Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Frekvence 1: Rozhovor s Ivanem Langerem

[07.09.2006]

Ministerstvo vnitra

Frekvence 1: Rozhovor s Ivanem Langerem

První dny nového ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langera

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnešní host Press klubu na Frekvenci 1 ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer. Vítejte.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Hezký podvečer.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Snížil jste počet náměstků na vnitru, čtyři jste propustil, nebo všech sedm a tři jste přijal?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Nebylo to pouhé snížení počtu, ale zásadní změna struktury ministerstva tak, aby doopravdy jasně vyjadřovala to, že to je ministerstvo vnitřních věcí a je postaveno tedy na třech pilířích, tudíž na třech náměstcích, náměstků pro vnitřní bezpečnost, náměstků pro veřejnou správu a náměstků pro ekonomiku a provoz, je to tedy nejenom ...

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže všichni tři jsou noví?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Dva jsou noví a jeden je původní, takže je zachována vysoká míra kontinuity.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to je docela slušná čistka, ne, vy jste říkal, že čistky nechystáte?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já to nepovažuji za čistku a jsem přesvědčen o tom, že mnozí zaměstnanci ministerstva vnitra sami cítili, jak hloupé a účelově špatné bylo to původní členění, tady to má jasnou, srozumitelnou, pochopitelnou strukturu a věřím, že povede k lepšímu výkonu celého úřadu.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, takže policie bude patřit kam?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Policie stále pod prvního náměstka, náměstka pro vnitřní bezpečnost, který má na starost policii, hasičský záchranný sbor, integrovaný záchranný systém.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Uprchlíci například?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Stále tam.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
A co pod ty dva zbývající tedy bude patřit z takových záležitostí, které znají občané?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Veřejná, veřejná správa, legislativa, archivnictví, informatika, řekl bych, že ten druhý pilíř pro mě jako pro člověka, který chce proměnit ministerstvo vnitra z ministerstva strachu na ministerstvo vnitřních věcí, je tenhle pilíř strašně důležitý a věřím, že se nám podaří zhruba za dva týdny představit první konkrétní návrhy nejenom zákonů, ale celé koncepce, jak zařídit to, abyste, když potřebujete něco na úřadě, si nemusela brát dovolenou, abyste nemusela obcházet tři úřady v jednom dni a od každého žádat papír, který ten úřad by měl mít sám. Abyste prostě věc, kterou potřebujete, vyřídila na nejbližším obecním úřadě, kde bydlíte a abyste na jednom místě dostala během několika minut vše, co potřebujete.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zadal audity a vlastně ale budete měnit ministerstvo už předtím, než přijdou výsledky, takže k čemu ty audity pak budou?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já jsem udělal hrubou stavbu, řekl jsem, struktura musí být srozumitelná, to jsou ty tři základní pilíře a teď přichází audity, my jsme dali ty různě porozházené odbory do těch tří pilířů a teď je důležité, aby přišel někdo zvenčí, aby to nebylo jenom na mém přesvědčení a přesně posoudil, které činnosti se překrývají částečně, které úplně a které odbory, která místa, které činnosti se tím pádem zruší.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Přemýšlel jste o tom, že ty výsledky auditu mohou přijít ve chvíli, když už třeba na ministerstvu nebudete?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Přemýšlel, já jsem tu svoji misi nazval oprava lodě a nástup kapitána na loď, která toho kapitána neměla. Ministerstvo skutečně připomínalo loď, která nevěděla, kam plout a já mám povinnost zahájit opravu té lodi a i když nebudu muset být v okamžiku, kdy zase bude spuštěna zpátky na, na hladinu a vypluje, přesto mám povinnost tu opravu zahájit a nadchnout posádku pro plavbu, protože konečně bude vědět, jaký je její směr a jaký cíl, kam má plout.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak rychle chcete zrušit ministerstvo informatiky?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já nechci úplně zrušit, respektive ministerstvo informatiky bude zrušeno jako takové, ale považuji za strašně důležité říci jednu věc, ono z velké části mělo agendu, která původně byla pod ministerstvem vnitra a ta se týkala veřejné správy, respektive informatizace veřejné správy, my už teď v té nové organizační struktuře počítáme s tím, že tato problematika, která byla částečně na vnitru, částečně tam, se sjednotí, takže já z tohoto místa nabízím práci všem lidem, kteří na ministerstvu informatiky v této oblasti pracovali, protože je považuji za velmi zdatné odborníky, kteří měli jednu jedinou smůlu, že to, co vytvářeli, neměli sílu prosadit a věřím, že jako kapitán silné lodi budu moci prosadit to, že naše veřejná správa bude konečně přátelská vůči každému, kdo potřebuje úřad.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale já se ještě jednou zeptám, za jak dlouho to bude, jak dlouho ještě budou sedět na ministerstvu informatiky ti lidé?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já mám promyšlené kroky, jsem dostatečně razantní, nicméně nikoliv zbrklý, mým cílem je, aby ministerstvo informatiky v té podobě, jak ho známe, zaniklo k 1. 1. 2007, aby ta část, která se zabývá e-gouvernementem, se stala součástí jedné speciální sekce na ministerstvu vnitra a zbývající část bude posunuta na základě rozhodnutí vlády buď pod ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo ministerstvo dopravy. Ještě jeden úkol tam mám, a to je navázat na přípravu transformace České pošty tak, aby byla transformována v akciovou společnost a byla připravena pro případnou privatizaci, ale až příští vládou.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to uděláte, že zrušíte to ministerstvo, vy nepotřebujete souhlas sněmovny?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Potřebuji souhlas sněmovny, je to otázka takzvaného kompetenčního zákona, nicméně tak, jak znám názory jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, troufám si říci, že rozumí smyslu toho kroku a že tento krok také podpoří.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
A když ho nepodpoří, tak to celé zastaví?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Přesně tak, já zahájím práce na té delimitaci, jejímž výsledkem bude zrušení ministerstva informatiky v příštím týdnu, v tuto chvíli probíhají ty přípravné, ty vlastní exekutivní začnou v příštím týdnu a velmi rád bych využil ...

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že vy už teď můžete zásadně zasahovat do práce ministerstva informatiky?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ano, já jsem byl panem prezidentem jmenován do funkce ministra pověřeného řízením ministerstvem vnitra a informatiky, nicméně hodlám využít příštího týdne a zasedání Poslanecké sněmovny k tomu, abych se utvrdil v tom, že názory politických stran, které jsem měl před zhruba dvěma měsíci, které říkaly ano, ministerstvo informatiky v té podobě rozdělení a výsledném zániku podporujeme, tak zda ty názory i nadále trvají.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebojíte se, že když bude pod ministerstvem vnitra Česká pošta, že se lidé budou bát, že jim policajti zase začnou číst dopisy?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
To se nebojím, ale když budeme kamarádi, tak bych mohl nechat vytisknout známku s vaším portrétem.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře a pod tím bude napsáno Frekvence 1, ano?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
To byste nechtěla? Frekvence nevím, ale taková Jitka Obzinová na známce, dokážete si představit, že by vás každý tady olizoval?

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
To si opravdu neumím. Řekněte ale, řekl jste, že Českou poštu chcete zprivatizovat, připravit na privatizaci ...

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ano.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
... privatizace veřejných služeb jako taková, je to opravdu šťastné řešení, včera například bývalý ministr Rath poukázal na to, že vlastně všechny problémy v Ústeckém kraji s autobusy mají příčinu v tom, že jaksi ta veřejná doprava byla zprivatizována, nemůže se stát to samé s poštou, že se nebudeme potom moci spolehnout?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Nemůže, problémy v Ústeckém kraji byly založeny ještě za existence okresních úřadů, které daly tomu dopravci dlouholeté smlouvy, díky kterým získal monopolní postavení a na základě, nebo dominantní postavení, teď vydírá kraj a jeho služba, která poskytuje v průměru o desítky milionů korun dražší, než by mohla být a hejtman by mohl, odhaduji to na, na desítky milionů, tyto peníze použít lépe pro potřeby lidí, kteří tam bydlí, takhle to musí dávat soukromému dopravci.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 ministr vnitra Ivan Langer. Pane ministře, vy jste řekl dnes, že máte strategii boje proti korupci, kterou předložíte vládě. Co je jejím klíčovým bodem?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Klíčovým bodem je přístup a metodika. Pokud chcete léčit nemoc, musíte nejprve přesně stanovit diagnózu na základě příznaků té nemoci. A toto je i princip, ze kterého vycházím a ten říká, že korupce vzniká všude tam, kde o nás rozhoduje někdo jiný. Když si věci dohodneme my sami mezi sebou, nemáte důvod vy mě korumpovat. Když o nás bude rozhodovat váš pan ředitel Frekvence 1, potom budeme se snažit využít jeho přízně k tomu, aby se buď přiklonil na mojí, nebo na vaši stranu. Jinými slovy, základní příčinou existence korupce je příliš velká moc státu, příliš velké, velká volnost pro rozhodování státu a příliš velká míra absence kontroly, a to je tedy princip, ze kterého vycházím a celý ten boj je postaven na třech základních pilířích, jsou to takzvané tři P, je to prevence, to je předcházení korupce tím, že zmenšuji prostor, průhlednost, že jakékoliv rozhodování státu je srozumitelné, přehledné, průhledné a kontrolovatelné a potom postih, tedy jednoznačný kategorický postih toho, kdo se korupce dopustí.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale já si umím představit vaše pozdější výmluvy na zákonodárce, kteří neschválili zákony, řekněte, jak moc je vaše tato strategie závislá právě na schválení takových zákonů, které jí to umožní.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Hodně závislá, samozřejmě, že vychází z toho, že chci-li změnit prostředí tak, aby nevznikala korupce, nebo omezil se prostor pro vznik, potom to znamená úpravu celé řady zákonů. Vedle toho to znamená, to ale není jen o zákonech, je to také o atmosféře, kterou člověk může vytvořit a přesvědčivosti, se kterou svoji vizi předkládá. Prostě pokud lidé budou považovat za normální, že tam ti nahoře kradou a nic se neděje, potom je velmi těžké je přesvědčit, aby ani oni sami něco takového nedělali.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Když hovoříme o korupci, myslíte si, že se naši občané mýlí, anebo nemýlí, když považují naši republiku za třetí nejzkorumpovanější v Evropě?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Neumím to posoudit, faktem je, že procento občanů, kteří se domnívají, že je na tom Česká republika hůř a hůř a hůř, roste a myslím si, že existují objektivní důvody, proč ten názor mají. Velmi bych si přál, aby, aby, aby se to změnilo a aby to procento nebylo dáno jenom tím, že se lidé domnívají, že tomu tak je.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
257400999, na tomto čísle bude odpovídat Ivan Langer na vaše dotazy v závěru Press klubu na Frekvenci 1. Esemesky můžete posílat už teď na číslo 9001210. Pane ministře, vy jste řekl, že zatím tedy nebudete ani sesazovat, ani vyhazovat, ani, ani vlastně nijak hýbat s panem Kubicem, který se tedy tak proslavil těsně před volbami. Myslíte si ale, že se dopustil trestného činu zveřejněním té zprávy?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Existují tři možné varianty z mého pohledu. Buď se pan Kubice dopustil trestného činu, potom nechť je to vyšetřeno, nechť je obžalován, postaven před soud a odsouzen. Nebo se dopustil kázeňského přestupku, potom má svého nadřízeného, který ho může kázeňsky potrestat, pokud on nebude spokojen, odvolá se, budu tu věc řešit já a existuje třetí varianta, že se ničeho nedopustil a v tu chvíli říkám, nesahejte na Kubiceho, bude tam, kde byl doteď.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
A ke které z těch variant se přikláníte vy pocitem?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Já nesmím nahlas říkat své pocity.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvil jste s ním, mluvil jste s ním o tom?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Znáte tu cimrmanovskou povídku, my nesmíme ani naznačovat. Já nemůžu teď říci nic jiného ...

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale ...

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
... než že existuje buď a, nebo b, nebo c. A jestli existuje, nebo bude platit c, potom jasně říkám, že pan Kubice zůstane tam, kde je, jestli bude platit varianta a, potom žádný ministr nemůže držet ve funkci policistu, který se dopustil trestného činu, a to je i jeden z principů, který já budu razit, žádné výjimky a důsledný postih selhání. Zaznělo to dnes na tiskové konferenci. Vy, kdybyste něco sebrala v obchodě za pět korun, tak byste byla postižena v přestupkovém řízení. Kdyby něco takového udělal policista, tak v mém případě, na základě mého přístupu končí a jde z uniformy ven.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 ministr vnitra Ivan Langer. Pane ministře, o ministerstvu vnitra se říká, že to je neprůhledná parta kamarádíčků, jak ji chcete rozbít?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Na základě otevřenosti, to znamená vše, co dělám, tak sděluji veřejně, sděluji to lidem, kteří na ministerstvu hovoří, udělal jsem netradiční výjimečný krok, kdy jsem se pokusil oslovit co možná nejvíce zaměstnanců osobně, bohužel Madonna nám vyprodala a obsadila Sazka Arénu, takže jsme se tam nemohli setkat všichni, ostatní zaměstnance jsem oslovil přímo dopisem, ve kterém jsem přesně popisoval důvody toho, co dělám, proč to dělám a co vlastně dělám a věřím, že právě tento přístup pomůže takové ty party rozbít a vezmu-li si na pomoc ještě ten procesní audit, potom dosáhneme toho, že ti lidé si vezmou za vlastní dva klíčové pojmy, službu a profesionalitu.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, že nechcete žádné čistky, počítáte tedy s tím, že se staří úředníci naučí nové kousky?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Vrátím se k tomu příměru o lodi a o posádce. Já jsem přesvědčen o tom, že na té lodi je posádka, kterou nemusíte učit vázat lana. Jsou to profesionálové, ale potřebují vědět, že jejich práce má smysl, že má konkrétní výsledky a že existují jasná pravidla pro to, jak se nimi bude zacházet, tedy nekompromisní postih v okamžiku, když selžou a odpovídající dobrá odměna, když budou dělat dobře.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedna otázka se stále skloňovala, zda-li hned na začátku vyměníte, či nevyměníte policejního prezidenta, vy jste řekl nevyměním, ale hned jste mu  zrušil výběrové řízení na šéfa protikorupční policie, proč?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
To výběrové řízení jsem zrušil proto, že budu důsledně uplatňovat princip žádné výjimky a pro mě je nepřijatelné, aby na funkci, na kterou je podmínka dosaženého vysokoškolského vzdělání, mohl nastupovat člověk díky špatně definovaným podmínkám výběrového řízení, kterému by stačilo jenom zahájit vysokoškolské studium. Prostě doba takovýchto výjimek, která platila, definitivně končí a žádné výjimky nebudou. To není nic osobního vůči těm lidem tam, ale říkám, že konec výjimek a pan policejní prezident je podle mne člověk, o kterém platí to, co jsem řekl před nástupem do funkce a říkám to i teď. Jen proto, že byl jmenován do své funkce minulou vládou, to není pro mě důvod, abych ho odvolával. Řekl jsem, že pro mě ...

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
A že služba překračuje rychlost, je to důvod, nebo ne?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Kdyby se dopustil toho, čeho se dopustil, v období mého ministrování, tak bych uplatnil další princip. Bez ohledu na to, jestli máš, nebo nemáš uniformu, zákon platí pro všechny, pokud si zákon porušil, budeš postižen úplně stejně jako každý jiný řidič, který by se toho dopustil.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale neodvolal byste ho za to?

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Víte, zákon předpokládá, že lidé nejsou dokonalí a že dělají chyby, to se může stát, to se může stát vám i mně, pro mě je důležitý ten princip rovného zacházení se všemi, tedy bez ohledu na to, jestli máš uniformu, nebo nemáš uniformu, zaplatíš tolik, kolik máš podle zákona zaplatit, přijdeš o tolik bodů, o kolik máš podle zákona přijít.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
257400999, na tomto čísle můžete už za chvíli v Press klubu na Frekvenci 1 zavolat ministrovi vnitra Ivanu Langerovi, ale teď třicet vteřin, kdy můžete říci cokoliv bez mé otázky, pane ministře, máte slovo.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Těžké, já vycházím z toho, že lidé se mohou ocitnout ve velmi složité situaci a začínají pochybovat, jestli některé věci mají, nebo nemají smysl a já bych si přál, aby co nejvíc nás v sobě vždycky našlo dostatek vnitřní síly a vůle porvat se, poprat se s nepřízní osudu a aby díky tomu, že mají takovouto vůli, tak nakonec uspěli. Pokud přitom ještě najdou dost přátel, kteří jim pomohou, dají pomocnou ruku, tak zvítězí určitě.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to byla půlminuta Ivana Langera a teď jsou na řadě vaše živé telefonáty. Ivan Langer odpovídá v Press klubu na Frekvenci 1 právě teď na vaše dotazy. Dobrý večer prvnímu posluchači. Tak, to byla textová zpráva, ale my si poslechneme posluchače, dobrý večer, Press klub Frekvence 1, slyšíme se?

posluchač
--------------------
Tomáš Doležal, Pardubice, zdravím.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Dobrý večer.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak se ptejte.

posluchač
--------------------
Já jsem si to vypnul, chtěl jsem se zeptat pana Langera úplně mimo mísu, jestli ještě trochu nějak sportuje, nebo jak se udržuje v dobrý kondici? Díky, na shle.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Sportuju, děkuju, sportuju, sport je absolutní součástí mého života a platí, že si díky tomu udržuji i zdravého ducha a jenom drobnou poznámku, ono je poznat na lidech, kteří jsou v politice, jestli někdy v životě sportovali, nebo nesportovali, jestli jsou zvyklí přijímat prohry a příliš se nezblbnout, nenechat zblbnout vítězstvím.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, poslechneme si další telefonický dotaz, dobrý večer, Press klub Frekvence 1.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, posluchač z Hradce Králové. Já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli budou mít šanci policisti, kteří museli za doby vlády pana Paroubka odejít, nebo byli takzvaně odejiti, jestli budou mít šanci se vrátit zase zpátky k policii.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Pro mne má šanci každý, kdo splňuje ty základní předpoklady, které vyplývají ze služebního zákona, je to tedy odbornost, vzdělání a bezúhonnost. Jestli máte pocit, že vy jste byl neoprávněně, bezdůvodně postižen, tak se, prosím, na mě obraťte, mailová adresa je jednoduchá - ivan.langer@mvcr.cz.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, jedna esemeska se ptá, zda budete dělat něco s korupcí v soukromém sektoru.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Přímý zásah ze strany ministra je strašně složitý, myslím, že mým úkolem jsou přesně do důsledku dovedené ty tři pilíře, prevence, průhlednost, postih a ten soukromý sektor, přiznám se, že je pro mě složité teď na to takhle odpovědět obecně, je-li konkrétní poznatek, prosím, obraťte se na mě.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, paní se nabízí tady, že, že případy takové zná.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Mailovou, mailovou adresu jsem uvedl, klidně můžu ještě jednou.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, na lince máme dalšího posluchače, dobrý večer, Press klub Frekvence 1.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, posluchač z Plzně, chtěl bych se zeptat na mez, padlo tady, že když by policista ukradl v samoobsluze něco za pětikorunu, tak pochopitelně je to přestupek a byl by potrestán tím, že už nebude sloužit u policie mimo jiné. Když padla otázka, jestli by byl odvolán pan Husák v případě, že by udělal přestupek jiného druhu, to znamená dopravní přestupek, pane ministře, vy jste odpověděl, že byste ho vlastně neodvolal, nebo tak jsem tomu alespoň rozuměl. Kde je ta mez, který přestupky by vlastně měly být důvodem k odvolání policajtů ...

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, rozumíme.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Přesně rozumím. Děkuji, děkuji za ten dotaz. Nový služební zákon sebou nebo v sobě obsahuje ustanovení, které jasně hovoří o tom, že může být ukončen služební poměr s tím příslušníkem, který se dopustí zavrženíhodného jednání nebo jednání, které je způsobilé, způsobilé poškodit dobré jméno policie. Je to poměrně široká, obecná definice a já jsem na svém prvním jednání s vedením Policie České republiky v pondělí uložil svému prvnímu náměstku a panu policejnímu prezidentovi, abychom ..., aby přesně definovali ten okruh přestupků, na které by se toto ustanovení vztahovalo. Přesto bych si tady jakési základní rozdělení dovolil udělat. Dopravní přestupek a krádež je rozdíl a myslím si, že ten základní rozdíl je v tom, jestli se jedná o úmyslný, úmyslné jednání, nebo neúmyslné jednání.

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik ministr vnitra Ivan Langer v Press klubu na Frekvenci 1. Děkuji za váš čas a přeji hezký večer.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
To už je vše?

Jitka OBZINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Ivan LANGER, ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Mějte se krásně a poslouchejte Frekvenci 1.

Frekvence 1, pořad Press klub, 7. září 2006