Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / Nediskriminovat kvalitnější

[23.10.2001]

Politika obecně

Nediskriminovat kvalitnější

Reakce na příspěvek M. Schifferta (LN 18. 10.): Libuše Benešová zvažuje nepřijmout .....

Na příspěvku M. Schifferta týkajícího se údajného mužského šovinismu ODS a mé osoby je relevantní snad jediná věc - že jde o pseudospor. Nemyslím si, že by v politice, a tedy i při volbách do jakýchkoli politických orgánů, měly rozhodovat jakékoli "kvóty", ale skutečná podpora jednotlivých kandidátů na tyto posty. Podstatná je nikoli licitace o tom, zda je ten či onen muž nebo žena, ale úvaha, zda ten či onen (ta či ona) skutečně něco odpracovali a přesvědčili o tom ostatní. Jinak mé vyjádření na toto téma míněno nebylo, a rozhodně jsem se jím nechtěl dotknout žádné ze svých kolegyň. Toto mé přesvědčení není v rozporu s liberalismem, vírou ve svobodnou iniciativu člověka a sebevědomou zodpovědnost.

K tématu pozitivní diskriminace: Nesouhlasím s levicovým názorem, že je ve "společenském zájmu" nutné vytvořit zákonné podmínky, které občanům umožní uplatnit se na trhu práce jednostranným zvýhodněním na základě jejich příslušnosti k pohlaví, rase, sexuální orientaci či jiných, přesně definovaných charakteristik. Tento princip ve skutečnosti znamená, že je zaměstnavatel nucen část míst obsadit pracovníky méně kvalitními. Na této, ze zákona stanovené diskriminaci kvalitnějších nevidím nic pozitivního. Tím nechci říci, že je v této oblasti všechno v pořádku, a například myšlenku rovnosti platů mezi muži a ženami za stejnou práci považuji za rest tam, kde tomu tak dosud není. Je komické, zřizuje-li vláda Radu pro rovné příležitosti mužů a žen a nemá ve svém středu jedinou ženu. ODS by podobným způsobem penězi daňových poplatníků neplýtvala a v její stínové vládě fungují ženy tři.