Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Otázky Václava Moravce

[24.01.2005]

Policie

Otázky Václava Moravce

Odposlechy, kauza Mlýn, práce policie

Moderátor (Václav Moravec):

Hezký den s Českou televizí. V dnešních otázkách dojde ke dvěma zásadním názorovým střetům. Co podlamuje důvěru veřejnosti v policii? Může si ministr vnitra založit vyšetřovací tým, aniž by porušil zákon? I o tom budou diskutovat ministr vnitra František Bublan a jeho stínový protějšek z ODS, místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Petice a podání k Ústavnímu soudu, i to jsou důsledky sporu o školský zákon. Nad tím se střetnou ministryně školství Petra Buzková a ředitel 1. obnoveného reálného gymnázia v Praze Václav Klaus mladší. Jaká další témata dnes otevíráme?

Policejní platy se nebudou zvyšovat a výsluhy se sníží. Ministr vnitra František Bublan takový návrh předloží vládě. Místopředseda ODS Ivan Langer dokončil návrh zákona o zpřísnění odposlechů v ČR. Ministryně školství Petra Buzková odmítá novelu školského zákona kvůli systému přijímacích zkoušek na střední školy.

Moderátor (Václav Moravec):

Jak bylo řečeno, prvními hosty Otázek dnes jsou ministr vnitra ČR František Bublan, vítejte v České televizi, hezké dobré poledne.

František Bublan, ministr vnitra:

Dobré poledne.

Moderátor (Václav Moravec):

Druhým hostem je jeho stínový protějšek, místopředseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, i vám hezké dobré poledne.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):

Pánové, hned na úvod jsme si připravil takovou otázku téměř dotazníkovou, pokud by vás někdo chytil na ulici a chtěl po vás zodpovědět dotazník, jak byste charakterizoval zřízení a činnost policejního týmu "Mlýn" a máte čtyři možnosti. Za a) šlo o nelegální mimozákonné zřízení, za b) na hraně zákona, za c) pouze nestandardní, ale vše právně v pořádku, za d) úplně vše v pořádku. kterou odpověď byste v té anketě zvolil, pane ministře?

František Bublan, ministr vnitra:

Přiklonil bych se k té variantě d), i když částečně to zasahuje i do toho c).

Moderátor (Václav Moravec):

To znamená nestandardní?

František Bublan, ministr vnitra:

Byla nestandardní situace a ta se řešila nestandardním způsobem, ale není to nic proti zákonu.

Moderátor (Václav Moravec):

Jakou variantu by zvolil Ivan Langer?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Já bych určitě, protože jsme maximalista, tak by jsem chtěl hned několik variant. Já bych začal od toho, že to bylo nestandardní, za druhé bych řekl, že to je na hraně zákona s otázkou dosud nezodpovězenou, zda to nebylo přímo porušení zákona.

Moderátor (Václav Moravec):

Ano a váš dotazník by byl vyřazen ze sociologického šetření, protože jste nedisciplinovaný respondent?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Zase bych byl mimo.

Moderátor (Václav Moravec):

Pojďme právě k tomu tématu jako prvnímu, legálně nebo nelegálně, na čem pracoval tým Mlýn. Otázky týkající se zvláštního policejního týmu Mlýn, který v roce 2002 ustavil někdejší ministr vnitra a současný premiér Stanislav Gross zatím zůstávají bez odpovědi.

Stanislav Gross řídil osobně tým "Mlýn" rok a půl. Za tu dobu se v něm vystřídalo 12 lidí. Současný premiér a bývalý ministr vnitra ustavení zvláštního týmu obhajuje.

Stanislav Gross /ČSSD/, 12.1.2005, předseda vlády:

Tým se zřizuje kvůli tomu, aby spolupracovaly ty součásti orgánu činných v trestním řízení, které má pod sebou ministr vnitra a takových to týmů bylo zřízeno více.

Po zveřejnění informací o zvláštním týmu došlo ke sporu mezi ODS a ČSSD. Předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Vlastimil Tlustý přesně před týdnem v Otázkách zveřejnil závěry právní analýzy své strany, ze které údajně vyplývá, že ustavení týmu bylo na hraně zákona.

Vlastimil tlustý, 16.1.2005, předseda poslaneckého klubu ODS:

Jsou jenom dvě možnosti, buď došlo k porušení zákona, pak je to dokonce na trestní stíhání, případně zavření příslušného ministra a nebo je to přinejmenším vážné politické pochybení, protože tohle se v demokratických státech nedělá a dělat nemá.

Ministr vnitra František Bublan závěry právní analýzy ODS odmítá a požaduje předložení konkrétních důkazů. Z věstníku ministerstva vnitra vyplývá, že podobným způsobem jako tým "Mlýn" vznikl už před 10 lety tým "Morava", "Praha střed" nebo "Auta", které ustanovil rozkazem tehdejší ministr vnitra Jan Ruml.

Miloš Titz /ČSSD/, 19.1.2005, místopředseda branného výboru:

To jsou zřejmě do jisté míry zajeté věci a teď tedy objevujeme Ameriku.

Pavel Severa /KDU-ČSL/, 19.1.2005, místopředseda branného výboru:

Mě zajímá, že to bylo nestandardní, a že to bylo výkonné.

Ministr vnitra František Bublan má o týmu "Mlýn" do konce měsíce vypracovat písemnou zprávu. Ta má poslancům vyvrátit podezření a pochybnosti, které se v souvislosti s "Mlýnem" objevují.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane minstře, "Mlýn" už definitivně nefunguje.

František Bublan, ministr vnitra:

Chcete říci domlel?

Moderátor (Václav Moravec):

Ne, to jsem nechtěl použít tu metaforu.

František Bublan, ministr vnitra:

"Mlýn" jako taková skupina už nefunguje, ale to neznamená, že ty trestní kauzy, které byly započaty nebudou dokončeny, ale už to nedělá jeden tým, ale už se to rozdělilo, část dělá inspekce a část dělá policejní prezídium.

Moderátor (Václav Moravec):

Vy jste ve funkci zhruba půl roku, žádný zvláštní tým jste neustavil?

František Bublan, ministr vnitra:

Zatím jsme neustanovil, ale neříkám, že by ta možnost se nenaskytla. Je docela možné, že by nastala taková situace, kdy by bylo zapotřebí nějaký tým, protože tým je pracovní skupina, to není nic jiného, tak je možné takový tým sestavit.

Moderátor (Václav Moravec):

Měl by ministr vnitra, pane místopředsedo, vůbec sestavovat nějaké vyšetřovací týmy a nechat se informovat?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Myslím si, že neměl a už vůbec by neměl se nechat informovat o tom, jaké konkrétní kauzy, s jakými konkrétními informacemi ten tým pracuje. Podle mě je teď před námi zjistit, zda pochybnosti a spekulace, které kolem týmu "Mlýn" existují, jsou důvodné nebo nejsou důvodné, existují jasně vymezená pravidla, kterými se musí řídit jak ministr vnitra, tak policie a naším úkolem je, aby policie pracovala sice efektivně, ale současně také přesně podle zákona.

Moderátor (Václav Moravec):

Promiňte, nestříleli vy jste od boku v té své právní analýze, když tady Vlastimil Tlustý tvrdil, že to je na zavření příslušného ministra nebo je to na hraně zákona? Když jste neměli ty informace, teď chcete, aby se něco vyšetřovalo, ale přitom jste měli právní analýzu nebo máte právní analýzu, která konstatovala?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Problém je velmi strukturován. Ta právní analýza, já jsem jejím spoluautorem říká, že činnost ministerstva a ministra upravují zhruba tři klíčové normy, kompetenční zákon, zákon o policii a trestní řád. Ani v jedné z těchto norem nenajdete výslovné zmocnění pro ministra, aby mohl zřizovat policejní týmy, na základě kterých by on potom dostával informace, jak probíhá trestní řízení. Ty případy, které byly zmíněny v minulosti, z roku 1995, ty sice byly, nicméně od té doby se změnil náš právní řád, zásadním způsobem se změnilo trestní řízení ve smyslu posílení role státního zástupce a my skutečně máme pochybnosti o tom, zda to bylo v souladu se zákonem, zda tento tým respektoval i ty další právní normy, vnitřní právní normy, které vytváří ministerstvo a další věc je potom, jakým způsobem a věřím, že se k tomu dostaneme, ten tým skutečně a na čem pracoval.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane ministře, vy máte právní analýzu, kterou předložíte poslancům, a co konstatuje?

František Bublan, ministr vnitra:

Mám právní analýzu, ale ta není tak podstatná. Můžu ji předložit i státnímu zastupitelství, které už řeší tuto kauzu. Tady vycházíme ze špatného předpokladu, ono to zaznělo i v té ukázce, ministr Gross ten tým neřídil, on neměl právo ho řídit, on pouze zřídil ten tým, a to mu zákon umožnil, protože ministr vnitra ...

Moderátor (Václav Moravec):

Promiňte, pane ministře, ale asi není běžné, že lidé, kteří vyšetřovali, kteří v tom týmu pracovali, různě toho ministra informovali a nosili mu informace.

František Bublan, ministr vnitra:

Tato informace nikde není. Když si přečtete to nařízení, které mluví o tom zřízení, tak tam je uloženo, aby informace byly předávány náměstkovi protestní řízení na policejní prezídium, nikoliv ministru vnitra. Ministr vnitra tam nikde nefiguruje jako ten, který bude chtít získávat informace. On má právo zřídit tuto pracovní skupinu, nakonec v zákoně o policii je třeba, že může zřizovat jednotky rychlého nasazení a podobné seskupení a navíc tady ještě jedna důležitá věc, nikdo jiný neměl právo zřídit tuto skupinu jenom ministr vnitra, protože šlo o sloučení nebo určitou symbiózu inspekce ministra vnitra a policejního prezídia a nebylo by možné, aby třeba policejní prezident řekl inspekci, tak budeme spolupracovat na tomto případu, protože se nám tam projevují nějaké poznatky o tom, že by zde byla trestná činnost policistů, to nelze. To může udělat ministr vnitra, ten je jediný nadřízený těchto dvou složek.

Moderátor (Václav Moravec):

Veřejnost může být znepokojena tím, že dosud neví, na čem vlastně "Mlýn" pracoval a podobně. Stanislav Gross řekl České televizi v tomto týdnu, že proto, aby veškeré spekulace byly vyvráceny, ať jsou zveřejněny případy, na který tým "Mlýn" pracoval. Pokusil jste se o to jako ministr vnitra?

František Bublan, ministr vnitra:

Já jsem zcela pro, protože to asi ozřejmí celou situaci.

Moderátor (Václav Moravec):

Pokusil jste se tedy požádat už státního zástupce, aby ty případy byly zveřejněny?

František Bublan, ministr vnitra:

Pokusil jsem se, zatím státní zástupce se k tomu staví dost omyvalentně, nechce osvětlovat tyto případy z toho důvodu, že některé jsou ještě stále živé, některé budou pravděpodobně obnoveny a mohlo by to narušit vyšetřování.

Moderátor (Václav Moravec):

Na kolika případech, celkové číslo, ten tým pracoval zhruba, řádově?

František Bublan, ministr vnitra:

To vám přesně neřeknu, protože to nebylo tak jednoznačné, že by ten tým měl jednotlivé případy. On byl zřízen proto, aby osvětlil, zda nedochází ke spojování policistů, kteří vyšetřovali některé hospodářské kauzy, s těmi subjekty, které jsou vyšetřovány.

Moderátor (Václav Moravec):

To znamená, že ti policisté, zda donášeli nebo nedonášeli.

František Bublan, ministr vnitra:

Donášeli nebo s nimi možná spolupracovali, dokonce nastalo to, že jeden ten policista, který byl podezřelý tím, tak opustil policejní služby a dal se na podnikání s těmi subjekty, které byly vyšetřovány.

Moderátor (Václav Moravec):

To je jeden takový konkrétní případ?

František Bublan, ministr vnitra:

To jeden konkrétní případ takový je.

Moderátor (Václav Moravec):

A ten policista byl už obviněn?

František Bublan, ministr vnitra:

Nebyl obviněn, protože mu nebylo bohužel nic prokázáno, ale tady šlo o ten jev, protože dochází k nějakému takovému spojování a k úniku informací, proto byl zřízen tento tým, aby osvětlil tuto situaci. Nalezl, kde jsou nějaké systémové chyby a hledal řešení.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Já myslím, že by jsme měli vysvětlit existující dvě možné hypotézy a zdůrazňuji hypotézy. Jedna je ta, kterou říká pan ministr, že vznikl ministrem určený tým, který měl vyšetřovat, zda policisté se nedopouštějí trestné činnosti, tady já si kladu otázku, na co má ministr inspekci ministra vnitra, která by měla přesně tuto činnost vykonávat a existuje druhá hypotéza, že ministr vnitra pověřil skupinu pěti policistů a dal jim oprávnění vstupovat do jakéhokoliv trestního policejního spisu, prověřovat ho, získávat informace a teď tady si kladu další otázku a nějak s těmito informacemi pracovat.

František Bublan, ministr vnitra:

Nemáte pravdu.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Naším úkolem je zjistit přesně, co jsem říkal, za prvé soulad se zákonem, za druhé standardnost, nestandardnost toho týmu, zjistit, jaké věci dělal, jak pracoval, koho a jak informoval, zejména jaké měl výsledky, protože pan ministr například při jednání výboru pro obranu a bezpečnost jako jeden z výsledků zveřejnil kauzu týkající se vojenského obranného zpravodajství.

Moderátor (Václav Moravec):

Promiňte, pane místopředsedo...

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

A následně se ukázalo, že tato informace není pravdivá.

Moderátor (Václav Moravec):

O tom bude řeč, ať tady nenakladete moc .... Pane ministře, v čem neměl místopředseda ODS pravdu?

František Bublan, ministr vnitra:

Neměl pravdu v tom, že policisté nemohou vstupovat do cizích trestních spisů, to nebyly jejich. Oni měli pouze nalézt chyby, které vznikaly v tom vyšetřování těch druhých, to znamená oni neměli k dispozici trestní spisy, ale šetřili a pátrali svým způsobem, aby objasnili ty nedostatky, případně pochybění policistů nebo dokonce trestné činy policistů. To se v několika případech podařilo.

Moderátor (Václav Moravec):

Ano, vy jste, a to je druhá věc, o které Ivan Langer mluvil, vy jste byl dotazován na branně-bezpečnostním výboru v tomto týdnu, mluvil jste o tom, že jedním případem, na kterém tým "Mlýn" pracoval, byl i problém vojenské zpravodajství, nic jste dodávat nechtěl s tím že se to dozvědí poslanci ve čtvrtek. Tomáš Kladívko, člen ODS, předseda komise, která kontroluje vojenské zpravodajství, říkal, že vlastně vojenské zpravodajství žádné informace neposkytl. To znamená, že jste lhal?

František Bublan, ministr vnitra:

Vojenské zpravodajství poskytlo informace o tom případu, ovšem problém je v tom, který jsem už říkal na začátku, tým "Mlýn" není útvar třeba cizinecké policie nebo ničeho jiného, to není oficiální nějaká struktura, to je pracovní název pro pracovní skupinu, jestliže vojenské obranné zpravodajství, případně státní zástupci chtěli šetřit tu kauzu vojenského obranného zpravodajství, komunikoval s policií, tak komunikoval s vedoucím nějaké vyšetřovací skupiny.

Moderátor (Václav Moravec):

Aniž by věděl, že to je "Mlýn"?

František Bublan, ministr vnitra:

Aniž by věděl, že to je "Mlýn". Já jsem to potom panu poslanci Kladívkovi vysvětlil, on to pochopil, protože ta jména, která byla v tom týmu "Mlýn", jsou shodná s těmi vyšetřovateli, kteří dělají tuto kauzu.

Moderátor (Václav Moravec):

To znamená, že Tomáš Kladívko, předseda té komise, už má informace, že tým odhalil člověka z vojenské obranné zpravodajství?

František Bublan, ministr vnitra:

Lidé, kteří byli podepsáni pod tím vyšetřovacím spisem, jsou vlastně stejní jako tým "Mlýn", ale není třeba mluvit o tom, že se jedná o nějaký tým "Mlýn", protože to je naše nebo policejní názvosloví pro něco, abychom se v tom vyznali, ale není to důležité.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Já myslím, že přesně teď se dostáváme k těm spekulacím a pochybnostem, jak vystupovali ti příslušníci toho týmu, jako součást nějaké již existující policejní jednotky nebo útvaru nebo jako tým mlýn, na kolik mohli být kontrolováni státním zástupcem či nemohli. Ten případ vojenského obranného zpravodajství podle toho, co měl říci ministr obrany, pan Kühnl, tento případ nebyl případem, který by vznikl jako výsledek práce týmu "Mlýn" , ale výsledkem vlastní práce obranného zpravodajství a my tady přesně teď se dostáváme k těm pochybnostem a spekulacím o tom, jak ten tým pracoval, podle jaké metodiky, komu se zpovídal, komu se nezpovídal.

Moderátor (Václav Moravec):

Pánové, abychom to téma ...

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Jestli pan Machala jako vedoucí týmu říká, že se potkával s bývalým ředitelem kanceláře, to je ten člen toho zásahového pluku, pan Přibyl, jestli se setkával s ním a podával mu informaci, jestli jeden z těch policistů tvrdí, že se setkával se samotným ministrem vnitra Grossem, podával mu informace, to jsou přesně věci, o kterých já nemohu říci, že se tak skutečně odehrávaly. Já jenom potřebuji vědět, že ...

František Bublan, ministr vnitra:

Když o nich nevíte, tak o nich nemluvte.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Pane ministře, ale od toho zasedal výbor pro obranu a bezpečnost a očekával od vás, že podáte vyčerpávající informace k této věci a vy jste je nepodal, a tudíž ty spekulace i nadále trvají.

František Bublan, ministr vnitra:

Kdybych stál na začátku zřízení toho týmu a v jeho průběhu, tak bych mohl podávat vyčerpávající informace, to nemohu. Já se mohu jenom dopídit nějakých informací z toho, co bylo uloženo, to jsou ty zmíněná interní nařízení, v podstatě už jsem všechna předal státnímu zastupitelství, protože to šetří tuto kauzu, a pokud ještě najdu nějaké jiné nebo nějaká svědectví, případně svědectví vedoucího skupiny, státních zástupců, kteří se na tom podíleli, tak budu velmi rád, když se celá ta kauza osvětlí.

Moderátor (Václav Moravec):

Ne, promiňte, pane místopředsedo, závěrečná otázka. Vy máte do konce ledna vypracovat analýzu, kterou by měli dostat poslanci. Budete se snažit přemluvit státního zástupce Dolejšího, aby souhlasil se zveřejněním těch případů poslancům branně-bezpečnostního výboru, aby oni měli jasno?

František Bublan, ministr vnitra:

Státní zástupce Dolejší to udělá, pokud to zákon umožní. To je jedna pravda nebo je to analýza nebo spíše taková zpráva o tom, jak ten tým vznikl, jak byl řízen, kým byl úkolován, jaké z toho byly případné výsledky. To, co budu moci sdělit, ale nebude to analýza, protože analýza by musela být hlubší, a to zase ten tým za to nestojí.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Já myslím že platí, že za prvé pan ministr není zodpovědný za tým "Mlýn", protože ho zřídil ministr Gross.

Moderátor (Václav Moravec):

Proč jste si tedy nevyžádali nebo proč nepřišel vlastně Stanislav Gross před ten branně-bezpečnostní výbor,

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

V tuto chvíli jsme očekávali, že vyčerpávající informaci podá pan ministr. Přiznám se, že pro mě bylo velkým zklamáním, že se nedostavil nikdo z řad policie a přiznám se, že výmluva, že na to neměli dostatek času za situace, když si vzpomenu na vrtulník a obviněného Dalíka s Večerkem, kterého převáželi z jednoho konce republiky na druhý, tak si kladu otázku, jak je možné, že k tak zásadní věci se přinejmenším náměstek pro trestné řízení Macháně nedostavil na výbor, ale podstatní věc, jestli se tento tým měl zabývat trestnou činností policistů, tak k tomu má ministr vnitra inspekci, která to má dělat.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane místopředsedo...

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

A jestli to takhle nedělal, tak to je přinejmenším jasné potvrzení té nestandardnosti a k tomu, jestli to bylo protizákonné nebo nikoliv, k tomu potřebujeme mít více informací.

František Bublan, ministr vnitra:

To jsem vám vysvětlil, pane místopředsedo, bylo to dáno situací v roce 2002. Víte, jak vypadá inspekce ministerstva vnitra, sám jste jí kritizoval, neměli tam specialisté na hospodářskou kriminalitu, proto došlo k tomuto spojení, tam byli dva lidé, kteří trošku znali tuto problematiku, jinak nikdo, takže to spojení bylo vyloženě účelové a také teď, když zanikl ten důvod k tomu spojení, proto jsem ten tým zrušil, protože ...

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Nazývejme věci pravými jmény. Dva roky potom, co Stanislav Gross byl ministrem vnitra, nevěřil své vlastní inspekci.

František Bublan, ministr vnitra:

To není ...

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Nevěřil své inspekci znovu, protože ten tým další dva roky existoval, a to si myslím, pane ministře, zkuste hájit, co můžete hájit, Stanislava Grosse za každou cenu.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane místopředsedo, prosím pěkně, tady jsem. Odpovězte mi, tamto jste řekl několikrát, tak už to neopakujte. Prosím pěkně, odpovězte mi na základní otázku, budete trvat na té vyšetřovací komisi sněmovny

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Já jsme v úvodu řekl, že existují pochybnosti a spekulace, já teď neříkám kategorický soud, že jsou důvodné a oprávněné, že k tomu potřebujeme vědět, abychom potvrdili, jestli to bylo protizákonné nebo v souladu se zákonem, jestli tam byly chyby nebo nebyly chyby, potřebujeme informace od pana ministra.

Moderátor (Václav Moravec):

Ne, ptám se, odpovězte mi jednoznačně na moji otázku.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

A pokud on nevyvrátí na příštím výboru pro obranu a bezpečnost důvodnost těch pochybností, pak nám nezbude nic jiného než iniciovat a pokusit se iniciování vyšetřovací komise.

František Bublan, ministr vnitra:

Víte moc dobře, že ministr není účastníkem trestního řízení. Nechme to vyšetřit městské státní zastupitelství, to už to šetří, ten výsledek bude daleko relevantnější než to, co vám mže říci ministr a potom se můžeme rozhodnout, ale ještě k té vaší otázce, že ministr Gross nevěřil inspekci, věřil, kdyby nevěřil, tak by to nechal vyšetřovat jenom policisty, ale on spojil část inspekce a spojil část policejního prezídia, to znamená, že to nebylo o nedůvěře, to bylo zkrátka o nedostatku jednoho útvaru, o tom to bylo.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Spojil jednoho pracovníka inspekce ministerstva vnitra.

František Bublan, ministr vnitra:

To je jedno, ale to spojení tam bylo.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Důležité je přece je, a proto ta kauza je. To není apriorní střet vláda a opozice.

Moderátor (Václav Moravec):

Zatím to takhle vypadá.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Jestli existují pochybnosti o tom, že policie nepracuje tak, jak má a dokonce pochybnosti o tom, že slouží některému z politiků, potom to je důvod, a to je v zájmu vás, mě i všech diváků a občanů, aby se potvrdilo, že to tak je, potom ten člověk by měl být potrestán nebo se řeklo, nebylo to tak, potom bychom měli být spokojeni všichni.

František Bublan, ministr vnitra:

Tady je problém v tom, že cokoliv se vyskytne v médiích, ať je to cokoliv, teď je to tým "Mlýn", za týden to může být něco jiného, že je to ...

Moderátor (Václav Moravec):

On je ještě nějaký tým, jako splav nebo tak?

František Bublan, ministr vnitra:

Já si myslím, že může být nějaká jiná kauza a hned je to spojováno s velikou nedůvěrou.

Moderátor (Václav Moravec):

Vy o něčem víte?

František Bublan, ministr vnitra:

Já vím, že to je vaše pozice, opozice, aby jste zkrátka bojovali proti vládě, ale ono se to bohužel jaksi zobrazí na té činnosti té policie samotné. To mě trápí, to mě bolí, protože ti policisté jsou potom nejistí, z toho nervózní, bojí se jít do nějaké kauzy, protože většinou to začíná tak, že policisté šetří nějaké podezření a on se tam třeba náhodou vyskytne nějaký činitel politický a nemusí být příliš vysoko a může to být nějaká krajská úroveň a teď ta policie se lekne, řekne, tam je nějaký politik, co s tím budeme dělat. To není tak, že by šetřili toho politika a dostali se k nějakému gangu, to je naopak, oni se od toho gangu dostanou někam sem, a to je brzdí a brání v jejich činnosti a mě samotného to zlobí.

Moderátor (Václav Moravec):

Pojďme k jinému tématu, k druhému tématu. Před dvěma měsíci veřejnost sledovala spory politiků o výši platů policistů, hasičů a vězeňské služby. Spor nakonec skončil u činností tzv. služebního zákona, který by platy v bezpečnostních složkách zvýšil. Ministr vnitra František Bublan podle informací České televize dokončuje návrh zákona, který nahradí sporné pasáže odloženého služebního zákona.

Nejviditelnějším bojovníkem proti zvýšení platů policistům a budoucím výsluhám, byl předseda lidovců Miroslav Kalousek.

Miroslav Kalousek, 13.10.2004, předseda KDU-ČSL:

To nebudou výsluhové příspěvky, to budou luxusní pravidelně valorizované penze, které nikdo jiný v téhle zemi nedosáhne a všichni jim to musí zaplatit.

Premiér a bývalý ministr vnitra Stanislav Gross argumenty o prodloužení služebního zákona a poukazování na budoucí výši platů policistů a výsluh odmítá.

Stanislav Gross, 13.10.2004, předseda vlády:

I po tomto zvýšení bude hodinová mzda policisty někde kolem 165 Kč za hodinu, což není zdaleka nejvyšší mzda, protože policisté mají v zákoně také povinnosti odpracovat 300 hodin ročně bez nároku na mzdu.

Ministr vnitra František Bublan dokončuje podle informací České televize návrh, který by opět služební zákon vrátil do hry. Bublanův návrh snižuje automatickou valorizaci policejních platů upravuje i výši výsluh. O novele služebního zákona má vláda jednat do dvou měsíců. Policejní prezident Jiří Kolář považuje za důležité, aby zákon vstoupil v platnost co nejdříve.

Jiří Kolář, 13.10.2004, policejní prezident:

Ten zákon je důležitý zejména tím, že zavádí něco, co tady doposud nebylo, zejména kariérní řád.

V současnosti ministr vnitra František Bublan shání pro svůj návrh politickou podporu.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane ministře, máte už tu podporu nebo zatím ne?

František Bublan, ministr vnitra:

Já ten zákon samozřejmě chci novelizovat, ale nedělám to sám, ale děláme to ve spojení s ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí. Děláme to ve spojení s ostatními bezpečnostními sbory, protože to není zákon pro policisty, to je pro hasiče, to je pro celníky, to je pro zpravodajské služby, to je pro vězeňskou službu a já potřebuji ten konsenzus od těchto složek nebo od těchto resortů, které se na tom budou svým způsobem podílet a půjde to z jejich rozpočtů.

Moderátor (Václav Moravec):

Můžete stručně popsat ty změny, o kolik se tedy zvýší platy, aby ten zákon nebyl sporný, aby prošel co nejdříve a služební zákon tak vstoupil v platnost?

František Bublan, ministr vnitra:

Já chci zachovat tu filosofII, která byla v tom původním zákoně a trošku ji pozměnit. Chci zachovat to, aby povolání policisty bylo celoživotním povoláním, pokud možno dlouhodobým povoláním, aby nedocházelo k tomu, že někdo je u policie 5 let a potom odejde za nějakým lepším bidlem, protože do toho člověka se vkládá spousta peněz na jeho výcvik, na jeho výuku. Máme velmi dobré školství, které skutečně dovede pozvednou a oni to potom třeba za těch 5 let dovedou využít a za těch 20 let už toho využít nemohou, protože za těch 20 let jim ujede vlak a mně jde o to, aby policisté, pokud budou odcházet ve věku 50 let, 55 let, kdy už skutečně zase není takový zájem o tyto policisty, protože oni jsou trošku opotřebení a mnozí mají zdravotní problémy, aby odešli a srovnala se jim ta horší možnost získat něco na tom trhu práce, nějakou práci.

Moderátor (Václav Moravec):

Změna tedy bude spočívat v čem, pokud byste to měl vysvětlit laicky?

František Bublan, ministr vnitra:

Změna bude spočívat v tom, že se protáhne křivka, že nebude výhodné odejít od policie po 20 letech, ale bude výhodné odejít až po 30 letech nebo možná ještě déle a ta křivka bude samozřejmě menší a druhá věc je, že nebudeme požadovat těch 50 % z toho průměrného platu, ale budeme požadovat pravděpodobně asi 45 %, maximálně 50 %, to si ještě musíme rozpočítat a tento výpočet bude za 5 a nebo 10 let, nikoliv za poslední měsíc tak, jak se to mnohdy dělo za poslední rok. To bylo velmi zavádějící, a to vedlo k tomu, že potom se jaksi uměle navyšovali poslední platy, aby ta výsluha byla co největší.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane místopředsedo, podpoříte takovou změnu a mohl by pak služební zákon nabýt účinnosti?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Jestli dovolíte, řeknu tři vstupní parametry.

Moderátor (Václav Moravec):

Několik vstupních parametrů?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Je určitě zájem na tom, aby policie pracovala kvalitně a nejenom policie, ale všechny bezpečnostní složky. Za druhé mám zájem na tom, protože žijí v této zemi, aby lidé důvěřovali policii a byli spokojeni s její prací. Za třetí k tomu potřebujeme mít dobře propracovaný systém, jakožto z pohledu kariérního řádu, tak i platového, který by vedl k tomu, o čem tady hovoříme, tedy kvalitní výkon služby. Já jsem se účastnil přijímání zákona.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane místopředsedo, to už jsme slyšeli i v tomto studiu.

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Celou řadu poznávacích návrhů a také to, o čem hovoří pan ministr jsem následně jsme pokusil prosadit přes naše senátory, problém totiž tehdy byl zejména kolem těch výsluhových vymožeností, které jsou. Pokud to půjde směrem k racionální redukci, k tomu, aby ty výsluhy neztratily tu motivační složku, kterou mají mít a současně byly rozpočtově únosné, nepochybně ano a v tomto případě jsme ...

Moderátor (Václav Moravec):

To znamená, že vítáte...?

Ivan Langer /ODS/, místopředseda PS PČR:

Jsme na jedné lodi, a pokud bude mít pan ministr bude mít zájem ještě to před tím, než to půjde do sněmovny, do vlády zkonzultovat, tak jsem připraven.

František Bublan, ministr vnitra:

To vítám.

Moderátor (Václav Moravec):

Alespoň v něčem shoda.

Moderátor (Václav Moravec):

Alespoň v něčem shoda. "Text musím odmítnout jako nekvalitní, neúplný a neodpovídající vyčerpávající odpovědi na otázky a pochybnosti." I tato slova vepsal prezident Václav Klaus do dopisu premiérovi Stanislavu Grossovi v reakci na policejní analýzu odposlechů.

Dokument konstatuje, že používání policejních odposlechů v ČR není v rozporu se zákonem a nijak zásadně nevybočuje z evropského průměru. Premiér Stanislav Gross odmítá prezidentovu kritiku na adresu policejní analýzy.

Stanislav Gross, ČSSD, 13.1.2005, předseda vlády:

Fakta jsou fakta. Fakta jasně říkají, že pravdu máme my, a nikoliv to, co si někdo myslí, ale není schopen to opřít o cokoliv konkrétního.

Prezidentovu kritiku ale podpořila opoziční ODS. Zadavatelé analýzy s tím počítali.

Mirek Topolánek, 13.1.2005, předseda ODS:

Pokládám tu analýzu zaprvé za nedostatečnou, za druhé zavádějící, pracující s nahodilým souborem údajů.

František Bublan, nestr., 13.1.2005, ministr vnitra:

Opozice vždycky bude kritizovat práci vládních koaličních partnerů.

Stanislav Gross, ČSSD, 13.1.2005, předseda vlády ČSSD:

Ta čísla těžko může někdo zpochybňovat. Možná že se někomu nelíbí, že by raději, aby daly za pravdu jemu, ale výsledek je takovýto.

Místopředseda ODS a stínový ministr vnitra Ivan Langer už dokončil návrh na zpřísnění používání odposlechů. Neoprávněný odposlech by se měl stát trestným činem. ODS chce také posílit parlamentní kontrolu, používání odposlechů a posílit i právní ochranu lidí, kteří byli odposloucháváni bezdůvodně.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane místopředsedo, tady jsem si vypsal váš argument. Vy jste kritizoval v rámci té analýzy mnoho, jejích pasáží a také jste řekl, že považujete za nebezpečné, že třetina odposlouchávaných nebo odposlechů, budeme-li se bavit o číslech, nevedla k policejnímu řízení. Můžete uvést, jak velké procento byste považoval za méně znepokojivé?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Zase musím uvést.

Moderátor (Václav Moravec):

Ne. Neříkejte kontext. Proč my nemůžete odpovědět? Já jsem řekl třetinu...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Protože potřebujeme kontext znát. Přece tento spor zase není apriorní spor mezi ministrem vnitra a stínovým ministrem vnitra.

Moderátor (Václav Moravec):

Ale tak já jsem ho neřekl.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Tento spor je o tom, že odposlechy jsou vážným zásahem do soukromí občanů a pokud řeknu, že to je vážný zásah, pak se dostávám k té jedné třetině, neboť z té policejní analýzy vyplývá, že jedna třetina k žádnému závěru, tzn. zhruba 1 500 osob ročně a z toho vyplyne, když si to rozpočítáte, že každý z nich mohl telefonovat s deseti, dvaceti lidmi, zjistíte, že 30 tisíc lidí v průměru ročně mohlo být odposloucháváno bezdůvodně. To pro mě neuspokojivé. Já vám teďka neumím říct, jestli to je 5, 10, 15 %. Já řeknu: "Odposlech je důležitý, ale současně je to vážný zásah do našeho soukromí a do našich svobod, a proto velmi pečlivě si musíme...

František Bublan, ministr vnitra:

Ono se nikde neříká, že ta třetina nevedla k trestnímu...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Říká.

František Bublan, ministr vnitra:

... že významným způsobem nepřispěla. To je něco jiného, protože.... Já jsem se na to ptal, na tu třetinu, mě také velmi zajímala a na některé případy a bylo mi to vysvětleno takto, co všechno v té jedné třetině je. Zahájí se odposlech a zjistí se, že ten člověk, buďto se mu to dostalo ta informace, že bude odposloucháván a nebo některé gangy to dělají naprosto programově, že ty telefony si mění po týdnu. Zkrátka nic se tam nezjistí. To znamená to číslo se poslouchalo týden. Je tam čárka, tzn., je v tom počtu a nic se z toho, žádné informace z toho nevypadla. A tak se to může opakovat. A nebo se stane, že zkrátka už ten telefon ani vůbec není funkční, protože než proběhne to soudní povolení nebo nařízení, tak dávno už ten telefon nefunguje atd. A nebo, do toho patří ještě další věc, že ten pachatel je odsouzen a nepřispěl k tomu ten odposlech, protože on si buďto dával pozor a nebo teda telefonoval s těmi svými kumpány z nějakého jiného telefonu. Takte jestliže to všechno patří do této jedné třetiny, takže ta čísla samozřejmě...

Moderátor (Václav Moravec):

Pane ministře, je to vůbec poprvé, co jste takovouhle analýzu efektivity či neefektivity policejních odposlechů udělali?

František Bublan, ministr vnitra:

Je to poprvé.

Moderátor (Václav Moravec):

Hodláte v tom pokračovat?

František Bublan, ministr vnitra:

Hodláme v tom pokračovat, proto já jsem to říkal i na tiskové konferenci. Není to super dokonalá analýza. Je to to, co jsme v tom krátkém čase byli schopni udělat.

Moderátor (Václav Moravec):

Kdy předložíte další? Budete ji pravidelně předkládat, řekněme po čtvrt roce, nebo po jakém období?

František Bublan, ministr vnitra:

Budeme ji předkládat asi tak po půl roce... a bezpečnost. Můžeme ji předkládat třeba i prezidentu republiky, pokud bude mít o to zájem. Nemám s tím problém. Budeme možná vycházet ještě z lepších dat, protože tak jak bylo řečeno, to nejsou nahodilá data. Některá jsou daná. To jsou ty naše odposlechy, tam se to nedá zkreslit. A některá jsou v tom mezinárodním srovnání, co jsme získali od ostatních států a tam teda bohužel, musím říct, že někdo s námi v tom směru nechtěl komunikovat, neboť řekl, že nám to nesdělí, že tyto informace nemají nebo že si nevedou takovou evidenci. Takže tam samozřejmě potom to může být jakoby nahodilé, ale je to to, co jsme získali. Poctivě co jsme získali, to jsme uvedli.

Moderátor (Václav Moravec):

Předpokládám, že vítáte to, že v červnu bude další analýza.

František Bublan, ministr vnitra:

Určitě. Já jsem rád, že vůbec tedy aspoň něco, byť bych to nenazýval analýzou, vzniklo. Byl bych rád, kdyby se vytvořila jednotná metodika. Kdyby takový to materiál byl pravidelně předkládán, protože tady opravdu jde na jedné straně o to, že policie potřebuje mít tyto prostředky k tomu, aby efektivně pracovala. Současně ale taky zasahuje do práv a svobod lidí a my musíme mít jistotu, že nezasahuje bezdůvodně. A kdybych mohl dále ... některá ta čísla, ale zřejmě na to není prostor. Fakta jsou fakta. Pravdu máme my a...

Moderátor (Václav Moravec):

Na to není prostor, navíc už jste to v tomto pořadu byla ta analýza rozebrána. Pojďme se posunout k novým věcem. Stínová vláda v příštím týdnu má projednávat váš návrh, který jste vypracoval společně se stínovým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem.

František Bublan, ministr vnitra:

To jsem chtěl zdůraznit, že to je společné dílo.

Moderátor (Václav Moravec):

Váš návrh novely trestního zákona, zpřísnění odposlechů v ČR. Můžete jednou větou charakterizovat, v čem bude průlomový?

Ivan Langer, ODS, stínový ministr ODS, místopředseda PS PČR:

Průlomový už jen v tom, že to předkládá jakoby stínový ministr vnitra a spravedlnosti, protože ten problém je nadresortní. To není problém jen policie. A jde nám o zlepšení ochrany práv občanů. Ten zákon se týká tří základních oblastí, tedy dává lidem oprávnění být informováni v případě, že byli odposloucháváni a nevedlo to nakonec k trestnímu řízení, tedy ke sdělení obvinění nebo podání obžaloby. Za druhé rozšiřuje pravomoci parlamentní kontrolní komise a za třetí definuje novou skutkovou podstatu trestného činu - neoprávněný odposlech, což v tuto chvíli je reakce na situaci, kdy může kdokoli nás odposlouchávat nezákonně, ne policista...

Moderátor (Václav Moravec):

Ano, třeba i divák.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

... a není za to trestně postižitelný, a to si myslím, že je velká díra v našem právním řádě a to chceme odstranit.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane ministře, dovolte, abych teď upřesnil ještě návrhy Ivana Langera. Například to neoprávněné odposlouchávání nějakými komerčními firmami, tak za to má být potrestán někdo odnětím svobody až na dva roky podle toho návrhu a nebo v případě, že tam bude zvlášť závažný čin a způsobena nějaká škoda, tak odnětí svobody na tři až pět let. Dovedete si představit, že byste podpořil tento návrh?

František Bublan, ministr vnitra:

To bych plně podpořil. S tím nemám žádný problém.

Moderátor (Václav Moravec):

Ano. A pak je tady v tom návrhu Ivana Langera, jak o tom Ivan Langer...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

A Jiřího Pospíšila.

Moderátor (Václav Moravec):

Ano. Jiřího Pospíšila, abychom neupírali vašemu stínovému ministru spravedlnosti autorství.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Tam je důležitá ta symbolika vnitro a spravedlnost, protože na procesu odposlechů se také podílejí státní zástupci a soudci, takže ta spravedlnost je tam důležitá.

Moderátor (Václav Moravec):

Ale to je tak krásné, že Ivan Langer, když si chce něco říct, tak to tady zopakuje ještě šestkrát, přitom na tu otázku ještě mi...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já vám to vynahradím, až půjdete do politiky, tak já třeba bych převzal moderování toho pořadu.

Moderátor (Václav Moravec):

To si vyřiďte s generálním ředitelem, pokud budete dodržovat čas, stopáž tohoto pořadu, tak by vás možná vzali. Teď mi ale dovolte, abych tady se zastavil u jedné věci a ta souvisí s posílením kontroly komise "Bílé ucho". Ha. Ha. Ha. Promiňte. Poslanec je Bílý, který ji vede a ta komise se jmenuje Velké ucho. Omlouvám se panu poslanci Bílému. V tom vašem návrhu je napsáno: "Kontrolnímu orgánu musí být na jeho žádost předloženy soudní spisy ve věcech nařízených odposlechů a tam, kde byl podán návrh na nařízení odposlechu státním zástupcem i podklady, na jejichž zákoně státní zástupce na návrh nařízení odposlechu podal, tzn., že tady parlamentní komise se prolamuje do trestního řízení. Tento návrh odmítáte, pane ministře?

František Bublan, ministr vnitra:

To odmítám, protože tady by vlastně tato komise kontrolovala rozhodnutí soudu, a to si myslím, že je nepřípustné, protože pokud říkáme, že soudce je nezávislý ve svém rozhodování a tak je to postaveno, tak není možné ho kontrolovat. To bychom za chvíli mohli přijít s nápadem, že ještě někdo bude kontrolovat tuto parlamentní komisi a tak se budeme všichni kontrolovat dokolečka a nebude to mít konce.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane místopředsedo, není to prostiústavní, že tady politická moc bude zasahovat do moci soudní a moci policejní?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já si myslím.... To není zásah, to je jenom podání informace, nicméně berte to jako návrh a nám jde přeci také o jednu věc, a to posílit pocit odpovědnosti i toho státního zástupce i toho soudce za to, jakým způsobem rozhoduje a dokonce i tlačit de facto na policii, aby opravdu ty důvody, které má a k tomu předložení byly skutečně závažné. Toto berte jako návrh. Já si myslím, že komise by měla mít posílené pravomoci, jestli tímto směrem nebo jiným, to by mělo být předmětem další debaty a my jsme na ní samozřejmě připraveni.

Moderátor (Václav Moravec):

Na čtyřicítku se rozšířil gang Davida Berdycha, který vydíral a vraždil podnikatele. V klanu bylo i pět mužů z řad policie. Ta přiznává, že kauza Berdych je největším případem organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky.

Policie v týdnu zatkla další čtveřici členů Berdychova klanu. Při domovních prohlídkách našla velký arsenál zbraní.

Blanka Kosinová, 18.1.2005, mluvčí policejního prezidia:

O agresivitě pachatelů značí to, že jeden z včera vyslýchaných včera začal vyhrožovat plzeňskou likvidací státnímu zástupci a vyšetřovatelům.

Šéf dnes už 40členného gangu David Berdych byl sám kvůli loupežím zatím nepravomocně odsouzen k 11 letům žaláře. Jeho skupina měla často pracovat takto: "Policista dává členovi gangu tip na bohatého podnikatele. Gang podnikatele unáší a žádá výkupné. Spřátelení policisté pak zařídí, aby vyšetřování případu šlo do ztracena. Dva podnikatelé byli dokonce zavražděni. Opozice na případu Berdych ilustruje selhání policejního prezidenta Jiřího Koláře a bývalého ministra vnitra, současného premiéra Stanislava Grosse.

Ivan Langer, 18.1.2005, místopředseda ODS:

Tento případ je výsledkem systémového selhání, nikoliv jen selhání několika jedinců a za případné systémové selhání vždy nese odpovědnost šéf.

Stanislav Gross, ČSSD, 18.1.2005, předseda vlády:

Je to věcí samozřejmě těch, kteří nastolovali systémy začátkem 90. let. To nejsou věci, které by se odehrály před rokem, dvěma nebo třema.

Ministr vnitra František Bublan v souvislosti s tímto případem mluví o zásadních systémových změnách v policii.

Moderátor (Václav Moravec):

Pane ministře, jaké systémové změny máte na mysli? Reorganizaci policie.

František Bublan, ministr vnitra:

Spíš policejního prezidia a postavit se k činnosti policie trošku otevřeněji, možná i s nějakým auditem. Já budu muset šetřit hodně prostředků finančních, budu muset šetřit peníze, abych mohl policisty zaplatit, tak já potřebuju, aby byli kvalitnější. Nemohu neustále zvyšovat počet policistů tím, tu kriminalitu nesnížím.

Moderátor (Václav Moravec):

Kdy uděláte audit?

František Bublan, ministr vnitra:

Audit už probíhá a už jsou určité nápady, jak tu policii postavit lépe.

Moderátor (Václav Moravec):

A kdy bude policie reorganizována, resp. policejní prezident?

František Bublan, ministr vnitra:

Já myslím, že za půl roku to bude hotové.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Jestli něco snižuje důvěryhodnost policie, tak to není kritika ze strany opozice, ale bohužel taková to zásadní a vážná selhání. Já jsem připraven, pokud pan ministr bude chtít pomoct, pomoci. Pokud bude chtít zatloukat v uvozovkách, tak ho dál kritizovat, ale myslím si, že teda zase tady platí společný zájem. Nemůže se stát...

Moderátor (Václav Moravec):

A tu reorganizaci policejního prezidia vítáte?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Nemůže se stát, aby policisté sami se stávali součástí organizovaného zločinu. Prostě končí, padá elementární důvěra lidí v tento systém. V rámci reorganizace klidně rád pomohu, protože máme zájem všichni tři stejný, aby policie dobře pracovala, aby byla...

František Bublan, ministr vnitra:

...od roku 96.

Moderátor (Václav Moravec):

A víte co? O tom si budeme povídat až v předpokoji, pánové, protože čas vyhrazený vám oběma skončil. Děkuji ministru vnitra Františku Bublanovi, že přišel a stínovému ministru vnitra za ODS Ivanu Langerovi. Děkuji vám.

Česká televize, Otázky Václava Moravce, 23. ledna 2005