Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / ČT1: Inspekce ministra vnitra pod resortem spravedlnosti

[15.09.2006]

Policie

ČT1: Inspekce ministra vnitra pod resortem spravedlnosti

Inspekce ministra vnitra

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Inspekce ministra vnitra by mohla do roka přejít pod resort spravedlnosti. Takový je plán nových ministrů Ivana Langera a Jiřího Pospíšila. Podle nich změna přinese větší nezávislost a důslednější vyšetřování podezřelých policistů. Z řad poslanců i odborníků se ale ozývají hlasy, že chystaný přesun není všelékem.

Jan ŠENKÝŘ, redaktor
--------------------
Policista nesmí vyšetřovat policistu, to je hlavní myšlenka přesunu inspekce. Ta navíc zřejmě dostane přívlastek generální.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Je to věc běžná v některých státech západní Evropy, že takováto inspekce nespadá pod ministerstvo vnitra.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já se vůbec nebráním tomu, aby institucionálně byla generální inspekce policie oddělena od ministerstva vnitra.

František BUBLAN, stínový ministr vnitra /nestraník/
--------------------
Tam bude zase duplicita toho, že bude pod jedním resortem jak inspekce, tak i státní zastupitelství, které dozoruje všechny případy.

Jan ŠENKÝŘ, redaktor
--------------------
Vazby na policejní vedení by měli v nové inspekci zpřetrhat noví lidé.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Je třeba, aby došlo též podle mého názoru k změnám v personálním složení.

Robert CHOLENSKÝ, právník, Liga lidských práv
--------------------
Tím přesunem se může vyřešit otázka nezávislosti toho vyšetřování, stále zůstává problém s veřejností toho řízení. Asi nejlepší řešení by bylo řízení nějakého nezávislého orgánu, který by stál mimo ministerskou strukturu.

Jan ŠENKÝŘ, redaktor
--------------------
I Rada vlády pro lidská práva v červnu navrhla zřídit úplně nový orgán, který by hlídal policisty, strážníky i vězeňskou službu.

redaktorka /zdroj: Evropský soud pro lidská práva, ČTK/
--------------------
"Skutečnost, že samotné vyšetřování koná státní zástupce, není dostatečnou zárukou nezávislosti, neboť rozhodující jsou obvykle první šetření prováděná ještě před zahájením trestního stíhání."

Jan ŠENKÝŘ, redaktor
--------------------
K aktuálně plánovanému přesunu inspekce mezi dvěma resorty musí předcházet změna zákona. Návrh připraví ministerstvo spravedlnosti během dvou měsíců, do sněmovny ho chce poslat co nejdřív. Nejvíc zjištěných pachatelů trestné činnosti mezi muži zákona je z řad pořádkové policie, skoro polovina, druhou nejpočetnější skupinou jsou kriminalisté a třetí potom dopravní policisté.

BESEDA

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Inspekce se stala terčem kritiky například za to, že odložila případ policistů bijících a kopajících ležícího mladíka při zákroku na technoparty CzechTek loni v srpnu na Tachovsku. Další dva účastníci loňského CzechTeku podrobně doložili, jak jim policisté bezdůvodně hodili dvě dýmovnice do auta a přidali rány obuškem, přestože předložili fotografie zasahujícího policisty, inspekce viníka nenašla. Loni v polovině listopadu pak inspekce odložila vyšetřování postupu policistů, kteří na 1. máje zadrželi na mítinku KSČM na pražské Letné dva muže, kteří podle nich narušovali veřejný pořádek. A další případ. Dvaadvacetiletý student Martin Petrusek z Uherskohradišťska zůstal loni v březnu po zásahu policie několik dní v domácím léčení. Nechtěl ukázat občanský průkaz a zaplatil za to podezřením na otřes mozku. Ani po roce nebyl nikdo z policistů potrestán, i když podle státního zástupce použili donucovacích prostředků v nepřiměřené intenzitě.
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Dobrý večer.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A Jaroslav Spurný, zástupce šéfredaktora Respektu. Dobrý večer.

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, váš resort povede inspekci lépe než vnitro nebo k čemu ten přesun bude?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Tak, ten přesun má zajistit větší nezávislost tohoto orgánu a my doufáme, že téže zajistí lepší řízení tohoto orgánu. Zkrátka a dobře podle našeho názoru není správné, pokud policisté vyšetřují policisty a není správné, pokud ministr vnitra je současně hlavou policie a současně hlavou takovéto inspekce, protože pak se může stát, že on může fakticky ovlivňovat minimálně faktickým tlakem výsledky takovéto inspekce. Já si myslím, že právě kauza CzechTek je toho případem.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, ale resort spravedlnosti bude mít stejný problém. V čem to bude nezávislejší, když pod spravedlností bude jak inspekce, tak státní zastupitelství, které všechny tyto případy dozoruje?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Tak, to je potom ještě k další diskusi, paní redaktorko. Pod spravedlností jsou i soudy, takže tato argumentace podle mě není správná ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale tam je to přeci jen poněkud jiné u soudců a u státních zástupců. To víme oba.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
To máte pravdu, ale my v tuto chvíli zpracováváme analýzu, která by jasně zajistila dostatečnou nezávislost takovéhoto orgánu. Já v úterý jedu za nejvyšší státní zástupkyní, chci toto téma s ní diskutovat a je otázkou, jak procesně zajistit, aby ministr spravedlnosti nemohl přímo svými pokyny ovlivňovat rozhodování takovéhoto orgánu. Některé státy v západní Evropě například takový orgán mají pod státním zastupitelstvím, to znamená, bylo by to v rámci resortu spravedlnosti, ale mohlo by to třeba spadat pod, ne přímo pod resort spravedlnosti jako takový, ale třeba pod státní zastupitelství. To znamená, my v tuto chvíli děláme analýzu, děláme komparatistiku, to znamená, zjišťujeme, jak je to v jiných státech a cílem je zajistit nezávislou a efektivní inspekci policistů respektive v tuto chvíli Inspekci ministerstva vnitra.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsem chtěla slyšet, že analýza bude. Pane Spurný, jakými nešvary inspekce trpí a může přesun pod spravedlnost tyto vady odstranit?

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
Tak, samozřejmě samotný přesun nemůže odstranit vůbec nic. Mohli bychom se, bude, bude záležet, jak vůbec bude ta inspekce postavena a kým bude postavena. Kde inspekce trpí dnes největším problémem, a to je její slabost. Každá slabost pochází od hlavy, to znamená, že ta inspekce musí sloužit k tomu, aby skutečně vyšetřovala zločiny, nikoliv, aby byla službou ministra. Ministr tuto službu nesmí využívat ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Žádného ministra?

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
Žádného ministra ani jednoho ministra, a to se nedá zajistit ani tím, jestli bude pod státním zastupitelstvím, pod ministrem vnitra, pod ministrem spravedlnosti. To se dá zajistit pouze velkou nezávislostí inspekce a hlavně silnou osobností, která tady tomuto bude šéfovat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak by ale měl stát inspekci postavit, aby tedy vyšetřování deliktů policistů skutečně mělo co největší efekt, protože, pokud bude nezávislá, dejme tomu, mimo ministerskou strukturu, tak se může stát, že bude bezzubá, že nebude mít ty nástroje, jak o tom hovoří zahraniční zkušenosti.

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
My se teď bavíme čistě teoreticky. My se můžeme bavit o tom, jak to je, a je to skutečně tak, že do inspekce přechází policisté, kteří vyšetřují jiné policisty, které znají, které znají ze služby, a tak dál, a tohle je špatné. První krok, si myslím, že by ta inspekce měla být postavena znovu, že by do ní měli přijít právníci, kteří nemají nic společného s policií nebo méně společného s policií než třeba se státním zastupitelstvím. Měli by to být advokáti, měli by to být lidé, kteří přicházejí znovu, kteří nemají ty vazby. Já si myslím, že ta inspekce, že, když se budeme bavit teď, o tom teď, tak ta chyba je stejná, jako byla před patnácti lety a do jisté míry je stejná, jako byla před dvaceti lety za komunismu. Prostě má jednoho šéfa, a to je, to je strašně špatně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, měla by se inspekce tedy postavit úplně znova, personálně obměnit, dostat do ní advokáty, právníky, úplně jiné lidi než ty, kteří léta pracovali v policii?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Přesně tak. Jak jsem řekl, naším cílem je nezávislá a kvalitní inspekce a mimo jiné ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké personální změny konkrétní tedy se chystají?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
... mimo jiné to, že by bylo postaveno na zelené louce, že by se vypsala výběrová řízení a nabrali se tam lidé, kteří nejsou spojeni dlouhodobou společnou službou s jinými policisty, tak to by určitě přispělo k tomu, že by takovýto orgán rozhodoval více nezávisle. Já jsem řekl, že převod pod spravedlnost není všelék. Jak jsem řekl, musíme zajistit nezávislost toho orgánu a my teď budeme zkoumat, jak pod spravedlností tu nezávislost zajistit. Není možné, aby to vypadalo dneska jako na vnitru, že ta složka bude přímo spadat pod ministra spravedlnosti a ten ji bude moci úkolovat. To by samozřejmě bylo špatně. Ale zdůrazňuji, že něco jiného je vnitro, něco jiného je spravedlnost, protože pod vnitro spadá jak policie, tak ta kontrola policie, to pod spravedlnost nespadá.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A chystají se už teď nějaké konkrétní personální změny? Můžete už nějaké teď uvést?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Tak, to je otázka na pana ministra vnitra. On je ostatně autorem té myšlenky. My jsme připraveni v tom vyjít maximálně vstříc, jak jsem řekl ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Budete měnit hlavu inspekce. Slyšeli jsme, že od hlavy jde slabost? Chystá se toto?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Tak to musí, to je, v tuto chvíli to je v kompetenci ministra vnitra ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy to určitě víte, s ministrem vnitra o tom určitě mluvíte, tak se vás na to ptám.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Přiznám se, že tuto otázku, tuto otázku jsme neřešili. My řešíme koncepční věci, jak zajistit kvalitní, nestranný výkon inspekce. To je zadání. Na tom pracujeme, protože bohužel za posledních vlád tato nezávislá kvalitní inspekce zde chyběla. Tomu podřizujeme veškeré naše práce, analýzy a diskuse nad tím.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepřijde ministr vnitra o nástroj, jak kontrolovat policii, když se vlastně inspekce přesune pod resort spravedlnosti?

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
Ale nepřijde a navíc ministr vnitra nemá moc co kontrolovat policii. Policie je nezávislý orgán a samozřejmě by měla být skutečně nezávislá ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale spadá do resortu vnitra.

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
... ale já ještě bych se vrátil k tomu, pan ministr to, co tady říká, to je opravdu pořád čirá teorie. Mě by třeba opravdu zajímala analýza toho, proč, vy jste tady vyjmenovala několik, několik, řekněme, provinění policistů, která, která byla odložena a mě by zajímalo, proč byla odložena. Jak je to možný? Jakým systémem se to stalo? Proč to vůbec těm inspektorům prošlo? Komu se odpovídají? Proč ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Chystáte analýzu tohoto, těch případů, které byly odloženy, kdy se viník nenalezl a podobně?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Tak, pane redaktore, tato vláda je asi osmý den ve funkci. My chceme s touto věcí něco dělat, i toto by mělo být zanalyzováno, abychom se tomu v budoucnosti vyvarovali, abychom věděli, jestli to, že to těm policistům prošlo, je systémová chyba, anebo personální osobní selhání. To samozřejmě musí být předmětem zkoumání. Pokud chceme udělat zásahy, o kterých jsem hovořil v tuto chvilinku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže se začas znovu sejdeme a zeptáme se znovu. Děkuju vám. Na shledanou.

Jaroslav SPURNÝ, zástupce šéfredaktora, Respekt
--------------------
Na shledanou.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Česká televize, pořad Události,komentáře, 15. září 2006