Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo 1: Rozhovor s Ivanem Langerem

[16.11.2006]

Policie

ČRo 1: Rozhovor s Ivanem Langerem

Rozhovor s Ivanem Langerem

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrý podvečer, posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, od mikrofonu dnešních 20 minut vás zdraví Martin Veselovský. Zrekapitulujme si několik událostí posledních dní. Úvahy o rozpuštění finanční policie, zatčení Jaroslava Starky v přímém přenosu a samozřejmě také otázka náhlého obratu sociálních demokratů ve věci nechuti k současnému ministru vnitra. Nejen díky těmto událostem je hostem příštích dvaceti minut ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer, dobrý den do olomouckého studia Českého rozhlasu.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Hezký den do pražského studia Českého rozhlasu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vezměme to, pane ministře, chronologicky, předevčírem odvysílala televize Nova v hlavní zpravodajské relaci jen několik hodin staré záběry, kterak Útvar rychlého nasazení zatýká Jaroslava Starku a jeho kolegy, tušíte, jak se záběry dostaly do televizního vysílání?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
To jsou záběry podle mého názoru, které pořizuje ten zasahující útvar, protože při každém použití donucovacích prostředků se musí dělat takovýto záznam a každá taková akce je potom zpětně vyhodnocena, aby existovala kontrola nad případnými stížnostmi nebo podezřením ze zneužití pravomoci veřejného činitele.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Opakuji svoji otázku, tušíte, jak se záběry dostaly do televize?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Přiznám se, že netuším, předpokládám, že je to na základě spolupráce, která, kterou má Policie České republiky s médii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Je to podle vás v pořádku, že ještě předtím, než je onen člověk souzen, nebo dokonce než mu je sděleno obvinění, že už je jeho zatýkání, které ..., nebudeme hodnotit jeho kvalitu, to například mně samozřejmě nepřísluší, ale že je vidět v televizi, je tam operováno s jeho jménem, a tak dále.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Víte, já na tom nevidím nic špatného. Pokud je ten zákrok zákonný a já jsem přesvědčen, že v tomto případě to byl zákrok nutný, že byl proveden profesionálně a zákrok byl přiměřený. A důležité je bavit se také o tom, vůči komu byl veden a proč byl veden a já jsem přesvědčen, že policie zasahovala s plným znalostí věci a s plnou vážností dané situace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vůbec její zásah nerozporuji, ptám se spíš na ten moment toho, že se policejní záběry velice rychle ještě předtím, než je sděleno obvinění, dostanou na televizní obrazovku, protože, pane ministře, když se podíváme na paragraf 8A trestního řádu, tak tam vidíme, že orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby mimo jiné neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Nepredikuje trošku tyto záběry, nepredikují to, že už je pan Starka vinen?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já věřím, že nikoliv a pan Starka, dokud nebude vynesen pravomocný rozsudek soudu, tak musí být i nadále považován za nevinného člověka. Bohužel žijeme v situaci, kdy mnohdy se skutečně děje to, že pokud je vůči člověku vedeno trestní řízení, pokud je mu teprve sděleno obvinění, tak už mnohdy bývá, bývá považován za vinného. Ale tady se střetávají v tomto případě dva zájmy, jeden je efektivně postihovat organizovanou trestnou činnost a tu nejzávažnější kriminalitu a na straně druhé informovat veřejnost také o kvalitě práce policie. A já jsem přesvědčen, že je potřeba hledat optimální kompromis, protože koneckonců policisty si platíme všichni ze svého a měli bysme mít také informace o tom, jak kvalitně pracují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jinými slovy, je možno očekávat i další podobně kvalitní záběry na televizních obrazovkách z policejní práce, například zatýkání lidí, kteří ještě nebyli obviněni.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Ne, já ne, nechci a nebudu dělat a v žádném případě nepřipustím, aby z policejní práce se stalo něco jako reality show, tedy v přímém přenosu takovéto záběry, je potřeba znovu, jak říkám, najít velmi pečlivě vyvážený kompromis tak, aby média a veřejnost měla dostatek informací o práci policie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká v těchto dvaceti minutách zatím Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS. K 1. 1. příštího roku hodláte, pane ministře, rozpustit jeden z policejních útvarů, jde o Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality, tedy takzvanou finanční policii. Jeho jádro by podle posledních informací mělo přejít k protikorupčnímu útvaru, ostatní lidé by se pak rozešli po republikových policejních útvarech. Otázka zní jednoduše, proč.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Aby to lépe fungovalo, aby celý systém fungoval podstatně efektivněji, než dosud, a aby se vytvářely týmy od prvopočátku, které spolu spolupracují, a aby ta kriminalita, která je odhalována, byla odhalována na těch místech, kde se objevuje, tedy aby například výnosy z trestné činnosti pocházející z drog byly současně šetřeny na Národní protidrogové centrále, aby výnosy, které souvisí s financováním terorismu, byly na Útvaru pro boj s organizovaným zločinem, aby daňová kriminalita se vyšetřovala tam, kde vzniká, tedy zejména v jednotlivých krajích, tedy aby od prvního okamžiku, když si vezmete příklad, vedle sebe šel policista, který odhaluje drogového dealera, ruku v ruce s policistou specialistou na praní špinavých peněz a legalizaci výnosů pocházející z trestné činnosti a aby to nebylo jako dosud, že ten první policista vyšetřuje, v okamžiku, kdy se dostane na stopu, dožádá jiný útvar a teprve ten potom přichází a zabývá se problematikou legalizace výnosu z trestné činnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jak přesně bude, pane ministře, s lidmi z finanční policie naloženo.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já jsem poté, co jsem byl seznámen s návrhem vedení policie, s tímto návrhem souhlasil, ale řekl jsem, že musí platit základní předpoklady. Ten první předpoklad je, že žádný trestní spis, žádný případ nesmí být zastaven, nesmí být ukončen, nesmí být ohrožen. Za druhé, že všem lidem se musí dát příležitost přejít a musí se jim zachovat také jejich odborná specializace. Řekl jsem za třetí, že ti lidé, kteří budou přecházet, tak musí přecházet tak, aby se to, aby to neovlivnilo jejich sociální, respektive platové podmínky. A to jsou věci, na kterých trvám a mám garantováno, že k tomu také dojde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Chápu to dobře, pane ministře vnitra, že už před oněmi, tuším, dvěma a půl roky, kdy finanční policie byla ustanovena nebo založena, tak už to bylo podle vás špatně, to byl špatný krok?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Ano, já jsem přesvědčen o tom, že cesta má být v týmové spolupráci, nikoliv vytváření speciálních institucí a podíváte-li se na mé názory již z těch před dvou let, tak zjistíte, že jsou stálé a policie sama, a tak jsem byl o tom informován v průběhu minulého roku, začala pracovat na analýze efektivity práce finanční policie a z výsledků, které jsou k dispozici, vyplývá, že ta efektivita není příliš vysoká, respektive po tom rozdělení a přidělení k jednotlivým útvarům by byla mohla být podstatně větší. V tuto chvíli například se to pohybuje zhruba při dvě stě padesáti policistech ve finanční policii na dvě stě osmdesát případů a i když nechci to brát jako směrodatné, protože jeden spis může být mnohdy složitější než deset ostatních, přeci jen to ledacos o efektivitě práce vypovídá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká zatím v dnešních dvaceti minutách jejich host Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS. Pane ministře, abychom si to zrekapitulovali, dnes máme poměrně výkonný policejní útvar specializovaný na finanční kriminalitu a vy se hodláte dostat k lepším výsledkům tím, že jeho tým rozpustíte do několika jiných útvarů, chápu to dobře?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Ano, je to přesně tak, část finanční policie půjde na Útvar pro odhalování korupce, závažné trestné činnosti, část, která se zabývá drogovou problematikou, půjde na existující Národní protidrogovou centrálu, část, která se zabývá problematikou související s terorismem, půjde do Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a část, která se zabývá daňovou problematikou, která se vyšetřuje a dříve vyšetřovala na krajských hospodářských kriminálkách, půjde přesně tam, kde ta kriminalita vzniká. Tedy ať je daňová kriminalita, která je páchána například na území Moravskoslezského kraje, odhalována tam, nikoliv v Praze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ta námitka, která občas v tomto případě padá, to znamená, že daňová kriminalita by měla být odhalována odněkud jinud, než tam, kde je páchána právě proto, aby ti místní policisté nebyli ovlivnitelní.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Víte, ale to je jeden argument, druhý argument je, jak můžete z Prahy odhalovat efektivně něco, co se děje v Ostravě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, pracovala, pane ministře, podle vás finanční policie dobře?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
To je těžká otázka, já myslím, že se tam vytvořil tým dobrých profesionálů, kteří ale sami o sobě takto sdružení nepodávali takové výkony, jak, jak by ta trestná činnost si vyžadovala ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, čím to měříte?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
No, měřím to tím, co jsem vám řekl, že máme na dvě stě padesát lidí, zhruba dvě stě osmdesát rozpracovaných případů, pokud jde o efektivitu z pohledu odhalování výnosů pocházejících z trestné činnosti, tak tam byly pouze tři realizované případy. A já vám říkám, že to je o metodice práce. Přece když policista odhaluje trestnou činnost, tak současně od prvního okamžiku musí spolupracovat se specialistou, který je součástí jeho týmu, který odhaluje ty výnosy. Trestná činnost je páchána proto, aby lidé vydělávali peníze. A nejefektivnější boj proti trestné činnosti je, že když těm lidem ty nakradené peníze seberete. A to bylo složitější. Tím, že se ty lidi vytrhli od těch útvarů, kde se ta trestná činnost vyšetřuje, tak tím jste nepochybně i snížili efektivitu v rámci odhalování výnosů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ještě jeden poslední argument. Sami lidé přímo z útvaru finanční policie hovoří o tom, že se tam za dva a půl roku vytvořil, jak oni říkají, takzvaný vědomostní tank, to znamená skupina lidí, kteří své práci opravdu velice rozumí, dělají ji dobře. Tím, že ji rozpustíte, nebo rozprášíte do jiných útvarů, tak asi ta výhoda týmová padne.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já musím kategoricky se ohradit proti slovu rozprášíme. Neexistuje slovo rozprášíme, je to změna, která povede k větší efektivitě, a znovu platí, že existuje-li problém, tak přece problém neřešíme tím, že zřídíme speciální zákon nebo zřídíme speciální instituci, ale já od prvního okamžiku říkám, že toto nebyla správná cesta, na základě analýza, kterou si udělalo vedení policie, tak z toho vyplývá, že efektivnější způsob, jak bojovat proti této trestné činnosti, je ten, který je navrhován. A počítá se s každým člověkem, počítá se s každým specialistou a já jsem řekl jako podmínku, že musí jim být zachována jejich vysoká specializace a odbornost, je to o změně metody práce a já jsem přesvědčen, že to, co navrhlo vedení policie, je změna k lepšímu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jak si vlastně vykládáte nebo jak byste interpretoval nespokojenost lidí z tohoto útvaru s tím avizovaným rozhodnutím.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak to je logické, přirozené, že se změny, které provádíte nebo se provádějí, ne každému líbí. Myslíte si, že se lidem na ministerstvu vnitra líbilo, když jsem přišel a řekl, ze sedmi náměstků budou jenom tři náměstci? Myslíte si, že se jim líbilo, když jsem nařídil ekonomický, právní a procesní audit, ze kterého vyplývají, že celá řada veřejných zakázek byla problematických, z procesního auditu vyplývá, že můžeme pokračovat dál v restrukturalizaci ministerstva vnitra, která povede samozřejmě k zeštíhlení. To je logické, že takovéto změny se lidem nemusejí líbit a mnohdy nelíbí, ale jen názor to, že se někomu něco nelíbí, prostě nesmí znamenat, že takovéto změny, které jsou považovány za potřebné, máte pro ně argumenty, nebudete dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká v dnešních dvaceti minutách ministr vnitra Ivan Langer. Probíhá, pane ministře, podle vás v policii například mezi protikorupčním útvarem, Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu a finanční policií něco jako boj tak, jak naznačuje materiál, který předložilo vedení finanční policie policejnímu prezidiu?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já si nemyslím, že probíhá nějaký boj, to, že existuje ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Můžeme to nazvat, můžeme to nazvat jinak, můžeme to nazvat nějakým vyjasňováním si kompetencí.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
No, to určitě, protože například kompetence, které byly stanoveny pro finanční policii, byly velmi problematické a velmi často se překrývaly, respektive narážely na působnost okresních správ, krajských správ, jednotlivých útvarů dalších specializovaných v rámci Policie České republiky. A právě to neorganické vytržení této problematiky z fungování policie jako celku mohlo zapříčiňovat a také zapříčiňovalo řadu sporů. A právě proto je tento krok jedním ze součástí reformy Policie České republiky, kterou máme postavenu a definoval jsem ji na deseti pilířích a jedním z těch pilířů je změna struktury takzvané neuniformované Policie České republiky, to jsou ty specializované útvary.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Když už hovoříte o změnách struktury Policie České republiky, jakým způsobem naložíte s Inspekcí ministra vnitra.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
To je desátý pilíř, tedy kontrola a tam existují dvě varianty, jedna varianta je ponechat Inspekci ministra vnitra v resortu ministra vnitra, nicméně podřídit ji větší kontrole veřejnosti, chcete-li parlamentem, ať už v podobě pravidelných zpráv ministra vnitra, nebo existence speciálního kontrolního orgánu sněmovny, anebo jít cestou úplně jinou, a to zřízením generální inspekce policie, která buď bude působit v rámci resortu spravedlnosti, nebo úplně mimo jakýkoliv resort. A právě proto, že reforma policie ve všech těch deseti pilířích je nesmírně složitá a je to velká výzva, velký úkol, tak chci, aby byla velmi detailně diskutována, a proto jsem nabídl všem zástupcům politických stran v Poslanecké sněmovně účast buď v podvýboru pro reformu policie, nebo ve zřízení speciální komise, která se bude zabývat veškerými aspekty souvisejícími s reformou Policie České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Která z oněch dvou variant, pane ministře, je vám bližší?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já jsem zastáncem toho, aby se minimalizovalo podezření z toho, že ministr vnitra třeba chce nějakým způsobem zametat problémy uvnitř policie pod koberec a využívá tedy toho, že je ředitel inspekce mu přímo personálně podřízen. A já si dokáži představit tu variantu, kdy tato inspekce v podobě generální inspekce policie bude mimo resort vnitra. A dokonce si myslím, že stojí za to diskutovat o tom, zda do působnosti takovéto generální inspekce nezařadit také městské a obecní policie. Myslím si, že to je téma velmi vážné a velmi aktuální, obzvlášť v situaci, kdy sledujeme, jak se postupně znovu a znovu zvyšují pravomoci městských policií.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Je ta debata o tomto tématu, tedy o pozici Inspekce ministra vnitra nebo generální inspekce na počátku, anebo už máte nějaké signály od ostatních politických stran, které řešení by jim vyhovovalo?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Jsme na začátku, uvědomme si, že já jsem ve funkci tři měsíce, to jsou témata, která, která zůstávala dlouhá léta neřešena a neřešena. A já jsem v tuto chvíli za dva měsíce definoval strukturu, potřebnou strukturu reformy policie, rozpracoval jsem některé první projekty. Jeden z nich je například projekt tisíc, to je modernizace policejních služeben, zahájil jsem další pilíř, a to je elektronizace agend policie, to znamená, to je elektronické, trestní řízení, přestupkové řízení. Nicméně jsme na začátku a tady říkám ale, že bohužel více času na debatu na téma policie a její reforma jsme zatím neměli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, když už jste zmínil onen plán na modernizaci policejních služeben, stále ještě je to tak, že, jak bych to nazval, křeslo policejního prezidenta Husáka bude tak stabilní, jak se mu povede tuto, tento plán dotáhnout do konce?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Je to výzva, úkolem ministra vnitra je přeci vytvořit dobré podmínky pro práci policie a úkolem policejního managementu je těchto podmínek využít a zvládnout to. Já jsem připravil projekt tisíc, modernizace tisíc policejních služeben, jejich proměnu v místa důvěry a bezpečí, zlepšení podmínek pro práci policistů, ale také podmínek pro veřejnost. Připravili jsme na to zhruba tři miliardy korun a úkolem vedení policie je dokázat, jestli to zvládne, nebo ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Necelé dva měsíce zbývají do toho limitu, který byl dán, jak to vypadá?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak, to je limit prvního roku, protože projekt tisíc je rozložen ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
... do tří, respektive čtyř let a jeho podstatou je, nejsou jenom stavební úpravy, nejenom nové vybavení, ale také, také školení policistů, jak komunikovat správně s veřejností, zatím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane ministře, já se zeptám jinak. Už hledáte nového policejního prezidenta?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Nehledám, zatím, jak mám zpětnou vazbu, tak v tom náročném časovém termínu, a ono je to skutečně náročné, dodržet zákona, smysluplně, efektivně proinvestovat těch vyčleněných zhruba šest set milionů korun v průběhu pěti měsíců, to už je velká manažerská výzva a zatím mám pocit, že to policejní prezident a jeho spolupracovníci zvládají.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká Ivan Langer, ministr vnitra v dnešních dvaceti minutách. Pane ministře, otázka budoucnosti finanční policie bude předmětem jednání mezi sociální demokracií a ODS v rámci skládání nové vlády. Je to tak?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Není?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Není, já jsem sám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že předseda sociálnědemokratického klubu Hašek nemluvil pravdu, když, kdy to bylo, včera v Hospodářských novinách toto řekl?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
To bylo, to bylo v novinách a já jsem sám ze své vlastní iniciativy tak, abych předešel všem těm šumům a spekulacím, nabídl poslancům výboru pro bezpečnost detailní informace o podstatě těchto změn. Včera proběhlo výjezdní zasedání výboru pro bezpečnost a tam policejní prezident, náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení i já jsme poměrně detailně informovali o těch, o těch změnách a přiznám se, že jsem nenabyl pocit, že by byly vnímány tyto změny a priori negativně, a proto se nedomnívám, že to bude předmětem speciálního politického jednání. A říkám, já nepovažuji za možné, aby dvě politické strany hovořily o tom, jak reformovat nebo změnit jeden policejní útvar. Máme-li diskutovat o policii, tak potom o reformě policie a o této reformě nemohou se bavit jenom dvě politické strany, ale všechny politické strany, které jsou zastoupeny v parlamentu a reprezentují voliče.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, a ještě poslední otázka, která bude o něco rozsáhlejší. Před devíti dny, tedy 7. listopadu, řekl předseda sociální demokracie Jiří Paroubek v tomto pořadu toto: "Pokud jde o personální věci, tak zcela nepochybně bychom nechtěli mít ministrem vnitra pana Langera, to je zcela nepochybné, tento člověk nepatří do ministerské funkce pro svoji úzkou spolupráci a úkolování útvaru ÚOOZ a jeho vedení pana Kubiceho a spol." A předevčírem najednou tentýž člověk říká, a to je citace z Mladé fronty: "Pokud bude Ivan Langer v čele úsilí o restrukturalizaci policie, boje proti korupci, a pokud se domluvíme na nějakých institucionálních změnách, pak není proti němu žádná výhrada." Jak si to vysvětlujete, pane ministře.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já pro to nemám vysvětlení, vysvětlovat by to měl Jiří Paroubek a já vám garantuji, že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To já /nesrozumitelné/, neříkejte mi, že pro to nemáte vysvětlení, to se mi téměř zdá nemožné.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Počkejte, vy chcete, abych já vysvětloval změnu postoje Jiřího Paroubka, a to je doopravdy otázka ne pro mě, ale pro Jiřího Paroubka, já ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já tedy tu otázku přeformuluji, pane ministře.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Tak ji přeformulujte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste, vy jste se účastnil v minulých dnech a týdnech jednání mezi ODS a ČSSD.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Nezúčastnil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste se nezúčastnil?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Nezúčastnil a já vám garantuji, že svoji práci nedělám podle toho, co o ní říká Jiří Paroubek, protože kdybych svoji práci dělal podle toho, jestli on říká, děláš ji dobře, nebo děláš ji špatně, tak bych ji dělat nemohl. A já jsem přesvědčen, že ty kroky, které jsem provedl a které byly ostře kritizovány sociální demokracií, byly kroky nejenom promyšlené, ale zejména správné. A pokud změnil názor, já to vítám, má právo na svůj názor, má právo na to změnit svůj názor, ale já nebudu dělat svoji práci podle toho, co říká Jiří Paroubek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A víte o tom, pane ministře, a to není obviňování z mé strany, ale ono to vypadá trošku jako obchod.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Já mohu jakýkoliv obchod na toto téma kategoricky vyloučit a já ho také vylučuji, a já vám garantuji, že já nebudu ministrem za jakoukoliv cenu v jakékoliv vládě a budu-li mít na vteřinu pocit, že bych měl dělat věci, které považuji za nepřijatelné, pro mě neakceptovatelné, tak v té vládě prostě nebudu. A s mým jménem se prostě obchodovat v žádném případě nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak takových bylo dnešních dvacet minut, jejichž hostem byl ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra
--------------------
Hezký den přeji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Poslouchali jste Český rozhlas 1 Radiožurnál, u mikrofonu byl Martin Veselovský.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 16. listopadu 2006