Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ministerstvo vnitra: Zjednodušení přístupu k archivním materiálům

[16.11.2006]

Archivy bezpečnostních složek

Ministerstvo vnitra: Zjednodušení přístupu k archivním materiálům

Snazší přístup k archivům bezpečnostních složek

Vedení Ministerstva vnitra (MV) rozhodlo vyšší otevřeností resortních bezpečnostních archivů podpořit probíhající diskusi o naší nedávné historii. Změna se týká především úseku správy archiválií, které vznikly činností mocenských složek totalitního bezpečnostního aparátu. Původní odbor archivní a spisové služby MV byl zreorganizován na odbor archiv bezpečnostních složek MV, jehož nedílnou součástí jsou bezpečnostní archivy v Praze a Brně-Kanicích, spravující poválečnou spisovou a svazkovou produkci bezpečnostních složek ministerstev vnitra. Do tohoto odboru budou přesunuti občanští zaměstnanci z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Zvolené řešení zvýrazní a posílí vyšetřovací úsek činnosti ÚDV, včetně nezbytného administrativního zázemí a logistické podpory. Dále umožní spojit odborný potenciál pracovníků archivů s potenciálem edičním a badatelským dokumentačního úseku ÚDV. K tomuto kroku přistoupilo Ministerstvo vnitra na základě vyhodnocení činnosti ÚDV, které provedlo vedení Policie ČR.

Kromě podpory koncepčního historického výzkumu, ediční a publikační činnosti, je cílem tohoto opatření i výrazné posílení pozice stávajících archivních pracovišť, spočívající mimo jiné ve změně postavení archivu a po akreditaci dle zákona o archivnictví a spisové službě, zapojení do sítě specializovaných archivů.

Při této příležitosti chceme poprvé v úplnosti odbornou a laickou veřejnost informovat o obsahu i rozsahu fondů uložených v archivu bezpečnostních složek MV (podrobněji viz. www.mvcr.cz/ministerstvo/ass.html), zahrnujících zejména archivní materiály federálního a republikového ministerstva vnitra, Státní a Veřejné bezpečnosti, Pohraniční a Vnitřní stráže a dalších bezpečnostních složek represivního režimu let 1948-1989.

Celkový rozsah fondů činí přibližně 15,5 kilometrů archiválií soustředěných ve 320 základních fondech, z nichž jsou badatelsky nejvyužívanější fondy centrálních operativních správ Státní bezpečnosti, např. kontrarozvědné II. správy, X. správy (správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli) či XI. správy (správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky), vedení ministerstev vnitra a krajských útvarů Sboru národní bezpečnosti.

Jednu z nejvýznamnějších součástí archivu tvoří spisy správy vyšetřování StB a dále tzv. svazková agenda Státní bezpečnosti (celkem cca 1,5 km a asi 90 000 mikrofiší), tedy svazky spolupracovníků politické policie, svazky osob sledovaných a tzv. objektové svazky vedené na instituce či skupiny osob. Celkově jde o soubor o 154 849 inventárních jednotkách, z nichž bylo v letech 1997-2006 žadatelům podle zákona o zpřístupnění svazků (dokumentů) vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti zpřístupněno pouhých 5 676 inventárních jednotek, tj. 3,6 % z celkového množství.

Ministestvo vnitra, 16. listopadu 2006

 

Každý z nás má právo na svůj názor