?

I pro mě je složité pochopit, proč by měl končit v důsledku vzpoury ve straně člověk, který ve chvíli, kdy se nad ODS lámala hůl, dokázal v tolika volbách, že je na svém místě, že dokáže lidi motivovat, vytvořit úspěšný tým. Mirek nevede jen viditelný souboj se soupeřem v jiném dresu, ale musí neustále přesvědčovat o svých schopnostech a síle i spoluhráče. To je boj méně viditelný, ale o to víc vyčerpávající. Mám podobnou životní zkušenost z období, kdy jsem se taky dostal do nepřízně. Ale musel jsem se s tím vyrovnat.

Jinak ode mě nemůžete očekávat nějaké "slovo do vlastních řad". Situace je, jaká je, to je politika a my si to musíme vyřešit. Určitě registrujete, že přes všechny problémy se nakonec ODS vždy vnitřně dohodne. O názorech Pavla Béma a dalších, které jste jmenoval, nechci polemizovat.

 

Kdysi jste řekl o Václavu Havlovi, že je stárnoucí mocnář, který se příliš vměšuje do věcí, jež mu nenáleží. Nezachází váš čestný předseda Klaus ještě dál?

Je fakt, že nerozumím přístupu pana prezidenta k povolebním vyjednáváním přinejmenším v tom smyslu, že jsem nepostřehl jeho ochotu jakýmkoli způsobem vyjít Mirkovi Topolánkovi vstříc. Mohu spekulovat, zda je za tím snaha být absolutně nadstranický, nebo je-li to motivováno něčím jiným.

 

Čím?

Jak už jsem řekl, mohl bych jen spekulovat.

 

ODS byla proti zřízení krajů, proti Senátu. Paradoxně právě tyto instituce dávají bezkonkurečními úspěchy v posledních volbách vaší straně velkou politickou sílu. Ale zároveň je zřejmé, že hlavně vaši krajští hejtmani se v ODS stali novým mocenským centrem, silnou konkurencí vedení strany.

Říkám to dnes a denně, že zásadním způsobem odmítám dělení ODS na úroveň komunální, krajskou a celostátní. Je jen jeden tým a jedna ODS bez ohledu na to, na jaké pozici tu hru hrajem. V ODS existují spory, ale každá katarze je dobrá, pokud vás nezničí. A to neočekávám.

Pokud jde o kraje, oceňuji prozíravost Václava Klause: když vznikly, vyslovil obavu z rozparcelování ČR. Nemyslím, že došlo k úplnému rozparcelování, ale vnikla nová struktura, a je logické, že pokud představuje hejtman vrchol exekutivní moci v územním celku, přitahuje k sobě lidi, kteří ho následují a jsou schopni a ochotni sdílet jeho vize. K tomu bych řekl po cimrmanovsku: můžeme proti němu protestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Pokud to nepřekročí únosnou míru.

 

Osm let jste se v opozici připravoval jako stínový ministr na post ministra vnitra. To je dost dlouhá doba na to, abyste přišel s jasnou koncepcí, co je nutné udělat. Nic takového jsme ale od vás neslyšeli.

Jste první, kdo mi něco takového říká. Jinak všichni mluví o tom, že můj nástup do funkce byl razantní, někdo říká až příliš, na policejním kongresu policejní prezident dokonce prohlásil, že jsem nasadil takové tempo, že je těžké se ho držet. I já si na rozdíl od vás myslím, že jsem dal jasně najevo, že věci, které chci realizovat, mám promyšlené a že je myslím vážně.

 

Řeknu to jinak: vnitro je posuzováno hlavně podle policie. A tu lidé vnímají jako korupční, alibistický sbor, jehož členové si nechtějí pálit prsty vyšetřováním závažných případů, nebo dokonce spolupracují s organizovaným zločinem. Rád bych od vás slyšel, co chcete proti tomu dělat. Jaký máte plán?

Vytyčil jsem si jasný cíl: proměnit ministerstvo vnitra z ministerstva strachu v ministerstvo vnitřních věcí.

 

To říkal váš předchůdce Jan Ruml už před patnácti lety.

No vidíte a nepodařilo se mu to. Když jsem teď nastupoval do funkce, samozřejmě s vědomím toho, že moje mise může trvat jen krátce, řekl jsem obrazně, že přicházím opravit poškozenou loď, nadchnout posádku a dát lodi směr a cíl. Vyjádřil jsem se jednoznačně, že požaduju stejný postup pro občany i pro policisty, když poruší zákon, že chci, aby se měřilo všem jedním metrem, že jakékoli selhání musí být nekompromisně potrestáno. Současně jsem nastartoval některé systémové změny a konečně definoval, to zatím neudělal nikdo, co se skrývá pod pojmem potřebné policejní reformy naší policie, a řadu z těch věcí jsem nastartoval.

 

Co konkrétně?

Například jsme velmi intenzivně posílili práci na elektronizaci, tak aby to byla policie třetího tisíciletí a ne 50. let. Zlepšili jsme pracovní podmínky pro policisty - když chci po někom tvrdou práci, musím mu dát dobré podmínky. Ten rezort je ale tak velký, že pokud ho přirovnávám k lodi, jde spíš o ledoborec. Je těžké ledoborec pootočit.

 

Co to znamená?

Na místa ve vedení policie musí přijít nová generace, lidi, kteří ponesou odpovědnost, budou odvážní a profesionální. Já sám toho až tak moc nezměním. Uvědomuju si ale, že základem je vytvořit dobrý tým, najít lidi, kteří pochopí, že práce policisty je poslání, ne povolání.

 

Jaké jsou největší slabiny současné policie? Co vás potěšilo, když jste ji přebíral?

Potěšila mě zkušenost z loňských bezpečnostních opatření v Praze: policie má obrovský potenciál v lidech, kteří jsou schopni se v krizových situacích chovat jako absolutní profíci. Nepotěšil mě, ale ani nepřekvapil jeden fakt: ne každý z policejních šéfů si plně uvědomuje, že vedle pravomoci musí existovat odpovědnost. Pořád je tu nízká míra ochoty rozhodovat a za rozhodnutí nést odpovědnost. Hodnotím to jako alibismus.

Utvrdil jsem se v tom, že organizační struktura policie i řídící mechanismy jsou zastaralé a zkostnatělé a že potřebují ne promazat, ale vyměnit. S velkým očekáváním vzhlížím k novému služebnímu zákonu. Doufám, že skutečně dojde ke generační obměně, že lidi, kteří si odsloužili své, půjdou i s těmi svými výsluhami, a že mladí policisté, kteří na sobě pracovali, kteří se vzdělávali, kteří mají dostatek odborných zkušeností, přijdou na jejich místa.

 

Jan Ruml taky začal velkou generační výměnu, jenže ministři z ČSSD pak do policie vraceli starou, v totalitě odchovanou garnituru... A vy jste čtyři roky jako opozičně smluvní partner neprotestovali.

Měli jsme být nesmlouvavější. Já osobně čekám, že by do poloviny letošního roku mohlo dojít k obměně třetiny, možná 40 % policejních funkcionářů na úrovni okresních ředitelů a náměstků a krajských ředitelů a náměstků. Totéž ve službách s celorepublikovou působností.

 

To jsou čísla. Co tím ale chcete dosáhnout?

Proměnit Policii ČR v moderní policejní sbor třetího tisíciletí. Je jasné, že vedení ministerstva vnitra musí říct zřetelně, co chce, jaké jsou priority, a obhájit to. Pokud jde o mě, nemusí se mnou všichni souhlasit, nemusí mě všichni milovat. Mojí ambicí je, aby vnímali, že na tomto kapitánském můstku je člověk, který jasně říká: Ta loď popluje tudy.

 

Pořád je to teorie. Buďme konkrétní. Posledních deset let nám přineslo spoustu náznaků, důkazů, informací o možné korupci politiků, o zneužívání policie. Skoro nic nebylo vyšetřeno. Proč to policie nedokázala dotáhnout do konce, v čem je chyba? Bojí se policisté politiků nebo velkých podnikatelů? Proč nevíme nic o důvodech tak malé úspěšnosti?

Neexistuje jedna odpověď, jeden důvod, vždycky to bude mozaika složená z kamínků různé velikosti. O něčem jsme už mluvili: malá ochota nést odpovědnost, nízká profesionalita výkonu, neschopnost shromáždit důkazy, které by vedly nejen ke sdělení obvinění, ale i k odsouzení lumpů. Do mozaiky zařaďte taky neschopnost upravit organizačně strukturu policie tak, aby dávala dobrý předpoklad pro vyšetření kauz. A taky materiálně technické vybavení nutné k tomu, aby byla schopna složité případy odhalovat. Přidejte k tomu taky politickou rovinu. Ne v tom smyslu, že někdo chce přímo zasahovat do vyšetřování, svou roli tu hraje spíš obava: Mám to udělat? Když je můj šéf takový a jeho šéf takový. A záleží na nich má kariéra...

Posledním kamínkem do mozaiky je role státního zastupitelství. Od novely trestního řádu policista nemůže udělat prakticky nic, co by mu neposvětil státní zástupce; on by měl říci, co se má dělat. A mrzí mě, že se kritika koncentruje jen na policii. Mohl bych vyprávět i z vlastní zkušenosti o velmi zvláštní roli státních zástupců.

 

Jak zvláštní?

Vědí, že jsou pány vyšetřování. Další si odvoďte sami. Co s tím? Jednoznačně říct, a to jsem udělal: Nejsem ministr policie a nezasahuji do konkrétních případů, ale jako ministr vnitra mám povinnost vytvořit podmínky pro to, aby policie pracovala dobře a aby věděla, že může jít i do ožehavých politických kauz.

 

Zase mluvíme obecně. Existuje mnoho důkazů, Respekt o tom často psal, že policie zmanipulovala případy, aby dostala nepohodlné lidi před soud (Uzunoglu, Macháček, Hrubant), jiné věci zase posuzuje tak, aby se nemohla dostat k meritu věci. Třeba případ Bamberk, tam policie vyšetřovala "sabotáž", tedy důvody, proč se aféra provalila, ne podstatu, tedy že ČSSD prodávala za peníze ministerské posty. Existují analýzy, které by chyby policistů pojmenovaly a vyvodily z nich nějaké poučení?

V tuhle chvíli nikoli. Pro mě je to zajímavý podnět k zamyšlení. Máme odbory, které by to mohly dělat, mohl by se vytvořit i speciální tým, který by dokázal férově z pohledu metodiky práce případy popsat a analyzovat, zda se postupovalo správně.

 

Dozvíme se někdy třeba, proč byl zavřený Macháček? Tady nejde jen o pochybení policie, ale skoro o spiknutí mafií, politiků, policistů a tajných služeb, které tím zastavily pátrání po aktivitách ruských mafií v Česku. Vypadá to, jako by je mafie měla zaplacené. Podezření, že tomu tak bylo, může vyvrátit jen analýza, která bude férově konstatovat, co se vlastně stalo.

Určitě se tím budu zabývat. To je dobrý nápad.

 

Jak se to dozvíme? Jako ministr sice nemůžete zasahovat do jednotlivých případů, ale máte k dispozici média, která vám to mohou pomoci vyřešit. Můžete určit směr, dát příkaz vedení policie, informovat...

Už jsem jednoznačně řekl policejnímu prezidentovi, že chci, aby platilo následující: to, že někdo selže, se stává, to je normální, nenormální je, když jeho nadřízený selhání neřeší. V tu chvíli se to stává selháním nadřízeného. Druhá věc: nekompromisní přístup k jakýmkoli pokleskům, kterých se dopouští policisté. Třeba policistka ukradla brýle za tři stovky, v minulosti by se to řešilo kázeňským trestem, ale já jsem řekl jednoznačně, krádež má znaky trestného činu, poškozuje jméno policie. A musela skončit. Toto platí pro všechny, v tomto ohledu ministr moc má a musí prosadit, aby se z toho stala obecně platná norma.

Policistka, tři stovky. Dobře. Kdy se ale dozvíme o sofistikovanějších selháních při vyšetřování věcí, jako je Unipetrol, gripeny, kdy šlo o miliardy?

 Doufám, že brzy. Doufám, že tu budu dost dlouho, abych to, co říkám, splnil. Nechci vypadat jako blb.

 

Vláda přišla před dvěma měsíci s programem boje proti korupci. To už udělalo mnoho vlád před vámi. Budete nás umět přesvědčit konkrétními kroky? Třeba že prosadíte nový trestní zákon, který řeší korupci komplexně a zahrnuje pod tento pojem daleko víc věcí, než platný zákoník z roku 1961?

Tady s vámi nemohu souhlasit. K návrhu trestního zákona jsem vyjadřoval své koncepční výhrady v tom smyslu, že šel do přílišného výčtu jednotlivých skutkových podstat. Já se kloním k obecnějšímu pojetí trestního práva, protože čím víc se snažíte přesněji zacílit, tím spíše můžete minout cíl.

 

Tak jinak. Rada Evropy schválila už před sedmi lety úmluvu o boji proti korupci. My jsme jediný stát z EU, který ji nepodepsal, protože odmítáme, nebo nejsme schopni posoudit v trestním zákonu korupci v celé šíři. Čeho se bojíme?

Nebojíme se. V tom to není. Ale já nejsem ministrem policie, musím se zabývat příčinami vzniku a existencí korupce, a proto jsem celou koncepci nepojal jen jako represi. V tuhle chvíli je pro nás primární co nejvíc zjednodušit právní řád, pokud jde o prevenci a větší průhlednost rozhodování. Problém minulosti bylo, že se bojovalo proti korupci slovně, přičemž se každým zákonem zvětšoval hrnec, v němž se korupce řešila, a vytvářela se nová a nová korupční prostředí.

 

Pořád jsme v teorii. Vzpomeňme na aféru s biolihem. Před deseti měsíci bylo zatčeno osm lidí, zdálo se, že bude odhaleno propojení korupce až na nejvyšší politické posty, aféra byla spojena s řadou jiných skandálů: čachry na Pozemkovém fondu, vražda podnikatele Mrázka, Unipetrol... Proč nevíme, jak se kauza vyvíjí, proč to nevysvětlíte třeba vy?

Kauza biolíh je čítankovým příkladem toho, jak vnímat korupci, když o ní mluvíme v souvislostech, které jsem před chvílí zmiňoval. Ta kauza by nikdy nevznikla, kdyby se někdo nerozhodl regulovat příslušnou oblast podnikání prostřednictvím státu. Kdyby se tomu nechal volný průběh, nikdy by nemohla vzniknout taková džungle. Když už něco reguluji a budu to ovlivňovat, musím to dělat průhledně, musím vytvořit stejné prostředí pro všechny a bude jasné, kdo za jakých podmínek do toho může jít. Teprve pak jde o postih. Mně ale nestačí ty lidi obvinit a eventuálně odsoudit. Je potřeba se vrátit tam, kde vše vzniklo, a na základě takového čítankového příkladu si říct, jak korupce vzniká a co dělat pro to, aby nevznikla.

 

To zní pěkně. Ale neříká to nic o tom, jak je daleko vyšetřování. Dovede to policie do konce a budeme vědět, co se stalo?

Věřím, že ano, jakkoli mám jako občan pocit, že to, co bylo šetřeno, není vše, co šetřeno být mělo. Měl jsem jako poslanec málo času na to si důkladněji zjistit, jestli je garantováno vše, o čem jsme před chvílí mluvili v souvislosti s předpoklady úspěšného boje s trestnou činností. Zda dobře fungují řídící složky, jestli se lidé nebojí nést kůži na trh, jestli mají dobré materiální vybavení, jestli do toho někdo politicky nezasahuje, zda na to ti lidé mají, nebo ne. Zatím odpověď neznám. Kdybych ale teď šel na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, hned by pár sociálních demokratů drželo hladovku, že ovlivňuju vyšetřování. Takže odpověď zní: můžu držet palce a deklarovat zájem podobné věci vyšetřit. Ale to je vše.

 

Tak kdy začnete s reformními kroky?

Realizace zejména v oblasti prevence korupce a průhlednosti začne od února tohoho roku, kdy spouštíme protikorupční telefonní linku 199 s Transparency International. Všechny další věci, které jsou hodně legislativně založené, počínaje agentem, zvláštním soudním tribunálem, novým trestním zákoníkem apod., si vyžadují čas. V naší strategii se ale objevují nové věci a mě fascinoval zájem ministrů. Takže jsem ji předložil, ptala se ministryně školství, proč tam není zapojeno její ministerstvo? My začneme s protikorupčním vzděláváním nebo s výukou už malých dětí, tak jak nám to psychologové poradí. Už tam je potřeba začít pracovat - výsledky se dostaví až někdy v budoucnu.

(Autor: Jaroslav Spurný)

MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky, místopředseda ODS a poslanec PČR, převzato z zpravy.ods.cz, 8. ledna 2007