Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Diskusní pořad televize Prima "Partie"

[06.02.2005]

Policie

Diskusní pořad televize Prima "Partie"

Policie ČR, odposlechy

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Dnes k nám přišel ministr vnitra František Bublan a místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer. Pojďme se podívat, o čem budeme hovořit.

Kdy a jak skončí aféry kolem policie? Bude policie reorganizována? Změní se po přijetí nového služebního zákona k lepšímu práce policistů, nebo jen jejich pracovní ohodnocení?

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A jako vždy i dnes můžete v naší Nedělní partii hlasovat. Ta otázka zní: Důvěřujete naší policii? Nám se změnily od Nového roku telefonní čísla, to už asi víte. Pokud odpovídáte ano, volejte na číslo 906 340 921. Pokud odpovídáte ne, volejte na číslo 906 340 922. A své odpovědi můžete posílat i prostřednictvím SMS zpráv ve formátu PRIMA NP ANO, nebo NE na číslo 900 06 09. Ještě jednou ta otázka: Důvěřujte naší policii? My dnes o policii budeme také hodně hovořit, ale až posléze. Pojďme začít tématem, které teď hodně otřásá naší politickou scénou. A to je původ peněz na byt našeho pana premiéra. Pan premiér už má, myslím, asi třetí verzi pro to, kde se ty peníze vzaly. Ale jde o to, že na podstatnou část zálohy na byt nebo na zařízení bytu on podle svých vlastních slov použil peníze nikoliv z přímého platu, ale z poslaneckých náhrad určených na činnost poslanců. My bychom, než dáme slovo našim hostům, měli mít teď na telefonu advokáta Tomáše Sokola. Pane doktore, slyšíme se?

Telefonicky Tomáš Sokol, advokát:

Ano, slyšíme, dobré odpoledne.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Dobré odpoledne. Pane doktore, co soudíte o tom, že k soukromým účelům použil pan premiér peníze z poslaneckých náhrad?

Telefonicky Tomáš Sokol, advokát:

Paní redaktorko, on ty peníze také v podstatě k soukromým účelům inkasoval. To není nějaká specielně oddělitelná část mzdy. To je náhrada výdajů, které se paušálně vyplácí. A vyplácí se s předpokladem, že v průměru ta částka bude použita na výdaje a stálé výdaje, které by ten poslanec teoreticky měl mít. To znamená, že se, že to není nijak jaksi zpětně kontrolováno, není potřeba to prokazovat, rozhodně ty peníze žádným způsobem nevylákal. Jiná věc je, že jestliže dlouhodobě a ve větší částce tyto finanční prostředky mohl takto takříkajíc ušetřit, pak to svědčí o tom, že ten původní předpoklad o tom, že budou nějaké paušální výdaje, a k tomu tedy jsou ty paušální příjmy, nebyl správný, že ten systém je špatně nastaven a že to je v podstatě jakási obžaloba toho, že ty finanční prostředky jsou takto vydávány, ačkoliv faktické výdaje poslanec nemá.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane doktore, já Vám pro tuto chvíli děkuji.

Telefonicky Tomáš Sokol, advokát:

Prosím, na shledanou.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, nemáte pocit, že vlastně tím dal najevo, že ty náhrady poslanci nepotřebují?

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Tak já se obávám, jestli mohu začít, že pan premiér dal najevo svým přístupem k této kauze spoustu jiných a horších věcí. Nicméně tato je také důležitá. A já jsem přesvědčen o tom, že v celé řadě případů ty náhrady jsou změnitelné, měly by se vyměnit, resp. obměnit a zejména v oblasti těch zdvojených náhrad by tady náhrady měly být jednoznačně zrušeny. Pozměňovací návrh, resp. návrh zákona ve sněmovně je a já jsem připraven ten návrh jednoznačně podpořit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Co říkáte Vy, pane ministře, tomu argumentu, že část peněz šla z poslaneckých náhrad?

František Bublan, ministr vnitra:

Já k těm náhradám: Mně se nelíbí, že ty náhrady jsou vypláceny paušálně všem stejně, protože je určitě rozdíl mezi poslanci, kteří dojíždí anebo si musí pronajímat byt, a mezi těmi, kteří jsou pražskými, anebo bydlí velmi blízko u Prahy. Takže tam by se to mělo také rozlišit. A potom tady v tom hodnocení také trošku vidím to, protože to hodnotím třeba podle sebe, já musím vynaložit nějaké náhrady navíc na bydlení, že se jedná také o celou rodinu. Také je v tom manželka a také ona má nějaký příjem atd. Takže je jedno, jestli se ta náhrada použije z toho příjmu, co má ten poslanec anebo ten ústavní činitel, anebo se to použije z příjmů třeba manželky, takže tam bych to neviděl tak nějak moc dramaticky.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A pánové, co se týče celé té kauzy, co říkáte tomu, jak se pan premiér chová, jak neustále mění argumenty své obhajoby?

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Víte, jako opoziční politik bych mohl mít teď škodolibou radost. Ale já jsem zejména občanem ČR a v tuto chvíli to vnímám jako velmi trapnou kauzu, jako velmi nedůstojný případ chování, který poškozuje prestiž a jméno ČR do zahraničí, neboť se jedná o předsedu vlády. A já prosím, aby Stanislav Gross udělal v té věci už konečně jasno, aby řekl: Bylo to tak a tak, to je definitivní verze, aby ta verze byla prokázána důkazy hodnověrnými, výpověďmi a aby se ukázalo tedy, že buď pan Gross nevěděl, co na začátku říká, a teď už teď víme, jak to ve skutečnosti je, anebo se ukáže, že to prostě proběhlo nějak jinak, a potom z toho musí pro sebe vyvodit politickou odpovědnost.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře, co říkáte Vy tomu, jak se pan premiér chová v souvislosti s tímto, jak mění ty argumenty?

František Bublan, ministr vnitra:

No, víte, já to vidím trošku z jiného pohledu. My jsme už dlouho volali po tom, aby se tady zprůhlednilo, jaký majetek mají politici, jaký majetek mají třeba zastupitelé v krajských zastupitelstvech apod., aby se vyloučila možnost nějaké korupce nebo nějakých pochybností.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já se spíš ptám na to jeho chování ale, co říkáte tomu, jak mění ty argumenty své obhajoby.

František Bublan, ministr vnitra:

No, chování. On se možná chová tak, jak je k tomu nucen. Asi nikomu není příjemné zpětně dosvědčovat, k čemu přišel apod. Mohou tam být nějaké rodinné půjčky nebo něco takového, co by člověk nechtěl zveřejnit. Tady do toho já mu nechci nějak mluvit. Ale myslím si, že ten začátek je špatný, že na začátku by mělo být skutečně to, že každý politik by měl být otevřenou knihou, aspoň ten jeho majetek. A bylo by všem jasné, jak ho nabyl, jaký je jeho příjem, jaké má nemovitosti, jaké má auto apod., protože je to politik a je placen z veřejných zdrojů. Ale to se týká všech. Já se bojím toho, že teď skončí tato kauza a zase se objeví nějaká jiná, protože takových politiků, kteří mají nějaké vily nebo nějaký větší majetek, je asi dost velké množství. A takhle se z toho nikdy nedostaneme, to je zapotřebí řešit nějak globálně, radikálně.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já jenom drobnou poznámku. My jsme přišli hovořit o policii a tady bude zajímavé sledovat, nakolik aktivní bude policie v tomto případě tak, jak byla aktivní v jiných případech, nakolik, když jsme zřídili finanční policii, ta se bude zabývat majetkovým stavem a stavem daňových přiznání toho údajného půjčitele, tedy pana Roda. Zkusme si to srovnat, budeme za chvíli hovořit o případu Kořistka, zkusme si srovnat chování policie v tomto případě a chování policie v případě Kořistka.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové...

František Bublan, ministr vnitra:

No, já bych to neházel na policii, toto je věc finančních úřadů.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové...

František Bublan, ministr vnitra:

A pokud budou mít finanční úřady dostatek informací, aby mohly posoudit, zda ten člověk k tomu majetku mohl přijít legálně, nebo nelegálně, tak je to v pořádku.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Uzavřeme pro tuto chvíli toto téma. Pojďme na další, které také vzbuzuje vášně. A to jsou policejní odposlechy.

Od podzimu loňského roku musí policie vysvětlovat veřejnosti počet odposlouchávaných telefonů, který se zdá nízký či adekvátní snad už jen samotným policistům. Policie vyrobila analýzu, která měla veřejnost uklidnit, ta ale spíše vzbudila značné rozpaky. Dokonce i prezident republiky se podle svého mluvčího o této analýze vyjádřil, že ji považuje za nekvalitní, neúplnou a nepřesvědčivou. Bouři nevole až zděšení vyvolal také policejní prezident se svým výrokem, že člověku, který nic neprovedl, by nemělo odposlouchávání telefonu vadit, což mnoho lidí oprávněně vnímalo jako výrok z nejhorších normalizačních časů. Dokáže policie přesvědčit po tom všem veřejnost, že skutečně ctí naše soukromí?

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Podle policejní analýzy bylo v roce 2003 u nás skoro 9000 odposlechů, telefonních linek nebo mobilů a odposlouchávalo se 4384 osob. Pane ministře, kolik jich bylo v loňském roce?

František Bublan, ministr vnitra:

No, toto je loňský rok, co jste citovala.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ne, já jsem řekla 2003.

František Bublan, ministr vnitra:

A 2003. Tak to číslo bylo o něco vyšší, ale ne zase příliš.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Můžete být konkrétní, o kolik to bylo vyšší?

František Bublan, ministr vnitra:

Bylo to necelých 10 tisíc odposlechů a nějak mezi šesti, sedmi tisíci osobami.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Je to hodně, nebo málo?

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já se domnívám, že to je hodně v situaci, kdy policie nebude schopna prokazatelně přesvědčit veřejnost o tom, že tyto odposlechy jako zásah do soukromí jedince nejsou nadužívány, že skutečně každý ten odposlech je učiněn na základě pečlivé rozvahy a vede k nějakému výsledku. A já se obávám, že to, co policie prezentovala jako tzv. analýzu, já to tedy jako analýzu nepovažuji, tak svědčí spíše o snaze zastřít a bagatelizovat ten problém. A to si myslím, že je špatně, protože na jedné straně tady máme ochranu základních práv a svobod občanů a na straně druhé policie a bezpečnostní orgány potřebují mít tady takovýto instrument. Ale musí se s ním nacházet, zacházet velmi ostražitě. Pro mě to, co vyplynulo z té analýzy i z těchto čísel, je konstatování, že je odposlech jako zásah do soukromí nadužíván a že nevede, dokonce v jedné třetině případů nevede k požadovanému cíli.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ta analýza byla velmi kritizována. Uvažujete o tom, pane ministře, že ji necháte přepracovat?

František Bublan, ministr vnitra:

Ne, to neuvažuji. Ona to není analýza v tom pravém slova smyslu. Analýza by měla jaksi dospět k nějakému výsledku, třeba proč jsou ty odposlechy používány, proč jsou používány třeba v tomto kraji víc než v tom druhém, proč jsou zaměřeny na určitou trestnou činnost atd. Takže o analýze se nedá moc mluvit, je to souhrn informací tak, jak jsme je získali, jak jsme je získali z našich zdrojů.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A předělávat ho nebudete i přes tu kritiku.

František Bublan, ministr vnitra:

Předělávat ho nebudeme, protože to je celkem vyčerpávající. A já vám řeknu upřímně, jako získat podobné informace od ostatních evropských zemí je docela problém, protože nikdo nechce být otevřený.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A já tedy otevřená teď být můžu, pane ministře, protože já tady mám zajímavá čísla. Policie tvrdí, že je to v Evropě běžné, že když si např. srovnáme počty odposlouchávaných osob: Francie za rok 2001 - 3161, Velká Británie, také rok 2001 - 3127. Ty země jsou obě daleko větší, mají mnohem víc obyvatel, navíc Velkou Británii silně ohrožuje islámský terorismus. A ještě jedno číslo - Spojené státy americké, a to je necelých 1500 odposlechů ročně. To je poněkud zarážející nepoměr.

František Bublan, ministr vnitra:

No, já nevím, kde jste ty čísla vzala teda, ale...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

To Vám klidně řeknu. Ta první čísla jsou, je to policejní analýza přímo a to číslo z těch Spojených států amerických, to jsou zdroje americké administrativy.

František Bublan, ministr vnitra:

Víte, já jsem v Spojených státech několikrát byl, mluvil jsem s mnoha činiteli a nikdo vám to číslo přesně neřekne.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Nám ho řekl, pane ministře.

František Bublan, ministr vnitra:

Kdo vám ho řekl?

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já Vám to ukážu až po skončení Nedělní partie, protože jsme vázáni mlčením oficiálním. Ale jsou to skutečně zdroje americké administrativy.

František Bublan, ministr vnitra:

Dobře, dobře. Ve Spojených státech je asi čtrnáct zpravodajských služeb, potom je tam samozřejmě FBI. A oni rozlišují mezi odposlechy, které jsou povoleny soudem, což je možná toto číslo, jak je uvádíte, a potom těmi ostatními a ty tomu soudnímu povolení nepodléhají. Stejně tak ta Francie.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A promiňte, pane ministře. Ano, tak nechme Ameriku, ale pojďme na tu Francii a Velkou Británii.

František Bublan, ministr vnitra:

Francie to samé, to samé, oni mají...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ale je to zarážející nepoměr, uznáváte?

František Bublan, ministr vnitra:

Není, není, není, ne. Oni mají odposlechy soudní, soudně povolené a potom tzv. policejní. My jsme nedávno měli ten samý systém, potom se změnil, po novele trestního řádu už tomu tak není. Takže všechny odposlechy musí být povoleny soudem. Ještě před rokem 2002 tomu tak nebylo, to mohl třeba povolit policejní prezident, krajský ředitel atd., takže ten počet byl trošku odlišný. Mnoho zemí ještě rozlišuje mezi soudními a policejními. A to policejní číslo je skutečně mnohem vyšší, protože to může být odposlech třeba na dva týdny, na měsíc, podle toho, jak to policie potřebuje, a nemá to s tím soudním povolením nic společného.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já myslím, že když hovoříme o odposleších v ČR, je potřeba se podívat na dvě věci a to je trend růstu počtu odposlechů. Ten, když se podíváte zpětně na tu číselnou řadu, je zhruba 25 % každý rok, tzn. k těm číslům, která jste Vy uváděla za rok 2003, si udělejte čtvrtinu navíc a vyjde vám rok 004. A tady je klíčová otázka: Odpovídá to změně bezpečnostní situace každým rokem v ČR, ano, či ne? A druhá věc je...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak můžeme si na to hned odpovědět?

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

A druhá věc je, že třetina, a to říká sama policie, že třetina těchto odposlechů nepřinese skutečnosti významné pro trestní řízení, jinými slovy zhruba tak 2000 osob je odposloucháváno bezdůvodně. A když si to vynásobíte počtem lidí, se kterými těchto lidí 200 osob každý rok hovoří, tak dostanete číslo nějakých 40, 50 tisíc obyvatelů ČR, které není možné považovat za zločince a darebáky, pocítí takovýto vpád do svého soukromí. A to si myslím, že jsou věci, které je potřeba brát vážně. A při vědomí...

František Bublan, ministr vnitra:

Ale tak to není, tak to určitě není.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

To je ale, to je obrovské číslo. Pane ministře.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Při vědomí toho, že policie potřebuje tento instrument, je potřeba něco změnit.

František Bublan, ministr vnitra:

Ne, pane poslanče, tak to není. Ta třetina, tzn. že nepřinesla jaksi důkazy, které by rozhodovaly u soudu. Ale to neznamená, že ti lidé třeba odsouzeni nebyli. Pouze se nepodařilo z těch úkonů operativních, tzn. z těch odposlechů se nepodařilo přinést důkaz. To by se muselo udělat jaksi nové rozpočítání a zjistit, kolik z těch případů, které byly odsouzený a byly odposlouchávaný, tak kolik tam hrála roli ta policejní technika, anebo nikoliv. Potom by to bylo jiné číslo.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Ale to souvisí s tím, o čem jsme hovořili.

František Bublan, ministr vnitra:

Ale tady toto je zavádějící. To není třetina lidí, kteří by byli bezdůvodně. Tam ten důvod byl, oni odsouzeni třeba byli nebo proběhl soudní proces, akorát, že ten odposlech se nevyužil, protože...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Proto já říkám, že ten materiál, který policie zpracovala, není možné nazvat analýzou, a proto si myslím, že by měl být každoročně předkládán skutečně analytický materiál, ze kterého by vyplynulo buď to, že mám pravdu já se svými obavami, nebo pan ministr s tím, že argumentuje: Situace není tak vážná. Ale jde opravdu o to, aby policie využívala tento instrument jako mimořádný, ne jako standardní součást své práce, řekne: No, než abych šel tam, tak ho radši napíchnu. A jestli jsme hovořili teda o případu pana premiéra, já jsem zmiňoval případ pana Kořistky, prostě já doteďka si kladu otázku, jak to bylo s předsedou Občanské demokratické strany a vedením ODS těsně před volbami, zda byl odposloucháván, nebyl odposloucháván, zda skutečně to bylo důvodné, nebo nebylo důvodné apod. A to jsou přesně ty argumenty, které mě vedou k té obezřetnosti.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, pojďme uzavřít odposlechy a pojďme na další téma. Chcete ještě něco dodat, pane ministře?

František Bublan, ministr vnitra:

Ne, tak mně se tady ten přístup nelíbí, protože pokud budeme stále sledovat nějaká čísla odposlechů, tak se nikam nedostaneme. Ta policie...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Počkejte, tomu nerozumím. To znamená, že bychom ta čísla vůbec neměli sledovat, nemělo by nás to zajímat?

František Bublan, ministr vnitra:

Ale musíme sledovat činnost policie, musíme sledovat úspěšnost těch jednotlivých operací, potom třeba úspěšnost trestních řízení a teprve potom můžeme udělat nějakou analýzu, protože z té analýzy nebo z toho dokumentu vyplynulo, že vlastně necelá 2 % z těch trestních případů jsou spojena s odposlechem, ty ostatní nikoliv. Takže...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Ale to je bohužel, pane ministře, přesně to zavádějící číslo.

František Bublan, ministr vnitra:

No, ale je to tak.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Dvě procenta, když vztahuji odposlechy na veškerou trestnou činnost, tzn. i na tu, kde odposlech ze zákona nemohu použít, tak potom je to zavádějící. A to jsou přesně ty důvody, které degradují kvalitu té zprávy nebo toho materiálu.

František Bublan, ministr vnitra:

No, současně i ta oblast těch trestních činů, kde je možno použít, tak tam to vyšlo asi na necelou polovinu, tak i to je argument.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Takže tam je to 50 %.

František Bublan, ministr vnitra:

No, ale to je celkem vypovídající.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak pánové, pojďme dál, pojďme na policejní útvar Mlýn. Nejdříve se zeptejme na jeho zákonnost, nebo nezákonnost právníka, bývalého ministra vnitra, jednoho z našich nejrespektovanějších právníků, už jsme ho dnes slyšeli - Tomáše Sokola.

Tomáš Sokol, advokát:

Zákon o policii a ve své základní podstatě Listina základních práv a svobod neumožňuje ministrovi vnitra, aby zřizoval jakékoliv policejní týmy prostě proto, že k tomu nemá kompetenci. Jestliže tedy žádný takový tým neměl být ministrem zřízen, no, tak už je celkem jedno, kdo ho vedl, nebo nevedl. Ministr vnitra má kompetenci k tomu, aby zřídil tým z inspekce, z pracovníků policie, kteří jsou přiděleni k Inspekci ministra vnitra, ale nic víc. Takže je celkem irelevantní, kdo ho vedl, nebo nevedl. Ministr vnitra mohl zřídit tým pracovníků inspekce a mohl požádat policejního prezidenta, aby tomuto týmu přidělil nějaké policisty z běžné služby, tedy ze svých podřízených. Samozřejmě, že pokud tedy ten tým skončil tak, že tam nebyli žádní pracovníci inspekce, no, tak už to bylo prostě někde úplně, zcela mimo zákon.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře, to byla vážná slova. Budete iniciovat důkladné prošetření zákonnosti toho týmu?

František Bublan, ministr vnitra:

A to já už jsem učinil, tady toto. Udělali jsme si takový právní pohled na to a já tam nevidím žádné pochybení ze zákona.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Chcete tedy říct, že se pan Sokol mýlí, když říká, že to je nezákonné?

František Bublan, ministr vnitra:

Pan Sokol teda to trošku posouvá někam jinam. Ministr vnitra řídí policii.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Mýlí se tedy, pane ministře, mýlí se?

František Bublan, ministr vnitra:

Já si myslím, že se mýlí. Řídí policii a dokonce v zákoně o policii je, že může zřizovat nebo rušit různé útvary policie, zásahové jednotky apod. Takže tady toto oprávnění tam je, to je jedna věc. A potom zákon neřeší, jestli může zřizovat, nebo nemůže zřizovat týmy, tam to uvedeno není. Ale policie je podřízena ministerstvu vnitra, takže ministr vnitra má právo takovýto úkon udělat. A to, že to bylo složeno z inspekce a z policejních složek, tak to tady jednoznačně vyplývá, že to mohl udělat jedině ministr, nikdo jiný.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já bych jaksi nejradši na začátek položil otázku, o co v této, v tomto případu jde, abysme si udělali jasno, protože existují dvě verze. Byl zřízen tým, který měl vyšetřovat trestnou činnost policistů, a to standardním způsobem. To je varianta A, nebo varianta B - vznikla nějaká speciální "tajná" Grossova policie, která byla zřízena v rozporu se zákonem a nebyla kontrolována a nepůsobila na základě zákona. To jsou dvě možné varianty, dvě hypotézy.

František Bublan, ministr vnitra:

No, tak to bych...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

A naším cílem je tedy říci, která z těch hypotéz je pravdivá. Já sdílím tedy názor, který říkal pan doktor Sokol, protože v oblasti veřejného práva platí základní princip: Můžu dělat pouze to, co mi zákon umožňuje. A když se podíváte na kompetenční zákon, když se podíváte na zákon o policii, když se podíváte na trestní řád, to jsou tři klíčové normy, které upravují působnost ministerstva vnitra, nenajdete tam žádné výslovné zmocnění. A to je jedna teze. A druhá k té samotné činnosti týmu Mlýn, které provázejí podle mne stejné spekulace a rozporuplná prohlášení jako případ pana premiéra kolem jeho bytu: Nejdříve tedy, že tým pracoval v souladu se zákonem, že má na svém kontě celou řadu konkrétních rozpracovaných, odsouzených policistů či dokonce vojenské zpravodajství odhalilo nebo ve vojenském zpravodajství byla odhalena nějaká činnost díky týmu Mlýn. A teď podívejte se na zprávu Nejvyššího státního zastupitelství, resp. státního zastupitelství. Ta konstatuje, že pouze tři případy, o třech případech ví, všechny tři skončily do ztracena. A jinak nemá sebemenší přehled o tom, co ten Mlýn dělal. A teď je, prosím, na Vás, pane ministře, abyste nejenom nám ve studiu, ale všem řekl...

František Bublan, ministr vnitra:

Já Vám to velmi...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

... co tedy Mlýn dělal, proč to dělal, na čem dělal.

František Bublan, ministr vnitra:

Já Vám to velmi rád vysvětlím. Víte, jak jste říkal ty dvě hypotézy, ta druhá skutečně je velmi nepravdivá a nepravděpodobná, že by to vůbec mohlo takto fungovat, protože...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Platí tedy ta první, o které mluvil pan Langer?

František Bublan, ministr vnitra:

Zcela určitě, protože nebyl to žádný tajný tým.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já netvrdím, že byl tajný.

František Bublan, ministr vnitra:

Nebyl tajný, protože věstník, ve kterém to bylo zveřejněno, nebyl žádným způsobme utajen, byl otevřený. Mnoho funkcionářů bylo seznámeno s tímto týmem a fungoval naprosto standardně. To bychom mohli říct, že ti ministři předcházející, a to mohu vzít od pana ministra Rumla až, já nevím, po pana ministra Vodičku, zřizovali mnoho těchto týmů. Fungovalo to, nikdo se nad tím nepozastavil, bylo to naprosto normální, standardní. A teď najednou, protože to je asi, že jo, pan Gross, tak to začíná vadit. Toto...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Pane ministře, nezlobte se, já se omlouvám, že do toho zasáhnu.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Promiňte, já ještě, ještě chci položit jednu otázku. Proč, pane ministře, vůbec takový tým musel vzniknout, když půlroku před jeho vznikem byl založen na Inspekci ministra vnitra odbor 17, který se zabýval úplně stejnou činností?

František Bublan, ministr vnitra:

No, odbor 17 byl v té době, aspoň tak, jak jsem to zjistil z těch dokumentů, velmi oslabený a v podstatě neměl...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Čím byl oslabený? Tím, že tam nebyli odborníci?

František Bublan, ministr vnitra:

Personálně oslabený, nebyli tam odborníci na hospodářskou kriminalitu, tak z toho důvodu to vzniklo, nic jiného v tom nebylo.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A ještě jednu věc k tomu: Z toho týmu odešel jediný policista, promiňte, já se vracím k tomu, co říkal pan Sokol, abychom na to zareagovali, z týmu odešel jediný policista, který byl zároveň členem Inspekce ministra vnitra, odešel po čase. Nahradil ho někdo?

František Bublan, ministr vnitra:

Ne, po čase potom došlo k tomu, že ta činnost se rozdělila.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A nahradil někoho, tohoto člověka z Inspekce ministra vnitra?

František Bublan, ministr vnitra:

Ne, už nebylo třeba, protože už stejně tým Mlýn byl převeden do působnosti...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ale tu dobu tam nebyl a to právě, jak říkal pan Sokol, to je právě mimo zákon.

František Bublan, ministr vnitra:

Ne, ne, ne, nemáte, nemáte pravdu. Když byl tým převeden do působnosti náměstka pro trestní řízení, tak potom už nebylo třeba, aby tam byl někdo, potom už tam nebyl nikdo z inspekce.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Takže podle Vás v tomto zákon porušen nebyl?

František Bublan, ministr vnitra:

Já se domnívám, že ne. Já mám připravenou podrobnou zprávu pro výbor pro obranu a bezpečnost, tam je to vše popsáno. A skutečně si myslím, že tam není nic, co by zavádělo k tomu, že se jednalo o nějakou nestandardní věc nebo nesystémovou.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Nečeká nás tedy žádná převratná informace z té vaší zprávy?

František Bublan, ministr vnitra:

To určitě ne, ne, ne.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já teda musím odmítnout snahu pana ministra bagatelizovat ten problém o tom, v tom smyslu, že to je jenom kvůli Stanislavu Grossovi. Prosím, uvědomme si podstatnou věc, a to, že tento tým vznikl měsíc před parlamentními volbami v roce 2002. A když si dám do souvislosti několik věcí - zatčení Milana Šrejbera před parlamentními volbami v roce 2002, zatčení kladenského primátora pana Volfa před evropskými volbami 2004, případ Kořistka před krajskými volbami 2004, k tomu přidám tým Mlýn jako velmi nestandardní, tak se musím logicky ptát, pane ministře, jestli policie je opravdu férový sbor profesionálů, který se neplete do politiky, nepracuje na základě politické zakázky, anebo jestli v jeho řadách pracují policisté, kteří se účastní věcí, které zavání velkou špinavostí. Prostě jen velmi naivní člověk by věřil, že tyto čtyři případy jsou prostě náhoda. A Vy nejste rozhodně naivní člověk, pane ministře.

František Bublan, ministr vnitra:

Počkejte, ale my máme rozdílný pohled. Vy jste politik, Vy jste členem politické strany, já mám tady tuto výhodu, nebo možná nevýhodu, takže mám na to pohled jiný. A Vy všechny tyto kauzy nebo všechny tyto akce hned spojujete možná s nějakou politikou nebo s nějakým politickým bojem.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ne, pan Langer to spojuje s týmem Mlýn.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Víte, ta časová souvislost není náhodná. Vždy před volbami z řad policie přijde krok velmi nestandardní, který já musím označit za snahu ovlivnit prostřednictvím policie férovou politickou soutěž.

František Bublan, ministr vnitra:

Ale ten tým Mlýn, ten tým Mlýn pracoval dva roky, to nebyla nějaká krátkodobá předvolební záležitost.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Vznikl měsíc před volbami.

František Bublan, ministr vnitra:

Vznikl, vznikl, protože tam byly informace, které...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Doteď státní zastupitelství konstatuje, že nemá přehled o jeho činnosti.

František Bublan, ministr vnitra:

Ale to není pravda.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Prosím, pane ministře, tak řekněte, na čem ten tým pracoval.

František Bublan, ministr vnitra:

Ty kauzy jsou popsány, státní zastupitelství, až bude chtít, tak je zveřejní. Zatím teda nechce, takže já do toho nemohu nějakým způsobem zasahovat. A to skutečně nemá s politikou nic společného. Já jsem se trošku seznámil s těmi kauzami, to se nedá spojit s nikým, s žádnou politickou stranou nebo s nějakým subjektem tak, jak se psalo v novinách, že by to bylo něco...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak pan ministr tedy odpovídá zcela jasně. On tvrdí, že se to nedá spojovat.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Bohužel všechny ty tři kauzy byly spojeny s Občanskou demokratickou stranou, která byla v opozici. A to mne vede k té úvaze. Jestli to je náhoda, já na náhody nevěřím.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pan ministr ji vyvrací.

František Bublan, ministr vnitra:

Není to pravda, není to pravda.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Ale tady, prosím, pane ministře, Vy máte teď obrovskou odpovědnost. Vy prostě musíte a měl byste jasným způsobem, vyčerpávajícím způsobem dát všechna fakta na stůl, hrát prostě s odkrytými kartami, aby neexistoval stín pochybnosti o tom, jak to bylo.

František Bublan, ministr vnitra:

Všechna fakta jsou popsána v té zprávě, takže se s tím budete moci seznámit.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já se s ní rád seznámím.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A ta bude zítra.

František Bublan, ministr vnitra:

Ta bude zítra odevzdána s výjimkou toho, co teda si vyhradilo státní zastupitelství. To já skutečně do toho nemohu zasahovat, to je věc účastníků trestního řízení.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ale jak sám pan ministr naznačil, prý tam není nic převratného.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Ale státní zastupitelství, pokud jsem... Ne, ale státní zastupitelství konstatovalo, že zná pouze tři případy, kterým se tým Mlýn zabýval, a jinak nemá sebemenší přehled o tom, co tým Mlýn dělal.

František Bublan, ministr vnitra:

Ty tři případy mohly být dostačující.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

A jestli mi chcete říct, že tým dva roky pracoval, no, ne dva roky, ono víc, pracoval na třech případech, tak to mi připadne jako velmi zvláštní a zase náhoda, které těžko můžu věřit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře.

František Bublan, ministr vnitra:

Pane poslanče, já znám případy, na kterých se pracuje několik let. A je to třeba jeden případ a je tak složitý, že vyžaduje takovou práci, takže to bych zase nezpochybňoval. A šlo o to zjistit systémové...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Dejte fakta na stůl a já budu rád, když se mé pochybnosti rozptýlí.

František Bublan, ministr vnitra:

Já jsem četl důvod k založení toho týmu. Šlo o to zjistit systémové chyby v řízení policie, v práci policie, k tomu, jak unikají informace, jak je možné, že policisté se dovedou napojit třeba na tu stranu, která je vyšetřovaná atd. Takže to šlo skutečně o dlouhodobou záležitost a nešlo o nějaké konkrétní případy, které by se vás dotýkaly.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, ukončeme to, protože teď už stojíme na místě.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Rád se seznámím s fakty...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Zítra bude zpráva a my pojďme dál. Pojďme na další kauzu, která také loni otřásla policií. A je to podivné výběrové řízení na pouzdra na pistole. O tomto výběrovém řízení nám povídal podnikatel, který nejdříve byl v tom výběrovém řízení, ale nebyl vybrán. A potom se začaly dít podivné věci.

Jiří Milec se živí výrobou pouzder ke zbraním různých typů, na ta policejní ale jen tak nezapomene. Ve výběrovém řízení ho totiž porazil konkurent, který nabídl pouzdra kvalitativně srovnatelná, ale jednou tak drahá.

Jiří Milec, podnikatel:

Výběrové řízení neproběhlo tak, jak by probíhat mělo, tak jsem se rozhodl, že prostě podám protest. Napsal jsem panu ministrovi. Pan ministr nechal odpovědět na můj dopis lidi, na které jsem si stěžoval.

Pak ale přišel blesk z čistého nebe. Kvůli podezření z porušování povinností při správě cizího majetku v srpnu roku 2003 obviněna ekonomická náměstkyně policejního prezidenta, důvodem bylo právě možné zvýhodnění Milcova konkurenta a Jiří Milec se snažil ozvat znovu.

Jiří Milec, podnikatel:

Na tuto situaci jsem reagoval tak, že jsem napsal panu ministrovi druhý dopis. Tento dopis jsem poslal zároveň i předsedovi vlády panu Špidlovi i policejnímu prezidentovi panu Kolářovi. Z Úřadu vlády jsem odpověď dostal, a to takovou, že případ je v řízení a že až potom se bude rozhodovat co dál. Od pana policejního prezidenta jsem odpověď nedostal žádnou, ale dopis si vyzvedl a pan ministr vnitra Gross si dopis nevyzvedl a vrátil se mi neotevřen.

Místo odškodnění či alespoň omluvy přišla tedy další studená sprcha.

Jiří Milec, podnikatel:

Opravdu jenom několik odvážných nákupčích realizovalo u mě nákupy, jinak prostě na mě u policie bylo uvaleno embargo. Byl jsem varován i pracovníkem ministerstva vnitra, resp. Policejního prezídia, abych se zdržel jakýchkoliv výpovědí, které by mohly poškodit obviněné.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak jste to slyšel, pane ministře - výhrůžky pracovníkem ministerstva, resp. Policejního prezídia. Prošetříte ten případ?

František Bublan, ministr vnitra:

A tak ten případ se šetří, tady to výběrové řízení, které proběhlo před, já nevím, dvěma, nebo třema lety dokonce, tak stále se to šetří.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A prošetříte toto, co říká ten člověk, že byl, že mu bylo vyhrožováno?

František Bublan, ministr vnitra:

To by musel teda podat nějaké oznámení, kdo mu vyhrožoval atd. Já jsem o tom v životě neslyšel.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

To znamená, že to má sepsat a poslat to Vám?

František Bublan, ministr vnitra:

Takže nevím, že něco takového může existovat.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Tak já považuji toto výběrové řízení za další v řadě podle mého názoru velmi podivných výběrových řízení, které provázejí ministerstvo vnitra a Policejní prezídium - počínaje pistole, pouzdra, průstřelné, neprůstřelné vesty, automobily, počítače. A prostě si kladu otázku, co se ještě musí stát, aby začaly padat hlavy odpovědných lidí, kteří svým rozhodnutím nejenom, že vybírají produkt, který je málo kvalitní, ale je ještě dražší, a svým rozhodnutím ohrožují na životech policisty, kterých se to týká. Prostě za normálních okolností přece není možné, aby toto takovýmhle způsobem probíhalo. Já o tom případu něco vím. Stejně tak vím, jak probíhalo výběrové řízení na pistole, kdy se čekalo do té doby, než se změní majitel, a potom teprve se přidala zakázka. A takovýchto případů je celá řada. A náměstkyně policejního prezidenta je odsunuta na nějaké vedlejší místo, policejní prezident se tváří, že se nic neděje. Prostě vždyť těm policistům jde o život.

František Bublan, ministr vnitra:

No, právě, že jim jde o život, víte? Tady s těmi pouzdry, já jsem se na to ptal, ta pouzdra, která byla vybrána, ta jsou jaksi bezpečnější než ta, co nabízel pan Milec. Jsou bezpečnější v tom smyslu, že jaksi odklání to pouzdro od nohy, a tím se zabraňuje tomu, že když dojde k nějakému náhodnému výstřelu, tak není zasažena noha. Takže tady v tomto mají určitě výhodu. A ještě jednu věc k tomu: To, co jste tady vyjmenoval, to byste musel dokázat, že skutečně jako všechno toto bylo špatně.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

No, tak na to, to asi tedy teďka nebude možné.

František Bublan, ministr vnitra:

Vždycky, když je nějaké výběrové řízení, znáte to sám moc dobře, ten, kdo není vybrán, tak si začne stěžovat, začne dělat určité kroky a začne zpochybňovat to výběrové řízení.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Promiňte, ale to tady nemůžeme teďka hovořit takto.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Pane ministře, Vy teď s nimi, s těmito...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Měli jsme tady podnikatele, který mluvil hlavně o těch výhrůžkách pracovníků ministerstva.

František Bublan, ministr vnitra:

Tak to, výhrůžky nemohu...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ale jak tady zaznělo, Vy tedy jste otevřen...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já moc prosím, aby pan ministr to vzal velmi vážně, tento případ, aby se setkal s tím člověkem...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pan ministr myslím, že to ale vážně vzal. A podnikatel Vám může tedy poslat dopis.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

... a nechal si prověřit a aby si dal pozor na to, kým ten případ nechá prověřit, aby ti, kteří měli být prověřeni, neprověřovali.

František Bublan, ministr vnitra:

Tak prověřuje to, státní zastupitelství to prověřuje, to je jedna věc. A druhá věc: Je ještě na to odborná komise, která zkoumá, jestli ta pouzdra jsou správná, nebo nejsou.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak pojďme to uzavřít a pojďme na další téma a to je reorganizace policie.

Martin Pavlík sloužil jedenáct let u policie, když se v roce 2002 stal šéfem Úřadu finanční kriminality a ochrany státu řečeného malá FBI. Po roce a čtvrt byl tento útvar zrušen, šlo o jednu z nesčetných polistopadových policejních reorganizací.

Martin Pavlík, advokát, bývalý policista:

Docházelo k tomu, že skutečně odborníci, dle mého názoru jací v policii nebyli a dneska už teda ani nejsou, byli zařazováni na vyšetřování úplně jiné problematiky, zcela logicky teda řady policie opustili.

I Pavlík, absolvent civilní právnické fakulty, od policie odešel, nenašlo se totiž pro něj adekvátní místo.

Martin Pavlík, advokát, bývalý policista:

Za těch okolností, které nám byly nabídnuty, nebylo prostě v mých silách v takové policii sloužit dál.

Pavlíkův kolega Martin Hádek odešel do civilu po šestnácti letech strávených u policie. Při mimořádném povýšení získal hodnost plukovníka, pravidelně dostával odměny za dobrou práci. Ani pro něj najednou po reorganizaci elitních policejních útvarů nebylo místo. O tom, kdo a jak dnes policii velí, si myslí své.

Martin Hádek, advokát, bývalý policista:

Velice často se stává, v Praze je to téměř pravidlem, že jednotlivé útvary nebo jednotlivé složky řídí policisté, kteří mají třeba středoškolské vzdělání, nebo mají jen bakalářské vzdělání a jako podřízené mají lidi s magisterským, právnickým vzděláním. A podle toho taky některé ty výsledky trestního řízení vypadají.

Martin Pavlík si myslí, že koncepci, kvůli které on a další odborníci museli od policie odejít, dnes možná uskuteční nový ministr vnitra.

Martin Pavlík, advokát, bývalý policista:

Tzn. opravdu jednoduchou strukturu, zeštíhlení Policejního prezídia, protože dle mého názoru na Policejním prezídiu je zařazeno na útvarech s celorepublikovou působností nadměrný počet policistů. A nemuselo by možná docházet k tomu, že tedy budou odcházet řadoví policisté, kteří jsou zařazeni na různých obvodních odděleních policie, kteří si myslím, že tý práce mají skutečně víc, než je zdrávo.

Neuvažuje tedy Martin Pavlík ve chvíli, kdy na jeho návrhy dochází, o návratu k policii?

Martin Pavlík, advokát, bývalý policista:

Touto myšlenkou bych se mohl zabývat zhruba za těch sedmnáct, osmnáct měsíců, až proběhnou teda nové parlamentní volby.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak to byla také neradostná slova. Na jednu stranu odcházejí takovíto špičkoví odborníci od policie, na druhou stranu se dozvídáme, že často policisté přecházejí na stranu zločinu, viz kauza Berdych. Není to přepych nechat odejít takové špičkové pracovníky, pane ministře?

František Bublan, ministr vnitra:

No, mě trošku pan Pavlík zarazil tím, že řekl, že se chce vrátit až po volbách. To je, jako kdyby tu svoji činnost spojoval s nějakou politickou stranou. A to se mně jako nelíbí, policista má být apolitický.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Má zřejmě obavy.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já ho znám a on už dlouho není v policii, on už je teď advokát, takže nehovoří jako policista, pane ministře.

František Bublan, ministr vnitra:

Já vím, no, ale jako...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

To zaznělo v příspěvku. Není to přepych, pane ministře, že takovíto odborníci odcházejí?

František Bublan, ministr vnitra:

Tak odborníci odcházejí, přicházejí. Já neznám důvod, proč pan Pavlík odešel. Tam byly nějaké třenice a něco se, nějaký útvar se tam rušil, nebo se jaksi transformoval v něco jiného.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano, to zaznělo. On byl potom postaven na práci, která naprosto neodpovídala jeho vzdělání, jeho odbornosti.

František Bublan, ministr vnitra:

No, tak je to docela možné. Ale říkám, nebylo to za mé působnosti, já neznám ten jeho případ tak detailně, takže nevím.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pojďme k tomu, co tady zaznělo. Oba ti bývalí policisté tvrdí, že je na Policejním prezídiu a na útvarech s celorepublikovou působností příliš mnoho policistů. Oni říkají, kdyby se ty počty zredukovaly, nemuseli by odcházet řadoví policisté z různých obvodních oddělení, kteří mají plné ruce práce. Pane ministře, je mi jasné, že ta reorganizace policie je složitá věc, ale plánujete takovouto reorganizaci právě na Policejním prezídiu?

František Bublan, ministr vnitra:

No, plánuji, ale nevím, jestli to bude přesně v duchu toho, o čem tam byla řeč. Mně jde o to, aby...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Redukce pracovníků na Policejním prezídiu a na útvarech s celorepublikovou působností.

František Bublan, ministr vnitra:

To je málo, to je málo - redukce pracovníků, to je potřeba udělat trošku jiný systém. Já chci, aby ten systém byl jasný, aby bylo zřejmé, jaké jsou kompetence jednotlivých útvarů, kdo komu odpovídá. Dnes je to tak trošku jako rozděleno, že je Policejní prezídium, potom jsou krajské úřadovny nebo krajské správy a potom jsou ty celorepublikový útvary, které taky nemají jasnou kompetenci. Takže já to chci trošku zprůhlednit, dát tomu nějaký řád, aby to mělo tvar určité, já nevím, možná pyramidy nebo něčeho podobného.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A plánujete tam tu redukci, o které mluvil pan Pavlík s panem Hádkem?

František Bublan, ministr vnitra:

Redukce z toho vyplyne samozřejmě, redukce z toho vyplyne...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Redukce z toho vyplyne.

František Bublan, ministr vnitra:

... protože Policejní prezídium bude mít jasné své úkoly a své kompetence a potom...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A budou se, promiňte, budou se redukovat spíše úředníci, nebo pochůzkáři?

František Bublan, ministr vnitra:

Pochůzkáři do toho asi nezapadnou, protože to jsou většinou obvodní oddělení. Mně jde teďka o to...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

O tom tam právě také bylo zmiňováno.

František Bublan, ministr vnitra:

... zreformovat vedení policie, vedení těch jednotlivých útvarů, potřebuju vytvořit nějaký koordinační útvar, který bude koordinovat činnost těch jednotlivých speciálních útvarů apod. Je to...

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Já bych řekl, jestli mohu krátce, než plošné propouštění, které považuji za špatné, tak bych naordinoval tedy důsledně odtučňovací kúru právě Policejnímu prezídiu. A říkám, pane ministře, jestli chcete diskutovat, jestli chcete slyšet názor opozice na toto, jsem připraven, protože je to věc, která přesahuje rámec jednoho volebního období. A já jsem připraven v tomto pomoci, ale...

František Bublan, ministr vnitra:

No, zcela určitě.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Ale říkám, plošné propouštění špatně, nejdřív analýza a propustit ty, kteří si zaslouží. A Policejní prezídium na prvním místě.

František Bublan, ministr vnitra:

Já jsem o nějakém plošném, já jsem vůbec o propouštění nemluvil, já nechci propustit jediného schopného policistu. Já chci jenom udělat změny...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Do roku 2006 má odejít 2300 policistů.

František Bublan, ministr vnitra:

To není pravda, tady toto, to zase jste podlehli nějakým mediálním tlakům.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

To není pravda?

František Bublan, ministr vnitra:

To byla rozvaha, která vyplynula z rozpočtu. A pokud by ten rozpočet byl tak, jak byl naplánován, tak bychom asi museli propustit do roku 2007 2000 policistů. Nicméně já jsem to nikdy neřekl, tady toto slovo, že chci propustit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ale je to informace z médií.

František Bublan, ministr vnitra:

Je to informace z médií, já jsem pouze uvažoval tímto způsobem a to je také můj argument, až budu vyjednávat o rozpočtu, že teda...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Takže to byla jen úvaha.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

Špatná úvaha.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, pojďme se podívat na závěr, jak dopadlo naše hlasování. Na otázku: Důvěřujete naší policii, odpovědělo 25 % našich diváků ano, 75 % diváků policii nedůvěřuje.

Ivan Langer (ODS), místopředseda PS PČR a strany:

To je špatné pro všechny.

František Bublan, ministr vnitra:

To je špatné, musíme se víc snažit jenom.

Televize Prima "Partie", 6. února 2005