Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Duel

[22.01.2005]

Politika obecně

Duel

Platý ústavních činitelů

Moderátor (Hana Hikelová):
Vláda chce vrátit platy ústavních činitelů na úroveň před jejich listopadovým zvýšením a následně je zmrazit. Výjimkou by měli být soudci a státní zástupci, kterým by zvýšené platy zůstaly. Do roku 2007 by se ale už zvyšovat neměly. Napětí kolem této věci vzniklo koncem loňského roku, kdy Sněmovna schválila senátní návrh, který o rok odložil zvýšení platů příslušníků bezpečnostních složek, ale zároveň od 1.ledna zvýšil platy právě politiků, soudců a státních zástupců. Návrhem se začala včera zabývat Poslanecká sněmovna. Bude se projednávat v řádném procesu, protože ODS vetovala urychlené projednání hned v prvním čtení. Ve studiu jsou se mnou místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer, hezký den.

Host (Ivan Langer):
Hezký den přeji.

Moderátor (Hana Hikelová):
A poslanec za KDU ČSL Pavel Severa. I vám hezký den.

Host (Pavel Severa):
Dobrý den.

Moderátor (Hana Hikelová):
Pane Langre, proč ODS podala veto proti zrychlenému projednání a tato norma se bude projednávat ve Sněmovně standardním způsobem?

Host (Ivan Langer):
Je to proto, že jsme chtěli podat a chceme podat dva pozměňovací návrhy. Jeden, který by limitoval časově působnost tohoto zákona, a to tím způsobem, aby se vztahoval na tuto vládu, tuto Poslaneckou sněmovnu a aby nezavazoval vládu příští a příští Parlament. Druhý pozměňovací návrh je věcného charakteru, který říká, vraťme se k bývalé praxi, kdy platy ústavních činitelů byly navázány na platy ve státní správě a měly tak velmi blahodárný tlumivý efekt vůči nekontrolovatelnému a enormnímu nárůstu platů ve státní správě, který objemově v prostředcích dělá několikanásobek toho problému, který můžeme spočítat v případě tří set zákonodárců a členů vlády.

Moderátor (Hana Hikelová):
Pane poslanče, proč vládní koalice navrhuje právě ten termín konec roku 2007, jaké to má logické důvody?

Host (Pavel Severa):
Já myslím, že zásadně držet slovo a my jsme řekli, že s ohledem jednak na povodně a jednak na ekonomickou situaci, která je nyní, takže bychom měli být ti, kteří nebudou eskalovat zvyšování platů. Proto politik, když něco slíbí, tak by měl držet slovo. Z toho důvodu chceme, abychom ty platy vrátili na původní úroveň, ta diskuse, která se má vést o systému, jak odměňovat státní zaměstnance, soudce, státní zástupce, poslance, ta se může vést klidně potom další rok nebo dva roky, to je jiná věc. Myslím si, že ty argumenty, které padají ze strany ODS, že je relevantní říci, že v roce 2006 budou volby a že se může cokoliv potom měnit, takže nic, žádná cesta není uzavřená, ale teď bychom se měli vlastně přihlásit k tomu slibu a učinit všechno pro to, abychom občanům řekli, toto bylo slíbeno, my to plníme, řešili jsme platy policistů, chtěli jsme naše platy vyřešit stejně a neměli bychom to protahovat, protože pak nám nebudou věřit. Já myslím, že ta diskuse věcná potom může probíhat delší čas.

Moderátor (Hana Hikelová):
Ještě krátce k tomu termínu. Pane místopředsedo, pokud ODS vyhraje příští volby do Poslanecké sněmovny, jak by právě naložila s platy ústavních činitelů, když v tom zákoně má být ten termín daný právě volbami a možnou změnou systému?

Host (Ivan Langer):
Já bych s celým systémem platů nakládal podle jednotného měřítka, tedy buď si tento stát může dovolit přidat všem, potom nechť přidá všem nebo tento stát musí spořit, a potom musí se uskrovnit všichni bez rozdílu, kteří jsou tímto státem placeni. Neboť jde pořád o jedny peníze bez ohledu na to, jestli hovoříme o policistech, státních zástupcích, či politicích.

Moderátor (Hana Hikelová):
Je stát v současné době v takové situaci, že by měl přidat všem nebo nepřidávat nikomu?

Host (Ivan Langer):
Jsem přesvědčen o tom, že tento stát je v situaci, kdy by neměl přidávat nikomu, kdyby všichni se měli uskrovnit a tady paradoxně prožíváme stav, kdy se přidalo učitelům, přidalo se policistům, přidalo se úředníkům, přidává se soudcům, přidává se státním zástupcům a jediní, kdo zůstává na zmražené úrovni, jsou poslanci, senátoři a členové vlády. Může z toho plynout závěr, že všichni v této zemi pracují dobře, jenom politici pracují špatně. Klidně můžete takovýto názor sdílet. Já si ale myslím, že pokud stát má spořit, pokud má škrtat, tak potom má škrtnout všem.

Moderátor (Hana Hikelová):
A pokud přidává, tak má přidat i poslancům bez ohledu na jestli pracují špatně nebo ne.

Host (Ivan Langer):
No ale, ano, já jsem pro rovný princip, jedno měřítko, jeden metr pro všechny, protože já vím, že můžete najít 10, 20, 30 poslanců, o kterých si myslíte, že pracují špatně. Já vám ukážu na desítky policistů, kteří podle pracují špatně a nezaslouží si to navýšení mzdy.

Moderátor (Hana Hikelová):
Pane Severo, kdy se zvolí ta cesta, že se k platům skutečně bude přistupovat jednotně, protože konec konců vláda na to narazila už právě u zaměstnanců ve školství, ve zdravotnictví, kde se to řeší samostatně. Většinou i odbory to řeší samostatně a potom vzniká tato situace, že přidat chtějí všichni, když už jedna z těch skupin, a v tomto případě to navíc není pouze jedna skupina, přidáno dostanou?

Host (Pavel Severa):
Já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba, aby v tom byl nastolen systém a je jedno, jestli jde o platy zaměstnanců, lékařů nebo policistů nebo úředníků. V zásadě by v tom měl být skutečně systém a průhlednost. Proto jsme odsouhlasili usnesení, ve kterém chceme, aby vláda zpracovala novelu o platech a odměnách státních zaměstnanců, ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a tak dále a aby tento zákon, tato novela, byla předložena do 30.června 2005 a já myslím, že v tuhletu chvíli snad ani nejde o ty absolutní částky, jestli je ten plat takto či více vysoký. Tady jde spíš o skutečný systém a jde taky v případě poslanců, o nichž se dneska hovoří v souvislosti s platy, jde o jakýsi příklad a ukázku toho, že chceme ten problém řešit a že jsme taky ochotni si sami na čas ty platy zmrazit, protože skutečně nejde o absolutní čísla, jde o ten přístup a jde o tu možnost se tomu věnovat a nastavit v tom nějaký pořádek, který bude platit déle, nežli jedno funkční období.

Host (Ivan Langer):
Já s tím naprosto souhlasím. Protože základní teze, ze které musíme vycházet, jsou to všechno jedny peníze. Peníze, pocházející z kapes občanů, daňových poplatníků bez ohledu na to, jestli jsou to peníze, které končí jako platy policistů, státních zástupců, soudců nebo politiků. V tomto smyslu by tento základní předpoklad měl také znamenat propojení vzájemné toho systému platů.

Host (Pavel Severa):
Já si k tomu ještě dovolím dodat, že myslím, že toto období pro diskusi je velmi nezbytné, protože nejde o platy pouze 200 poslanců, ale všichni dobře víme, že jsme zabránili řekl bych eskalaci platů u policie, kde by to poškodilo zejména policisty, kteří jsou v činné službě a myslím si, že se budeme muset vrátit nejenom k platu policistů, ale platům vojáků, budeme se bavit o platech soudců a tak dále. Všechno souvisí se vším a jsou to částky velmi vysoké pro státní rozpočet.

Moderátor (Hana Hikelová):
Teď nevím, pane místopředsedo, jestli váš úsměv znamená souhlas nebo ne.

Host (Ivan Langer):
Já se obávám, že jsme nezabránili eskalaci a nárůstu platů u policistů a jak jsem si propočítával náklady vynaložené státním rozpočtem nebo předpokládané ve státním rozpočtu a spočítal jsem si to na základě účinnosti případné toho nového zákona, tak jsem zjistil, že jsme policistům přidali víc, než by dostali podle nového služebního zákona a přidali jsme jim za nic, neboť služební zákon nabyl účinnosti ale to si myslím, že je taková marginální poznámka.

Host (Pavel Severa):
Já k tomu jenom poznámku. Já doufám, že ten zákon o služebním poměru, který je teď zaparkován na jeden rok, takže dojde k novelizaci, protože pak by se splnilo to, co říkáte vy, že by to eskalovalo nadmíru určité výdaje, které bychom potom nebyli schopni uřídit a zaplatit.

Host (Ivan Langer):
Souhlasím a já jsem připraven k seriózní práci na úpravě služebního zákona.

Moderátor (Hana Hikelová):
Vraťme se tu ale k platům ústavních činitelů. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach na schůzi řekl, že vláda chce zmrazit platy zákonodárců také z důvodu solidarity se zaměstnanci, kteří pobírají platy z veřejných zdrojů. To je doslovná citace z jeho vystoupení. Jak vy dva tuto solidaritu se zaměstnanci, kteří pobírají platy z veřejných zdrojů, vnímáte?

Host (Ivan Langer):
Já nemohu, než zopakovat to, co jsem říkal, že jsme všichni placeni z jedněch peněz a buď tedy platí, že si stát může dovolit a díky kvalitě služeb, které poskytuje občanům, všem těmto lidem přidat nebo si to nemůže dovolit a potom by neměl přidávat. A je-li projevem solidarity to, že ve všech ostatních složkách, bez ohledu na to, jestli ti lidé pracují dobře nebo špatně, se přidává a v oblasti zákonodárného sporu a vlády, bez ohledu na to, jestli všichni pracují špatně nebo někdo pracuje dobře, se nepřidává, tak v tom princip solidarity opravdu nemohu naleznout. Snažím se.

Host (Pavel Severa):
Já se musím přidat řekl bych s pocitem, že by to byla jakási falešná solidarita trvat nadále na nespravedlivém systému, který nebude odrážet všechny specifika jednotlivých profesí a nebude v tom pořádek, takže místo solidarity bych navrhoval, abychom ten problém napravili a jednou provždy v tom nastavili systém, takže mám pocit, že to slovo solidarita není úplně přesné.

Moderátor (Hana Hikelová):
Takže nemáte pocit, když nedostanete zvýšené platy, že byste byli solidární.

Host (Ivan Langer):
Já teda na tak jasně položenou otázku a vy vidíte, že se usmíváme při této části debaty, musím odpovědět, nevidím, protože by to bylo nelogické ji v ní vidět. Možná, kdyby tady byl pan ministr Škromach, tak by nám vysvětlil, co on a sociální demokracie vnímá skutečně pod pojmem solidarita.

Moderátor (Hana Hikelová):
Hlas ze sociální demokracie tu není, takže pojďme k dalšímu tématu. Vy už jste zmiňoval, že ODS chce podat i další pozměňovací návrh, a to takový, který by výši platu ústavních činitelů navázal na platy úředníků ve státní správě. Jak si tuto návaznost představujete konkrétně?

Host (Ivan Langer):
Já teď neumím vám přesně ocitovat technické doslovné znění toho pozměňovacího návrhu, ale . . .

Moderátor (Hana Hikelová):
To po vás ani nechci.

Host (Ivan Langer):
. . . princip kdysi platil a myslím si, že to je jeden ze základních kamínků, pokud hovoříme o nějakém systémovém provázání všech těch různých platů, kterými mohl umožnit to, aby opravdu ta situace, když si to stát může dovolit, tak jednoduchým pokynem, jednoduchým rozhodnutím došlo k navýšení všech, jen jednoduchým rozhodnutím nedošlo k navýšení nebo dokonce ke snížení. Myslím si také, že toto ustanovení mělo opravdu blahodárný vliv na to, že se díky tomu, že na platy poslanců je hodně vidět, tak to vedlo ke tlumení nekontrolovatelného nárůstu platů ve státní správě. Tady říkám, já přeji lidem poctivě vydělané peníze, ale toto je vždycky paušální navyšování, bez ohledu na kvalitu té práce.

Moderátor (Hana Hikelová):
KDU ČSL by takovýto návrh podpořila?

Host (Pavel Severa):
Já myslím, že o technických aspektech můžeme dlouho hovořit. Tady byly kdysi technické návrhy, aby se odvíjel plat státních zaměstnanců a poslanců a státních zástupců od průměrné mzdy, že by to byl nějaký násobek průměrné mzdy. Já musím zdůraznit, že jsem připraven k jakékoliv diskusi, která musí mít nějaké ekonomické podklady, abychom věděli, co to znamená, ale v zásadě jedno bych chtěl říci. Není možné připustit, aby ve státní správě někdo pobíral dva platy, mám teď na mysli to, co vzniklo po odsouhlasení některých zákonů příslušníků ozbrojených sborů, že bývalý voják odstoupí ze služebního poměru, zůstane na stejném místě, pouze svlíkne uniformu a pobírá v podstatě dva platy. Já mám pocit, že je potřeba v tom udělat pořádek, protože pokud je ve státní správě, tak by měl být placen státní správou buď za práci, anebo pokud už ve státní správě není, tak by měl mít jakýsi výluhový příspěvek za to, že má horší uplatnění na trhu práce. To je jeden z příkladů, ale mohli bychom hovořit o dalších, takže jde spíše o to, narovnat některé vztahy, které nejsou zdravé a aby to bylo také spravedlivé a to odměňování bylo průhledné.

Moderátor (Hana Hikelová):
Pánové, poslední otázka. Poslanci a senátoři za leden dostanou zvýšený plat, pravděpodobně nejenom za leden, jak s tímto navýšením naložíte.

Host (Ivan Langer):
Já bez ohledu na navyšování nebo nenavyšování v průměru ročně dávám asi 70 až 100 tisíc korun na různé veřejně prospěšné účely a stejně tak se budu chovat i v roce 2005, takže si myslím, že v tomto smyslu mám u sebe doma jasno.

Host (Pavel Severa):
My, aniž bychom to předpokládali nebo tušili, my jsme věřili, že se to podaří odsouhlasí včas, aby to nenastalo, tak jsme už deklarovali, že to, co dostaneme nečekaně, tak také věnujeme na nějaké dobročinné účely, kterých je kolem nás hromada a myslím si, že není problém najít místo, na které lze tyto prostředky poskytnout.

Moderátor (Hana Hikelová):
Říkají mí dnešní hosté, místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer a poslanec za KDU ČSL Pavel Severa. Já vám děkuji a těším se opět někdy na slyšenou.

Host (Pavel Severa):
Na shledanou.

Host (Ivan Langer):
Na slyšenou.

Český rozhlas, Radiožurnál, 22. ledna 2005