Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ministerstvo vnitra: Posun ČR na žebříčku hodnocení korupce

[06.11.2006]

Korupce

Ministerstvo vnitra: Posun ČR na žebříčku hodnocení korupce

Boj proti korupci

Ministr vnitra hodnotí kladně pozitivní posun korupčního indexu ČR uveřejněný organizací Transparecy International. Nadále však není spokojen s pozicí ČR v žebříčku zemí (46. místo) a chce, aby v tomto směru došlo k dalšímu zlepšení. Věří, že toto přinese realizace Strategie vlády v boji proti korupci pro období 2006 až 2011, kterou na základě jeho předložení Vláda ČR schválila.

Strategie se soustřeďuje především na prevenci, postih a průhlednost.

Prevence - Čím méně stát rozhoduje o životech občanů, tím menší je potřeba někoho korumpovat

 • Minimalizace státních regulací

 • Zásadní zjednodušení legislativy

 • Snížení prostředků přerozdělovaných státem

 • Debyrokratizace státní správy

 • Omezení počtu zvláštních procesních pravidel (univerzální správní řád)

 • Medializace a veřejné odsouzení případů korupčního jednání

Průhlednost - Při zadávání veřejných zakázek, čerpání prostředků z veřejných rozpočtů a rozhodování o právech a povinnostech občanů

 • Zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek

 • Zprůhlednění systému čerpání prostředků z veřejných rozpočtů

 • Veřejná kontrola nad činností veřejných funkcionářů a jejich majetkovými poměry po dobu výkonu funkce

 • Elektronizace agend veřejné správy

 • Zřízení jednotné protikorupční linky

Postih - Zpřísnění trestů v trestním zákonu i v zákonu o střetu zájmů

 • Zvýšení trestů za prokázanou korupci změnou trestního zákona

 • Osobám odsouzeným za korupční jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami, soutěžemi a dražbami bude vždy vedle trestu odnětí svobody či peněžitého trestu uložen i trest zákazu činnosti

 • Zavedení seznamu osob odsouzených za korupční jednání se zákazem účasti na veřejných zakázkách, tzv. “Černá listina”

Ministr vnitra zároveň nadále považuje za důležité spolupracovat s nevládními organizacemi a dalšími subjekty v rámci boje proti korupci.

Marie Masaříková, tisková mluvčí MV, 6. listopadu 2006

 

Každý z nás má právo na svůj názor