Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ministerstvo vnitra: Urychlení rozvoje eGovernmentu

[20.09.2006]

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra: Urychlení rozvoje eGovernmentu

Projekt CZECH POINT na zjednodušení komunikace občanů s úřady

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice, který jí předložil ministr vnitra a ministr informatiky Ivan Langer.

Hlavním cílem rozvoje eGovernmentu je zjednodušit občanům život při komunikaci s úřady, tzn. aby na jednom místě mohl občan vyřídit veškerou svou komunikaci s veřejnou správou. Smyslem je tedy vytvořit síť tzv. CZECH POINTů - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Tedy místo, kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech k jeho osobě. Základem této sítě by se měly stát obecní úřady, ale i další subjekty, které získají k provozování těchto CZECH POINTů oprávnění.

Přestože projekt CZECH POINT bude moci plnohodnotně fungovat až po vytvoření a propojení centrálních registrů veřejné správy, tak i v současnosti lze vytvořit podmínky pro to, aby občané mohli na jednom místě získat výpis některých registrů. Proto je nutná legislativní úprava, která v první fázi umožní na jednom místě získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku.

Pro provedení organizačních změn musí být nejdříve provedena změna tzv. kompetenčního zákona. Tou by k 1.1. 2007 zaniklo Ministerstvo informatiky jako ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády.

Pro zajištění rozvoje eGovernmentu v České republice vláda uložila ministrovi vnitra a ministrovi informatiky Ivanovi Langerovi pět úkolů:

  1. vypracovat v souvislosti s přípravou zániku Ministerstva informatiky návrh novely tzv. kompetenčního zákona a předložit jej vládě do 30. 9. 2006.

  2. vypracovat návrh zákona, který povede k vytvoření jednotného univerzálního kontaktního místa občana s úřady a v počáteční fázi umožní občanům získat na tomto místě výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku - projekt CZECH POINT, a předložit jej vládě do 30. 9. 2006,

  3. vypracovat návrh zákona, který stanoví pravidla pro přijímání právních předpisů, včetně povinnosti provádět veřejné připomínkové řízení za použití elektronických nástrojů, a předložit jej vládě do 30. 9. 2006,

  4. vypracovat návrh zákona, který umožní použít elektronické dokumenty i v těch případech, kde je dosud možné používat jen formu listinou, zjednoduší elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady samotnými, a umožní vedení elektronických spisů ve správních řízeních, a předložit jej vládě do 31. 10. 2006,

  5. vypracovat návrh zákona, který stanoví základní organizační a technické principy pro zřizování, správu a užívání centrálních registrů veřejné správy, a předložit jej vládě do 31. 10. 2006.

Marie Masaříková, tisková mluvčí MV, 20. září 2006

 

Každý z nás má právo na svůj názor