Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Ivan Langer: Věřím ve schopnosti, dovednosti a pracovitost našich lidí

[04.02.2006]

Volby

Ivan Langer: Věřím ve schopnosti, dovednosti a pracovitost našich lidí

Volby 2006

Čím chcete jako lídr zaujmout v kraji voliče?

Po osmi letech vlády sociální demokracie zaujímá region poslední místa v nezaměstnanosti, průměrné mzdě nebo podílu na hrubém domácím produktu. Naším cílem je, aby plošné reformy byly podpořeny konkrétními projekty také v kraji. Mám na mysli razantní investice do infrastruktury, do dopravní obslužnosti a současně také podporu toho, co je nejcennější a co následně přináší pracovní místa, a to je vzdělání.

Co konkrétně?
Napojení na severní dálniční větev je pro Olomoucký kraj klíčové. To znamená dálnici zMohelnice na Hradec Králové a rychlostní komunikaci Olomouc- Šumperk. V souvislosti s tím se nevzdávám ani projektu tunelu pod Červenohorským sedlem.

Máte nějaký recept na nezaměstnanost?
Krajské investice do dopravní infrastruktury zajistí, aby kraj byl přitažlivý pro investory. Ale jde mi o podporu domácích investorů, nikoliv jak to dělá sociální demokracie, podporu velkých zahraničních montážních hal na úkor domácích podnikatelů a domácích podniků.

A kde se čeští investoři vezmou?
Věřím ve schopnosti, dovednosti a pracovitost našich lidí. Jde o to, aby měli možnost dát té pracovitosti volný průchod. Sociální demokracie spoléhá na několik firem, kterým dává miliardové podpory. To skutečné bohatství ale přichází od drobných živnostníků a malých firem.

A jak na tom budou zemědělci?
Tahle vláda nás v Bruselu prodala. Vyjednala tak špatné podmínky, že na ně naši zemědělci doplácejí a to i přesto, že jsou produktivnější a pracující lépe, než zahraniční konkurenti. To musí být cílem naší zahraniční politiky - srovnání podmínek. Je také třeba trvat na přechodném období, které omezuje nákup zemědělské půdy ze zahraničí u nás. Také bych sázel na rozvoj turistiky a byl bych rád, kdyby kraj byl i regionem sportu.

Regionem sportu?
Mám na mysli sportovní projekt, kterým je vybudování velké víceúčelové sportovní haly v Olomouci. Tak, aby se Olomouc dostala na evropskou i světovou mapu významných sportovních událostí. A právě taková sdružená investice kraje, státu a soukromého investora může znamenat velké plus pro rozvoj kraje a služeb. Ale zatím je to jen projekt, který existuje v hlavách několika lidí.

Proč jako lékař nejste stínovým ministrem zdravotnictví ale vnitra?
Jsem lékař a právník. Pracoval jsem na ministerstvu spravedlnosti a dlouhodobě se zabývám problematikou bezpečnosti a shodou okolností jsem působil ve výboru pro obranu a bezpečnost. Troufám si tvrdit, že jsem za posledních deset let potkal více policistů, včetně řadových, než všichni ministři dohromady.

Čím to je, že se lidé v kraji necítí bezpečně?
Policie je v krizi. Klesá důvěra veřejnosti v policii, klesá objasněnost trestných činů a to jen proto, že nikdo zminulých ministrů za osm let nebyl schopen předložit ucelenou vizi o fungování policie. Pro policisty neexistuje motivace dělat tuto práci dobře. Policie je špatně organizovaná, má neefektivní strukturu a současně není v tuto chvíli možnost zbavit se policistů, kteří kazí dobré jméno policie.

Vždyť tolik policistů odchází...
Ano. Díky neschopnosti minulých ministrů v minulém roce odešlo tři tisíce policistů. Obávám se ale, že většinou odešli ti, kteří měli zůstat, a neodešli ti, kteří by měli odejít. Myslím si, že osm let čekat na stabilizaci policie, až to bude sbor slušných, poctivých profesionálů, bylo dost. Lidé, kteří nosí uniformu, musejí být hrdí na to, že ji nosí.

Také se neřeší jediný případ korupce na Olomoucku, ačkoliv patříme mezi země s vysokým korupčním prostředím.
Je to důkazem, že represe nefunguje. Nebo Olomoucký kraj není postižen korupcí tak mnoho. Korupce bude vždy tam, kde o našich životech bude rozhodovat někdo jiný. Čím více rozhodují o lidech úředníci prostřednictvím špatných zákonů, tím více je korupce.

Jaká bude vaše kampaň, budete znovu mobilizovat?
Kampaň bude pozitivní a věcná, postavená na snaze nabídnout konkrétní řešení konkrétních problémů. Bude vysvětlující, nicméně bude v ní přítomen i emocionální prvek. Pokud vidíte, jak sociální demokracie a komunisté bezprostředně svou snahou zestátnit české zdravotnictví vyvlastňují, zabavují majetek, ohrožují existenci soukromých nemocnic a ohrožují už stovky tisíc občanů v dostupnosti zdravotní péče, pak se i v rámci kampaně musí zvednout prst a říci: Tak, a teď si vyberte!

Vyhrajete volby?
Věřím, že vyhrajeme. Náš program je pro slušné lidi, kteří chtějí pracovat a chtějí si za poctivou práci vydělat více peněz. Je to program pro lidi, kteří se chovají zodpovědně vůči svým dětem a vědí, že rodiče nemají po sobě nechávat dluhy. To samé by mělo platit i o státu. K tomu, aby to vítězství mělo smysl a znamenalo možnost sestavit funkční většinovou vládu, nezbývá než vyhrát i v kraji.

Proč by vás lidé měli volit?
Už jsem to řekl. Program ODS dává šanci slušným, poctivým a odpovědným lidem.

Čím chcete jako lídr zaujmout v kraji voliče?
Tématy, která u nás lidi pálí. Zdravotnictví, dopravní obslužnost a pracovní příležitosti. Týká se to celého kraje, ale bota nás v tomto nejvíce tlačí na Jesenicku, Šumpersku, Konicku, Protivanovsku a okrajových částech Přerovska. Malý příklad: Propojení dopravy na Jeseník a Šumperk považuji za důležité už proto, aby tam přišli investoři. Na Jesenicku se zase chci zasadit o podporu cestovního ruchu. K tomu je potřeba zkvalitnit nabídku služeb. Terciální sféru se vůbec budu snažit pozvednout, v ní jsou možnosti pro vytváření nových pracovních míst. Nezapomínám ani na podporu vzdělání. Například si dovedu v Olomouci představit nový vysokoškolský ústav technického směru.

Ale v Olomouci přece začala prvním akademickým rokem působit Moravská vysoká škola. Není to zbytečné?
Toto vysoké učení vnímám spíše jako aktivitu určité skupiny lidí. To, co mám na mysli já, je státní vysoká škola technického směru, studentům přístupná i bez hrazení školného.

Když mluvíte o zdravotnictví, co jste měl na mysli?
Bezplatnou základní lékařskou péči, přístupnou a snadno dostupnou všem občanům na medicínské úrovni, odpovídající 21. století. Ale to se již dostáváme k sociálním záležitostem...

Co tím myslíte?
Příkladně nedostatek bytů. Jsem pro podporu startovacích bytů pro mladé a chráněného bydlení pro seniory. Ty první chceme učinit přístupné i pro ne zrovna velmi dobře situované mladé rodiny. A problematika seniorů? Ukážu na příkladu - Babička bydlí v domečku a ten musí vytápět, což je pro ni za současných cen problematické. Když jí nabídneme chráněné bydlení s plochou asi 40 metrů se vším komfortem, tak třeba ten baráček pustí vnukovi a půjde tam, kde to bude mít snazší.

Co udělat s tím, aby kraj nebyl poslední ve mzdách a nezaměstnanosti?
Musíme do kraje dostat další investory. Nejde jen o továrny, investic je třeba rovněž v rozvoji cestovního ruchu a služeb na něj navazujících. Jejich příliv je spojen s kvalitní dopravní obslužností. S novými pracovními příležitostmi souvisejí i platy a jejich výše. Průměrnou mzdu v kraji snižuje sever regionu. Lidem se tam nabízí práce s nízkou hodnotou. Těží tam třeba dřevo a to odtamtud putuje neopracované dál. Já chci, aby se v místě zpracovalo do finálních výrobků. Je jasné, že za takovou práci by byly i vyšší platy.

Je pro dopravu nutný i tunel pod Červenohorským sedlem?
Ano, ale jedním dechem dodávám, že musí být ekologický. Proč jezdit auty nahoru a dolů?

Proč se podle vás jen šest procent lidí v kraji cítí bezpečně?
Nemyslím si, že se vymykáme republikovému průměru, ale i já bych rád viděl více policistů v terénu. Také vztah mezi nimi a občany by měl být lepší. Myslím, že důvěra občanů v policii hraje v pocitu osobní bezpečnosti občana důležitou roli. Samozřejmostí také je, že i policista, třeba tím, že dojde konečně ke schválení služebního zákona, získá jistotu pro svou práci a tím i prestižnější postavení ve společnosti.

Byl jste kandidátem na ministra zemědělství, chcete podporovat i tento resort?
Samozřejmě. Vezměme si třeba náš region. Osobně bych byl pro snížení výrobních ploch cukrovky a více se věnoval obilninám, zvláště těm, které jsou vhodné pro výrobu biolihu coby paliva. Podhorské oblasti by se pak měly zaměřit na pastevní chov. Šlo by mi i o udržení rovnováhy, abychom neměli na Hané bohaté zemědělce a na horách chudé pastevce. Proto by bylo dobré více pozornosti věnovat všeobecně krajinotvorbě. A určitě bych se snažil pro zemědělce nadále udržet dotační tituly.

Jak si vysvětlujete, že ačkoliv patříme mezi zkorumpované země, nebyl na Olomoucku řešen žádný případ?
Možná proto, že mozky těch nejkřiklavějších afér sídlí většinou v Praze a tady jsou jen drobní vykonavatelé. Možná i proto zde nejde korupci jen tak snadno dohledat.

Jakou chcete vést předvolební kampaň?
Nejsem konfliktní typ a dávám jednoznačně přednost kampani lidské. Říkám - utkejme se na poli odborném a to, že budeme mít rozdílné názory, je a bude v pořádku. Rozhodně ale nechci, aby kampaň sklouzla do osobní roviny, kdy jeden člověk napadá druhého. Dejme na stůl argumenty, ale nekydejme po sobě špínu. To není můj styl.

Vyhrajete volby?
Určitě. Celostátní i v kraji. I když celorepublikově to možná nebude takovým velkým rozdílem, jako v našem regionu.

Olomoucký den, 4. února 2006