Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Česká média: Rozhovor s Ivanem Langerem

[13.09.2006]

Ministerstvo vnitra

Česká média: Rozhovor s Ivanem Langerem

Rozhovor s ministrem vnitra a ministrem informatiky Ivanem Langerem

ČM: Přišel jste na ministerstvo vnitra s vizí zjednodušit jeho strukturu a snížit počet náměstků ze sedmi na tři. Jak se vám to za týden, co jste ve funkci, daří? A jak to lidé z vašeho resortu přijímají?
I.Langer: Štěstí přeje připraveným a já jsem na funkci byl předem připraven, proto organizační změna, která někde může probíhat týdny ne-li měsíce, byla provedena po třech dnech. Cílem bylo opravdu zjednodušit strukturu tak, aby jasně vypovídala o tom, co ministerstvo vnitra má ve své náplni práce. Jsou to tři pilíře - první pilíř je vnitřní bezpečnost, druhý je veřejná správa, informatika a archivnictví a třetí pilíř je obslužný, tzn. ekonomika a sociální věci. Je to pouze první etapa. Po ní by měl následovat tzv. profesní audit, který by měl ukázat, zda takováto restrukturalizace obnažuje některé činnosti, které jsou zdvojené, některé odbory, které se navzájem dublují a některé lidi, kteří vykonávají dvakrát tutéž práci. Já jsem si jako zásadu svého jednání zvolil otevřenost, a proto jsem tuto změnu v předstihu projednal se zástupci odborové organizace. Vzhledem k tomu, že si přeji, aby o změnách byli dopředu informováni také zaměstnanci, tak jsem se na všechny zaměstnance ministerstva vnitra obrátil osobním dopisem, ve kterém jim vysvětluji, co chci dělat, proč to chci dělat a kdy mohou očekávat definitivní výsledky.

ČM: S jakým ohlasem se to setkalo a jak vás na ministerstvu přijali jeho zaměstnanci?
I.Langer: Reakce jsou oboustranné. Čili reakce velmi vřelé, vlídné, ale i chladné. Já své působení na ministerstvu vnitra přirovnávám k tomu, že jsem přišel opravit loď a dát posádce směr a cíl, kam plout. Řekl jsem také, že považuji posádku za dostatečně profesionální, než aby se znovu musela učit vázat lana a že ji svými kroky a změnami chci nadchnout pro plavbu.

ČM: Při povolebních jednáních ODS s ČSSD se vaše jméno objevilo na jakési černé listině proto, že si vás sociální demokracie nepřála. A nepřála si vás mimo jiné proto, že jste se netajil tím, že některé policejní kauzy znovu otevřete. Které by to měly být?
I.Langer: Opakovaně jsem slyšel výhrady k mé osobě, ale nikdy nezazněla konkrétní výtka. Pokud snad měřítkem kvality ministrů podle sociální demokracie měly být výkony předcházejících ministrů, tak to nepovažuji za argument. Úkolem ministra vnitra není otvírat policejní kauzy. Úkolem ministra vnitra není říkat policistům, co mají nebo nemají vyšetřovat. Mým úkolem je dát dobré podmínky pro vyšetřování. Dát jim garanci, že jejich vyšetřování je vskutku nezávislé. Bude-li profesionální a prosté podezření z účelovosti, tak se mohou spolehnout na to, že je budu podporovat bez ohledu na to, kdo bude v důsledku jejich vyšetřování postižen.

ČM: Co tolik kritizovaná kauza Kubiceho, která podle mínění expremiéra Jiřího Paroubka nepříznivě ovlivnila výsledek ČSSD ve sněmovních volbách? Budete se tím zabývat zvláště nyní v souvislosti s Kubiceho kauzou 2?

I.Langer: Řekl jsem, že celý tento případ má tři možná řešení. První řešení je, že se pan Kubice dopustil trestného činu. Potom nechť je mu sděleno obvinění, nechť je vyšetřován, nechť je obžalován, postaven před soud a bude-li odsouzen, budu to respektovat a on z logiky věci bude muset od policie odejít. Druhá varianta je, že se nedopustil trestného činu, nicméně jeho nadřízený shledá jeho postup jako chybný a bude ho kázeňsky řešit. To je věc, která je v pravomoci jeho nadřízených a pouze v okamžiku, kdy by se pan Kubice neztotožnil s kázeňským trestem, tak bych do případu mohl vstoupit já. A třetí možná varianta je, že se pan Kubice nedopustil ničeho. V tom případě není sebemenší důvod, proč by neměl ve své funkci v čele útvaru pro boj s organizovaným zločinem zůstat dál.

ČM: Nechal jste ve funkci policejního prezidenta pana Husáka. Přitom je to funkce klíčová. Je zcela legitimní, že si nový ministr obsazuje klíčové posty svými lidmi. Proč jste se v tomto případě tak rozhodl?

I.Langer: Už před volbami, když jsem byl dotazován na policejního prezidenta Husáka, jsem řekl, že pro mne není důvodem k odvolání fakt, že někdo byl jmenován předcházející vládou. Pro mě je důležitá kvalita práce. Tedy ne až tak kdo, ale co a jak dělá. Myslím, že policejní prezident Husák měl v minulosti komplikovanou situaci, že necítil jasné zadání a jasný směr, kudy by se policie měla vydat a jaké změny by v policii měly proběhnout. Po kvalitativní, kvantitativní i strukturální stránce. V mnoha názorech se můj pohled na policii s jeho ztotožňuje, a proto říkám, že bude-li spolupracovat a sdílet mé vize a cíle a nedopustí-li se vážného prohřešku, potom není důvod, proč by měl být odvoláván.

ČM: Nemyslíte tím vážným prohřeškem třeba rychlou jízdu?
I.Langer: K rychlé jízdě policejního prezidenta jsem mu do očí řekl, a proto to nyní mohu sdělit veřejně, že to považuji za chybu, která neprospěla obrazu policie v očích veřejnosti a že kdybych já v té době byl ministrem, tak bych trval na tom, aby byl postižen jako každý jiný občan. Shodou okolností dnes jsem navštívil dopravní policii a jednal jsem s jejím vedením. Požádal jsem je o dvě věci - o změnu stylu práce dopravní policie tak, aby dopravní policista nebyl tím, kdo jenom trestá, ale aby byl především tím, kdo pomáhá. Za druhé jsem je požádal, aby v případě dopravních přestupků policistů postupovali úplně stejně jako u osob, které nenosí policejní uniformu. Měříme všem podle stejného metru. A třebaže způsob řízení s policistou, který se přestupku dopustil, je jiný než u civilních osob, důsledek by měl být prakticky stejný.

ČM: Pod váš resort přešel i resort informatiky. Jaký bude jeho osud pod vedením Ivana Langera?

I.Langer: Ministerstvo informatiky podle mne sdružilo velký počet kvalifikovaných a odborně velmi dobře připravených lidí a byla by škoda, aby o ně resort přišel. Mým úkolem je zrušit ministerstvo informatiky, ale ne tak, že rozdám všem zaměstnancům výpovědi a pošlu je pryč. Chci oblast informatiky sjednotit ve veřejné správě do jedné velké sekce tak, aby skutečně věci, které dělala obě ministerstva, byly pod jednou střechou. Domnívám se, že je to klíčový předpoklad pro to, aby lidé při komunikaci s úřady pocítili ty miliardové investice do informačních technologií. Slibuji si od toho novou dynamiku. Tím, že bude tato oblast pod střechou ministerstva vnitra, tím větší bude mít reálnou sílu některé změny prosadit. Druhá část, oblast telekomunikací a České pošty, bude řešena samostatně. O tom, který resort je bude spravovat, rozhodne vláda. Každopádně chci navázat na to, o čem jsem byl ujištěn, že je dobře připraveno, a to je start transformace České pošty na akciovou společnost. Do konce měsíce se chci setkat se zástupci České pošty, tzn. s ředitelem a dozorčí radou, abychom si řekli, že projekt je připraven a transformace může začít.

ČM: Vaším heslem je služba a profesionalita. Jaké kroky k realizaci vaší vize povedou a jaké eventuální legislativní úpravy chystáte?

I.Langer: K naplnění těchto principů potřebujete dvě věci - přístup vůči svým podřízeným viz zmínka o dopravní policii a současně potřebujete oporu v zákonech. Konkrétním úkolem, který chci zvládnout ještě v tomto týdnu je předložit vládě tzv. projekt 1000. Jde o změnu rozpočtových pravidel, která by umožnila resortu ministerstva vnitra získat díky prodeji neužitečného majetku dostatek finančních prostředků k tomu, abychom mohli zmodernizovat nejméně tisíc policejních služeben. Policisté potřebují dobré podmínky pro práci, aby byli motivováni ke kvalitnímu výkonu. Současně je ale potřeba vytvořit dobré podmínky i pro veřejnost. Lidé, kteří přicházejí do služeben jako oběti trestných činů, by neměli mít horší podmínky než pachatelé či zadržení podezřelí.

ČM: Vláda Mirka Topolánka intenzivně pracuje na rozpočtu. Budete si v rámci rozpočtu dělat vyšší nároky než váš předchůdce?
I.Langer
: Určitě. Jsou tam některé položky, které bychom znovu chtěli "vrátit do hry." Konkrétní poradu o státním rozpočtu na rok 2007 máme plánovanou na závěr tohoto týdne. Věřím, že se nám při respektování problematické situace, ve které se stání rozpočet nachází, podaří některé věci prosadit.

ČM: 4. října bude Topolánkův kabinet žádat o důvěru. Pravděpodobnost, že ji získá je poměrně malá. Vy jste jeden z povolebních vyjednavačů ODS. Co podle vás bude po 4. říjnu následovat?

I.Langer: V tuto chvíli stále ještě věřím, že politické strany v poslanecké sněmovně pochopí, že na základě volebního výsledku a na základě jednání, která už proběhla, nemůže vzniknout žádná normální vláda. Slovem "normální" myslím vládu, která je postavena na programové spřízněnosti a nepůjde jen o účelový, mocenský pakt, který by posloužil někomu, aby se udržel ve své funkci. A že to nebude vláda, která bude postaveno na jednom, dvou přeběhlících typu bývalého poslance Kotta. Naše vláda jde žádat o důvěru s projektem na jeden rok a s konáním předčasných voleb. Stále jsem přesvědčen, že nejčestnějším řešením současné situace jsou předčasné volby. Nevím, jestli důvěru dostaneme, ale stále věřím, že rozum zvítězí. Pokud ne, bude na panu prezidentovi, aby rozhodl, jaký bude další postup.

ČM: Pokud bychom připustili, že vláda dostane na rok důvěru, co se dá za jeden rok na ministerstvu vnitra stihnout?
I.Langer: Myslím, že obrovská spousta věcí, které tento resort potřebuje. Přitom jsou to věci, které nepřekračují roční mandát. Mělo by být věcí každého ministra a zodpovědného státníka, že ctí některá pravidla. Existují kroky, které by měla udělat jen vláda na plné volební období a které by tedy roční vláda dělat neměla. Jedním z největších úkolů, které mám, je připravit bezpečností sbory na účinnost nového služebního zákona. Ten bude znamenat naprosto novou situaci, která nemá od roku 89 obdoby. Já v souvislosti se služebním zákonem budu muset přijmout dvě opatření, a sice mzdovou tabulku tj. rozčlenit platy do jednotlivých tříd tak, aby pro policisty a hasiče naplňovaly motivační princip. Zároveň musím předložit novou systemizaci služebních míst, která bude postavena na tom, aby zejména policie byla schopna lépe a rychleji reagovat na změnu bezpečnostní situace v tom či onom resortu. Aby se už nestávalo, že některé sekretářky na policejním prezidiu měly stejnou tarifní třídu jako okresní policejní ředitelé.

ČM: Jste na ministerstvu necelý týden. Jak se změnil váš osobní a rodinný život?
I.Langer: Ženu a děti jsem viděl krátce v sobotu. Musím říct, že jestli něco beru jako velkou daň za tuto práci, tak je to právě odloučení od rodiny. Současně platí, že tempo, ve kterém pracujeme je skutečně hektické. To, na co normálně bývá den, tak my musíme zvládat za hodinu.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS a poslanec PČR, Česká média, 13. září 2006