Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČT1: Ivan Langer hostem pořadu Otázky Václava Moravce

[24.09.2006]

Bezpečnost

ČT1: Ivan Langer hostem pořadu Otázky Václava Moravce

Diskuse na téma terorismu, zpravodajských služeb a odposlechů

1. Hrozba teroristického útoku v Praze

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A prvními hosty Otázek dnes jsou ministr vnitra České republiky Ivan Langer. Vítejte v Otázkách, dobrý den.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobrý den přeji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny za ČSSD František Bublan. I vám přeji hezký dobrý den.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Dobré poledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Od sobotního rána, od časného sobotního rána platí v Praze zpřísněná bezpečnostní opatření. Vy jste pane ministře, oznámil, že ta hrozba je zatím největší, jaká kdy v České republice byla. Jednoduchá otázka, proč nebyla nasazena armáda, jako tomu bylo například po 11. září roku 2001?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Protože veškerá bezpečnostní opatření, která jsou realizována, vycházejí z informací, které byly k dispozici vládě při rozhodování, a odpovídají přesně tomu riziku, té míře rizika, která byla takto definována. Jinými slovy mohu říct, že policisté jsou tam, kde podle těch informací, na jejichž základě se to celé realizuje, mají být, že jsou připraveni zasáhnout. Informace, které přicházejí, se průběžně znovu a znovu vyhodnocují. Mohu říct, že policie je připravena případně bezpečnostní opatření zpřísnit a v každém případě jsem přesvědčen, že se nám daří naplnit cíl, který máme, tedy eliminovat riziko toho teroristického činu tak, jak bylo definováno v těch zpravodajských informacích.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek v sobotu několikrát zapochyboval, že hrozba případného útoku v Praze je natolik vážná, že se o věci totiž vědělo podle něj už dřív. Paroubek podle svých slov nechápe důvod, proč o věci vláda neinformovala už na svém středečním zasedání a teď citujme doslova Jiřího Paroubka. "Nejsem si jist a nevím, jestli se něco změnilo. Nechtěl bych ale, aby zapadla kauza údajných odposlechů." Konec citátu. To řekl Jiří Paroubek. Pane poslanče, vy jste na tom nočním jednání vlády, kde byla přijata ta přísná nebo přísnější protiteroristická opatření, byl. Nezahrává si sociální demokracie lidově řečeno s ohněm, když využívá tuto situaci k politickému boji?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Tak já jsem byl vděčný za to, že jsem mohl být na tom nočním zasedání vlády, nicméně pan předseda Paroubek vychází, on má částečně pravdu, protože ty obecné informace o této hrozbě už jsou několik týdnů staré a už se s nimi zabývala i zpravodajská skupina. To, že v pátek přišla nová informace, daleko konkrétnější, tak to asi pan Paroubek nemohl vědět, takže z toho nevycházel, nicméně já jsem s ním ještě včera večer mluvil a on mě ubezpečil o tom, že sociální demokracie se nebude stavět do nějaké opozice v této kauze, naopak, že jaksi podpoříme tato opatření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, z těch informací, které vy jste slyšel v pátek v noci na vládě, nejsou ta bezpečnostní opatření přehnaná a mají podporu opozice.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já to řeknu takto. Kdyby se to stalo nám, naší vládě, tak asi uděláme podobné kroky. Nicméně já k tomu mám určité výhrady a ty výhrady spočívají v tom, že nevím, co se dělo ty tři nebo dva týdny, jak dlouho ta informace, ta obecná informace je stará, zda to bylo dostatečně vyhodnoceno, možná měla zasedat Bezpečnostní rada státu, nikoliv vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč nezasedla, pane ministře, což je oprávněná námitka, proč nezasedla Bezpečnostní rada státu?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ale já musím popsat přesně, jak to bylo, já mám pocit, že to pan předseda posouvá někam jinam. Existuje zpravodajská skupina, to jsou lidé, jejichž činnosti se účastní zástupci zpravodajských služeb a policie. Ti průběžně celou tu situaci monitorovali, průběžně vyhodnocovali a na základě vážných informací, které byly k dispozici, požádali o mimořádné svolání vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč nezasedala Bezpečnostní rada státu?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Protože vám popisuji ten sled kroků a pan předseda to velmi dobře ví, že to bylo přesně tak. Zpravodajská skupina analyzovala ty informace na základě vážné hrozby a závěru, ke kterému přišla, požádala o svolání mimořádného jednání vlády. Vláda zasedla v noci prakticky okamžitě a předmětem jednání vlády ani tak nebylo, jaká bezpečnostní opatření se mají přijmout, ale jakým způsobem informovat veřejnost, protože by bylo možná mnohem rizikovější, kdyby najednou občané uviděli na místech, kde jsou zvyklí vidět turisty jenom, policisty se samopaly a mohla vzniknout panika. Takže celá diskuse byla o tom, jakým způsobem informovat veřejnost, že existuje tato reálná hrozba a že adekvátně k této hrozbě jsou přijata bezpečnostní opatření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, vy jste šéfem jednoho ze dvou, řekněme bezpečnostních výborů v Poslanecké sněmovně, vy přímo předsedáte bezpečnostnímu výboru Poslanecké sněmovny, můžete potvrdit informaci, že se mimořádně výbor sejde na schůzi začátkem příštího týdne právě kvůli této teroristické hrozbě?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, my máme připraven výbor, toto téma jsme tam neměli v programu, ale určitě ho tam zařadíme, protože budeme se také ptát, jak ta zpravodajská skupina během těch tří týdnů jaksi vyhodnocovala ty informace, protože já mám takové poznatky o tom, že to tak jaksi příliš vážně bráno nebylo, teprve ten pátek, ta páteční poslední informace, která přišla navíc ještě zvenku, tak ta jaksi eskalovala celou tu situaci a došlo k tomuto rozhodování.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chcete tím říci, pokud se nemýlím a podle našich informací ta prvotní zpráva o tom, že mohou být napadeny, řekněme izraelské nebo židovské cíle v Praze, tak ta byla známa ty dva, tři týdny předtím. Je to tak?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já se vám k tomu nemohu vyjádřit a s velkým překvapením teď naslouchám slovům pana předsedy bezpečnostního výboru, zejména v kontextu s tím, jak se vyjádřil k této věci Jiří Paroubek a byl bych velmi rád, abychom ve věci a v tématu, kde jde o ohrožení lidí, konkrétních lidí, jsme nehráli žádné politické hry. Protože už jen vyjádření Jiřího Paroubka znamenalo zpochybnění práce těch zpravodajských služeb a policistů, znamenalo znejistění veřejnosti a já zásadně a kategoricky odmítám, aby v tak zásadní věci se hrály nějaké politické hry.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte pane ministře, chcete tím říci, že František Bublan tím, že zpochybnil, že se tomu nevěnovala před těmi třemi týdny větší pozornost, tak chcete tím říci, že zpochybňuje celou tu situaci a hraje politickou hru?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já se přiznám, že nerozumím tomu vyjádření, protože pan předseda Bublan byl na jednání té vlády, zná ty lidi, kteří v té zpravodajské skupině jsou, nepochybně je považuje za profesionály a jakákoli slova na toto téma a vyjadřování tímto způsobem skutečně naznačují, že něco není v pořádku a na téma Jiřího Paroubka. Uvědomme si prosím, že zatímco my tady diskutujeme a občané obědvají, tak stovky lidí nasazují své životy a jakékoli vyjadřování tohoto typu znevažuje jejich práci a i vedení opozice vyžaduje kompetentnost a součástí kompetentnosti je loajalita k vlastní zemi a já moc prosím, abysme na toto téma žádné politické hry nehráli.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
To není politická hra. Já mám svojí zkušenost, já vím, jak to..., já jsem takových podobných informací, ne možná tolik silných, jo, ale podobných informací jsem zažil několik a vím, co je zapotřebí udělat. Tady jsou dvě složky, jedna je ta bezpečnostní, ta policejní, samozřejmě to je dobře, že policie nastoupila na ta krizová místa a potom ta druhá složka a ta je zásadní a podstatná, tak to jsou ty zpravodajské služby a bez těch informací se nikam nepohneme a pokud...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete pane předsedo říci, tedy, když jste naznačil, že máte jisté pochybnosti, zda nebyla podceněna ta informace před čtrnácti dny či třemi týdny?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já nemám pochybnosti, já se jenom jako budu ptát, protože vím, co je zapotřebí udělat. Když přijde taková, to byla obecná, ta první informace byla velmi obecná, takže tam se ještě možná nedalo nic dělat, ale když přijde taková informace, tak se musí intenzivně jednat. Musí se, já jsem jednou něco podobného zažil, když byla hrozba, někdo chtěl střílet na úřad vlády raketou Stinger, dostali jsme to od Holanďanů tu informaci, okamžitě jsem odletěl do toho Holandska, pak jsme to zkoumali, pitvali několik dní, až jsme potom zjistili, že ta informace není pravdivá, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To bylo kdy zhruba? Před rokem někdy?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, to už jsou možná tři roky tady toto a to jsem byl ještě na jiné funkci, na jiné pozici, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že budete chtít zjistit například od šéfa BIS Jiřího Langa, na kolik se ta informace...

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Všech zpravodajců...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...informace prověřovala?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
...jak vyhodnocovali, co pro to udělali, protože my se teďka dostáváme do pozice, že, ano, máme silná bezpečnostní opatření, ale co budeme dělat třeba za měsíc? Jestli je ponecháme nebo..., my jsme závislí na zpravodajcích, velmi silně závislí.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, já jsem to také řekl. Že na základě zpravodajských informací a já jsem měl včera možnost si to osobně prověřit a s těmi policisty jsem se setkal, dnes ráno byl řídící štáb, kde jsme vše vyhodnocovali, platí, že opatření, která byla učiněna, byla učiněna na základě těchto informací. Policisté jsou tam, kde mají být, snažíme se minimalizovat zásahy do života občanů, analyzují se případné další informace a jsme připraveni zasáhnout a zejména postupuje se podle předem stanoveného plánu, který také počítá s tím, že tato bezpečnostní opatření mohou trvat déle, než jeden nebo dva dny. Ale já moc prosím...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, pane ministře, mohu vám skočit do řeči?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já přiznám se, že jsem považoval některé věci za téměř nedotknutelné a jestli tu není bezpečnost státu a občanů považována za nedotknutelné, jestli někdo relativizuje opatření, která se teď dělají a informace, na jejichž základě se dělají, tak potom prosím řekněme si, kdo jsme, kde stojíme a o co nám jde.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Ale to si myslím, že ode mě nezaznělo, že bych to relativizoval. Mně jde trošku o to, o ten pohled do budoucna, jo, a já skutečně znovu říkám, my teď máme před sebou informaci, která o něčem svědčí, ale máme fiktivního nepřítele a my ho musíme identifikovat. To znamená, my musíme postoupit dál, abychom si byli jisti, buď že ta informace byla mylná, anebo že ten nepřítel skutečně existuje a nějakým způsobem ho eliminovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že ta hrozba je řekněme dlouhodobá?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Nemůžeme zůstat v tom stavu, že tady budeme mít hrozbu a teď nebudeme vědět, odkud přijde, na jaký cíl bude zaměřena a podobně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to jsou věci, které vy budete chtít jako předseda bezpečnostního výboru v týdnu rozebírat.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já opravdu potřebuji položit základní otázku. Pane předsedo Bublane, platí nebo neplatí teze, že tak závažná informace v tak konkrétní podobě, tak jednoznačně naznačující vážnou hrozbu a zvýšené riziko teroristického činu na území hlavního města Prahy byla nebo nebyla dosud v České republice?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, možná tak konkrétní hrozba asi nebyla, to bych potvrdil.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobře. Jsem velmi rád, že se alespoň...

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Ale podobné hrozby, možná ještě silnější jsem zažil jich několik, nicméně tato je dost konkrétní. Já také to nikdy jsem nezpochybnil, já jsem říkal, že vás i podpoříme v tomto úsilí, protože se jedná o velké riziko, ale současně se ptám, jak dál, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, na to se budu ptát také, a to je jasná a konkrétní otázka. Podle našich informací celá ta hrozba souvisí, řekněme vůči objektům nejen izraelským, ale které mají nějaký vztah k židovství. Pane ministře, je pravdivá ta teze, že ona hrozba souvisí i řekněme s proizraelskou zahraniční politikou České republiky, včetně toho, jakou roli hrála Česká republika při válce izraelsko-libanonské?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já vás musím požádat o pochopení, protože jsou věci, které velmi rád řeknu a které považuji za potřebné, aby zazněly tak, aby veřejnost nebyla matena, aby veřejnost nebyla zbytečně zneklidňována, ale jsou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mně jde pouze o to, zda tohle to můžete potvrdit, protože pak by to, promiňte, pak by to znamenalo, že ta bezpečnostní opatření budou dlouhodobějšího charakteru a není možné mluvit o tom, že skončí za dva dny.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já vám mohu odpovědět pouze takovýmto způsobem. My jsme dostali konkrétní podobu té informace, na jejímž základě jsme udělali konkrétní opatření. Řekl jsem, že ta opatření mají dvojí charakter. Jsou ochranná a jsou preventivní a mají trojí podobu. Jsou viditelná, méně viditelná a neviditelná. Byly vytipovány rizikové objekty a místa na území hlavního města Prahy, jsou to takzvané měkké cíle a všude tam, kde bylo řečeno, že může hrozit nebezpečí, policisté jsou a jsou připraveni zasáhnout. Byl jsem mezi nimi včera a jsem přesvědčen o tom, že jsou to profesionálové na svém místě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete alespoň vy, pane předsedo, naznačit, že z těch informací, které vy máte k dispozici, aniž byste konkrétně potvrzoval, zda jedním z těch bodů, které řekněme posílily možnost té teroristické hrozby, je proizraelská zahraniční politika, že to pravděpodobně bude dlouhodobějšího rázu ona opatření?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já se to nedomnívám, že by to bylo důsledkem této politiky. I toto myšlení těch teroristů je možná trošku jiné než to naše a dovedu si představit, že si vytipovali Českou republiku nebo Prahu jako toto místo, jako měkký cíl, protože my jsme vždy vycházeli z toho, že u nás se to snad jako stát ani nemusí, že jsme tak trošku na okraji toho zájmu, ale oni nerozlišují mezi Českou republikou a třeba Německou republikou a podobně. Oni zkrátka vidí Evropu jako takovou, nebo vidí západ a v tom případě je to skutečně jedno, kde se to stane, protože...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vidíte vy možnost těch opatření jako dlouhodobějšího charakteru?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Samozřejmě budou dlouhodobější, protože musíme si na to zvyknout. Teďka tento signál, který jsme dostali, je skutečně signálem toho, že jsme jaksi v určité rodině těch evropských států a my si na to zvyknout musíme a já samozřejmě nechci, aby se něco stalo, jo, ale jsem rád, že ten postoj je takový, jaký je, protože v minulosti mnohdy, když jsem třeba ve sněmovně předkládal nějaké návrhy zákonů, tak vždycky jsem slyšel, a vždyť u nás se nic nestalo a u nás se nic nestane a podobně, takže jsme v trošku jiné pozici, musíme s tím počítat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, potvrdíte tu informaci, že to není na řád dnů, ale pravděpodobně na řád týdnů, že ta opatření asi budou dlouhodobějšího charakteru?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, v této podobě zatím nemohu říct nic konkrétnějšího, než je to, že počítáme s tím, že jsou to opatření ne na jeden nebo dva dny, ale spíš řádově ve dnech, mohou být ale také delší a současně platí, co jsem řekl. Je to dynamický proces, ty informace se vyhodnocují a já mohu říct jednoznačně, cíl, který máme, eliminovat zvýšené riziko teroristického činu, je plněn a jsme připraveni a policie je připravena, bude-li to potřeba, zpřísnit ta bezpečnostní opatření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď, když se podíváme na to, čeho jsme svědky od sobotního rána, kdy došlo ke zvýšeným bezpečnostním opatřením především v hlavním městě. Mnoho anonymních telefonátů, uzavřené pražské metro v sobotu, v noci evakuace hotelu v Praze 3, dvě stě lidí bylo evakuováno kvůli anonymní hrozbě. Pane ministře, kolik takových anonymních telefonátů kvůli zvýšené hrozbě terorismu jste jako policisté a resort vnitra zaznamenali?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já bych je rozdělil do dvou skupin, jsou ty špatné a ty dobré. Ty špatné jsou vědomé manipulace a nepravdivé informace, jejichž důsledek potom je, že se zbytečně mrhají síly policie a speciálních jednotek a vnáší to chaos do toho určitého prostoru, který musí být prověřen.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kolik takových hrozeb bylo?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Těch bylo zhruba šest a potom jsou ty pozitivní, kdy občané reagují na události, které probíhají, to znamená, existují bezpečnostní opatření a upozorňují, co z jejich pohledu může vypadat jako podezřelé. Ty byly zhruba dvě a já na jedné straně chci poděkovat těm, kteří nejsou lhostejní, to v každém případě a na straně druhé chci důsledně varovat ty, kteří chtějí zneužívat této situace, protože policie je připravena, v loňském roce bylo odstíháno zhruba sto čtyřicet devět osob, v letošním roce zatím asi šedesát a my jsme zpřísnili a posílili tu linku tak, aby každý, kdo šíří poplašnou zprávu, počítal s reálnou hrozbou toho, že bude postižen.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, pane předsedo.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já jsem si tady toto uvědomil, když se na té vaší vládě rozhodovalo, zda zveřejnit nebo nezveřejnit. Tak jsem si okamžitě vybavil tady ty anonymní telefonáty, protože to je pravidlo. To je pravidlo, vždycky, když se něco takového děje, to byl Madrid, to byl Londýn, vždycky se zvednou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, nedá se tomu zabránit?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Nedá se tomu zabránit, to jsou většinou osoby trošku psychicky narušené a každá ta událost je tak trošku nabudí nebo probudí k tomu, aby něco takového udělali. Bohužel tomu tak je a tak, jak říkáte, ta policie má jako dostatek prostředků na to, aby je odhalila a ty tresty by měly být velmi tvrdé.

2. Odvolání Karla Randáka

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Údajná teroristická hrozba přichází v týdnu, kdy došlo k odvolání ředitele české civilní rozvědky Karla Randáka. Podle vlády je důvodem odvolání Randáka zvažovaný záměr sloučit civilní rozvědku, chcete-li Úřad pro zahraniční styky a informace, a kontrarozvědku, tedy Bezpečnostní informační službu, do jediné zpravodajské služby podřízené vládě. Obě tajné služby teď vede bývalý ředitel, promiňte, respektive současný ředitel BIS Jiří Lang. Bývalý ministr vnitra František Bublan označil odvolání Randáka za scestné, když budu citovat doslova, nechápe ani důvody vládního rozhodnutí. Pane poslanče, vy jste také naznačoval, že to, že Jiří Lang vede obě dvě ty tajné služby v současnosti, že je řekněme na hraně zákona. V jaké slova smyslu?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Tak ono se to dost dobře vést nedá ty dvě služby najednou za prvé. A za druhé to, na co se ptáte, tam je trošku problém v tom, že všichni příslušníci Úřadu pro zahraniční styky a informace jsou policisty, jsou ve služebním poměru policistů. A pan ředitel Lang je myslím ve služebním poměru Bezpečnostní informační služby, takže tam je to trošku jako na hraně zákona. Pokud jde o nějaké pověření, dočasné pověření, tak by se to možná ještě jako dalo snést, ale chtělo by to vyřešit nějak do budoucna a v tom já vidím teďka ten veliký problém, protože vy máte úmysl, aspoň jste to tak prezentovali, ty dvě služby sloučit v jednu. To je dlouhá cesta, to je cesta změny zákona, to se musí připravit, to sloučení by muselo být jaksi velmi promyšlené, aby bylo trošku jako bezbolestné, aby se nenarušil ten chod služeb. Protože zvláště v tuto dobu, kdy máme takovouto hrozbu, vstoupit do toho takovým způsobem, že tu jednu službu znejistíme, to je skutečně to je nejistota pro ty lidi pro všechny, nejenom pro ten management, ale pro všechny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle vás to odvolání Randáka svým způsobem ochromilo Úřad pro zahraniční styky a informace?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Tak ochromilo přímo jako, že by přestali pracovat, to ne, ale je tam velká nejistota. To jako vím, že já jsem tam pracoval, tak vím, že ti lidé jsou velmi nejistí, nevědí, co s nimi bude a podobně a tak to nepovažuju za vhodné. Určitě by byla lepší cesta, pokusit se jít tedy cestou zákona, provést tuto změnu, předtím by měly být velké diskuse, jestli skutečně je to dobře, protože já se domnívám, že to dobře není, že ani ta zahraniční zkušenost taková není, že by to bylo v pořádku a teprve potom provést nějaké personální změny, ale nikoliv udělat to, že odvolám ředitele, navíc ještě ředitele velmi jaksi profesionála, nedávno povýšeného na generála, tak samozřejmě všichni si to vysvětlují tak, ano, to jsou nějaké osobní záležitosti, to je, jako není to dobře vnímáno samotnými zpravodajci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak se vypořádáte, pane ministře, s tím protiargumentem, že je znejistěn Úřad pro zahraniční styky a informace a že to, že Jiří Lang vede obě dvě služby, je na hraně zákona?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Velmi snadno a potom řeknu důvody, proč se tak děje. Žádná operace, která je realizována Úřadem pro zahraniční styky a informace, nebyla přerušena a nebyla ukončena. Žádné personální další opatření ve smyslu toho, že by někdo měl být propuštěn nebo byl propuštěn, nebylo realizováno. Celý tento projekt je motivován základními důvody. Za prvé je to dokončení transformace zpravodajských služeb. Ta začala za minulé vlády a dostala se do stádia, kdy byly sloučeny dvě vojenské zpravodajské služby a zůstaly dvě civilní. A já jsem přesvědčen, že ten první krok byl krok správný, protože čtyři služby na tak malou zemi jsou zbytečně moc. Dalším krokem by mělo být tedy, když už byl veden ten vertikální řez, propojení Úřadu pro zahraniční styky a informace. A já v téhle souvislosti musím říct, že jsme vedení motivací zlepšit boj proti terorismu a za druhé dosáhnout toho, co tady celá ta léta zcela absentuje. Ten úřad, v jehož čele stál pan předseda Bublan, úřad, ve kterém stál v čele pan ředitel Randák, je jedinou zpravodajskou službou v České republice bez veřejné, míněno parlamentní kontroly. A to já nepovažuji za udržitelné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dovolte, abych teď vstoupil do vaší řeči. Slučování Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace považuje za nešťastné i v rozhovoru pro dnešní Otázky odvolaný ředitel Karel Randák. Tady jsou jeho slova.

Karel RANDÁK, bývalý ředitel ÚZSI
--------------------
Jako úplně první věc bych chtěl říct, že stávající model, který v tuto chvíli v České republice existuje, je model, který funguje v mnoha zemích světa a funguje především v takových zemích světa, kde tyto debaty o tom, jak struktura a architektura zpravodajských služeb má vypadat, mají už dávno vyřešeny, léta, desetiletí. Jako nejmarkantnější příklad je Izrael, kde existuje přesně stejný model, jako máme my.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slova odvolaného ředitele civilní rozvědky Karla Randáka. Jaké případné sloučení byste, pane předsedo, protože jste byl šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace, jakou reorganizaci byste vy z vašeho pohledu podpořil, šéfa bezpečnostního výboru, jak o tom mluvil Ivan Langer?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, já se domnívám, že tento model, jaký máme, že je celkem optimální. Já souhlasím s tím, že čtyři služby na nás je příliš mnoho.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale ta námitka, že není Úřad pro zahraniční styky a informace pod parlamentní kontrolou, na rozdíl od BIS?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, víte, to je úplně jednoduché. Daleko jednodušší je udělat zákon na kontrolu této služby, to by byla daleko rychlejší cesta. Já už jsem před třemi lety posílal do bezpečnostní výboru teze tohoto zákona, takže na tom se už klidně mohlo začít pracovat a byla by to snazší cesta, rychlejší cesta a bezbolestná cesta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Budete tedy prosazovat to, aby zůstal zachován současný systém tajných služeb, ale dostat Úřad pro zahraniční styky a informace pod kontrolu?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Úplně nejjednodušší by bylo, jasně si říct, ano, chceme tolik služeb, dejme tomu chceme tři služby a všechny služby budou mít jeden zákon, který je bude kontrolovat, aby tam byl stejný přístup, abychom neměli zákon o kontrole pro BIS a potom pro ÚZSI a potom pro vojáky. Skutečně jeden zákon, zřídit na to stálou parlamentní komisi, která by se tím zaobírala. Dokonce tam byl návrh na zřízení takového zvláštního senátu, který by mohl třeba jít do živých svazků, něco podle toho holandského modelu, kde to funguje velmi dobře a myslím si, že by to bylo dobré. Protože já ještě jedno k tomu musím říct. Ta působnost těch služeb, ta vnější a vnitřní, ta je tak odlišná, že to sloučení nemůže fungovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete tedy, pane ministře, vy říci, jakou variantu vy budete podporovat na vládě?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Přiznám se ale, že opět nerozumím přístupu pana předsedy, protože my se snažíme dokončit transformaci, která byla zahájena za vlád sociální demokracie, a já se musím ptát, co jste dělali celá ta léta jako vláda sociální demokracie se zpravodajskými službami? Vždyť existuje audit zpravodajských služeb už několik let a nehlo se ani prstem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale sociální demokracie...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Pane předsedo, co jste dělal uplynulé dva roky jako ministr vnitra, do jehož působnosti Úřad pro zahraniční styky a informace spadá, v oblasti kontroly? Odpovídám, vůbec nic. Prosím, nevyčítejte mi teď tyto kroky, které jsou kroky transformační. Já připouštím, a to říkám zcela jasně, že to není sto nula, že toto řešení je to nejlepší ze všech a nemá žádné zápory. Je to velmi citlivé vyvažování těch kladů a záporů, a proto netvrďme, že tento krok je krokem špatným.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já k tomu auditu. Ten byl udělán v roce devadesát devět tuším, a to jsem byl ještě ředitelem ÚZSI. My jsme se tímto auditem zaobírali na výboru pro zpravodajské služby ještě za předsednictví premiéra Špidly, potom premiéra Grosse, několikrát jsme to tam jaksi probírali a opakovali, nakonec ten výsledek byl takový, že podle tohoto auditu nelze udělat nějakou reformu služeb, že ten audit nebyl zrovna udělán nejlepším způsobem a že je zapotřebí provést novou diskusi. Já jsem se o to snažil, v tom parlamentu jsem se snažil, několikrát jsem psal jaksi návrhy tohoto řešení, chtěl jsem to řešit především tou společnou kontrolou, nebyl jsem vyslyšen.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Teď se přesně dostáváme k podstatě problému.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď mi vy, pane ministře, řekněte, protože budete diskutovat v následujících týdnech a měsících o tom, jakou budoucnost budou mít české tajné služby, jak budou strukturovány. Vy osobně preferujete kterou cestu? Sloučit rozvědku a kontrarozvědku civilní do jedné, což nevítá František Bublan, protože to považuje za špatné, anebo sloučit civilní rozvědku, vojenskou rozvědku, civilní kontrarozvědku a...?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
No, tak ta druhá cesta by znamenala popřít to, co se odehrálo, udělat takovýhle kruh a vrátit se zpátky a znamenalo by to podle mě ještě větší chaos, než když se půjde nějakou jinou cestou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, vy upřednostňujete cestu sloučit civilní a tajné služby?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Jednoznačně ano a z vyjádření pana předsedy Bublana přesně pramení důvod, proč jsme vyšli těmito kroky, protože existují dvě varianty. Buď nejprve začnete diskutovat a začnete vytvářet a máte vedle sebe dva nebo tři nebo čtyři kohouty, kteří se mezi sebou perou, protože ví, že ze dvou může být jenom jeden, anebo jdete druhou cestou, uděláte ten krok personální a potom ty další. Tady znovu říkám, že to není sto nula, že to první je špatně a to druhé je stoprocentně dobře. Ale musíte to rozhodnutí udělat. Problém minulosti byl ten, že se žádná takováto rozhodnutí nedělala, a to se teď musí dohnat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ivan Langer řekl jasné slovo, že on osobně upřednostňuje sloučení civilní rozvědky a kontrarozvědky, vy říkáte, že to je špatný krok. To znamená, ČSSD a vy ho nepodpoříte?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já se ptám, proč to vůbec musíme dělat, co nás k tomu vede?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Například to, že není Úřad pro zahraniční styky a informace pod parlamentní kontrolou.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Tak uděláme zákon o kontrole pro všechny služby a máme to vyřešeno, to není problém. Ale víte, zkušenosti jsou takové. Poláci udělali to samý, co chcete udělat vy, sloučili ty dvě služby v jednu před třemi lety. Za dva roky na to potichu to zase rozdělili. Slovensko také sloučilo v jednu službu, Slovenská informační služba, a vypadá to tak, že je jeden ředitel generální a potom jsou dva ředitelé, jeden rozvědky, druhý kontrarozvědky. Nic to neřeší. Co ušetříme něco? Neušetříme vůbec nic. Každá ta služba bude mít svoji personálku, svoji ekonomiku.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Nemáte pravdu.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Když bude mít společnou personálku, tak je to riziko, to se nedá...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Vůbec nemáte pravdu, naopak můžete mnohé věci zjednodušit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady nemáte, pánové, šanci se shodnout, ale řekli jste transparentně, s čím jdete do těch jednání.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Poslední poznámku. Musím zásadně popřít ty spekulace a dělám to opakovaně. Že toto opatření mělo být nějakou vendetou, odvetou vůči Karlu Randákovi. Já jsem s ním opakovaně hovořil a nabídl jsem mu pokračování ve službách státu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jakou práci jste mu nabídl?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Aby nedošlo... Já jsem ho požádal, aby on se svým přehledem přišel s nějakými návrhy, kdy já mu vyjdu maximálně vstříc. Nesmí dojít k tomu, k čemu došlo v minulosti, za minulých vlád, že byl odvolán nějaký ředitel zpravodajské služby a skončil na ulici nebo jako hlídač v kasinu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste zůstal, kdybyste byl na místě Randáka, v bezpečnostních složkách státu, když byl odvolán?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, to bych zvažoval, protože tady to odvolání zrovna není jaksi, není férové, takže bych možná také cítil určitý osten.

3. Kauza odposlechů na politické scéně


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Budoucnosti tajných služeb se budeme věnovat i ve druhé hodině Otázek na zpravodajském programu ČT 24. Exkluzivní rozhovor poskytl dnešním Otázkám, jak bylo řečeno, odvolaný ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Celý rozhovor odvysíláme po třinácté hodině v Otázkách na zpravodajském programu ČT 24. A závěrečné téma této části. Kauza odposlechy. Když se na to podíváme, co se stalo v tomto týdnu. V pátek čeká Poslaneckou sněmovnu mimořádná schůze. Téma - Podezření, že byla odposlouchávána dvacítka novinářů a politiků v České republice. S tím, že je odposloucháván, přišel ve středu na tiskové konferenci vlády nikoliv politik, ale novinář. Novinář Českého rozhlasu - Radiožurnálu Jan Hrbáček. Novinář mluvil o fízlování v souvislosti s vyšetřováním úniku takzvané Kubiceho zprávy do médií. Odkazoval na zprávu nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, kde se podle něj píše o využití operativní techniky při shromažďování důkazů. Ministr vnitra Ivan Langer čelil v týdnu kritice, že bez důkazů přistoupil na tezi o odposlouchávání novinářů. Pane ministře, máte už k dispozici nějaké konkrétní informace z inspekce ministra vnitra, zda byli lidé odposloucháváni či nikoliv?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já musím říct jednu věc. Za prvé platí, že já jsem, že bylo vysloveno podezření, za druhé, že já jsem podezření opakoval, ale nikoho jsem z ničeho neobvinil. A na základě toho vznikla velká fáma, že jsem obvinil Jiřího Paroubka z toho, že dával někomu nějaké úkoly a také fáma, že ministr vnitra může, existuje-li takovéto podezření, sám ze své vlastní kompetence odpovědět na otázku, jestli jsou nasazeny odposlechy či nikoliv. Jiří Paroubek mě dokonce označil za lháře a existují jasné důkazy toho, že ten, kdo lže v této věci, je právě Jiří Paroubek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, vy mi odpovězte na tu otázku. Získal jste nějaké podněty od inspekce ministra vnitra, ano nebo ne?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tady já musím odpovědět nejenom za sebe, ale všem občanům. Žijeme v zemi, ve které může být kdokoli kdykoli odposloucháván, a přesto se o tom ten člověk, ať neudělal vůbec nic, nedozví. A to není v pořádku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, z podnětu České strany sociálně demokratické se v pátek sejde mimořádně Poslanecká sněmovna právě k této kauze, říkejme jí odposlechy. Můžete říci, co by z vašeho pohledu mělo být výsledkem té schůze, aby jak tvrdí menší politické strany, to nebyla exhibice ODS a ČSSD?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Tak výsledkem budou odpovědi na mnoho otázek. Já mám pocit, že vy jste udělali tři takové fatální chyby nebo nepravosti, doslova nepravosti. Tou první bylo to, že jste vlastně označili, možná jste to nebyl vy sám a byl to váš premiér, a ten mluvil o dračím věci, co zanechal...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Kukaččím nebo dračím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bylo to dračí, nebylo to kukaččí.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Vejce, co zanechal premiér Paroubek jako vám, jako nové vládě, je to taková ta pozice, že za vším se, za všechno může Paroubek, jo, za vším hledejme, co špatného udělal.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Paroubka do toho vtáhl Jiří Paroubek sám. On je trošku vztahovačný v téhle věci, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože minulá vláda, kdo by si to nevztáhl na sebe, když minulé vládě předsedal Paroubek.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, když se podíváte na záznam té tiskové konference, tak tam slovo Paroubek zaznělo pouze jednou, řekl jsem ho já a řekl jsem ho v souvislosti s tím, že existuje...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když je tam kukaččí vejce nebo dračí vejce minulé vlády...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
...podezření, je i v zájmu Jiřího Paroubka objasnit, jestli ta podezření jsou nebo nejsou reálná. To bylo jediné, co tam tehdy zaznělo.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Jestli bych mohl dokončit.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
K dračímu vejci se velmi rád vyjádřím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nechte dokončit.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Další dvě nepravosti. A ta druhá, co jste řekl vy sám, že se zasadíte o to, aby to šetření bylo zastaveno, pokud se to prokáže.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To je právě lež, kterou znovu opakujete.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nechte dokončit.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já jsem to teda četl v novinách, a to mě teda i samotného nadzvedlo, protože nejenom, že já jsem nikdy o tom nevěděl, abych vstupoval...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Pane předsedo, nerozvíjejte tezi, kterou jste sám vytvořil a která není opět pravdivá, opět není pravdivá tak, jak není pravdivé obvinění Jiřího Paroubka.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já jsem četl v tisku, že se o to zasadíte, takže z toho vycházím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A třetí věc?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Potom třetí věc, že se trošku z těch lidí, kteří jsou v šetření, a my dva jsme mezi nimi, protože jsme na tom jednání toho výboru byli. Já nevím, jestli jste byl u výslechu, já jsem byl asi tři hodiny u výslechu inspekce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vy si myslíte, že jste odposloucháván?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Já si to třeba nemyslím, ale mohl bych být.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nedivil byste se, kdybyste byl odposloucháván.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Že se z toho udělá taková aféra, jako kdyby my jsme byli nějací prominenti nebo ti novináři. Nejsme. Tady se stal trestný čin, tady unikly informace, utajovaný informace, všichni musíme být šetřeni a všem musí být měřeno stejným metrem. Takže i kdyby tam byly ty odposlechy, nemůžeme si stěžovat.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
V tomto s vámi souhlasím, že jsme si všichni rovni ve svých právech, ale k tomu dračímu vejci. Vy považujete za normální to, že například předseda vlády Topolánek byl prokazatelně odposloucháván a přesto na jakoukoliv otázku, jestli tomu tak bylo nebo ne, všechny státní orgány mu řekly, nula, respektive neřekly mu nic, a přesto odposlechy těchto telefonů kolují po veřejnosti. To opravdu, pane předsedo, nepovažujete za dračí vejce? Že někdo může být odposloucháván, není odsouzen, nemá právo na to dozvědět se, jestli odposloucháván byl či nikoliv a nemůže se tomu bránit. To nepovažujete za dračí vejce?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Vy jste právník, tak víte, jak to je podle trestního řádu. Kdo to může zodpovědět? Za prvé, kdo to může vědět? Může to vědět vyšetřovatel, státní zástupce a soudce. Ti tři, nikdo jiný to vědět nemůže. To je jedna věc. Druhá věc, kdo to může sdělit? Než dojde k soudnímu řízení nikdo. Protože by porušil.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, ale tam je rozdíl té interpretace. A právě proto my jsme navrhovali ten zákon.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Naše právní úprava nedovoluje, aby potom ty odposlechy byly nebo aby ten...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Nesouhlasím. Dovolím si, omlouvám se, dovolím si nesouhlasit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Skáčete Františku Bublanovi do řeči.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem se omluvil. Já jsem jenom řekl, omlouvám se, ale dovolím si nesouhlasit, nemáte pravdu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dovolte pánové, protože byla do té hry vtažena nebo do celé té aféry byla vtažena i nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, aby dala veřejnosti jasnou zpráva. Renáta Vesecká už tu zprávu má, má prověřit postup policie, inspekce ministra vnitra i státní zástupce při vyšetřování úniku takzvané Kubiceho zprávy do médií. A nejen o výsledku šetření jsem právě mluvil s Renátou Veseckou před několika okamžiky. Vy už máte, paní nejvyšší státní zástupkyně, k dispozici onu závěrečnou zprávu, která má dokázat, zda byl porušen zákon či nebyl porušen zákon při vyšetřování úniku takzvané Kubiceho zprávy. Jaký je výsledek té závěrečné zprávy, kterou máte k dispozici?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Ano, pokud se týká informací, které byly prezentovány ministru vnitra a kde mě ministr vnitra požádal o provedení šetření, tak mohu říct, že šetření státního zastupitelství již bylo ukončeno. O výsledcích jsem byla informována jednak vrchním státním zástupcem v Praze a jednak náměstkyní městského státního zástupce v Praze.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zásadní otázka. Byl porušen zákon, ano či ne?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já odpovím poněkud šířeji, a to, pokud se týká všech úkonů trestního řízení, které jsou prováděny v souvislosti s únikem Kubiceho zprávy, tak všechny úkony jsou zákonné. Jsou prováděny v souladu se zákonem, jsou prováděny podle trestního řádu, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, když se zeptám jako laik, jako právní laik, byly povoleny ať už státním zástupcem i soudcem?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já nehovořím o odposleších, tedy o povolovacím systému, já hovořím o všech úkonech, protože nechci specifikovat, jaké úkony jsou prováděny. Ale já za velice důležité považuji vedle zmínění zákonnosti těchto úkonů, zmínit i skutečnost, že všechny ty důkazy nebo úkony, které jsou prováděny, jsou prováděny také na základě nějakého stavu dokazování. To znamená, stručně řečeno, že si policisté nebo státní zástupci nevymýšlejí to, co má být provedeno, ale provádí se pouze úkony, které nějakým způsobem jako nutné vyplývají ze stavu dokazování.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď ty základní otázky, které zazněly v týdnu a které vaše závěrečná zpráva má rozptýlit. Došlo k prostorovým odposlechům některých budov v České republice, ať už jde o Poslaneckou sněmovnu, například Český rozhlas, který byl zmiňován ministrem vnitra Ivanem Langerem, či některé místnosti na ministerstvu vnitra?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já se nebudu vyjadřovat k tomu, jaké úkony jsou nebo nejsou prováděny, ale samozřejmě vnímám a chápu, že ve světle rozptýlení pochybností, které byly navozeny, je potřeba skutečně dát jednoznačnou odpověď a v tomto směru mohu také jednoznačný závěr učinit v tom, že obsah informací, které byly prezentovány ministru vnitra, nejsou pravdivé. To znamená, není odposlouchávána sněmovna, není odposloucháváno ministerstvo vnitra, není odposloucháván Český rozhlas a stejně tak není odposloucháváno dvacet poslanců či novinářů za účelem toho, aby skutečně došlo k nějaké diskreditaci nebo k získání nějakých informací.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není tedy pravdivá informace novináře Českého rozhlasu - Radiožurnálu Jana Hrbáčka, který přišel s tím, že je on konkrétně odposloucháván? To znamená, že když jste řekla, že není odposloucháváno dvacet ústavních činitelů a novinářů, tak není odposloucháván nikdo? Je to možné takto interpretovat?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já jsem na začátku svého vystoupení k této pasáži říkala, že se nebudu vyjadřovat k tomu, jaké úkony jsou prováděny, to prostě není možné. Až bude skončeno šetření, až bude skončeno prověřování nebo trestní řízení, samozřejmě se budu snažit ve vztahu ke zprůhlednění celé situace poskytnout maximum informací, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že to číslo dvacet není pravdivé, rozumím-li vám správně, ale nemůžete potvrdit, zda vůbec je někdo odposloucháván, laicky řečeno?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Samozřejmě, že nemohu potvrdit vůbec nic a já jenom se mohu vyjádřit k obsahu informace, která byla prezentována ministrem vnitra, respektive ministrů vnitra, o tom, že je odposloucháváno dvacet poslanců a novinářů. Tato informace není pravdivá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová řekněme zpochybnila vaši možnost, co nejvyšší státní zástupce může v té věci dělat, zda může prošetřovat a prověřovat. Na kolik vaše data tedy mohou být relevantní, když nejvyšší státní zástupkyně říkala, že nemáte svým způsobem pravomoci do této kauzy vstupovat?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já jsem se nechtěla vůbec k vyjádření magistry Benešové původně vyjadřovat, ale považuji asi za nutné říci, že je na čase, aby se paní magistra vyjadřovala, pakliže chce působit dojmem odborníka, skutečně k záležitostem, o kterých něco ví, o kterých má informace. Zejména pak ve světle jejích kroků a výroků z minulosti, tyto výroky prezentované v Právu působí pro zasvěcené nanejvíc směšně, takže nejvyšší státní zastupitelství má samozřejmě pravomoci získávat informace od dohledových a dozorových státních zastupitelství. V tomto směru také bylo postupováno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ivan Langer vás ale také vyzval, respektive ministři současné vlády, aby byla ta jména, v případě, že byly na některé novináře a politiky nasazeny odposlechy, aby ta jména byla zveřejněna. Zveřejníte je, ano nebo ne?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já jsem už hovořila o tom, že v probíhajícím řízení nemohou býti vůbec zveřejňovány informace o tom, jaké úkony operativně pátrací jsou či nejsou v dané věci prováděny. Sleduji diskuse o tom, že je snaha po ukončení trestních věcí zpřístupnit veškeré informace o, dejme tomu, odposleších veřejnosti, která byla nějakým způsobem dotčena těmito odposlechy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kloníte se k této verzi, aby například po ukončení vyšetřování úniku takzvané Kubiceho zprávy do médií, aby ony odposlechy, seznam osob, aby byl zveřejněn, ano nebo ne?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já nejsem legislativní orgán, takže nezáleží na tom, jaká je moje vůle, v tomto směru budou skutečně rozhodovat politici, zda legislativně takovouto možnost upraví. Já bych chtěla jenom k tomu říci, že jednoznačně jako pozitivum lze hodnotit takovýto postup v rámci posílení občanských svobod, nesmírným způsobem se posílí občanské svobody, jestliže získají občané právo se seznamovat s těmito informacemi. Rozhodně jednoznačně se posílí veřejná kontrola činnosti policie nebo vůbec orgánů činných v trestním řízení, ale zároveň, a to je to velice varující a závažné, bezpochyby dojde k nesmírnému ztížení práce orgánů činných v trestním řízení na té nejzávažnější kriminalitě, to znamená na organizovaném zločinu, protože vlastně dopředu...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Převažují ta pozitiva nebo negativa z toho, jak jste je teď vypočetla, z vašeho pohledu, pokud vy byste měla dát doporučení, zveřejnit či nezveřejnit?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Pakliže budu hovořit jako orgán činný v trestním řízení, pak samozřejmě se budu snažit co nejvíce ochraňovat informace z trestního řízení tak, aby zůstaly přístupné pouze odborné veřejnosti, to znamená kontrolním institucím, které mají kontrolovat policii, státní zástupce a podobně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste byla tento týden vyzvána nejen ministry vlády, abyste vnesla jasno do celé aféry s údajnými odposlechy, ale zároveň vám také napsal dopis bývalý premiér, předseda ČSSD Jiří Paroubek, abyste řekla jasné slovo, zda ty odposlechy a ono fízlování, jak se o tom v týdnu mluvilo, byly stanoveny na základě nějakého příkazu členů bývalé vlády, včetně Paroubka. Co odpovíte na Paroubkův dopis?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Pravdou je, že mě pan předseda sociální demokracie vyzval k tomu, abych veřejně prohlásila, zda byli státní zástupci úkolováni jeho osobou k provádění, v uvozovkách řečené, jak jste říkal fízlování politických odpůrců. Já musím říci, že na takto sdělenou výzvu mohu veřejně reagovat v tom směru, že za svoji osobu mohu prohlásit, že jsem nikdy nebyla nikým z politiků vyzývána k tomu, abych postupovala takovým nebo jiným způsobem v rámci trestního řízení, ale zároveň bych také chtěla říci, že pokud to budu moci ovlivňovat, tak nikdy se státní zastupitelství nestane a nechci, aby se stalo soudcem mezi dohadováním politických stran.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že považujete za nešťastné vůbec to, že předseda ČSSD jako opoziční strany vám napíše dopis, abyste svým způsobila arbitrem v nějakém politickém sporu?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já pevně doufám a věřím, že pan předseda tuto svoji výzvu k mému veřejnému prohlášení nesměřoval snad k tomu, aby mě zatáhl do nějakých politických rozmíšek. Já doufám, že byl veden pouze snahou skutečně osvětlit zákulisí těch informací, které probíhají v současné době, a proto také takto veřejně reaguji, proto také takto veřejně říkám, že jsem nikdy nebyla vtažena nebo nikdy jsem nebyla takto úkolována.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Předposlední otázka se týká toho, zda můžete jasně odpovědět na otázku, zda celá odposlechová aféra z tohoto týdne řekněme zkomplikuje vyšetřování úniku Kubiceho zprávy do médií, ano či ne?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Jestli mi dovolíte, já bych ještě jenom snad jednu poznámku k těm informacím, které jsme tady dnes probírali. Já stále hovořím za státní zastupitelství, za orgán činný v trestním řízení a informace související s trestním řízením. Pokud se týká nějakých odposlechů, zpravodajské techniky použité anebo dokonce nelegálních odposlechů, tak tam státní zastupitelství vůbec není schopno zjistit takovéto informace a samozřejmě je nemůže ani kontrolovat. A pokud se ptáte na to, zda bude nějakým způsobem zkomplikována záležitost šetření takzvané Kubiceho zprávy těmi informacemi, které byly prezentovány ministru vnitra, tak musím říci, že nemám takové poznatky právě proto, že nedošlo k rozkrytí, předpokládáme, žádných úkonů, které by neměly být rozkryty, a v tomto směru vím, že možná jsem neuspokojila ty vaše otázky, vím, že jste je směřoval ke konkrétním záležitostem, ale skutečně do skončení šetření nelze se vyjadřovat k tomu, jaké úkony jsou či nejsou prováděny. A ještě jenom poslední větu mi dovolte. Státní zastupitelství, ani policie rozhodně nesměřuje svoji činnost k tomu, aby nějakým způsobem perzekuovalo skupinu lidí, protože je nějakým způsobem politicky orientována, profesně orientována.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že můžete vyloučit to, co také zaznělo na středečním zasedání vlády, že by ten seznam byl jednobarevný v případě, že došlo k použití operativní techniky?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Rozhodně mohu vyloučit to, že by státní zastupitelství směřovalo činnost k postihu konkrétních osob pro jejich konkrétní zaměření, ať už politické nebo profesní, činnost státního zastupitelství i dokazování je vždy vedena pouze ve vztahu k možným pachatelům trestných činů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jednou větou, kdy ona celá kauza, teď myslím vyšetřování úniků takzvané Kubiceho zprávy do médií, skončí, váš odhad?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
My jsme o tom hovořili při poslední návštěvě ne ve vašem pořadu. Jsou některé věci, které bude možno ukončit předpokládám do konce měsíce září, respektive počátku měsíce října, ale jsou i trestní záležitosti, které budou trvat delší dobu. Předpokládám však, že zásadní informace o tom, zda došlo či nedošlo k porušení povinností prezentováním informací ve zprávě, bude jasné do konce roku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji za rozhovor.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
--------------------
Já děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pánové, slyšeli jsme ona slova, závěrečnou zprávu, o které Renáta Vesecká tvrdí, že by mohla rozptýlit ony pochybnosti. Co říkáte těm faktům, které řekla Renáta Vesecká?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem rád, že část, a to zdůrazňuji, jsem rád, že část těch podezření, která já jsem interpretoval, nikoliv nevznesl, jen tlumočil, byla vyvrácena.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako odposlechy Českého rozhlasu, Poslanecké sněmovny?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Jsem skutečně rád, že tato informace, kterou měli novináři, není pravdivá. Vedle toho ale je to jen část a já doufám, že se podaří odpovědět i na ten zbytek otázek, které zatím paní nejvyšší státní zástupkyně neodpověděla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to, že nebyla odposlouchávána dvacítka politiků a novinářů ona jasně řekla.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Jasně, ale ona hovořila o dvacítce, ale na váš přímý dotaz, tedy zda může potvrdit ten zbytek těch podezření, tak paní nejvyšší státní zástupkyně neodpověděla. Tedy jsem rád, že část těch podezření se podařilo vyvrátit, věřím, že se podaří osvětlit i ten zbytek podezření, která i nadále trvají.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, máte vy jasněji teď potom, co jsme slyšeli Renátu Veseckou?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Tak já jsem zase, já když zaznělo to, že nedošlo k nějakému úkolování nebo že by naše vláda nějakým způsobem ovlivnila to vyšetřování nebo zadávala nějaké úkoly, to bylo to podstatné, proč jsme se ozvali. To, kolik je tam odposlechů nebo jestli tam nějaké odposlechy jsou, to podstatné není, to je na rozhodnutí těch...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, neskákejte, pane ministře, Františku, promiňte...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Od nás nikdo neřekl, že vláda úkolovala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dračí vejce. Vy si myslíte, že toto je tak zásadní věta, že by například po těchto slovech Renáty Vesecké se měl Mirek Topolánek omluvit za dračí vejce?

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
No, to se domnívám, že zcela určitě, protože ono to v těch médiích zaznělo a skutečně to vypadalo tak, jako kdybychom my nějak úkolovali státní zástupce nebo dokonce soudce a dávali jim příkazy k tomu, na koho mají napsat odposlech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Uvažujete, pane ministře, mělo by tady být jisté slovo, omlouváme se, že jsme emocionálně bili na poplach.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem jenom řekl, že vznikla fáma a omlouvám se, tu fámu vytváří účelově sociální demokracie, když říká něco, co nikdo z nás neřekl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale dračí vejce, promiňte, dračí vejce. Slova o dračím vejci.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
O dračím vejci já už jsem přece hovořil. Není dračím vejcem to, že někdo může být v této zemi odposloucháván, že tyto odposlechy jsou zveřejňovány a když on se zeptá, jestli to tak bylo, tak se to nedozví oficiálně. Toto je pro mě dračí vejce, který znamená, tento stát vpadne, kdykoliv se mu to zlíbí do soukromí lidí a ti lidé se nemohou chránit. O to mi jde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Závěrečná otázka. Ani po tom, co tady řekla Renáta Vesecká, tak nevidíte důvod k nějaké omluvě ze strany vlády?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ale já jsem nikoho neobvinil. Já jsem jen zveřejnil podezření a na těch podezřeních část byla vyvrácena. Tomu jsem upřímně rád a věřím, že pravda nakonec vyjde najevo, že se zodpoví jasně otázka, jestli byli odposloucháváni politici a novináři, či nikoliv. Tahle odpověď zatím chybí.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Kdybyste ty pochybnosti vyjádřil jinak, nikoliv mediálně, ale začal v tom nějak konat, sešel se s paní Veseckou, sešel se s ministrem spravedlnosti a podobně, tak bych to chápal. Ale tady byl první mediální výstup a teprve potom následovalo to, že jste to změkčoval a změkčoval.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem nic nezměkčoval, to je opět vaše lež, pane Bublane.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pánové, končíme, pánové. Ministr vnitra Ivan Langer a František...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Musím se ohradit, když sociální demokraté opakovaně lžou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Oni se zase ohrazují, že vy lžete.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já myslím, že důkazy existují velmi jednoduše.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...a František Bublan. Děkuji vám pánové oběma, hezký den a na shledanou.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestr./
--------------------
Na shledanou.

Česká televize, Otázky Václava Moravce, 24. září 2006