Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / RADIOŽURNÁL: Týden v tahu, hosté: František Bublan a Ivan Langer

[07.08.2005]

Policie

RADIOŽURNÁL: Týden v tahu, hosté: František Bublan a Ivan Langer

CzechTek

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Policejní zákrok proti technoparty CzechTek, který se odehrál minulý víkend v Mlýnci na Tachovsku balancoval na hraně zákona. Především zákona o policii. Zasahující policisté totiž pravděpodobně porušili některá ustanovení normy, která tento ozbrojený sbor zřizuje. Je nutné dodat, že bez viny nejsou ani vyznavači techna. Zásah analyzoval reportér Jan Hrbáček.

Redaktor (Jan Hrbáček):
Chyby se vyskytly na obou stranách sporu, více jich ale je zřejmě na straně policie. První zásadní chybu udělali organizátoři akce, když zřetelně neohraničili legálně pronajatý prostor, na kterém se taneční party měla konat. Majitel pozemku Konstantin Plesky to připouští, ale zároveň podotýká.

Host (Konstantin Plesky):
Já přiznávám svoji chybu, že možná to vykolíkování mělo být, tak na druhé straně policie, která tvrdí, jakože měla mapy a tak dále, proč policie neudělal kordon nebo tam nedali ne žádný těžkooděnce, normální policajty, který by stáli a řekli, pánové, tak tady je hranice, sem nesmíte.

Redaktor (Jan Hrbáček):
Pokud se podíváme do zákona o policii, stojí tam hned několik ustanovení, která se ke spornému zásahu váží, například fakt, že policie má chránit bezpečnost osob a majetku, zajišťovat veřejný pořádek. To se v Mlýnci na Tachovsku prokazatelně nepodařilo, například za škody na majetku odpovídají z valné části zasahující policisté a o zajištění pořádku na klidně probíhající akci ani nemluvě. Neméně podstatná je také část, hovořící o povinnostech policisty při zásahu. Policista je povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob a nepřipustit, aby osobám v souvislosti se zásahem vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem. Jak někteří ze zasahujících mužů zákona toto ustanovení dodržovali, si můžete poslechnout v sestřihu ze zásahu.

Ukázka:

Redaktor (Jan Hrbáček):
Další svědectví, která nejsou na audiovizuálním záznamu, přinášejí i účastníci party, jako například tanečník Honza z Prahy.

Projev Honzy:
Táhněte feťáci, uspíme vás šmejdi, vypadněte odsud hajzlové a podobný věci.

Redaktor (Jan Hrbáček):
Tato fakta svědčí především o tom, že ne všichni policisté jsou na podobné akce kvalitně připraveni. Například v sousedním Německu jsou policisté před vnášením vlastních emocí do zásahu pečlivě školeni a varováni. Podstatným faktem také je, že němečtí policisté účastníkům podobných akcí vysvětlují, že nemají nic proti nim samotným a jejich politickému názoru. Předem je ale také upozorňují na možnost případného zásahu. Jak hodnotí s odstupem času profesionální úroveň zásahu náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák?

Host (Vladislav Husák):
Policie v podstatě v tu chvíli řešila záležitost tak, že vytlačovala ty lidi z levé strany doprava, mohli ty lidi naprosto klidně odejít.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Protože naše politické hosty zavál program do různých koutů republiky, tak v brněnském studiu Českého rozhlasu je připraven ministr vnitra František Bublan, dobrý den.

Host (František Bublan):
Dobrý den.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
A telefonicky se debaty účastní místopředseda Poslanecké sněmovny a stínový ministr vnitra za ODS Ivan Langer. Dobrý den.

Host (Ivan Langer):
Hezké odpoledne přeji.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pánové, rozdělme tuto diskusi do dvou rovin. Zkusme odděleně zodpovědět, zda k zásahu vůbec mělo dojít a pak se zabývejme jeho provedením a chováním policistů. Pane ministře, včera jste hájil zákrok v Senátu, který ho nakonec označil za nepřiměřený a požaduje prošetření. Po té několikahodinové směsici názorů máte jistě naprosto jasno, zda k tomu zákroku mělo dojít či nikoliv. Byl tedy podle vás opravdu nutný a odůvodněný?

Host (František Bublan):
Já své stanovisko neměním, ten zákrok byl nezbytný, byla tam porušena práva vlastníků těch pozemků, byla tam porušena jiná práva. Policie skutečně musela konat tak, jak konala. O tom průběhu samozřejmě se můžeme bavit, ale to zásadní už tam zaznělo, ti lidé byli vyzváni, aby opustili ten prostor, byli vyzýváni několikrát, v několika jazycích, měli na to dostatek času a moc dobře věděli, že na tom místě nemají co dělat, takže z tohoto hlediska si myslím, že policie postupovala správně.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Počkejte, proč si myslíte, že na tom místě neměli co dělat, když měli řádně ten pozemek pronajatý a měli v ruce papír, který to dokazoval?

Host (František Bublan):
No, tady dochází trošku k omylu. Oni ho neměli pronajatý, pouze pan Šroub měl dohodu o vstupu na pozemek pana Pleskyho, v policejní výpovědi uvedl, že pozval několik přátel a za ty ostatní že nezodpovídá, takže už tady nastala určitá chyba. Nebyla to žádná smlouva o nějakém pronájmu, on si to skutečně měl nějak vyhradit, okolíkovat, měl si tam domluvit přístupovou cestu, měl si zajistit parkoviště pro vozidla a ostatní věci, které takovou by měly doprovázet. To neučinil, navíc, když tam ti lidé začali najíždět, tak pan Šroub tam vůbec nebyl, takže oni ani nevěděli, kam mají jít a obsadili úplně jiné území.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Já tu policejní výpověď pana Pleskyho mám čirou náhodou v ruce a ten říká, že bylo na panu Šroubovi, aby rozhodl, kolik lidí bude na těchto pozemcích přítomno a že on osobně neomezil ten počet lidí na těch 50 nebo 100, kterým policie argumentuje.

Host (František Bublan):
Já mám zase výpověď pana Šrouba a ten říká, že pozval několik přátel a ty ostatní že nezná, že za ně nebude zodpovídat.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Těžko tedy dokážeme v tuto chvíli, kde je pravda. Pane místopředsedo, jak to vidíte vy? Zaznělo, že chyb se dopustili i organizátoři technoparty, mohla tomu policie nečinně přihlížet?

Host (Ivan Langer):
Já věřím v to, že chyby byly na obou dvou stranách, nicméně nemohu souhlasit s konstatováním, že policie musela konat tak, jak konala. Já jsem přesvědčen o tom, že stanovení taktiky policejního zásahu vychází z takového pomyslného trojúhelníku. Je tam přítomna svoboda shromažďování, ochrana soukromého majetku a ochrana veřejného pořádku. A podle míry ohrožení toho či onoho stanovím následnou taktiku a zásah. Jestli hrozí vážné ohrožení soukromého majetku, vážné narušení veřejného pořádku, potom zásadním způsobem omezím svobodu shromažďování a zabráním konání akce. Pokud nehrozí zásadní narušení soukromého majetku a veřejného pořádku, potom nemůžu omezit ústavou garantovanou svobodu shromažďování, potom tu akci monitoruji, reguluji a zasahuji individuálně v případech, kdy dojde k porušení zákona. A já věřím tomu, že z řad účastníků došlo k porušení zákonů. Nicméně i zde platí, že sankce musí být přiměřená míře provinění a jsem bohužel, bohužel přesvědčen o tom, že sankce, která přišla, tak neodpovídala míře provinění a že když se podíváme na ten trojúhelník, na ty tři vrcholy, tedy svoboda shromažďování, soukromý majetek, veřejný pořádek, tak zjistíme, že byla zvolena špatná taktika, která přinesla obrovské škody.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Moje otázka ale zněla, jestli ten zásah vůbec měl být, jestli k němu mělo dojít. O tom, jakým způsobem byl proveden se budeme bavit až následně, čili odpovídáte jak? Mělo k němu dojít?

Host (Ivan Langer):
Já se domnívám, že úplně absentovala, jako jasně definovaný cíl toho policejního zásahu, já jsem přesvědčen o tom, že v tom prostoru, ve kterém se ta akce nacházela, nehrozilo zásadní ohrožení soukromého majetku, ani narušení veřejného pořádku, policie měla být přítomná, měla tu akci regulovat, monitorovat, umožnit těm účastníkům, ať se tam sjedou, ať se tam shromáždí a kontrolovat průběh celé té akce, takže já se domnívám, že ten zásah policie byl špatný a byl výsledkem špatné analýzy a špatné taktiky.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane ministře, pan místopředseda Langer už se začal bavit o provedení toho zásahu. To znamená, pakliže policisté se tam dopustili skutečně toho, co jsme později viděli v televizním zpravodajství a to, co také měnilo potom počty lidí, kteří původně třeba i stáli za tím, že policie měla zasáhnout a pak se ty průzkumy veřejného mínění obracely na stranu technopartistů, protože viděli třeba zásahy policistů, kopajících do ležícího člověka, ostatně i v našich zvukových záznamech byly slyšet ty sprosté nadávky a postupné další řekněme výlevy policistů, jak to, že v řadách policie máme stále ještě lidi, jejichž chování mnohým připomnělo chování jednotek v listopadu 89?

Host (František Bublan):
No, já vám na to odpovím, ale nejdříve teda se vrátím k tomu, co říkal pan místopředseda Langer. Vždyť přece ti lidé byli na cizím pozemku, tak že se opakovala přesně ta situace, která se stala loni v tom Boněnově, kde policisté jenom přihlíželi a monitorovali, jak on říká a potom snesli takovou velkou kritiku, že o tom psala média, jak je policie neschopná, že ta nedokáže ochránit soukromý majetek, takže já v tom vidím docela velký rozpor. Tady policie nemohla jenom monitorovat a čekat, jak to dopadne. Tady skutečně musela zasáhnout a pokud by vám někdo na zahradu se takhle umístil, tak byste asi tady nebyla ráda, kdyby policie přijela a pouze monitorovala, čekala, jestli ti lidé odejdou nebo neodejdou. Beru to jako zásadní věc a od toho jako nechci ustupovat a nechtějme to zkreslovat nebo mýlit veřejnost, že skutečně došlo k něčemu, co by se dalo snést. To se nedalo snést, ti lidé museli z toho pozemku odejít.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Víte, pane ministře, tohle to vám v tuhle chvíli nikdo nerozporuje, na to je ustaveno několik vyšetřovacích orgánů, já se vás ale ptám na způsob už teď, nikoli na to, zda mělo nebo nemělo dojít k zásahu.

Host (František Bublan):
Podívejte se, způsob provedení toho zákroku, který byl v kompetenci velitele, byl prováděn tak, že policie v nějaké rojnici se snažila ty účastníky vytlačit z toho prostoru ven. Dělala to několikrát, docházelo k tomu, že účastníci je napadali, to znamená ta policie v tom prvním a druhém zásahu skutečně nedělala nic jiného, jenom vytlačovala. Ale jestliže vám zezadu někdo začne házet kameny do týla, no tak potom už samozřejmě dochází k těm osobním potyčkám a tam potom třeba i pracují trošku nervy a podobně, takže já připouštím, že tam došlo k nějakým excesům, že se třeba policisté někteří nechovali tak, jak měli, že dokonce i nějaké zásahy nebyly teda podle těch norem, nicméně ten policejní postup, ten byl správný a ty rozkazy zněly vytlačit ty lidi z toho prostoru, kde nemají být.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
A opravdu součástí toho vytlačování mělo být takovéto vysloveně opravdu osobní a zainteresované vystupování policistů, kteří nadávali účastníkům party. Vždyť i v našem příspěvku zaznělo, že zahraniční policie je cvičena tak, aby k něčemu takovému nedocházelo.

Host (František Bublan):
No, zahraniční policie pokud vím s tím měla problémy, s tímto jevem už před mnoha lety, v Anglii už to začalo před 20 lety, docházelo tam k podobným potyčkám, byli tam také zranění. Ve Francii dokonce bylo asi 5 mrtvých při těchto technoparty, takže tam ty zkušenosti jsou taky různé, já nevím, jestli vždy policie postupuje skutečně v rukavičkách, ono to někdy ani nelze, ale říkám, jednotlivé excesy máme je zdokumentovány nebo dostáváme podněty od těch účastníků, takže ty budeme šetřit a tedy samozřejmě budou ti, co se provinili, budou potrestáni, ale ten celek, jako ten celek nechci zpochybnit, ten byl skutečně na místě.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane místopředsedo, technoparty vyšetřuje Inspekce ministra vnitra, speciální policejní tým, ombucman, dohlíží i státní zástupce. Senátoři teď volají po nezávislé parlamentní vyšetřovací komisi, vyžaduje ji podle vás tato situace?

Host (Ivan Langer):
Já se obávám, že ano. Já se domnívám, že vyšetřování možných trestných činů policisty, jinými policisty je koncepčně špatně, proto také já navrhuji v modré šanci pro slušné lidi převedení Inspekce ministra vnitra pod resort ministra spravedlnosti. Bojím se, že v tuto chvíli jsou ty emoce a ta osobní zainteresovanost natolik silná, že dokud tam nebude nějaký vnější v uvozovkách nezávislejší pozorovatel, nebude schopen objektivně analyzovat skutečně ty jednotlivé kroky, ke kterým došlo na obou dvou stranách tak, aby z toho vzešlo nějaké poučení. A to považuji za strašně důležité, to poučení, vždyť naše policie měla rok od minulé technoparty na to, aby se poučila, aby stanovila jasnou taktiku, aby vytvořila jasný cíl, který rozhoduje. A já se ptám, jak je možné, že takovýmto zásahem je pověřen okresní ředitel policie. Ptám se, jestli v týmu, který rozhodoval o taktice a strategii byli psychologové, jestli se snažili navázat kontakt s těmi lidmi či nikoliv, a bojím se bojím, že se promarnil rok času a důsledky, které teďka sbíráme na základě toho zákroku, jsou strašné.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane ministře, ano, . . . .

Host (Ivan Langer):
Že dochází ke zpochybňování policie, jedni si myslí, že někdo, kdo říká policie zasáhla špatně, že hájí ty, co narušovali soukromý majetek a naopak. Policie zasáhla . . .

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Teď už rozebíráte to, co je úkolem těch několika vyšetřovacích orgánů, které jsem jmenovala.

Host (Ivan Langer):
Já vím, ale podívejte se na zásah policie na louce a podívejte se na demonstraci před ministerstvem vnitra. Tam zjevně došlo tím posprejováním fasády k naplnění skutkové podstaty trestného činu sprejerství. Policie přihlížela, protože se bála a bojí se proto, že byl zvolen na začátku špatný postup a v tuto chvíli je bezradná. A to jsou hrozné škody.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane ministře, je to o tom, že by podle vás pomohla nezávislá parlamentní vyšetřovací komise a slyšíte na ty argumenty, že by policisty opět neměli vyšetřovat policisté?

Host (František Bublan):
No to já znám argumenty pana Langera v tomto smyslu, ale zase když to bude pod ministerstvem spravedlnosti, tak dojde ke sloučení vlastně státního zástupce a ministerstva spravedlnosti, což bude úplně stejný problém. Inspekce spadá pod ministra vnitra, nicméně její činnost dozoruje státní zástupce, takže tam už ta účast je a myslím, že je to celkem vyvážené a že není třeba tady toto měnit. Ale to . . .

Moderátor (Štěpánka Čechová):
A nebránil byste se tedy parlamentní vyšetřovací komisi, aby nebyl strach z nějakého ovlivňování?

Host (František Bublan):
Samozřejmě, mě to je to celkem jedno, pokud bude ta komise, ale já mám takovou zkušenost, že těch komisí má Sněmovna příliš mnoho a vyšetřování trvá několik měsíců a i ty výsledky nejsou nějak jednoznačné, takže já si myslím, že účinnější bude inspekce a bude dohled státní zástupkyně. Nakonec tato vyšetření už probíhají a už přinášejí první výsledky.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane ministře, v Senátu zazněly výzvy k vaší demisi, také demonstranti, nejen dnes, ale i na těch předešlých demonstracích volali po vyvození politické osobnosti vaší a premiéra Paroubka. Jakou roli podle vás nebo pro vás sehrála v celém případu ta jeho podpora z dovolené, kdy v podstatě řekl, aby ten zásah byl razantní a tak, jak to komentovali někteří senátoři, tak zásah byl potom nepochybně vyvolán veřejnou výzvou premiéra, jak vy to vnímáte?

Host (František Bublan):
Já si myslím, že to je naprosto chybný pohled, protože policie se připravovala na tuto akci, ta výzva nebo respektive to vyjádření premiéra Paroubka nemohlo mít nějaký zásadní vliv na to, jak bude policie postupovat, a to, že on se takto vyjádřil, tak je to politická podpora toho, já jsem to taky tak vnímal, jakože že chce, aby byl nastolen pořádek, aby byla hájena soukromá práva, to je na místě a tady v tom nevidím žádný velký problém. A s tou demisí, víte, mě tam sice polovina senátorů vyslovila takovou nedůvěru nebo jak bych to nazval, nicméně to bylo takové trošku stranické vyjádření a potom jsem zjistil v soukromí, že mnoho z nich mi tu důvěru vyjadřuje, navíc ta druhá polovina, ta mě zase vyjádřila podporu a také docela silně, takže já to nevidím tak dramaticky.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Víte o tom, že jedna ze sázkových kanceláří vypsala kurz na to, zda zůstanete ve své funkci nebo sám rezignujete nebo budete odvolán? Dokonce je poměrně zajímavý, protože kurz 1,33 ku jedné je, že zůstanete a kurz 2,8 ku jedné sází na to, že na svém postu nezůstanete? Co řeknete sázejícím nebo co byste jim poradil?

Host (František Bublan):
Ale já tady na ty sázky moc nedám a já jsem to včera slyšel a to mě nijak neovlivňuje, protože já jsem přesvědčen o tom, jak, co se stalo a třeba co by mělo být a podobně, takže tady v tom mám jasno a tady tím se nenechám ovlivnit.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane místopředsedo, kdyby vy jste byl teď v kůži ministra, co se vám ostatně může stát, vy byste rezignoval?

Host (Ivan Langer):
Já věřím, že bych se nedostal do takto špatné situace, protože bych byl schopen připravit správnou taktiku, správnou metodiku postupu policie a dokázal bych se poučit z toho špatného.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
To trošičku zavádí, že po boji je každým generálem. Kdybyste se do té situace dostal, rezignoval byste?

Host (Ivan Langer):
Já věřím, že bych nikdy nesvolil a nepřipustil, aby policie takto špatně zasáhla. Respektive, a to se bojím, že došlo v případě pana ministra Bublana, nepřipustil bych, abych se stal figurkou nebo loutkou ve hře někoho jiného, ve hře, ve které se ocitli ti policisté, ti účastníci, ti lidé, kteří . . .

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Zkuste mi odpovědět na moji otázku.

Host (Ivan Langer):
A to je hra pana premiéra Paroubka, který chtěl prokázat . . .

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Situace je nastolená, situace je nastolená, já, i když vám chci věřit, že byste se do takové situace nedostal, kdybyste už v ní byl, jak byste se politicky zachoval?

Host (Ivan Langer):
Já, nemůžu vám říct, že bych odstoupil, protože věřím, že bych udělal všechno pro to, aby takováto situace nenastala a nejhorší na tom je, že ta situace nastala proto, že se promarnil rok. Rok se nepracovalo, rok se nepřipravovalo a potom na to doplácíme všichni.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Možná ještě krátce závěrem. V Senátu z úst sociální demokratky Aleny Gajdůškové zaznělo, že za události kolem CzechTeku je zodpovědný organizátor či svolavatel akce a že klub sociální demokracie převzal legislativní iniciativu a do října připraví návrh právní úpravy pro konání velkých hudebních produkcí. Pane ministře, potřebujeme takový zákon po těch dvojitých zkušenostech? Bylo by to ten způsob, jak zabránit něčemu podobnému?

Host (František Bublan):
No, zcela určitě, něco potřebujeme udělat. Buďto to bude tento zákon, jehož vizi paní senátorka nějak nastínila, anebo teda dáme pravomoc obcím, aby si svou vyhláškou stanovily, zda vůbec chtějí takové akce na svém území mít nebo nechtějí a na ty jednotlivé akce dávaly zvláštní povolení. Protože ono dneska to může být technoparty a za tři roky to může být zase něco jiného. Je potřeba tam dát nějaká pravidla a víte, já jsem mluvil s některými starosty těch obcí, kde už to proběhlo a všichni jsou zděšeni z toho, všichni se bojí, že zase příští rok se u nich něco stane a samozřejmě velmi silně volají po tom, aby to bylo nějak uzákoněno.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane místopředsedo, právníci, jako například Tomáš Sokol, se kterým jsem osobně hovořila a další varují před takovým zákonem s tím, že mohl začít zasahovat do principu demokracie. Například Velká Británie nebo Německo ho ale také mají, jak vnímáte takový nápad vy?

Host (Ivan Langer):
Já se toho bojím a vracím se na začátek k tomu pomyslnému trojúhelníku tří hodnot. Svoboda shromažďování, ochrana soukromého majetku a ochrana veřejného pořádku. Já jsem přesvědčen, že při správné analýze možného narušení jedné z těch tří hodnot je možné naleznout správný a adekvátní postup policie. Prostě chraňme si ty svobody, které jsme dosáhli po listopadu 1989 a současně razantně a profesionálně zasahujme vůči těm, kteří si těchto svobod neváží. Já jsem přesvědčen o tom, že není třeba nějaký nový zákon, který by zasáhl do vyváženosti těch tří hodnot toho trojúhelníka.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane ministře, alespoň v té ochraně svobod po listopadu 89 byste se mohli shodnout.

Host (František Bublan):
No samozřejmě ochrana svobod, ale také svobod těch, co vlastní ty pozemky.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Odpovídali ministr vnitra František Bublan a jeho stínový protějšek z ODS Ivan Langer. Díky za účast v diskusi, pánové, na slyšenou.

Host (František Bublan):
Na slyšenou.

Host (Ivan Langer):
Hezké odpoledne.

Radiožurnál, 6. srpna 2005