Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČT: Otázky Václava Moravce

[06.11.2005]

Policie

ČT: Otázky Václava Moravce

Odklad služebního zákona, vyšetřování případu Krejčíř, objasněnost trestné činnosti, aféra Unipetrol

1/4 Odklad služebního zákona

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hosty první části Otázek tedy jsou ministr vnitra České republiky František Bublan. Vítejte v České televizi, hezký dobrý den.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Dobré poledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda ODS a stínový ministr vnitra za tuto stranu Ivan Langer. I vám přeji hezké dobré poledne.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Dobrý den přeji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, předpokládám správně, že vy už víte, co budete dělat sedmnáctého listopadu?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já vím, na co narážíte. Je to otázka nějaké demonstrace. Já jsem byl včera na to dotázán Českou televizí. Je pravda, že jsem slyšel o tom, že se někde na webu nebo na Internetu ministerstva vnitra objevila tato informace, ale byla to spíš taková otázka do diskuse a...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale tím, že vy jste řekl, že případně, pokud by se taková demonstrace konala, že byste se k ní přidal, tak nerozvířil jste tím především v policii akci demonstrace, aby se reálně začala uskutečňovat, to znamená, že jste de facto hlavním organizátorem policejní demonstrace?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ne, já jsem to tak nevyjádřil. Já jsem to vyjádřil tím způsobem, že nevím pointu této demonstrace, před kým bychom měli demonstrovat, nebo komu bychom měli vyjádřit nějakou nespokojenost, protože já jsem také nespokojen s tím, že nebyl přijat služební zákon, to je samozřejmě můj takový deficit, takže abych jaksi vyjádřil tu nespokojenost spolu s policisty, ale já se nedomnívám, že k té demonstraci dojde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy si myslíte, že ta demonstrace se konat nebude?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Je to, je to pouze taková jaksi, takový projev té nespokojenosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, vy sedmnáctého listopadu, pokud by se taková demonstrace konala, tak byste se k ní připojil?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
K demonstraci ne, protože si nemyslím, že bezpečnostní sbory by měly stávkovat nebo demonstrovat, to mají příliš specifické postavení, ale tu nespokojenost, tu nejistotu, ten pocit frustrace, která je v policii přítomná, tak tu nepochybně sdílím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jednoduchá otázka, proč by neměla policie, nebo policisté, celníci, hasiči také demonstrovat, vždyť to je jejich ústavní právo. Proč by oni, což naznačil i předseda branně-bezpečnostního výboru Jan Vidím v rozhovoru pro Českou televizi, že by ani neměly být odbory, nechce jim ODS upírat ústavní právo shromažďovat se, demonstrovat?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
To určitě ne, ale bezpečnostní sbory stejně jako armáda mají velmi zvláštní postavení, jsou to ozbrojené složky státu a na základě toho mají některé výhody a některé nevýhody. Něco mají navíc oproti jiným občanům a něčeho mají méně a já jsem přesvědčen doopravdy, a to není upírání práva se odborově organizovat, já jsem doopravdy přesvědčen o tom, že by v policii odbory být neměly a že policisté by neměli demonstrovat, neměli stávkovat. Mají oproti tomu jiné výhody, které jiní občané nemají. To ovšem neznamená, že člověk nesdílí tu jejich nespokojenost a já budu velmi rád, když se dostaneme k podstatě té nespokojenosti.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Abych ještě rozlišil stávkovat a demonstrovat to jsou dva různé pojmy. Stávkovat policisté nesmějí, stejně tak jako armáda, to jim zákon nedovoluje, a ta demonstrace, to je jaksi právo každého člověka, to znamená i těch policistů, nebo případně vojáků, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně budete chtít s těmi policisty, kteří jsou nespokojeni, mluvit, aby nedemonstrovali?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já s nimi mluvím se všemi, mluvil jsem i s odbory včera, alespoň po telefonu a nedomnívám se, že k něčemu takovému dojde. Je to skutečně takový projev nespokojenosti, který se objevil v této diskusi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme se teď bavit o samotném jádru, tedy o nespokojenosti ve stavu policie. Tedy začínáme právě u stavu policie. Poločas rozpadu podle některých pozorovatelů zažívá právě česká policie. Poslanci koncem října sice schválili novelu služebního zákona, ale její platnost odložili až na rok 2007. K většímu zvýšení platů policistů, hasičů a celníků tak od nového roku nedojde. Podle řadových policistů přinese odložení služebního zákona další nejistotu. Odchody policistů tak zřejmě budou pokračovat. Jiří Podlipný zaznamenal pro dnešní Otázky výpovědi příslušníků pohotovostní jednotky z Prahy. Odejít od policie nechtějí, ale řada věcí je podle jejich slov hodně štve.

/reportáž/

Richard ROSENBERG, PMJ Praha
--------------------
Neustále se omílá kolem dokola, už to asi každýho unavuje, prostě novej zákon, ale problém je v tom, že dokavaď nebude přijatej novej zákon, tak prostě nikdo nic nebude řešit, protože všichni se odvolávaj na to, že je mezidobí a že věci prostě fungují tak, jak fungují a budou fungovat jinak, ale vzhledem k tomu, že už prostě to bude čtvrtej rok, kdy už by měl fungovat novej zákon, tak to mezidobí už je moc dlouhý a nadřízení prostě už moc dlouho odmítají věci řešit. U nás je problém v tom, že nejsou zákony ani v kopiích, jo. A je spousta lidí, kteří se k tomu stavěj tak, já si přeci z vlastních peněz nepůjdu koupit zákon, počkám až přijde, jo. K nám skutečně nechodí ani kopie sbírky zákonů, jo.

Lukáš HEINZ, PMJ Praha
--------------------
Já jsem si veškerý zákony pořídil ze svých vlastních peněz. I část vybavení, který prostě potřebuju, zase si platím ze svých peněz. Já chytnu lumpa a vzápětí mi ho pustí, chytám ho znovu.

Richard ROSENBERG, PMJ Praha
--------------------
To jsou takový ty případy, který lidi skutečně trápěj nejvíc, jo. Já nevím, rušení nočního klidu, jo, feťáci prostě, který obtěžujou, jo, drobní zloději. Problém je v tom, že ta společenská situace je nedovoluje řešit skutečně významným způsobem a já než sepíšu všechny náležitosti, papíry, tak se kolikrát stane, že on už je skutečně venku, protože ty drobný krádeže v podstatě u nás není jak postihnout.

P. KAČÍREK, PMJ Praha
--------------------
To je největší problém, prostě komunikace mezi lidma. To, že vy přednesete nějakej návrh svýmu nadřízenýmu a on není schopnej ho buď poslat dál, aby ho řešil, protože on vám řekne třeba já jsem stejnej policejní inspektor jako já a já nic nezměním. A on to řekne třeba dalšímu a on řekne já to taky nezměním, protože nade mnou je další člověk, kterej řekne já to taky nezměním, ale kam až budeme šplhat, až k Bohu?

Lukáš HEINZ, PMJ Praha
--------------------
My třeba máme nápady, který by zlepšily službu, i levný nápady prostě v podstatě, který v podstatě nic nestojí, ale problém je v tom, že k nim se to nedostane. K našim nadřízeným, skutečným nadřízeným, který mají pravomoc rozhodovat, se to prostě nedostane. My se s nima nevidíme, my prostě s nima nemůžeme mluvit. My se přes tu řadu nadřízených prostě nedostaneme.

P. KAČÍREK, PMJ Praha
--------------------
Já vám řeknu tohoto: K nám na prémie každej rok přijde vždycky velitel a řekne, jaký my máme požadavky, co bychom chtěli změnit. Tak lidi, ano, sepíšou, řeknou, ale to je všechno.

Lukáš HEINZ, PMJ Praha
--------------------
My bysme neradi, aby to vyznělo jakože chceme bojovat proti svým nadřízeným. My prostě se dovoláváme toho, abychom s nima mohli komunikovat, abychom s nima mohli mluvit, protože zatím to prostě není možný a oni nevědí, co my chceme a když teda se to dostane k nim, prostě už to není to, co jsme vyslovili, už je to překroucené. My prostě se dovoláváme toho práva, abychom s nima mohli mluvit, mohli mluvit přímo.

/konec reportáže/

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To konstatují v rozhovoru pro dnešní Otázky pražští policisté z pohotovostní jednotky, se kterými jsme mluvili. Ministr vnitra František Bublan řekl, že doufá, že demonstrace nakonec nebude, ale že by případně ji podpořil. Pane ministře, jednoduchá otázka: Nedemonstroval byste sám proti sobě, že se vám nepodařilo přesvědčit poslance, aby neodkládali účinnost služebního zákona?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, mně se především nepodařilo najít konsensus mezi takovými třemi silnými skupinami v Poslanecké sněmovně na tom, jak by měly vypadat tarifní tabulky policistů, protože v tom ostatním, tam jsme se shodli, tam jsme konsensus našli a v podstatě ta novela, kterou jsem předložit, měl jsem to za úkol, tak ta má, ten zákon má novou podobu a ten prošel. Jediný problém je v té účinnosti a ta účinnost...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je ale, pane ministře, ten nejzásadnější problém.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Samozřejmě, je to zásadní problém. Ta účinnost bylo odložena právě proto, že jsme nenašli shodu na tom, jak by ty tarifní tabulky měly vypadat. Tady nejde o ty peníze jako, že by měli méně policisté. Vy sám jste řekl, že jaksi příští rok nedostanou přidáno, dostanou přidáno. Ten objem těch peněz je v podstatě stejný a byl by stejný i kdyby ten zákon platil, ale problém je v tom přerozdělení. Pan předseda Langer určitě mi to potvrdí, že oni měli jiné požadavky, oni chtěli více zvýhodnit management, naopak třeba zase levicové strany chtěly zvýhodnit více řadové policisty. Já jsem měl takový střed mezi tím, ale bohužel ty tři tábory byly nesmiřitelné a z toho důvodu to neprošlo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, vy si myslíte, že by měl František Bublan v souvislosti s tím, co se děje kolem služebního zákona rezignovat, proč?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Víte, já se odvolám teď na ten rozhovor s těmi policisty, protože mi přišel mail od jednoho policisty, který připomínal starý vtip, ten říkal: Před nástupem ministra Bublana byla policie na pokraji hluboké propasti. Po jeho nástupu do funkce udělala daleký krok v před, a to je bohužel pravda. Policie je v krizi a ta krize se prohlubuje. Lidé neví, co bude zítra, co bude za rok, mají špatné pracovní podmínky, nedůvěřují svým nadřízeným, a to všechno se potom promítá do snížené akceschopnosti policie, snížená schopnost objasňovat trestné činy, prohlubuje se nedůvěra a je mi líto. Pan ministr Bublan je v pořadí již ikstým ministrem za sociální demokracii. Sociální demokracie obsadila tento post před sedmi lety, pan ministr měl za úkol...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co kdybych, promiňte, máte spočítáno, kolikrát jste už Františka Bublana vyzval k odstoupení?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Víte, já mám trošku obavu, že se z toho stává folklór, ale co jiného já jako opoziční politik mohu dělat. Pan ministr měl za úkol, když nastupoval do funkce, stabilizovat policii, provést organizační změny a přijmout služební zákon. Stabilizace zůstala iluzí, krize se prohlubuje, organizační změny se nekonají a služební zákon byla povinnost ministra vnitra prosadit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když tam jsou tři nesmiřitelné tábory v Poslanecké sněmovně, jak oponuje František Bublan?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Ale pan ministr nebyl schopen přesvědčit zejména poslance sociální demokracie, neboť pozměňovací návrhy, které já jsem předkládal, tak byly zkonzultovány jak s generálním ředitelem hasičského záchranného sboru, tak s policejním prezidentem a oni s mini vyslovili souhlas. A ty pozměňovací návrhy alespoň v míře nezbytně nutné zachovávaly to, čemu já říkám kariérní řád. A souvisely s motivací těch policistů, aby svoji práci dělali dobře. Výsledek je tedy ten, že zákon není, pan ministr bude demonstrovat, jak vy říkáte, sám proti sobě a mě to netěší, já jsem občan a já si přeji, aby policie fungovala dobře, ale kdo jiný, pane ministře, kdo jiný je odpovědný za ten stav.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Pane místopředsedo, víte moc dobře, že to, co jste navrhovali vy, by skutečně poškodilo asi čtyřicet šest procent těch řadových policistů, že by měli...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Omlouvám se, pane ministře, nemluvíte pravdu.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
... menší platy, bylo by tomu tak, a proto ten váš návrh nebyl přijat a nemohl být přijat. Já bych si to na svědomí nevzal.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, myslíte si, že ta věc kolem služebního zákona je natolik závažná, že byste měl odstoupit, ano nebo ne?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, podívejte se, jsou to dvě roviny. Podoba toho nového služebního zákona, jak byl přijat, je pro mě úspěchem. Odložení účinnosti je neúspěch, takže já jsem nějak na poloviční cestě, já...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K rezignaci?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Možná k rezignaci, ale já samozřejmě jsem pro to udělal maximum, já jsem strávil hodiny a desítky hodin diskusí jak s poslanci, tak s odbory, tak s různými skupinami. Složitost toho služebního zákona je v tom, že na rozdíl od armády, kde je ten celek takový jednolitý, se tam jedná o několik skupin. Tam jsou samozřejmě policisté, hasiči, vězeňská služba, celníci, zpravodajské služby a každá ta skupina má jaksi jinou představu o tom zákoně. My jsme skutečně nad tím strávili hodiny a možná dny, abychom našli nějakou takovou přijatelnou podobu.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já na to jenom musím zareagovat, pane ministře. Ty pozměňovací návrhy, které já jsem dal, zachovávaly alespoň základní principy kariérního řádu a motivace pro to, aby ti policisté, které jsme viděli teď, byli motivováni k tomu, aby postupovali na kariérním žebříčku vzhůru. Ty pozměňovací návrhy byly odsouhlaseny jak generálním ředitelem hasičského záchranného sboru, vyjádřil jim podporu i policejní prezident, a ty pozměňovací návrhy garantovaly to, že zákon může fungovat a ten zákon ale není jenom o penězích přece. Ten zákon je o pravidlech hry, o tvrdých, ale férových pravidlech hry, kdy se vyplatí udělat práci dobře, nebo se nevyplatí dělat práci dobře.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já s vámi souhlasím naprosto, tady jsme se i shodli, ale skutečně ten problém je v tom, že ten váš návrh poškozoval a snižoval platy těm řadovým policistům, je to tak...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Pane ministře, nemáte pravdu a vy jste byl při tom, kdy oba dva tito čelní funkcionáři řekli, že jsou schopni ze zdrojů policie ty rozdíly v tarifech vyrovnat tak, aby nikdo poškozen nebyl a důležité je, že se nastavoval systém a nedivte se těm policistům, protože...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme tu diskusi posunout dál. Co s ním? Služební zákon jde do Senátu, tam je nejsilnějším klubem Občanská demokratická strana, senátorský klub ODS, je možné ještě skrze Senát se pokusit nějak zvrátit odložení platnosti služebního zákona a pomohla by v tom ODS?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já už jsem se o to pokoušel v minulosti, kdy i já jsem dokonce navrhoval účinnost od prvního první 2004 a bylo tehdejším ministrem, tehdejšími odboráři odmítnuto a od té doby se táhne ten krizový stav.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zeptám se, jak by se měli zachovat senátoři za ODS, jak se zachovají?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já se je pokusím přesvědčit o tom, že současný stav, kdy není zákon, stojí daňové poplatníky stejné peníze, jako kdyby zákon byl. Problém je v tom, že policie bez zákona není schopna motivovat lidi, aby dělali dobře svoji práci a současně, aby policie měla nástroj, jak se zbavit těch, kteří do řad policie nepatří. Jestli se mi to podaří...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, pokusíte se přemluvit senátory za ODS, aby vstoupila ta novela služebního zákona v platnost prvního ledna?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já jim dám argumenty, které říkám, které jsem zde zmínil a pokusím se je přesvědčit, ale důležitý bude postoj sociální demokracie, protože pak se ten zákon stejně vrací do sněmovny a tam pan ministr politickou stranu, která ho nominovala do své funkce, přesvědčit schopen nebyl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, uvítal byste, kdyby Senát vrátil novelu služebního zákona Poslanecké sněmovně s tím, že by vstoupila...

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Tak, z principu bych to uvítal, protože to je moje snaha. Ale opět budeme u stejného problému a sociální demokracie, stejně tak i komunisté, pokud budou vidět, že ty tarify u těch nižších tříd jsou nižší a že ti policisté nemají tu jistotu, že ty peníze dostanou, tak pro to ruku nezvednou, to je jasné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A můžete udělat, pokusit se ještě během té doby, během toho měsíce o nějaký kompromis nalezení peněz?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Samozřejmě, já se o to pokouším, již jaksi vytváříme nové tabulky, snažíme se jaksi udělat takovou podobu, aby na tom byli všichni dobře, abychom motivovali ty, kteří chtějí vést ten management, abychom motivovali ty řadové policisty, ale, říkám, to se nestihne do konce roku. My můžeme tak maximálně počítat s tím, že bychom tu účinnost ještě změnili třeba od prvního dubna.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Toto by byl kompromis první duben a nalezení těch tarifů?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
No, já si nedokážu představit, jak by mohly platit od prvního dubna, možná ano, ale důležité přeci je, aby třeba ti policisté, které jste vy měli v reportáži, viděli, že má smysl se snažit nebýt řadovým policistou, ale jít do nějaké funkce. Ty tabulky, ty platy tak, jak jste je strukturovali, pane ministře, znamenaly, že nadřízený v mnoha případech by měl méně peněz než jeho podřízený a jestli tomuto říkáte kariérní princip, potom je to velmi zvláštní kariérní princip. A já to říkám jenom proto, tady teď nejde o peníze jako takové, ty prostě jsou a jsme v situaci, kdy zákon neplatí, policistům nebyly dány nové povinnosti, ale peníze dostali. A absence té motivace, to je přece to, na co doplácejí všichni občané. Podívejte se na tu objasněnost, která neustále klesá dolů.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Vy víte, že ten vládní návrh nebyl o tom, že by ti vedoucí měli stejný plat jako ti řadoví. Tam byl velký rozdíl, to byl ten komunistický návrh, který to skutečně nivelizoval. My jsme měli takový rozumný kompromis, kde byli odměněni jak ti, kteří vedou, tak ti, kteří jsou v tom výkonu, a bohužel jsem s tímto návrhem neuspěl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak jsme ale slyšeli, ministr vnitra František Bublan by uvítal, pokud by Senát vrátil do Poslanecké sněmovny novelu služebního zákona a platnost by mohla být posunuta buď na první leden, což by uvítal Ivan Langer, nebo na první duben, což by uvítal František Bublan. Podle policejních statistik do konce října odešlo od policie víc než dva tisíce dvě stě policistů, což je nejvíc za posledních šest let. Pro úplnost v následujícím grafu jsou odchody policistů, kteří odešli na vlastní žádost. Do celkových počtů tedy nejsou zahrnuty odchody do důchodu. Zatímco v roce 1999 odešlo od policie na vlastní žádost bezmála osmnáct set policistů, za deset měsíců letošního roku to už bylo dva tisíce dvě stě deset. Pane ministře, co, ať už do toho ledna, pokud by se podařil prosadit ve sněmovně návrh ODS v případě, že by Senát vrátil onu novelu služebního zákona, anebo ten náš návrh k prvnímu dubnu, co řeknete policistům, aby ty odchody nepokračovaly?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, především k těch odchodům. Ta čísla nejsou nějak dramatická zase. Já tady mám přehled odchodů policistů, třeba v roce 96 to bylo téměř pět tisíc, jo, ta čísla se pohybovala v tom minulém století se pohybovala kolem dvou a půl tisíce...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale jestliže to jsou profesionálové, většina z nich říká, že to jsou velmi schopní policisté, jde i o tu strukturu těch odchodů.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
V těch odchodech jsou samozřejmě i policisté, kteří odcházejí do důchodu ze zdravotních důvodů a podobně, takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, v těch dvou tisících dvou set deseti nejsou, alespoň to jsou podklady, které jsme dostali od policejního prezidia.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Dobře, ale já tady mám asi dva a půl tisíce letošní rok, a to je včetně těch důchodů, takže počítám s těmi čísly.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vraťme se tedy k té otázce, jak je přemluvit, aby ty odchody nepokračovaly?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Víte, já už je přemlouvám delší dobu. Já se o to snažím různými pastýřskými listy a podobně...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Budete psát další tedy.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Budu psát další samozřejmě. Já bych potřeboval jednu věc, a to už jsem se dohodl i s policejním prezidentem, ono to tam trošku zaznělo i v té reportáži. U policie chybí jaksi lepší informovanost, jo. Informovanost je na té vedoucí rovině, ale potom dolů k těm policistům se skutečně nedostane správná informace a z toho potom také vznikají různé fámy, představy policistů, že budou, já nevím, nějak poškozeni, že nedostanou výsluhu a podobně a toto je třeba zlepšit a jaksi udělat nějakou takovou lepší linii těch informací, aby každý ten policista věděl, jaké jsou důsledky toho zákona, co ho čeká a podobně.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já na rozdíl od pana ministra považuji počty odcházejících policistů za alarmující. Obávám se, že do konce roku to číslo se hodně přiblíží ke třem tisícům a nastane to, před čím jsem varoval, že ti, kteří by měli odejít, tak zůstanou ve svých funkcích, a ti, kteří by měli zůstat, tak bohužel odejdou a podle mě to je zase jen další z článků toho dlouhého řetězu nekoncepčnosti ministerstva vnitra ještě z dob, kdy tam nebyl pan ministr. Přece v roce 2003 byly nadstavy, v roce 2004 se řeklo sto procent, v roce 2005 se bude snižovat. Najednou policisté odcházejí a nemá kdo je nahradit a všechno souvisí se vším. Toto vede k nejistotě, toto vede k nižší výkonnosti policie, toto vede k prohlubování důvěry a ve svém důsledku na to doplácíme my všichni, protože klesá schopnost policie nás poctivé lidi chránit proti darebákům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministr vnitra zásadně nesouhlasí.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já s tím nesouhlasím. Samozřejmě, ten počet je...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Ta čísla, omlouvám se, ta čísla jsou jasná. Nejdříve nadstavy, potom sto, pak snižovat, teď najednou policisté odcházejí, tak zase rychle nabírat a hotového policistu toho nemáte po absolvování střední policejní školy.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Víte moc dobře, že počty policistů jsou systemizovány, že to schvaluje vláda, takže jsou už delší dobu stabilní, nijak se nemění. Pouze se mění počty odchodů a příchodů. My jsme schopni dva a půl tisíce policistů jsme schopni doplnit během jednoho roku, není to takový problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to tedy zásadní personální krize v souvislosti s tím, že se odkládá policejní zákon?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Policejní školství je na to připraveno.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Pane ministře, co to bude za policisty? Já je nepodceňuju, ale to budou absolventi, to budou lidé, kteří tři měsíce nastoupili, dvanáct měsíců budou ve střední policejní škole a pak se vrátí zpátky.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Podívejte se, vy máte blízko k podnikatelské sféře. Když vám z firmy odejde pět procent lidí, stane se něco?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
No, v takovém...

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Nestane se nic.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
... sboru, kdy nejkvalitnější policista, který má šanci vracet lidem to, co do něj společnost investovala, je v pohledu délky služby někde mezi desátým a dvacátým rokem, tak v tomto smyslu, pokud odejdou lidé v této kategorii, tak je to obrovská ztráta a obrovské ochromení policie.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Jedna věc, že odcházeli policisté, kteří měli tak kolem deseti, dvanácti let a trošku kalkulovali s tím, že teď by ještě tu výsluhu dostali a potom by ji nedostali, a mě to trošku zamrzelo, protože já si představuju, že ten policista chce sloužit téměř celý život, nebo co nejdéle a ne kalkulovat s nějakou výsluhou, jestli teď na ni mám nárok nebo potom nikoliv, takže to je trošku taková otázka, jestli zrovna odcházeli ti, kteří to mysleli nejlépe, ale samozřejmě mě mrzí, že odcházejí specialisté, to jako...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme, pánové, k dalšímu...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
... ministr vnitra, to jsou slova opozičního téměř stínového ministra vnitra, nikoliv skutečného.
06.11.2005 ČT 1 - 12:00 Otázky Václava Moravce hod.
Pořadí zprávy: 2/4 Objasněnost trestné činnosti


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Objasněnost trestné činnosti, to je další téma. Ekonom z institutu CERGE Libor Dušek říká: "Měli bychom se ptát, proč kriminalita v České republice není mnohem vyšší, když krást se v této zemi tak vyplácí. Policejní statistiky ukazují pokles objasněnosti trestných činů, podívejme se na ně. Nejdříve vidíte celkovou objasněnost trestných činů, to jsou ty modré sloupce a záhy pak uvidíte, jak klesá objasněnost majetkové trestné činnosti, což budou sloupce červené a vidíte srovnání mezi lety 2001 až 2004. Jednoduchá otázka pro vás, pana stínový ministře, vy kritizujete skutečného ministra vnitra Františka Bublana i policejní prezidenty za to, v jakém stavu je policie. Které tři kroky, když máte ambici být tím ministrem vnitra, byste udělal, aby objasněnost stoupala a aby se podařilo zlomit ten trend, tři kroky?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Tak, to podle něm není otázka tří jednoduchých kroků, to je o té atmosféře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale jaké nastanou kroky?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
No, nepochybně to všechno souvisí se správnou organizací policie, a to začíná od ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra, policejní prezidium, policejní prezidium a potom jednotlivé krajské útvary a okresní. Souvisí to s reformou těch specializovaných složek, které jsou a zejména to souvisí právě se služebním zákonem a s atmosférou, která v policii existuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, vy tím chcete říci, pane místopředsedo, že vstupuji do vaší řeči, že ta objasněnost a její pokles od roku 2001, jak jsme viděli na grafu, až do roku 2004, a letos ten pokles pokračuje, že je dáno tím služebním zákonem?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Podle mne je dáno atmosférou, která vychází z nejistoty, co bude zítra. Je dáno i tím, a sami ti policisté to říkali, že jsou přesvědčeni, že na řídících funkcích je celá řada lidí, která by už tam vůbec neměla být. A ti tam, bohužel, v důsledku neexistence služebního zákona zůstanou, protože se jim vyplatí setrvávat ve svých funkcích a budou jako takovej špunt, který neumožní těm mladým, schopným, na sobě pracujícím policistům stoupat výš.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Noc dlouhých nožů, termín, který byl dán Občanské demokratické straně. Je tady nový policejní prezident Vladislav Husák. Jak se díváte na jeho dosavadní působení a myslíte, že kroky, které on činí, mohou přispět k tomu, aby objasněnost trestných činů stoupala, ano anebo ne?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Mám-li říct jedno jediné slovo, potom zní rozpaky. Předpokládal jsem, že když někdo si řekne o funkci policejního prezidenta má v hlavě jasnou koncepci, co chce dělat, s kým a v jakém časovém horizontu. Zatím to, co dělá pan policejní prezident Husák mi trošku připomíná Jaroslava Haška a jeho stranu Mírný pokrok v mezích zákona. To jsou všechno dílčí, kosmetické změny, které neřeší ten problém a hlavně, nevím, jestli pan ministr, ale nikdo zatím v parlamentu neměl možnost vidět jasnou ucelenou koncepci policejního prezidenta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, vaše reakce?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, tak tu jasnou koncepci máme domluvenou, tuším, na příští týden do výboru pro obranu a bezpečnost, tam to bude předvedeno. Já jsem zatím s novým policejním prezidentem celkem spokojen, protože naplnil moje představy a možná i veřejnost vnímá, že jaksi ta policie má malinko lepší tvář, takže, a kroky, které on dělá, tak jsou vlastně v souladu s těmi myšlenkami, které jsem měl vůči policii...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co by mohlo, když se vrátím k neobjasněnosti, to znamená k poklesu objasněnosti...

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Vy jste tam měli naprosto jednoduchý graf, já to sleduji velmi pečlivě a těch grafů mám vždycky několik. Ono, když se řekne objasněnost, tak to je samozřejmě několik...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My jsme dali, pane ministře, celkovou a pak tu majetkovou, co lidi asi nejvíc trápí ta majetková.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
I ta majetková se musí rozlišit, jestli jde o kapesní krádeže, krádeže motorových vozidel, vloupání do chat, do objektů a tak dále, a já musím říct, že krádeže motorových vozidel, jde to dolů, tam se skutečně ten nápad trestné činnosti zmenšil, vloupání rovněž tak. Co se nám zvedlo, tak se zvedly kapesní krádeže, to je skutečně problém, to je problém třeba Prahy především, jsou okrádáni cizinci a tak dále. S tím samozřejmě policie bude muset něco dělat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zeptám se, kdy vás naposledy okradli, byl-li jste okraden?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, mně se to teda nestalo, se přiznám, teďka dlouhou dobu, ale vím, že z mého okolí se to stalo, dokonce jedna známá mého syna, tak byla okradena, z francouzské, byla okradena sotva vystoupila z vlaku, jo, takže to jsem byl taky rozčilený, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A pane místopředsedo, vy jste byl okraden v poslední době?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já ne, ale bohužel mí rodiče, kteří opravili dům a chvíli poté jim ukradli všechny měděné okapy, které tam byly. Musím říct ale, že se naštěstí policii podařilo toho pachatele odhalit a jestli já...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rodiče v tom případě mají štěstí, protože já jsem se na tento pořad připravoval tak, že jsem si nechal vykrást automobil před dvěma měsíci a policisté mi řekli, že to je i právě částečně vina politiků, že zákony, některé zákony v České republice jsou tak děravé, že když vám například vykradou auto, vezmou vám rezervu, nářadí a prodá se to někde v noci v bazaru, takže vlastně ten, kdo takové věci prodává, kradené věci, tak není legitimizován.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Tam už ale zřejmě ti policisté neví, že je povinnost identifikace osob, které dávají věci do bazaru.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
To je, ano, to je pozitivní krok, to se podařilo, ale ještě jsme chtěli jeden krok, pana místopředsedo. Chtěli jsme zákaz toho nočního prodeje a tam bohužel k tomu nedošlo, to Poslanecká sněmovna odmítla.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Pane ministře, pořád jsou to jenom takové dílčí kroky a všechno začíná...

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Pomohou, pomohou.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
... všechno začíná a končí v lidech a v okamžiku, kdy ten policista nemá motivaci dělat práci dobře, tak potom můžete mít tisíce zákonů a stejně vám to není k ničemu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, ale musí být také nějaký právní rámec, aby se krást v té zemi, v České republice konkrétně, nevyplácelo. Dovolte, abych se teď obrátil na dalšího hosta dnešních Otázek, tím je ekonom z institutu CERGE Libor Dušek, který se zabývá ekonomií kriminality. Děkuji vám, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Otázkách, dobrý den.

Libor DVOŘÁK, výzkumník CERGE-EL
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste v letošním třicátém sedmém čísle týdeníku Reflex, když to hodně zjednoduším, se pozastavil nad tím, proč kriminalita v České republice není vyšší, když se krást vyplácí. Teď budu citovat vaše slova, cituji doslova: "Například pravděpodobnost, že se za krádež dostane někdo před soud, je dnes přibližně devatenáctiprocentní. Šance, že obviněného tento soud shledá vinným, je šedesátiprocentní." To znamená, že zhruba tři procenta pachatelů pak opravdu skončí před soudem, jsou odsouzeni. Které kroky byste doporučil, aby se krádeže v České republice nevyplácely?

Libor DVOŘÁK, výzkumník CERGE-EL
--------------------
Tak, hlavně bych doporučil zvýšit právě tu objasněnost. Ta klesla u krádeží za několik posledních let z jednadvaceti jedna na osmnáct procent, což podle mých odhadů se podílí na zvýšení krádeží zhruba o sedm procent. To je poměrně velké číslo. Co můžeme udělat pro zvýšení rizik zločinců, že se dostanou před soud. Hlavně je třeba zvýšit počet policistů na ulicích. Nestačí jenom, že je jich víc zaměstnáno u policie, ale aby opravdu byli za rohem, aby zločinci museli počítat s tím, že prostě na policistu narazí a vůbec ta přítomnost policistů se podle světových zkušeností z různých měst, které někdy poslaly víc policistů do ulic, ukazuje jako velmi efektivní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co ten, že vstoupím do vaší řeči, co právní rámec, to znamená, aby poslanci, například místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer a další zpřísnili ještě právní rámec, to znamená, aby i policisté mohli účinněji bojovat v České republice se zákonem?

Libor DVOŘÁK, výzkumník CERGE-EL
--------------------
Jsou dvě věci. Například o čem se vůbec nemluví je to, že zde máme ještě obecní policii, která má velmi malé pravomoci v trestní oblasti a jak vidíme, státní policie má obrovské organizační problémy a těžko můžeme počítat s tím, že se nějak radikální změní, že se to nějak radikálně zlepší v nejbližší době. Co by podle mě velmi mohlo pomoct, je, kdybychom rozšířili pravomoci obecních policií v trestním řízení, aby měly například úplně stejné pravomoci jako policie státní. Protože když nějaká obec cítí kriminalitu jako velký problém, aby mohla sama třeba zvýšením výdajů na obecní policii zkvalitněním její organizace, by mohla sama proti té kriminalitě účinněji bojovat. Takové možnosti dneska má, ale poměrně omezené. Co je dále, myslím, by prospělo ke snížení počtu krádeží je, o čem byla drobná zmínka znesnadňovat zločincům práci tím, že budou hůře prodávat například kradené věci. Je hezké, že už se nyní musí v bazarech legitimovat, když něco prodávají, ale otázka je třeba pro pana ministra, to přece nestačí, aby jenom byly vytvářeny nějaké seznamy. Kontroluje opravdu policie všechny bazary a zastavárny, vyžaduje si seznam legitimovaných věcí. Nachází podle nich kradené věci? To je, tyto dva kroky musí jít spolu v ruce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď vám ministr vnitra František Bublan, host dnešních Otázek, na tu vaši otázku odpoví. Pane ministře, nestálo by za to, udělat zásadnější razie v těch bazarech, kde policie může de facto ale kontrolovat i s Českou obchodní inspekcí a podle našich informací toho ne zcela využívá, nestálo by to za to?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, samozřejmě to já souhlasím s tím, a to si myslím, že je nejlepší krok k tomu, jak omezit ty kapesní krádeže, nebo krádeže motorových vozidel, je jaksi odseknout těm pachatelům možnost, aby to prodávali. Nabízejí se ty bazary, nebo nějaké podobné prodejny, tam došlo k tomu, že jaksi podle novely živnostenského zákona musí majitel toho bazaru jaksi vyžadovat identifikaci toho prodávajícího, což je pozitivní, ale víme moc dobře, že se to dá obejít, jo. Že se dá napsat nějaká fiktivní adresa...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale musí být tady ten tlak, to znamená, uvítal byste, pokud by těch kontrol bylo víc a kdyby policisté se zaměřili na tyto bazary?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Kontroly už se konají a dost časté, konají se i za pomoci České obchodní inspekce, ale zase ti policisté, kteří to provádějí, tak říkají: "My nemáme jistotu, zda jsme nebyli jaksi obelháni, protože jaksi prověřovat všechna ta jména a prověřovat všechny adresy je dost velký problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Uvažujete o tom, že byste ještě předložil do konce volebního období do Poslanecké sněmovny nějaký právní rámec, který by de facto znemožnil pachatelům prodej těch věcí, které získají trestnou majetkovou činností?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, my samozřejmě už máme nachystané určité opatření, jak to trošku zmenšit, ale hodně by nám pomohlo to, kdyby byl zakázán ten noční prodej, nebo ten nonstop prodej v těchto bazarech, protože to je skutečně místo, kam ten pachatel okamžitě se toho zbaví, toho rádia nebo něčeho podobného...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A dáte takový návrh ještě do sněmovny?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
No, už jsme to dávali jednou, nespěli jsme, tak...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokusíte se ještě do konce volebního období?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Do konce roku je velice těžká situace...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, volebního období.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Volební období, možná by to šlo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jaký je ten ještě další krok, který chystáte?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
To jsou takové operativní kroky, které máme nachystány. Už jsem je také prodiskutoval s policejním prezidentem, takže možná se to nějak zlepší, ale já je tady nemohu zjevovat, protože bychom jaksi je mohli zahodit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co zpřísnění, respektive, co rozšíření možných pravomocí městské policie, když tady jsou dvě tyto policie a co vidíme u městského policie, pane místopředsedo, že rozdává papírky za špatné parkování, a to je její náplň, má to smysl?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já si myslím, že vztah obecní a republikové policie by měl být partnerský, měly by být vedle sebe, nikoliv konkurenční. Proto si nemyslím, že by měly být pravomoce městské policie posilovány v té oblasti trestního řízení. Ale byla tady zmíněna jedna věc, která je velmi důležitá, a to je situační prevence. Městské policie by dál měly působit v oblasti veřejného pořádku, ale ta situační prevence přichází s tím, že strážníci nebo policisté jsou viděni na ulicích a jako takový působí jako nejlepší prevence proti možnému páchání trestných činů, takže nemyslím si, že to je o posilování pravomocí městských policií, je to o dobré komunikaci mezi republikou a městskou policií...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ta je podle vás nedostatečná zatím?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já myslím, že to je místo od místa. Já pocházím z Olomouce, tam spolupráce je velmi dobrá, my jsme jako nadace Bezpečná Olomouc dělali některé projekty, které dávaly dohromady vlastně městskou, republikovou policii, magistrát, neziskovou sféru...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nechcete se přestěhovat třeba do Prahy, že byste udělal nadaci Bezpečná Praha?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Můžu to zkusit, nadace Bezpečná Olomouc je velmi úspěšná a myslím si, že hodně přispěla k tomu, že v Olomouci alespoň trošku...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady zatím máme nadaci Nebezpečná Praha, tak vás prosím, zda by...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Vy jste člen nadace Nebezpečná Praha?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, já nejsem členem té nadace, já jsem obětí té nadace, víte, pane místopředsedo.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Jestli po nocích nechodíte a nepácháte trestnou činnost.
06.11.2005 ČT 1 - 12:00 Otázky Václava Moravce hod.
Pořadí zprávy: 3/4 Vyšetřování případu Krejčíř


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, pojďme k dalšímu tématu. Policejní prezident Vladislav Husák ustavil tým pro vyšetřování kauzy uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Na vytvoření týmu spolupracovala policie s nejvyšší státní zástupkyní Renátou Veseckou. Role vyšetřovací skupiny je především koordinační.

/reportáž/

redaktor
--------------------
Radovan Krejčíř tvrdí, že v roce 2002 poskytl sociálním demokratům šedesátimilionovou půjčku. Za to měl podle svých slov dostat určité protislužby, například získat do svého vlivu státní společnost Čepro, která zajišťuje přepravu ropných látek a také provozuje čerpací stanice. Podle Krejčíře podepsal směnku na miliony Stanislav Gross. Sociální demokraté i bývalý premiér Gross taková nařčení rázně odmítají.

Bohuslav SOBOTKA, ministr financí /ČSSD/ /natočeno 20. 10. 2005/
--------------------
Je to pomsta člověka, který je trestně stíhán, je na útěku, bylo mu zabráněno v pokračování trestné činnosti v České republice a asi se za to mstí.

redaktor
--------------------
I když Krejčíř se Seychelských ostrovů vzkázal, že předloží originál směnky, dodnes se tak nestalo. Radovana Krejčíře policie viní z několika podvodů a také z přípravy vraždy celníka. Myslí si rovněž, že stál za únosem podnikatele Jakuba Konečného před třemi lety.

/konec reportáže/

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V týdnu jsme se také dozvěděli, že vyšetřovatelé mají náznaky o možném ohrožení policistů a žalobců, kteří mají na starosti právě kauzu Krejčíř. Signály z podsvětí podle ministerstva vnitra naznačují, že státní úředníci by se mohli stát terčem násilných útoků, nebo dokonce profesní a osobní diskreditace. Pane ministře, jednoduchá otázka, vy už máte jasnější představu, kdy by bylo možné, aby byla podepsána smlouva mezi Českou republikou a Seychelskými ostrovy o vydávání zločinců, to znamená, kdy by bylo možné získat Radovana Krejčíře do České republiky?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
To je otázka na ministra spravedlnosti, to není v mojí kompetenci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale předpokládám, že o tom komunikujete.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já se obávám, že to bude trvat ještě měsíce, než se tak stane, jo, protože k tomu musí obě strany vyjádřit souhlas a mít vůli. Zatím se o to ministerstvo spravedlnosti pokouší. Já doufám, že bude úspěšné, ale nedokáži odhadnout, kdy se tak stane.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, myslíte, že orgány činné v trestním řízení i orgány justiční udělaly maximum pro to, aby kauza Krejčíř byla co nejrychleji objasněna a došlo-li tam k zásadním pochybením?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Co to je kauza Krejčíř? Protože ten případ pana Krejčíře se přece táhne už několik dlouhých let a de facto se nic nestalo a potom si já musím klást otázku, jestli, když pan Krejčíř říká, že platil také některé policisty, jestli to nebylo zapříčiněno tím. Musím si položit otázku, jak je možné, že při policejní razii tento člověk nikoliv uteče okýnkem záchoda, ale volně odejde z vily a dostane se do zahraničí, a to jsou všechno otázky, které vzbuzují vážné pochybnosti o tom, jak to doopravdy v případě kauzy Krejčíř bylo, zda policie doopravdy v minulosti...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, rozumím správně vaší kritice, že si nejste i zcela jist tím, zda dobře fungovala Inspekce ministra vnitra, která má ukázat, nebo měla by vyšetřit, jaká jsou pochybení policistů v kauze Krejčíř?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já ty závěry zatím vůbec neznám. Vím, že velitel toho zásahu byl postaven mimo službu, bylo mu sděleno obvinění. Pro mne je doopravdy nepředstavitelné, jestli tohoto člověka a jeho komplice policie vyšetřuje několik let, že nebyla schopna ho dosud postavit před soud a odsoudit. A navíc situace, kdy potom následuje prazvláštní případ o půjčce sociální demokracii, tento člověk má možnost uniknout do zahraničí a je de facto svobodný a nic se neděje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, když se podíváte na dosavadní vyšetřování Inspekce ministra vnitra v souvislosti s kauzou Krejčíř, jste s tím vyšetřováním spokojen, to znamená pozastavení, respektive postavení velitele oné prohlídky, jak vy jste to nazval exkurze v luxusní vile, mimo službu, to považujete za dostatečné?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ne, ne, tam ten velitel nebyl postaven mimo službu jenom, ale na tom už bylo zahájeno trestní stíhání a už byl dokonce obviněn, takže tam už to...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to považujete, ale obvinění jednoho člověka považujete za dostatečné?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Protože on měl tu největší odpovědnost, ti ostatní byli, nebo někteří ještě budou potrestáni kázeňsky, ale ta odpovědnost byla na tom veliteli a inspekce, která to šetřila, tak skutečně shledala, že ten velitel jaksi pochybil v těch a těch věcech, proto bude teda jaksi řešen před soudem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co to propojení, o kterém jsme se dozvěděli v tomto týdnu, užší propojení některých policistů s Radovanem Krejčířem?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já vám řeknu jednu věc. Pan Krejčíř je v dobrovolném vězení, to se nedá jinak nazvat. Seychely jsou v podstatě, to jsou malé ostrovy, sedm kilometrů dálnice, to není nic radostného a vyhlídka na to, že by tam měl strávit...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Vy to říkáte, jako kdybyste mu to přál, pane ministře?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ne, já mu to nepřeji, já jenom říkám, že taková je skutečnost, že by tam měl strávit celý život, tak asi je docela úděsná. Takže on se snaží jaksi dělat protitahy. Ty protitahy jsou v tom, že se snaží jaksi zpochybnit úplně všechno. Všechny státní zástupce, kteří se kolem jeho případu točili, všechny detektivy, kteří na tom pracovali, teď do toho ještě jaksi zamotává politiku, to je ta půjčka sociální demokracii a podobně, a my všechny ty informace prověřujeme a zjišťujeme, že se nezakládají na pravdě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, už je prověřeno to, že ona směnka a řeči o nějaké směnce, šedesát milionů půjčených sociální demokracii, jsou smyšlené, to už je prověřené?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Proč prověřovat směnku, když ji nikdo neviděl, tak se dá těžko prověřovat, ale zase jsou signály z toho podsvětí, že už se shání někdo, kdo by tu směnku vyrobil, což jako v těch kruzích není takový velký problém vyrobit směnku ještě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že Radovan Krejčíř ze Seychelských ostrovů dal na zakázku vyrobit tu směnku, o které mluví?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já neříkám, že je to jaksi stoprocentní pravda, ale takové polooperativní informace policie má, takže s nimi pracuje a docela by zapadaly do toho scénáře, protože mě nejvíc jako rozzlobilo, když on začal zpochybňovat třeba státního zástupce pana Dolejšího, jo, za kterého bych dal ruku do ohně, a další jména. Teďka ty detektivy, kteří na tom případu pracovali, také zpochybňoval. To je vyloženě účelová věc, aby jaksi rozvrátil tady tu situaci a celou věc obrátil ve svůj prospěch.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, jste si vědom toho, že tím, že Občanská demokratická strana například tvrzení Krejčíře v deníku Mladá fronta DNES, jeho dva obsáhlé rozhovory využívá při sněmovních interpelacích i věci, které on řekl například v tomto pořadu, tedy že je využíváte jako kritiku, že tím můžete naskakovat na jeho taktiku, kterou má vůči státním zástupcům, policii a podobně?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já si nemyslím, že bychom naskakovali na jeho taktiku a že bychom nějak halasně využívali argumentů tohoto člověka, to vůbec ne. My jsme jenom chtěli, aby se jasně prokázalo, jestli tento člověk, o kterém já mám svoje pochybnosti a rozhodně ho nepovažuji za vzor mravopočestnosti, jestli slova o tom, že půjčil sociální demokracii tak obsáhlou, tak velkou částku, mají nějaký reálný základ nebo ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když teď ministr vnitra naznačuje, že reálný základ nemají a dokonce operativní poznatky vypovídají o tom, že se ta směnka bude vyrábět?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já si vzpomínám na to, že kdysi v roce 97 někdo vypustil neověřenou informaci o tom, že tehdejší premiér má vilu ve Švýcarsku a na základě toho padla vláda. A v situaci, kdy vidíte, jak sociální demokraté se potkávají s lidmi, jako je pan Spira a podobně, tak potom máte svůj díl pochybnosti o tom, nakolik je to pravda, a nakolik ne. Já neobviňuji sociální demokracii z toho, že si vzala od Krejčíře peníze. Já jenom chci vědět, jestli jeho tvrzení je pravdivé, či nikoliv a jsem v naději, že pan ministr to nebude zametat pod stůl tak, jak si myslím, že jsou zametány jiné kauzy.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Určitě nebudu, ale trošku na to naskakujete, jak se říká, jo. Někdy mám takový pocit, jako kdyby se vám to hodilo. Podívejte se, já tady mám čestné prohlášení pana Krejčíře, které udělal v červenci, tuším, 2002, kde, také jsme to dávali tisku, kde on jasně říká, že nemá žádné pohledávky vůči panu Konečnému, že všechno vypořádali a potom uvedl v té výpovědi, že v dubnu 2002 podepsal směnku, nebo mu půjčil šedesát milionů. Takže tady je trestné prohlášení notářsky ověřené.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Z kterého data, prosím?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Dvacátého šestého června 2002.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chcete ho, pane místopředsedo, to prohlášení, abyste...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Ne, to prohlášení je kopie, já nemám důvod to zpochybňovat. Podle mě jen prokazuje to, že bylo půjčeno, že pan Krejčíř půjčil...

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Na druhé straně... ne, ne.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
... Konečnýmu a Končený mu mohl vrátit a na základě toho mohlo být vypořádáno.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
On prohlašuje, že...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
A ten dokument, pane ministře, je kde teď, ten je teď u vás v trezoru?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ten je ve vyšetřovacím spise, /nesrozumitelné/, státní zástupce...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Takže není ve vašem trezoru originál dokumentu?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ne, ne, ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme k dalšímu hostovi Otázek. Tím je ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování Petr Želásko. I vám děkuji, že jste přijal mé pozvání, přeji vám hezký dobrý den.

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle našich informací je několik svědků z aféry Krejčíř pod policejní ochranou, protože se policie obává o jejich životy. Máte jako policisté konkrétní poznatky, že Radovan Krejčíř ze Seychelských ostrovů chystá jejich likvidaci?

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Nemůžu říct, že bychom měli konkrétní poznatky. Ty poznatky jsou operativního charakteru a tak, jak se celá kauza pana Krejčíře prošetřuje za ta léta zpátky, vždy byla někde spojována i s násilnou trestnou činností, nebo s podezřením z násilné trestné činnosti. Svědek Šebesta, dneska nám chybí pan Konečný, o kterém nevíme, kde se v současné době nachází, vyhrožování vraždou celníkovi, takže ty operativní poznatky nabývají určitého objektivnějšího charakteru ve srovnání s tím, co vlastně bylo zatím zjištěno při tom prošetřování celé té kauzy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kolik lidí pod tou policejní ochranou kvůli výhrůžkám je, řádově?

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Řádově nemůžu samozřejmě podávat informace tohoto charakteru, protože to podléhá utajení, ale ta ochrana poskytovaná je a samozřejmě budeme všechna opatření činit tak, abychom té ochraně dostáli a tu kauzu, která je sledovaná tedy nejen mediálně, ale samozřejmě i ze strany Nejvyššího státního zastupitelství, byla došetřena.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ona ta kauza, jak o ní mluvíte, má několik rovin. Policejní prezident Vladislav Husák i nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká se dohodli na ustavení koordinačních týmů v kauze Krejčíř. Dovedete, pane řediteli, odhadnout, kdy by mohlo dojít k uzavření všech kauz kolem Radovana Krejčíře?

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Tak, to bude asi velmi složité odhadnout, protože ta skupina, která vznikla při policejním prezidiu a nějakým způsobem bude koordinována z činností vrchního státního, nebo nejvyššího státního zastupitelství, vlastně není vyšetřovací komisí. Je koordinační skupinou odborníků, kterou vede můj zástupce pan plukovník docent Chmelík a jsou v ní takový, bych řekl, vrcholoví funkcionáři z jednotlivých útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky, kteří mají za úkol ty věci koordinovat mezi sebou, protože není šance ty stávající případy jaksi, bych tak řekl, sesypat na jednu hromadu a vyšetřovat je společně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje ředitel Služby kriminální policie Petr Želásko. Pro tuto chvíli vám děkuji. Pojďme k další závažné kauze.
06.11.2005 ČT 1 - 12:00 Otázky Václava Moravce hod.
Pořadí zprávy: 4/4 Aféra Unipetrol a její vyšetřování


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jakou roli v privatizaci chemického gigantu Unipetrol sehrály soukromé firmy, podnikatel Tomáš Pitr, pražský lobbyista, promiňte, polský lobbyista Jacek Spira a bývalý šéf kabinetu premiéra Zdeněk Doležel? I to zajímá policejní vyšetřovatele i členy parlamentní vyšetřovací komise právě k aféře Unipetrol.

/reportáž/

redaktor
--------------------
Privatizaci Unipetrolu provázela podle některých spekulací korupce. Ve středu policie vyslechla bývalého šéfa sekretariátu premiéra Zdeňka Doležala. Záznam schůzky Doležala s polským podnikatelem Jackem Spirou pořízený skrytou kamerou může být podle některých indicií jasným důkazem o korupci v aféře Unipetrol. Na příští týden policisté chystají výslech místopředsedy ODS a Poslanecké sněmovny Ivana Langera. Právě Langer před týdnem ve sněmovně prohlásil, že aféra Unipetrol je natolik závažná, že by měl v tomto případě fungovat zvláštní policejný tým.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR za ODS /natočeno 27. 10. 2005/
--------------------
Takto závažný případ si nepochybně vyžaduje vytvoření zvláštního týmu složeného ze skutečně erudovaných, zkušených policistů, kteří svoji předcházející kariérou jsou garancí odbornosti a schopnosti případ vyřešit.

redaktor
--------------------
Ministr vnitra František Bublan odmítá pochybnosti, že by na případu Unipetrol nepracovali kvalitní policisté a Bublan ještě dodává:

František BUBLAN, ministr vnitra ČR /natočeno 27. 10. 2005/
--------------------
Na případu se pracuje, pracuje se velmi intenzivně. Domnívám se, že státní zástupkyně tuto kauzu bere velmi, velmi vážně a důsledně, takže se nemusíme obávat toho, že by jaksi ten výsledek byl z nějakých důvodů nějak nivelizován, anebo, že by ta kauza došetřena být nebyla.

redaktor
--------------------
Policisté jsou podle důvěryhodných informací zatím na samotném začátku vyšetřování.

/konec reportáže/

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jak jsme slyšeli, policie pozvala na příští týden k výslechu místopředsedu Poslanecké sněmovny za ODS, hosta dnešních Otázek Ivana Langera. Pane místopředsedo, až se vás zeptají policisté, co víte o té aféře, copak hezkého jim řeknete?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
No, že jsem tam asi jako zástupce koncesionářů, který měl možnost vidět záznam kamery, na kterém si podle mého hlubokého přesvědčení vrcholný představitel České strany sociálně demokratické a blízký spolupracovník premiérů Grosse a Paroubka pan Doležal řekl o pětimilionový úplatek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy to považujete, to, že jste pozván k výslechu, za standardní, když k té kauze ale zásadně jste se vyjadřoval hned na jejím počátku?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Na mě to dělá doopravdy dojem, že jde o snahu to zatřít, rozmělnit a já si dělám srovnání dvou případů - případu Kořistka a případu Doležal. V prvním případě na základě tvrzení jednoho člověka došlo k zatýkání, létaly vrtulníky, prověřovaly se účty, odposlouchávaly se telefony, ministr Bublan vyzýval k výslechům na detektoru lži. V druhém případě, kdy mělo deset milionů lidí možnost vidět, jak si pan Doležal řekl o pět na stole v českých, se nic takového neděje a jestli tento případ půjde do ztracena, jestli nám pan ministr Bublan a policie bude tvrdit, že pět na stole v českých není žádost o úplatek, tak to je podle mě ten nejhorší vzkaz, který může policie vyslat do společnosti slušným lidem. Víte, brát úplatky je úplně normální. Když jste členem sociální demokracie, tak se vám nic nestane.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, co říkáte tomu srovnání kauza Kořistka a způsob jejího vyšetřování a pak...

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Než se k tomu dostanu, ale ještě pan místopředseda Langer není pozván k výslechu, zatím teda. Je to pouze podání vysvětlení a já vám řeknu...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Tak je tak naprosto absurdní krok, který podle mne jen dokladuje to, že v čele toho týmu stojí člověk, o kterém já mám důvodné pochybnosti se domnívat, že to je doopravdy profesionál.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy ho znáte?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já znám jeho profesní kariéru.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdo stojí v čele toho týmu, a vy zpochybňujete, že v čele toho týmu je nějaký amatér?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Podle mne člověk, který do té doby působil jako vedoucí kanceláře odboru, který působil v oddělení kontroly a stížností Policie hlavního města Prahy, asi nebude tím možným profesionálem.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Budete možná překvapen, že je to někdo jiný, asi nemáte správné informace, ale já vám řeknu důvod, proč jste jaksi předvolán k podání vysvětlení...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Vy to víte, pane ministře?

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Já to vím, já jsem to teda nezařídil, ale vím to. Já jsem se na to taky ptal, protože mně to připadlo divné, ale je to naprosto logické, jednoduché. Vy jste se vyjádřil dokonce i ve sněmovně nebo i v někde v tisku, že máte závažné podezření ze spáchání trestného činu, a teď jste tam jmenoval od pana premiéra Belky až po pana Doležala několik osob. A pokud to máte, to závažné podezření, tak to musí mít něčím podloženo...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Pane ministře, ale to podezření přece bylo na základě dokumentu, který sepsal český velvyslanec při tom jednání v Polsku a ten dokument jsem já dal vám. Vy ho máte k dispozici a tudíž z logiky věci by měl jste být předvolán na policii vy.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ten dokument je obecně známý, ale vy jste jaksi vyjádřil to přesvědčení, že to podezření máte. Ta policie vás nechce nijak jaksi deprimovat, ale naopak...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Rozumíte ale té absurditě toho případu, v případě Kořistka jeden člověk něco prohlásí, dva lidé jsou zatčeni, odposlouchávají se telefony. Tady deset milionů lidí vidělo pana Doležala, jak si říká o pětimilionový úplatek a tady nám někdo bude tvrdit, že vlastně o úplatek nešlo.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Podívejte se, já vám to srovnám jo. Samozřejmě ty případy jsou trošku podobné, ale neříkejte to, že v jednom případě se něco dělo a v druhém případě nikoliv, nevíte, co se v druhém případě děje, může se dít totéž, to jedna věc. A druhá věc, policie samozřejmě zkoumá dvě stránky, subjektivní stránku toho trestného činu a objektivní. Subjektivní je jasná, pan Doležal si řekl o pět na stole, to nemůže nikdo zpochybnit, a to je jasné. A teďka zkoumá tu objektivní, za co ty peníze měly být, komu to mělo sloužit, zda skutečně šlo o úplatek, zda nešlo pouze o nějaký podvod, to je ta objektivní stránka, kterou ta policie teď šetří a šetří je velmi důsledně, snaží se jaksi získat maximum informací, aby je mohla popsat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pánové, dovolte, abych se teď obrátil znovu na ředitele Služby kriminální policie a vyšetřování Petra Želáska. Pane řediteli, kdo je tedy v čele toho týmu a můžete veřejnosti jasně vyvrátit pochybnosti, že by to byl někdo, kdo je nezkušený a kdo má de facto možná i politický úkol zamést tu aféru pod koberec?

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Já si myslím, že policie má v současné době zájem na tom, aby to bylo maximálně objektivně prošetřeno. Vůbec nezáleží na tom, kdo teď stojí v čele, protože je to tým a je nějak dozorován, aby skutečně se vyvrátily veškerý podezření k tomu, že by mělo dojít k nějaké, nějakému zkreslování toho vyšetřování, které bude probíhat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď mi ale řekněte, proč je tedy k podání vysvětlení předvolán Ivan Langer a před týdnem v tomto studiu ministr financí, vicepremiér Bohuslav Sobotka řekl, že ještě předvolán nebyl a nevypovídal. On pravděpodobně asi je klíčovějším svědkem než Ivan Langer?

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Já jsem se informoval také a v podstatě musím potvrdit slova pana ministra v tom, že ten případ je dozorován státní zástupkyní, samozřejmě všechny ty věci jsou analyzovány a z toho, co vlastně zaznělo i z úst pana Langera, že tedy má to podezření, tak je tedy pozván k tomu podání vysvětlení, aby se tedy jaksi dokreslil ten stav a pokračovalo se v dalším vyšetřování.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že v dohledné době bude předvolán vicepremiér, ministr financí Bohuslav Sobotka, Milan Urban a další, kteří by měli být asi klíčovými...

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Samozřejmě všichni ti, kteří k tomu mají cokoliv sdělit, tak budou pozváni k tomu podání vysvětlení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli, děkuji vám, že jste byl hostem dnešních Otázek.

Petr ŽELÁSKO, ředitel Služby kriminální policie a vyšetřování
--------------------
Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Česká republika se propadá stále hlouběji a hlouběji na žebříčku korupce, čím více sociální demokraté mluví o korupci, tím hlouběji se propadáme a já nechci...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale jak to souvisí s tím...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já nechci být smutným prorokem. Můžeme se třeba podívat na graf, jak jsme na tom špatně s korupcí, ale já se obávám, že tento případ, který každému normálnímu člověku připadne jako jasně prokazatelný případ korupce, nakonec skončí do ztracena a já se s vámi vsadím, pane ministře, že pod vaším vedením tato policie tento případ zamete pod stůl a že nám za několik týdnů sdělí: Víte, pan Doležal si vlastně o úplatek neřekl, o úplatek nejde, vyšetřování skončilo a zapomeňte.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste, pane ministře, na tu sázku ochoten...

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
To bude facka všem lidem, kteří doteďka ještě si myslí, že se vyplatí být slušný a poctivý.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ne, dívejte se, já jenom si myslím, že mě znáte a víte, že mně korupce vadí a vadila mi od začátku, proto také v té kauze Kořistka jsem byl takový jako více napjatý, ale skutečně my musíme zjistit, za co ten úplatek byl. Pokud ta policie to zjistí a vy jí k tomu pomůžete, pokud máte nějaké poznatky, tak to bude jenom dobře.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, stínový ministr vnitra
--------------------
Já pana Doležala neznám, pana Spiru jsem v životě neviděl na rozdíl od celé řady sociálních demokratů a doopravdy to na mne dělá jen ten dojem rozmělnit a zamést pod stůl.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Ne, není tomu tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji mým dnešním hostům, ministru vnitra Františku Bublanovi i místopředsedovi Občanské demokratické strany a Poslanecké sněmovny Ivanu Langerovi. Děkuji, a někdy příště na shledanou.

František BUBLAN, ministr vnitra ČR
--------------------
Na shledanou.

Česká televize, 6. listopadu 2005