Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo 1 Radiožurnál: Práce sněmovní komise pro kontrolu NBÚ

[07.04.2006]

Bezpečnost

ČRo 1 Radiožurnál: Práce sněmovní komise pro kontrolu NBÚ

NBÚ

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tajné služby vyšetřovaly osoby, které měla prověřit jiná rozvědka, lidem, kteří byli evidováni jako důvěrníci nebo agenti StB, stačil k úspěšné bezpečnostní prověrce v některých případech jen fakt, že jejich spis byl skartován, nebo že se při pohovoru na Národním bezpečnostním úřadu chovali klidně a hovořili otevřeně. Takové jsou závěry vnitřní kontroly NBÚ, která prověřovala, jak úřad postupoval při udělování prověrek v letech 99 až 2002, tedy pod vedením bývalého ředitele Tomáše Kadlece. Premiér Jiří Paroubek ví o těchto výsledcích už od loňského září. Sněmovní komise pro kontrolu NBÚ se s nimi seznámila začátkem března. Na telefonu je připraven člen komise a místopředseda sněmovny za ODS Ivan Langer, dobrý den.

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Dobrý den, přeji.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, protikorupční organizace Růžový panter výsledky kontroly komentovala jednoznačně. Tomáš Kadlec a další lidé z bývalého vedení NBÚ zneužili svého postavení a manipulovali s prověrkami. Uspět mohli i agenti StB. Vidíte to stejně?

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Vidím to prakticky stejně a je to velmi špatné zjištění a je to zjištění o to horší, že na možné manipulaci s bezpečnostními prověrkami se upozorňovalo již v období, kdy v čele Národního bezpečnostního úřadu byl pan Tomáš Kadlec. Bohužel byl kryt tehdejším ministrem vnitra, pozdějším předsedou vlády, panem Grossem, takže se vlastně nic nedělo.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď odcituji část závěru kontroly, aby si posluchači udělali představu. "V řadě případů se referenti dostatečně nezabývali avizovaným poznatkem o spolupráci navrhované osoby s orgány StB, včetně vojenské kontrarozvědky. Spokojili se například s tím, že spis nebyl dohledán, popřípadě s kusou informací vojenského obranného zpravodajství, že obsah spisu byl z velké většiny skartován. Toto se objevuje nejen u kategorie "kandidát tajné spolupráce", kde je to omluvitelné, ale též u kategorie "důvěrník", ale i kategorie "agent". Přestože v některých případech je ve spise informace o tom, že se dochoval vázací akt, nebyla věc dále šetřena a z vyhodnocení bezpečnostního pohovoru vyplývá, že se referent spokojil s tím, že navrhovaná osoba se chovala klidně, hovořila otevřeně a že s činností navrhované osoby v rámci spolupráce s StB nedošlo k řešení jiných osob a podobně." Těch věcí a poznatků je tam daleko více, ale tady to samo o sobě vyvolává pocit naprosté nedůvěryhodnosti provádění prověrek. Není tím zpochybněna kompletně celá zpětná činnost NBÚ?

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Bohužel se jako pravdivé ukázalo mé podezření a má kritika, že mohlo dojít k udělení prověrek osobám, které by je dostat neměly a bohužel platí, že celá řada osob takto podezřelých, které z mého pohledu jsou nezpůsobilé a byly nezpůsobilé pro udělení prověrky, ji dostaly a my si musíme teď klást otázku, zda to byla nedbalost nebo vědomá snaha umožnit někomu, možná za úplatu, dosažení bezpečnostní prověrky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ty závažné nesrovnalosti odhalila kontrola i v zápisech do spisů, vedení pohovorů. Prostě dá se v těch spisech objevit tolik nesrovnalostí, včetně nejrůznějších úředních chyb a chybějících podpisů a razítek bez dat, že i samotná důvěryhodnost těch spisů a třeba možnost zpětného dohledání, kde se stala chyba, je dost otřesena.

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Bude to problém. Na jedné straně ale musíme říct, že je dobře, že Národní bezpečnostní úřad teď byl schopen takto objektivně posoudit veškeré nedostatky, ale za druhé musíme mít jistotu, že tyto nedostatky byly definitivně odstraněny a současně, že lidé, kteří jsou podezřelí z toho, že manipulovali bezpečnostními prověrkami, už na Národním bezpečnostním úřadu nepracují, no a za poslední, chceme také znát odpověď na otázku, jak je možné, když tajná služba, Bezpečnostní informační služba na tyto nedostatky upozornila, když jasně popsala proces manipulování bezpečnostními prověrkami, se nedělo nic? Jak to, že tehdejší předseda vlády Miloš Zeman nedělal nic? Jak to, že pozdější předseda vlády Vladimír Špidla byl lhostejný a jak je možné, že ten předposlední předseda vlády Stanislav Gross, ředitele Národního bezpečnostního úřadu Tomáše Kadlece ještě odměnil za jeho práci tím, že z něj udělal ředitele státní společnosti Čepro?

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Položil jste spoustu otázek, ale mě zajímá hlavně to, co uděláte nyní pro nápravu. Dvacátého dubna se komise sejde znovu. Předvolali jste si někoho k výslechu?

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Ano. Komise požádala o slyšení ředitele Bezpečnostní informační služby, pana Langa a v tuto chvíli chceme zjistit, co vedlo Bezpečnostní informační službu k tak ostré kritice práce tehdejšího Národního bezpečnostního úřadu, a proč se s touto zprávou, která velmi precizně popisovala proces manipulování bezpečnostního prověrkami, osoby, které se toho účastnily, proč se s touto zprávou nic nedělo a následně samozřejmě budeme chtít znát stanoviska Miloše Zemana, Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
To už jste říkal. Mě by spíš zajímalo, jestli to celé, kromě toho, že budete následně chtít znát stanoviska lidí, kteří jsou třeba už mimo politickou scénu a mimo důležité funkce, jestli to také může vést k tomu, že se budou prověřovat zpětně všechny bezpečnostní prověrky z roku 99 až 2002 a budou se také kontrolovat lidé, kteří třeba ještě stále působí v důležitých funkcích?

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Ano, to je naším cílem a tady musím říct, že jsme se setkali se vstřícnou reakcí současného vedení Národního bezpečnostního úřadu a my budeme důrazně trvat na tom, aby ty chyby, které byly popsány v kontrolní zprávě a mají systémový charakter, byly odstraněny a aby ti lidé, kteří se takovéhoto selhání účastnili, v Národním bezpečnostním úřadu už nepracovali.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
A může skutečně dojít k tomu, že budou odstraněni ze svých funkcí i ti lidé, kteří v těch letech dostali bezpečnostní prověrky a kteří ji k práci potřebují?

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Tak, tito lidé museli projít, nebo budou procházet novým procesem prověřování, protože bezpečnostní prověrka má platnost na pět let a my jsme byli ujištěni ze strany vedení Národního bezpečnostního úřadu, že se nebude takovéto selhání opakovat, nicméně tady platí "důvěřuj, ale prověřuj" a já mohu ujistit všechny, že naše komise bude sice na jedné straně důvěřovat dobré snaze nového vedení NBÚ, ale o to pečlivěji bude prověřovat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Člen sněmovní komise pro kontrolu NBÚ a místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Díky, na slyšenou.

Ivan LANGER, člen sněmovní komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Hezký den přeji.

ČRo 1 Radiožurnál, 6. dubna 2006