Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ministerstvo vnitra: Směna nemovitostí v Praze 1, Thunovská 192 za ubytovnu v Praze 6 - Řepích

[11.12.2006]

Nakládání s majetkem

Ministerstvo vnitra: Směna nemovitostí v Praze 1, Thunovská 192 za ubytovnu v Praze 6 - Řepích

Prověření podezřelého hospodaření

Ministr vnitra Ivan Langer se seznámil s analýzou směny nemovitostí bývalé ubytovny v Praze 1 Thunovská 192 za ubytovnu v Praze 6 - Řepích. Na základě uvedené analýzy ministr vnitra uložil právnímu odboru následující úkoly:

  1. Z důvodů pochybností o platnosti smlouvy o směně nemovitostí právní odbor požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o podání příslušné žaloby k soudu. Pochybnosti o platnosti smlouvy souvisí se skutečností, že 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon o majetku ČR, podle kterého musí být součástí platné smlouvy o převodu nemovité kulturní památky také schválení Ministerstvem kultury. Zastupovat stát v případech nemovitostí, které přesahují hodnotu 25 mil. Kč nebo jsou kulturními památkami, přísluší ze zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tomuto úřadu, nikoliv Ministerstvu vnitra.

  2. S ohledem na některé sporné otázky, které se v souvislosti s přípravou a směnou nemovitostí objevily (např. výše cen, rychlý zápis do katastru), podá odbor právní podnět orgánům činným v trestním řízení, aby věc řádně prověřily.

  3. Odbor právní požádá Úřad pro hospodářskou soutěž o stanovisko, zda výše uvedenou směnou nedošlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

Marie Masaříková, tisková mluvčí MV, 11. prosince 2006

 

Každý z nás má právo na svůj názor