Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Ivan Langer hostem diskusního pořadu "Interview BBC"

[16.08.2005]

Policie

Ivan Langer hostem diskusního pořadu "Interview BBC"

Policie České republiky

Podle stínového ministra vnitra za ODS Ivana Langera se výběr nového policejního prezidenta komplikuje kvůli krizi v policii.

Až za měsíc bude mít podle předsedy poslanců ČSSD Michala Krause česká vláda víc informací o důsledcích policejního zásahu při akci CzechTek 2005 na Tachovsku. Sociálnědemokratičtí poslanci jsou přesvědčeni, že akci CzechTek by měla probírat Poslanecká sněmovna až v září.

MICHAL KRAUS (zvukový záznam): Nicméně mám za to, že pokud by sněmovna takovouto informaci měla dostat, pak by to měla informace komplexní včetně zkoumání závěrů státních zástupců, Inspekce ministerstva vnitra, případně dalších kontrolních orgánů.

Dodává v rozhovoru pro BBC předseda poslanců ČSSD Michal Kraus. Nejen o sporech politiků kolem policejního zásahu při akci CzechTek bude následujících třicet minut. Vítejte ve světě otázek a odpovědí, od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS, stínový ministr vnitra Ivan Langer. Přeji vám hezký dobrý den, vítejte v BBC.

Hezké odpoledne přeji.

Policie je bez policejního prezidenta, Jiří Kolář ukončil své působení k 15. srpnu a ministr vnitra František Bublan zatím nástupce nevybral. O čem to podle vás vypovídá?

Podle mě to vypovídá o složitosti situace, ve které se policie nachází, o tom, že opravdu slova, která možná někdo bere jako účelovou kritiku a která hovoří o krizi uvnitř policie, jsou realitou, a že je velmi obtížné najít člověka dostatečně schopného ty věci řešit a člověka dostatečně odvážného jít téměř do jámy lvové.

Rozumím-li vám správně, policie je v krizové situaci, proto se obtížně hledá policejní prezident.

Je to jeden, jeden z těch důvodů, které, se domnívám, hrají svoji významnou roli při hledání člověka, který by byl schopen tu odpovědnou funkci zastávat.

Kolik kandidátů na pozici policejního prezidenta ODS ministru vnitra Františku Bublanovi navrhla?

Já myslím, že problém stál trošku jinak, pan ministr Bublan...

Ne, nejdřív mi odpovězte na mou otázku...

Dobře, dobře.

... kolik navrhli jste kandidátů jako ODS?

My jsme nenavrhli žádné konkrétní jméno. Já jsem řekl panu ministru Bublanovi z mého pohledu kvalifikační předpoklady, které by měl splňovat nový policejní prezident, a očekával jsem, že následně proběhnou ony konzultace, které pan ministr Bublan sliboval. Bohužel, konzultace na úrovni parlamentních orgánů neproběhly, takže...

František Bublan tvrdí, že...

...nemohu než vyjádřit lítost.

František Bublan tvrdí, že proběhly na sněmovním branně-bezpečnostním výboru, že on navrhl své lidi, respektive, jak on by si představoval typologicky člověka, který by měl býti policejním prezidentem. Dodal tři, čtyři jména a očekával, že se zapojí ODS. Žádné jméno, žádná typologie ze strany ODS prý nebyla vyřčena.

Víte, tak to jsme asi byli každý na úplně jiném jednání. Já si pamatuji, kdy pan ministr Bublan požádal o možnost setkat se s poslanci výboru pro obranu a bezpečnost, já jsem byl v té době přítomen, to setkání proběhlo v kanceláři předsedy výboru, kdy pan ministr sdělil pět jmen lidí, o kterých uvažuje a tím to celé skončilo. Já nevím, jestli to se dá nazvat konzultací. Z mého pohledu nikoliv, jestli z pohledu pana ministra, to už je odlišný pohled na věc.

Komplikovaně se tedy hledá, řekněme, kandidát, na kterém by byla shoda i proto, že ministr vnitra František Bublan nekomunikuje.

Musím to tak říct a musím dodat bohužel.

Dnes už bývalý policejní prezident Jiří Kolář naznačuje, že pokud by jej premiér Jiří Paroubek nevyzval k odstoupení kvůli útěku podnikatele Radovana Krejčíře, on sám by neodstupoval. Proč?

JIŘÍ KOLÁŘ (zvukový záznam): Jestliže bychom zvolili precedens, který by se tím mým krokem mohl takhle jevit, to znamená odstupování policejních prezidentů při selhání, individuálním selhání policistů, tak opravdu musíme mít nějaký solidní sklad policejních prezidentů. Prostě tak to skutečně, takové ambice policii nevkládejme. Z padesáti tisíc služebních poměrů dojde k pochybení, my jsme denně ve válce, denně v kolizích. Prostě to tak skutečně je.

Následně dnes už bývalý policejní prezident Jiří Kolář ještě dodal:

JIŘÍ KOLÁŘ (zvukový záznam): Nelze zakázat individuální selhání. A já vás ujišťuji a nikdy nebudu nikoho vyzývat k odstoupení, kdo nastoupí po mně, když se něco takového stane. To přece víme, že to tak je, takový je každodenní život a bude to úděl i nového ministra po dalších volbách, že bude mít hlavu v dlaních a přemýšlet vo tom, jak se to mohlo stát a co všechno udělal, a stejně se to stalo.

Říká v rozhovoru pro BBC dnes už bývalý policejní prezident Jiří Kolář, kterého mrzí zpolitizování některých policejních kauz. Teď budu citovat doslova: "Policie se bohužel stala nástrojem politických půtek, jakýmsi beranidlem, kdy byly jasně profesní kauzy zpolitizovány." Konec citátu. Je místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer ochoten připustit, že přispěl k tomu, že se policie i jeho zásluhou stala beranidlem politických půtek?

Já si to nemohu takto připustit, protože je potřeba definovat, kdo jakou roli má. A podíváte-li se zpět, vnímáte, že jsem opoziční poslanec, který kontroluje vládu a veškeré mé reakce, které kdy jsem jako stínový ministr vnitra, jako poslanec dělal, přece vždy reagovaly na konkrétní pochybení, ke kterým v policii došlo. A vždy jsem také dodával...

Ale Jiří Kolář tvrdí...

...a vždy jsem také dodával, víte, vždy jsem také dodával, a já souhlasím s panem, teď již bývalým, policejním prezidentem, že není možné zabránit individuálním selháním, nicméně, a to jsem se pokoušel prokázat a věřím, že jsem to také prokázal, celá řada těch takzvaně individuálních selhání měla a má hluboké systémové kořeny a za to už policejní prezident odpovědný je. On samozřejmě nemůže vyloučit to, že selže jeden z padesáti tisíc policistů, to je jasné, ale je potřeba si vždycky položit otázku, zda to selhání mělo opravdu jenom individuální charakter, anebo zda bylo zapříčiněno nějakou systémovou chybou.

Tedy vyvrátil byste tezi, že policie byla beranidlem na každého ministra vnitra i na budoucího bude beranidlem například v souvislosti se zásahy nezásahy policie proti skinheadům, technoparty, kauzám odposlechů a podobně?

Já myslím, že to téma bezpečnosti a policie bude vždycky živé téma, že křeslo ministra vnitra a policejního prezidenta bude vždycky velmi horkým křeslem a jde skutečně o to, jestli ta kritika je samoúčelná a je to kritika pro kritiku a jestli to je kritika, která má vybudit reakci v pozitivním slova smyslu a jestli tu kritiku doprovází ještě nějaká alternativa, která stojí proti kritice a...

Tím, že ODS má Modrou šanci...

... já jsem opravdu přesvědčen o tom, že...

...černé knihy policejních hříchů, tak podle vás to není samoúčelná kritika?

... já jsem přesvědčen o tom, že jsem vždycky, když jsem říkal, toto je špatně, tak jsem vždycky dodal, podle mého, a nedělám si patent na rozum, ale řekl jsem podle názoru, názoru mého týmu by se to mělo dělat jinak. A to, si myslím, že je optimální podoba práce opozičního politika.

Ptám se proto, zda máte obavy, že v případě, když máte ambici státi se ministrem vnitra za Občanskou demokratickou stranu, že tady budeme sedět za rok a půl, uteče nějaký stíhaný zločinec nebo policie ne zcela obratně zasáhne při CzechTeku, a Ivan Langer bude vyzýván opoziční ČSSD, aby odstoupil z pozice ministra vnitra, protože řídí policii, kdy některé části policie připomínají sicilský gang.

Tak, to samozřejmě musím připustit, že k takovým výzvám dojde. Jde jen o to...

A vy budete říkat, že to jsou výzvy jenom politické a...

To ne. Já si myslím, že platí, že ministr vnitra není ministrem policistů, ale je ministrem všech občanů. A pokud takováto kritika bude směřovat k tomu, co se udělalo špatně a bude z toho vyplývat, že se věci musí dělat nějak jinak, potom bych byl hloupý, kdybych tu kritiku odmítal, protože to vnímám jako podnět pro svoji práci. A pokud se podíváte na třeba mé spory s panem bývalým policejním prezidentem, ty přece nikdy neměly osobní charakter. A já jsem vždycky dodával, že jsme měli několik příležitostí opravdu spolupracovat a že se nám v tom malém úseku třebaže spolupracovalo velmi dobře. Takže, já se opravdu snažím o ten vyvážený přístup, kdy na jedné straně kritika, na druhé straně alternativa. A současně také dodávám, že se snažím připravovat se již několik let na to, že může přijít chvíle, abych se stal ministrem vnitra. Obávám se, že prakticky žádný z mých předchůdců za sebou takovouto dlouhodobou systematickou přípravu nemá a že žádný z nich nepředložil žádný koncepční materiál, který by odpovídal Modré šanci pro slušné lidi.

Víte, co se říká, že dobré zboží se chválí samo.

Tak, jako jestli máte pocit, že se dobře chválilo samo zboží, jež prodával pan ministr Grulich, pan ministr Gross, teď pan ministr Bublan...

Ne, abyste se tolik nechválil, víte.

Já se, já to neberu jako sebechválu, já to vnímám jako popis skutkového stavu věci, kdy říkám, že výkon funkce ministra vnitra je nesmírně zodpovědný, že ten člověk ale není obhájcem několika tisíců lidí, ale je ministrem deseti milionů občanů a že se musí člověk, který chce takovou funkci vykonávat, na ni připravovat. Jestli ji zvládne, nebo nezvládne, to už je viz major, ale já potřebuji vnitřně i sám pro sebe mít jistotu, že jsem udělal maximum pro to, abych byl připravený.

Dovolte, abych se vrátil k tomu, čím jsme začali. Vy říkáte, že je obtížné najít pro současnou policii policejního prezidenta, protože policie je v krizi, že to je jeden z důvodů, proč policejní, proč ministr vnitra František Bublan dodnes...

Jeden z důvodů, ano, ano.

... nenašel policejního prezidenta. Když se podíváme na možné kandidáty, kteří už odmítli, protože nechtějí do této policie, respektive v této situaci, kdy může být nástupce Jiřího Koláře nástupcem na třičtvrtě roku nebo na rok, kdy v případě, že by vyhrála Občanská demokratická...

Jestli, to beru jako skrytou otázku, jestli ten, kdo bude jmenován do funkce policejního prezidenta teď, je odsouzen k záhubě v případě, když ODS...

Ano, protože můžete vy zahubit jako ministr vnitra, ano.

... bude ve vládě, tak jenom proto, že policejního prezidenta by jmenovala tato vláda, tak jenom proto by určitě nebyl kandidátem na odvolání. Prostě takto účelově možná přemýšlí pan premiér Paroubek, ale takhle nepřemýšlím já.

To znamená, že ne každý, kdo bude jmenován nebo kdo by mohl být jmenován, že...

Ne, že jenom proto...

... že bude zahuben Ivanem Langrem.

No, jasně, že jenom proto, že byl jmenován za minulé vlády, tak proto ho má příští vláda odvolat? To určitě ne.

Protože mezi kandidáty, já jen dodám, to je důležité...

Víte, tady je důležité...

Já jen dodám, že mezi kandidáty byla například krajská státní zástupkyně z Hradce Králové Renáta Vesecká, odmítla.

Ano, znám ji. Znám ji.

Dobrý tip?

Já si myslím, že to je velmi schopná krajská státní zástupkyně.

Byla by dobrou policejní prezidentkou?

Tak, to neumím teď posoudit. Já jsem v těch, a to možná proto jsem předbíhal tu vaši otázku, já jsem říkal, že ani tak není důležité kdo, ale co a jakým způsobem bude dělat. A vždycky je hrozně důležité, aby to jméno provázela nějaká vize, nějaká koncepce a potom to jméno najednou zjistíte, že není až zas tak podstatné, že potřebujete vědět, co ten člověk bude prosazovat a jak to bude prosazovat. A jestli je reálné, aby to, co chce prosadit, skutečně prosadil.

Renáta Vesecká odmítla, náměstek šéfa civilní rozvědky Jan Beroun odmítl, šéf Útvaru rychlého nasazení Libor Lochman odmítl. Ukazuje se, že náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák, který přesně před týdnem v tomto pořadu potvrdil, že je případnou nabídku připraven státi se policejním prezidentem, že by ji neodmítl. Na otázku, co by v policii chtěl především změnit, v rozhovoru pro BBC odpověděl:

VLADISLAV HUSÁK (zvukový záznam): Myslím si, že je potřeba policii jaksi stmelit, dát dohromady znovu týmy lidí, ať už v rámci uniformované, nebo neuniformované policie. To si myslím, že je ten základní záměr. Dalším záměrem je posílit střední velitelský sestav, protože ti různí velitelé skupin, velitelé nebo vedoucí oddělení v současné době se od těch řadových policistů neliší nijak zásadně, ani svým postavením, ani platem a myslím si, že to je zásadní chyba. Měli by se odlišit, ale měli by mít samozřejmě určitou pravomoc, ale v neposlední řadě, a to bych zdůraznil, hlavně odpovědnost za to, co se děje v jejich ranku, v jejich útvarech.

Jaké konkrétní změny či reorganizaci má případný policejní prezident Vladislav Husák na mysli?

VLADISLAV HUSÁK (zvukový záznam): Mám na mysli určitou, určitou změnu v rámci Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia, mám na mysli změnu v rámci některých ředitelství služeb policejního prezidia, ale mám na mysli i určité změny ve struktuře okresních ředitelství, tedy potažmo i změny ve struktuře krajských ředitelství policie.

Konstatoval před týdnem v Interview BBC náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák. Ivan Langer stále jen pokyvoval, to znamená, je vybráno. Souhlasíte s Vladislavem Husákem.

To bych neřekl, ale, protože já nevybírám, ale to, co řekl pan v tuto chvíli náměstek policejního prezidenta, jsou, myslím, věci, které policie skutečně potřebuje. Ještě bych tam dodal možná důraz na dobrou podobu služebního zákona, která by umožňovala skutečně odlišit lidi, kteří si svojí prací zaslouží peníze, zaslouží si postup a ty, kteří do řad policie nepatří a mají být na minutu nebo na vteřinu s prázdnou kapsou vyhozeni.

Pokud by vás...

To si myslím, že je velmi důležité. A já mám pocit, že...

Pokud by ministr vnitra František Bublan ve středu oznámil, Vladislav Husák jako nyní zastupující policejní prezident se stane policejním prezidentem, byl byste hodně kritický?

Já, v okamžiku, kdy by bylo co kritizovat. Teď jsem slyšel nějaké základní teze, které mi nezněly nějak nesympaticky, naopak, myslím si, že hodně z toho, co pan Husák říkal, tak lze naleznout v Modré šanci pro slušné lidi, čímž neříkám, že z mého materiálu opisoval, ale důležité by bylo, s jakou širší vizí by pan Husák přišel. Velmi rád bych si ho vyslechl při jednání výboru pro obranu a bezpečnost, kterého by se určitě měl jako designovaný policejní prezident už zúčastnit a pak bych odpovídal na vaše otázky. Ne, jestli se mi líbí...

To znamená, že pro vás není...

... Husák, nebo nelíbí Husák, ale co říkáte na program, se kterým přichází, považujete ho za realizovatelný? A takto bych dokázal odpovídat.

Pokud byste nyní byl v současné situaci jako František Bublan s tím, že víte tu veřejnou diskusi a de facto František Bublan potvrzuje, že to, co bylo napsáno v otevřených zdrojích v uplynulých týdnech a měsících kolem hledání policejního prezidenta, že nyní nejžhavějším kandidátem je právě Vladislav Husák, tak pro vás není nepřijatelný, rozumím-li tomu správně.

Já neříkám a priori ne, nicméně znovu se vracím k té mé reakci, kdy jsem říkal, není až zas tak důležité kdo, ale co a jakým způsobem bude dělat. To je skutečně důležitější než samotné personální obsazení.

A pokud by se tedy případně Vladimír Husák, Vladislav Husák osvědčil, tak není nepředstavitelné, že by v případě, že by se i pan Langer stal policejním, ministrem vnitra, takže by policejního prezidenta, lidově řečeno, odstřelil?

Přesně to jsem říkal, že jenom proto, že by byl jmenován touto vládou, tak není důvod ho odvolávat. Určitě.

Připomínám, že hostem u mikrofonu BBC je dnes místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer. Poslanecká sněmovna jednohlasně požádala vládu, aby do příští schůze poslanců připravila komplexní zprávu o zásahu policie proti účastníkům technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku. Tak alespoň na něčem se dovedete jednomyslně shodnout jako Poslanecká sněmovna.

To platí, nicméně musím říct, že jsem byl trochu rozčarován z té, z průběhu a z charakteru rozpravy, která předcházela tomu hlasování.

Byť jste byl jejím hlavním aktérem, téměř hlavním aktérem?

Ale, já vím, ale myslím si, že by bylo dobré se podívat na způsob mého vystoupení, na jeho obsah a srovnat si to se způsobem a obsahem vystoupení pana předsedy Paroubka. Já jsem jednoznačně...

Promiňte, my zde totiž nemáme čas, abychom si pouštěli celá ta vystoupení...

Já vím, ale já jsem kladl otázky, ve svém vystoupení já jsem kladl otázky, které, které se domnívám, že musí zaznít a odpovědi musí být obsaženy v té zprávě. Pan premiér Paroubek vystoupil tak, že má ve věci prostě jasno, že to všechno proběhlo tak, jak mělo a každý, kdo si dovolí říct kritické slovo, tak je nepřítel státu.

Ano, vy jste položil některé otázky, dal jste na stůl některé pochybnosti, následně premiér Jiří Paroubek některé pochybnosti vyvracel:

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co se tady pan místopředseda Langer snaží podsouvat členům Poslanecké sněmovny a také české veřejnosti. ČTK se mě zeptala někdy po poledni, jak jsem později četl zprávu, podrobnou zprávu policie o tomto zákroku, tak zhruba v té době, kdy zákrok v pátek už probíhal, zda za situace, že byly hodiny zablokovány účastníky technoparty doprava, byla zablokována doprava na dálnici, zda má policie zasáhnout. Já jsem se informoval u pana ministra vnitra, řekl jsem České tiskové kanceláři, že podle mého názoru by měla zasáhnout rázně. A toto bych řekl ještě v tuto chvíli.

A na vystoupení premiéra Jiřího Paroubka reagoval místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer i těmito slovy:

IVAN LANGER (zvukový záznam): Obávám se, že po vystoupení předsedy vlády je zbytečné hlasovat o zařazení nebo schválení bodu usnesením Poslanecké sněmovny. Z vystoupení předsedy vlády vyplynulo, že on má prostě jasno. A jestli toto vystoupení má předjímat výsledek informace vlády, potom si myslím, že je zbytečné, aby takovýto druh informace nám vláda předkládala.

A premiér Jiří Paroubek kontroval:

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Já myslím, že nelze slovní rabulistikou zakrýt fakta. Ta fakta, která se bohužel snaží zakrývat i část médií, spočívají v tom, že účastníci technoparty se pohybovali nikoliv bohužel jen na pronajatých pozemcích. Kdyby tomu tak bylo, nebyl by pravděpodobně větší důvod k zásahu, ale oni se pohybovali bohužel zhruba na devadesáti hektarech nepronajatých pozemků, pozemků, jejichž majitelé nesouhlasili s tím, aby tam někdo byl a požádali, obrátili se na policii a podali trestní oznámení. To jsou fakta, tady není žádná zatvrzelost, tady je jenom opakování fakt, kterých se budeme muset držet.

Konstatoval v úterý v Poslanecké sněmovně premiér Jiří Paroubek. Jak byste mu vrátil tu námitku, že, čeho se politici chytí, byť to může být věcné téma, tak se z toho stane takováto přestřelka?

Záleží na tom, jestli někdo chtěl celý tento zásah, celý tento, celou tuto věc vyprovokovat a udělal to úmyslně, nebo ne. A já si myslím, že nás musí zajímat prostě, jestli všechno to, co se tam odehrálo, proběhlo v souladu se zákonem a zda odpovídalo skutečnému stavu věci. Přeci každý...

Bylo nutné klást ty otázky? Neřekl jste si svým způsobem, tvrdíte, že jste z rozpravy v Poslanecké sněmovně rozčarován, pokud vás správně interpretuji.

Ano, já jsem, já jsem přece říkal, že není nic černobílé, že neplatí, že účastníci CzechTeku jsou hodní a policisté zlí a že to neplatí naopak, že neplatí to, když někdo je kritický k policejnímu zásahu, říká současně, soukromý majetek nemusí být chráněn, veřejný pořádek nemusí být dodržován. To prostě jsou mýty, které úmyslně někdo podsouvá, aby odpoutal pozornost od klíčové teze, a to je způsob, přiměřenost, adekvátnost toho zásahu, respektive otázka, zda k němu skutečně vůbec muselo dojít. A podíváte-li se na konečný...

I když premiér tvrdí, že někdo obsazoval pozemky, které neměl pronajaté?

Víte, ale to je už to B, to pan premiér zapomíná odpovědět na otázku, kterou jsem také kladl, zda je pravda, že ve svém důsledku zácpa na dálnici, ve které uvízly tisíce lidí, byla zapříčiněna tím, že policie zablokovala sjezd z té dálnice. A já si potom musím klást otázku, jestli policie chce zablokovat ten sjezd, potom si musí uvědomit přece každý řídící funkcionář, že dojde k nějaké dopravní zácpě, že tam musí být připravena dopravní policie, která to bude šetřit. To, že se ti účastníci potom pohybovali na jiných pozemcích, já v žádném případě nezpochybňuji. Jenom si kladu otázku, jestli by se tam skutečně pohybovali, kdyby policie nezablokovala přístup na soukromý pozemek, který měli pronajatý.

I když jeden z argumentů ale je, že těch zhruba deset tisíc lidí, kteří měli na CzechTeku být, mělo pronajatý pozemek, na který by se stejně nevešli?

Víte, ale potom si pořád kladu otázku, jestli byla zvolena správná taktika a strategie. A výsledky jsou jasné. Teď se vede spor o to, jestli výsledné škody majetkové dosáhly částky tisíc, deset tisíc nebo sto tisíc korun, vedle toho náklady společnosti jsou ve výši třicet jedna milionů korun...

Ano, policie oznámila, že CzechTek stál policii, to znamená daňové poplatníky třicet jeden milion korun.

Já myslím, že ...

Vám to přijde jako...

Já myslím, že škody jsou, že škody jsou mnohem větší. Škody jsou větší v tom, že v tuto chvíli je znejistěná policie, že společnost je rozpolcená na dvě skupiny a že se politici hádají na toto téma, namísto toho, aby řešili například, jak je možné, že dnes zase vláda chce zvýšit dluh o dvaadvacet miliard korun.

A vy si nemyslíte, že jste k tomu přispěli jako Občanská demokratická strana, že společnost je rozpolcená, že k tomu přispěl prezident i premiér?

Já si nemyslím, přece...

Když naznačíte, premiér trvá, že zásah byl přiměřený...

Ale já jsem, my jsme...

... prezident říká, že to byla hrubá chyba. A říkám, nepočká se na vyšetření, vysvětlení, doložení...

Ale podívejte se, podívejte se na každé jedno mé vystoupení a v tom neexistuje jednoznačný kategorický odsudek, že všechno bylo špatně. Vždycky existuje základní otázka, zda ten zákrok, ke kterému došlo, byl přiměřený, či nebyl a otázka, zda k němu vůbec mělo dojít. Já se domnívám, že byla zvolena z mého pohledu špatná strategie a taktika policie, že, a to souvisí s tím trojúhelníkem hodnot, máte svobodu, soukromé vlastnictví a bezpečnost, a přece musíte velmi pečlivě vážit, kdy můžete omezit svobodu shromažďování v případě, kdy je ohrožen soukromý majetek nebo bezpečnost. Podíváte-li se na výsledek, jestli důvodem pro zásah policie, který stál třicet jedna milionů korun, je výsledná škoda po bitce mezi technaři a policisty ve výši asi sto tisíc korun, pak si logicky musíte položit otázku, jestli opravdu ten zásah proběhl tak, jak měl. Já si myslím, že ne...

Těch jednatřicet milionů, vadí vám jako daňovému poplatníkovi, že vás, všechny daňové poplatníky v České republice stál zásah jednatřicet milionů?

Mně to vadí částečně. Mně víc vadí to, že se teď vytváří mýty a že já, když říkám kritická slova vůči tomuto zásahu, někdo to převrací tak, no jo, Langer zase kritizuje policisty, a to přece se tak dělat nemá. Ale já přece nekritizuji ty policisty, já si říkám, že ten, kdo rozhodoval o tom zákroku, měl rozhodnout jinak, že měl tu situaci vyhodnotit jiným způsobem a že současně, když říkám tato kritická slova, říkám jednoznačně, že soukromé vlastnictví musí být chráněno, že veřejný pořádek musí být dodržován. Ale jde o...

Promiňte, ale nevypovídá...

... jde přece o metody, jde o to...

Nevypovídá i to, že ten, že ta policie se mohla ocitnout v kotli, to, že škody na policejním majetku jsou za dva miliony?

Ano, já si myslím, že to, že ve svém důsledku nakonec docházelo k obrovským excesům na obou dvou stranách, ale problém je v tom, že když pustíte divokou vodu ze stavidla, tak pak už ji těžko můžete vracet zpátky, potom napáchá obrovské škody. A já mluvím o tom okamžiku spuštění toho stavidla. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že kdyby si to ti lidé zodpovědně vyhodnotili, mohli říct, ano, budeme tu akci regulovat, budeme ji monitorovat, budeme individuálně postihovat a pokutovat ty lidi, kteří se dopustí, dopustí porušení zákona a v okamžiku, když si vyhodnotíme, že dochází k vážným majetkovým škodám, potom akci ukončíme.

Zeptám se vás jako právníka...

Tato akce byla ukončena téměř dřív, než vlastně začala...

Jste doktorem práv...

A to, co řešíme potom, to jsou důsledky.

Dva miliony korun škod na policejním majetku. Dal byste to k úhradě organizátorům CzechTeku? Ano, nebo ne?

Já myslím, že nemůžete, jako právník vám odpovím, musí vždycky existovat konkrétní odpovědnost konkrétní osoby a musí mu být prokázáno to, že se ona této škody nebo tohoto trestného činu dopustila.

Ale organizátor, jestliže...

Paušálně, paušálně si myslím, že nikoliv, ale nepochybně platí to, že ten vlastník pozemku, ke kterému, kterému byla způsobena škoda, by se mohl, a dokonce i měl civilní soukromou právní žalobou domáhat náhrady způsobené škody a žalovat s největší pravděpodobností koho jiného než organizátory CzechTeku. Ale podíváte-li se na tisíce sporů, soukromo-právních sporů, které v České republice probíhají, vždy přijde většinou policie a řekne, víte to je váš soukromý spor, do toho my nemůžeme vstupovat. Tady vstoupila, a to je zas další ta otázka, kterou si kladu.

Ministr vnitra František Bublan v Poslanecké sněmovně opět mluvil o nutnosti změny zákonů v souvislosti s technoparty CzechTek, když prohlásil:

FRANTIŠEK BUBLAN (zvukový záznam): Bylo to o tom, že ze čtvrtka na pátek v noci kolem jedné hodiny najednou začali do tohoto místa najíždět tyto vozy, najelo jich tam několik desítek a policie skutečně v tu chvíli nevěděla, je to pronajato, není to pronajato, nikdo tam nebyl, nebyl tam žádný pořadatel, který by ukázal smlouvu a řekl, tak toto jsme si pronajali, tady jsou, tady je to vykolíkováno, tady budeme a všechno je v pořádku. Tak se nedivme, a je to i v souvislosti s tou interpelací a s tou kampaní, která byla před rokem proti policii, že ta policie tak zakročila, že to, že to zablokovala, že tam nechtěla nikoho pouštět, protože jakmile tam pustí pět nebo deset tisíc lidí, tak už se neudělá nic, to už je, to už je konečná a potom teprve může dojít k něčemu hroznému. Takže, ta pravda je skutečně někde jinde a já jsem přesvědčen, že jiná cesta, než abychom skutečně našli nějaké, nějakou legislativní normu, jiná cesta z toho není a já zde vám mohu slíbit, že už jaksi to máme v peru, jak se říká, už na tom pracujeme a nějakou takovou normu předložíme.

Konstatuje ministr vnitra František Bublan, tato slova pronesl v úterý v Poslanecké sněmovně. Ani tato slova vás nepřesvědčila o tom, že by ODS mohla podpořit změnu nějakého zákona v té souvislosti?

Znovu se vracím k tomu trojúhelníku hodnot - svoboda, soukromé vlastnictví a bezpečnost. A já jsem přesvědčen, že každý zásah policie musí vycházet z pečlivé analýzy, která z těchto hodnot je více ohrožena, která má být v tom důsledku omezena a já bych se opravdu velmi bál toho, abychom se dobrovolně vzdávali svobody, kterou jsme získali po listopadu 1989...

Byť někteří představitelé ODS...

... přičemž platí, že svoboda není neodpovědnost a myslím si, že problém, který nastal, je problémem aplikace již existující nebo špatné, nedostatečné, nekompetentní, nedůsledné aplikace již existujících norem.

Tak, proč ale například předseda Senátu Přemysl Sobotka po CzechTeku na Liberecku tvrdil, že je nutné změnit zákony a oháněl se zákony britskými?

To je jeho individuální názor. Já jen...

Vy si myslíte, že to není možné?

Já jen považuji za důležité upozornit na zásadní odlišnost loňského a letošního CzechTeku. Loňský CzechTek proběhl bez souhlasu a svolení majitele pozemku, policie čtyři dny přihlížela, než zasáhla. Tady ti účastníci měli pronajatý majetek, měli pronajatý pozemek, a policie zasáhla dřív, než jaksi vůbec mohla proběhnout.

Konstatuje Ivan Langer, stínový ministr vnitra za ODS. Děkuji, že jste byl hostem v Interview BBC.

Já moc děkuji také za to, že jsem měl možnost něco vysvětlit.

Děkuji. Díky a na shledanou.

BBC, 16. srpna 2005