Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / MF Plus: Ivan Langer vs. František Bublan

[03.11.2006]

Ministerstvo vnitra

MF Plus: Ivan Langer vs. František Bublan

Rozhovor s Ivanem Langerem a Františkem Bublanem

Co trápí Policii ČR podle minulého a současného ministra vnitra - Františka Bublana a Ivana Langera.

* MYSLÍTE, ŽE S PLATNOSTÍ NOVÉHO SLUŽEBNÍHO ZÁKONA ZAČNOU PROBLÉMY S MASIVNÍM ODCHODEM POLICISTŮ?

Bublan:
Nový služební zákon je pro policisty a hasiče příslibem toho, že budou mít srovnatelné podmínky jako vojáci z povolání. Nemyslím si, že po 1. lednu dojde k masivnímu odchodu, naopak bych se obával toho, že pokud by tento zákon nenabyl účinnosti, došlo by k masivnímu odchodu střední generace, která by ztratila motivaci a jistotu do dalších let.

Langer:
Je pravda, že řada policistů odejde. Vnímám to jako obrovskou příležitost pro bezpečnostní sbory, jak uvolněná místa obsadit mladými, dobře připravenými lidmi a dát práci (nejen) policie novou dynamiku. Jsem přesvědčen, že nový služební zákon je nesmírně potřebný. Je třeba ukončit období nejistoty charakteristické tím, že ti, kteří neměli odcházet odcházeli, a ti, kteří měli odejít zůstávali!

* BYLY PERSONÁLNÍ ZMĚNY V INSPEKCI MINISTRA VNITRA PO NÁSTUPU ODS K MOCI NUTNÉ?

Bublan:
Každý ministr má právo na personální změny, nicméně se domnívám, že provádět tak citlivé změny na inspekci v době, kdy nemám důvěru, nebo jsem dokonce v demisi, považuji za neuvážený a nezodpovědný krok. Změny na ministerstvu vnitra jsou spíše výrazem snahy udělat změnu za každou cenu.

Langer:
Změny byly nutné. Inspekce nepracovala dobře. Měla špatnou organizační strukturu (ředitel řídil sám sebe a svoji kancelář), neexistovala dobrá vnitřní kontrola, byla provedena organizační změna, jejímž výsledkem byla nižší efektivita práce. Mým cílem je proměnit inspekci v elitní útvar se vším všudy - lepší personální prací, lepší organizační strukturou, lepším vybavením a lepším systémem vnitřní kontroly.

* MŮŽE BÝT ZAMÍTNUTÍ PROSTŘEDKŮ NA REKONSTRUKCI POLICEJNÍCH SLUŽEBEN VÁŽNÝM PROBLÉMEM?

Bublan:
Nemám nic proti modernizaci policejních služeben, sám jsem v uplynulém období asi tři nově zrekonstruované služebny otevíral, ale vím jaké prostředky jsou na to zapotřebí. Zmodernizovat všechny potřebné policejní prostory je otázka několika miliard, nikoliv stovek milionů. Osobně mám tyto priority: 1. Kvalitní policista, 2. Kvalitní technické vybavení a teprve za 3. Odpovídající služebny.

Langer:
Projekt rekonstrukce P1000 je jedním z klíčových projektů, které umožní proměnit Policii ČR vskutku v moderní bezpečnostní sbor pro 3. tisíciletí. Chceme policejní služebny proměnit v místa důvěry a bezpečí tak, aby oběti trestných činů nebyly příchodem na policii podruhé trestány a aby policisté měli dobré podmínky pro svoji práci. Není možné mlčky přihlížet tomu, že z většiny policejních služeben na vás dýchne zatuchlý dech totalitní minulosti. Prostě nemůžeme chtít po policistech profesionální práci, nemají-li pro ni dobré podmínky.

* BYLO BY UŽITEČNÉ VYUŽÍT MÝTNÝCH BRAN KE SLEDOVÁNÍ VOZIDEL?

Bublan:
Umím si představit, že mohou být důležité při vyšetřování trestných činů nebo v trestním řízení.

Langer:
Z této představy mi trochu běhá mráz po zádech, neboť až příliš zavání orwellovským Velkým bratrem. Věřím, že k ničemu takovému nedojde.

MF Plus, 3. listopadu 2006