Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Kauza Mlýn

[19.01.2005]

Policie

Kauza Mlýn

Ivan Langer a František Bublan se vyjadřují ke kauze Mlýn.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Český ministr vnitra František Bublan dnes před výborem pro obranu a bezpečnost české Poslanecké sněmovny hájil zvláštní skupinu s názvem Mlýn, kterou v roce 2002 zřídil tehdejší ministr vnitra, současný premiér Stanislav Gross. Tým údajně podléhal přímo ministrovi, tedy Grossovi a měl za úkol odhalovat únik informací z vyšetřování závažné hospodářské kriminality. Jednání
branně-bezpečnostního výboru sledoval zpravodaj BBC Mikuláš Kroupa, který je teď v parlamentním studiu. Mikuláši, shodli se poslanci na něčem?

Mikuláš KROUPA, redaktor
--------------------
Tak poslanci se samozřejmě neshodli. Opoziční členové branně-bezpečnostního výboru, poslanci za Občanskou demokratickou stranu, ministra podrobili doslova křížovému výslechu. Nejčastěji se ptali na to, na čem tým pracoval, kdo tým kontroloval a kdo řídil jeho činnost. Ministr František Bublan na jednání několikrát zopako
v
al:

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
Pouze se hledaly systémové chyby a také personální chyby, kde dochází k nějakým únikům, jak je to možné, že, že ta protistrana je dobře informovaná, že dovede udělat nějaké kroky dopředu, aby zame
z
ila nějakým, nějakým dalším úkonům a podobně. Tým Mlýn nedělal takové kauzy, jako je IPB a televize Nova.

Mikuláš KROUPA, redaktor
--------------------
Tak to byl ministr vnitra František Bublan.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak Franti
š
ek Bublan vůbec obhajoval vznik takového vyšetřovacího týmu? Nesuploval roli Inspekce ministra vnitra svým způsobem?

Mikuláš KROUPA, redaktor
--------------------
No, tak takový dotaz položili hned několik poslanců, mezi nimi například předseda výboru, p
oslanec Jan Vidím z ODS. Ministr Bublan vznik vyšetřovací skupiny Mlýn vysvětloval tím, že v době, kdy vznikl, tedy v roce 2002, neměla právě inspekce odborníky pro hospodářskou kriminalitu. Proto vznikla skupina z inspektorů a policistů specialistů, kterou
podle kompetenčního zákona mohl vytvořit jen ministr. Ten má pod svojí gescí jak inspekci, tak policii.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Osvědčila se ta vyšetřovací skupina?

Mikuláš KROUPA, redaktor
--------------------
Ministr Bublan tvr
dí, že ano, ale nemůže to zatím nijak doložit, protože kauzy, na kterých tým pracoval, jsou ještě neuzavřené. Jednak ministr nemá přístup k trestním spisům, což může jenom státní zástupce, a jednak by tím podle jeho slov mohl ohrozit průběh vyšetřování. Nic
méně prozradil, že se tým nezabýval kauzou kolem televize Nova. Takové spekulace totiž objevili novináři.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministr František Bublan, pokud se nemýlím, skupinu Mlýn rozpustil. Proč tedy, když měla dobré výsled
k
y, když se jí zastává?

Mikuláš KROUPA, redaktor
--------------------
Tak přesně na to jsem se zeptal i ministra těsně před zahájením, zahájením jednání sněmovního výboru. Tady jsou jeho slova.

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
Já už
jsem ho, já už jsem vlastně tu jeho činnost víceméně zrušil a ani nemá cenu teďka v tom pokračovat, protože už je to, už je to jaksi, jako v té činnosti pokračovat budeme, ale asi jinou formou než tady touto. To už by bylo kontraproduktivní. Je to prozrazen
o a už to má na sobě takovou špatnou známku, takže to nemá cenu.

Mikuláš KROUPA, redaktor
--------------------
Tak to byl ještě jednou ministr vnitra František Bublan těsně před jednáním sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost.

Václav MORAVEC, moderát
o
r
--------------------
Jednání sněmovního výboru sledoval zpravodaj BBC Mikuláš Kroupa, který dodal právě aktuální informace. Česká nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová zatím nechtěla v rozhovoru pro BBC pro nedostatek informací odpovědět na otázku,
z
da založením týmu Stanislav Gross porušil zákon. Marie Benešová se zajímá, jak řekla, jen o to, zda dozorující státní zástupce konal podle trestního řádu. Podobné policejní týmy ale prý vznikaly i v minulosti.

Marie BENEŠOVÁ, nejvyšší státní zástupkyně
-
-
------------------
Ono běžně byly takovéto týmy ustanoveny i v minulosti. Já si pamatuji, že i za různých jiných ministrů byly týmy s různým označením. Pamatuju si, že byl tým třeba na kauzu U Holubů, pokud mě tedy paměť neklame. Ale je otázka zřejmě, pod
kým pracovaly a to ten státní zástupce ani nemá šanci rozkrýt, jestli to spadá pod policejního prezidenta nebo přímo pod ministra, protože to nás ani nezajímá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Řekla před hodinou v rozhovoru pro BBC nejvyšší
státní zástupkyně České republiky Marie Benešová. Na telefonu je teď ministr vnitra České republiky František Bublan. Přeji hezký dobrý den.

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
-------------------
-

A také stínový ministr vnitra, místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer. I vám hezký dobrý večer.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Hezký večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane
ministře, dovolte, abych se zastavil u vaší odpovědi, kterou jste poskytl Mikuláši Kroupovi před zasedáním sněmovního výboru. Rozumím vaší odpovědi tak, že může existovat i pod vaším vedením nějaké podobné těleso, nikoliv Mlýn, který jste rozpustil, ale třeba "Náhon"?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
No, to je dobrá otázka. Já jsem ten tým jako přímo nezrušil. To jsem se špatně vyjádřil. Já jsem zrušil ty pokyny, které byly před tím vydány, a uložil jsem policejnímu prezidentovi, aby
v
té činnosti pokračoval a našel jiný způsob, jak ta šetření dokončit, nikoliv ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Znamená to, že Mlýn nadále funguje?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
Mlýn nefunguje, protože byl spojen
z expertů policistů a z inspekce, takže toto spojení už je zrušeno, inspekce pracuje samostatně a policisté, kteří jaksi začali pracovat na těchto kauzách, tak se budou snažit tyto kauzy dokončit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Žádný podo
b
ný orgán tedy propojený, inspekce a policistů, už tedy není? To je minulost?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
Není, není třeba, protože ten důvod, ze kterého vlastně došlo k tomuto spojení, ten už pominul. Inspekce už dneska je v tro
š
ku lepším stavu, má už ty experty na tu hospodářskou kriminalitu, zlepšila se její práce, takže já jsem jaksi schopen dokladovat to, že inspekce bude tyto úkoly plnit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dovolte, abych se zastavil ještě u jedn
é věci, u samotného ustavování nějakého takového týmu ministrem vnitra, což je například podle občanských demokratů nelegální, pokud se, nebo na hranici zákona, rozumím správně argumentům ODS, je taková věc, když ministr vnitra ustaví tým, který pak svým zp
ůsobem i řídí, že to je na hraně zákona? Pane místopředsedo.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ano, my se domníváme, že neexistuje výslovné zmocnění ministra něco takového dělat a naším cílem, ambicí a řekl bych
i
povinností je rozptýlit existující pochybnosti a spekulace o tom, zda tým byl zřízen a dále pracoval v souladu s právními předpisy nebo v jejich rozporu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím ale vy tvrdíte, že je nutné požadovat ustavení
vyšetřovací, parlamentní vyšetřovací komise. Vy máte nějaké konkrétní důkazy, že se Stanislav Gross ustavením onoho Mlýna a konkrétními kroky dopustil porušení zákona? Máte konkrétní důkazy k tomu?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
-
-
------------------
Právě k tomu sloužilo dnešní jednání výboru pro obranu a bezpečnost a já jsem doufal, že pan ministr předloží dostatek přesvědčivých argumentů a důkazů, které ty pochybnosti vyvrátí a řeknou všechno bylo v pořádku. Bohužel, takovéto pod
k
lady a informace předloženy nebyly a z toho důvodu bylo jednání přerušeno a bude se v něm i nadále pokračovat. A bude-li pokračovat to jednání, v tuto chvíli podle mne není důvod jej předbíhat, toto jednání, tím, že by se zřizovala vyšetřovací komise.

c
lav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkáte tedy, až jak dopadne jednání před branně-bezpečnostním výborem sněmovny?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ano, jednoznačně a já doufám, že přístup pana ministr
a, jakkoliv rozumím omezením, které má z pohledu aktuálních a živých trestních spisů a limitů dané zákonem, že nemůže říci všechny informace, ale byl jsem třeba velmi zaskočen tím, že se jednání nezúčastnil nikdo z policejního prezidia a mám tak trochu pode
zření, že to bylo účelové vyhnutí se jednání výboru, aby policie nejdříve zjistila, co poslanci ví, co chtějí vědět a teprve potom se na to mohla připravit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co říkáte, pane ministře, těmto námitkám, proč se
n
ezúčastnil jednání policejní prezident Jiří Kolář či někdo z jeho podřízených?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
To byla trošku organizační záležitost, protože policejní prezidium se to dozvědělo v deset hodin dopoledne a mělo výjezdn
í zasedání někde na Moravě, takže ono to nešlo víceméně z technických důvodů. Ale já bych ještě k tomu, co říkal pan poslanec Langer, chtěl uvést jednu věc. Já nemohu přinést důkazy na to, co se nestalo. Já bych spíš potřeboval, kdyby někdo přinesl důkazy, že se něco stalo, něco nezákonného, a potom jsem schopen to obhajovat, ale nemohu jaksi potvrzovat něco, co se nestalo, protože na to se těžko shánějí, shánějí důkazy. A já vycházím ze zákona o policii, kde je jasně řečeno, že policie je podřízena ministerstvu vnitra. To znamená ministr vnitra může zřizovat týmy, může rušit týmy, je tam dokonce uvedeno, že může zřizovat útvary, zvláštní útvary policie, zásahové jednotky a podobně. Takže z tohoto ustanovení se vychází, toto je v zákoně, ale potom ta činnost policie, kterou bude provádět, ta už je podřízena policejnímu prezidentovi a to tam, to jsem tam dneska několikrát zopakoval. Z toho jasně vyplývá, že všechno bylo děláno v souladu se zákonem a ta vlastní činnost toho týmu už byla řízena policejním prezidi
em.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, byl jste vyzván, abyste předložil důkazy, že přece František Bublan nemůže vyvracet něco, co neexistuje.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
V
íte, ale já jsem nikdy neřekl mám v rukou důkazy toho, že se někdo dopustil protizákonné činnosti. Já jsem vždy, a to je moje ambice, říkal existují zde vážné pochybnosti o tom, že vznikal speciální tým řízen ministrem vnitra a my potřebujeme vědět, jestli
to tak bylo nebo nebylo, jestli ten tým pracoval v souladu se zákonem či nikoliv a k tomu slouží ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď vám to řekl František Bublan a teď vám to ale řekl, že to v rozporu se zákonem ...

Ivan LANGER, stíno
v
ý ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Ale existuje celá řada dalších pochybností. Existují vnitřní právní předpisy policie a my potřebujeme vědět, jestli ten tým fungoval skutečně standardně, neboť jestli teď policie říká, že se ten tým
zabýval možnou trestnou činností policistů, musím si klást otázku, proč speciální tým, jak je to možné, vždyť přece na to existuje speciální útvar zvaný Inspekce ministra vnitra. Proč potřeboval tento tým odborníky na hospodářskou kriminalitu, když měl vyšetřovat možnou trestnou činnost policistů? A těch dotazů a otázek je skutečně celá řada, včetně některých informací, které zazněly v médiích o tom, že někteří policisté přímo hovořili a byli kontaktováni a jednali s ministrem vnitra, že šéf týmu Machala op
akovaně se setkával s vedoucím úřadu ministerstva vnitra panem Přibylem. Takže to jsou otázky, které leží na stole, a na které musíme mít odpovědi, abychom s klidným svědomím mohli říct buď je všechno v pořádku, nebo ten a ten člověk se tím a tím konkrétně provinil.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dokdy dáte, pane ministře, tyto odpovědi na otázky opozice?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
No, tak byli jsme, bylo mně uloženo, abych to do konce ledna předložil, takže zpr
a
cuji písemnou odpověď na tyto otázky a uvidíme, jestli budou poslanci spokojeni.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Existují některé případy, na kterých byste dokumentoval, že bylo nutné toto propojení, propojení inspekce a vyšetřovatelů, pol
icejních vyšetřovatelů, existují nějaké případy, na kterých byste to ilustroval, vyvrátil podezření, ať již která se objevila v médiích, anebo na která poukazuje i Občanská demokratická strana, dokdy je možné uvést ty příklady, o kterých vy tvrdíte, že jsou
teď živé?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
/Špatný telefonní signál/ případy, uznal by, že už je třeba vhodná doba na to, aby se ty informace uvolnily, tak já proti tomu nic nemám, ale zatím mám informace, že většina těch kauz je je
š
tě živých, a že by nebylo vhodné ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dovedete odhadnout, jak dlouho by to mohlo trvat, kdy přestanou býti živými ty kauzy?

František BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
To odhadnout nedovedu, ale věřím tomu, že se s tím státním zástupcem domluvím na tom, abychom možná některé takové typické příklady uvedli, aby bylo zjevné, že skutečně nedocházelo k porušování zákona. Za prvé ten státní zástupce to musí potvrdit, protože on to dozoroval, a za druhé ž
e
to nebyly žádné politické kauzy, ale skutečně šlo o kriminální činnost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Uspokojilo to Ivana Langera? Velmi stručná otázka.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Částeč
n
ě. Já si opravdu přeji, abychom měli maximum věrohodných informací a přesvědčivých odpovědí na otázky, které skutečně existují.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď dovolte, abych se vás zeptal jako politika, který je dlouhou dobu v Občansk
é demokratické straně, co ta námitka z druhé strany, od ministra vnitra, stejně tak od nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové, že podobné týmy jako Mlýn byly poměrně běžné i v minulé praxi, že například exministr vnitra Jan Ruml vydal v roce 95 rozkaz ke
zřízení pracovního týmu nazvaného Praha. Ten se měl zabývat úniky tajných informací z inspekce. Pak zde byl tým, speciální tým ke kauze U Holubů a podobně.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
--------------------
Odpověď je následovná
.
Není tým jako tým. Důležité je, kdo ho zřídil a kdy ho zřídil a právě proto ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená není Ruml jako Gross, takže Ruml nevadil ODS.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra, místopředseda ODS
-------------
-
------
Není tým jako tým z toho pohledu, jestli jej zřizuje ministr vnitra, anebo policejní prezident. To je velmi důležitá odlišnost. A současně také platí, že možná právě proto, že existovaly v minulosti kolem roku 95 pochybnosti o správnosti a metodice
zřizování takových týmů, byl vydán, bylo vydáno nařízení ministra vnitra, tuším Vodičky, má číslo 40 z roku 97, ve kterém se přesně upravují podmínky, pravidla pro vznik takovýchto týmů. Takže jestli existovaly pochybnosti, a já je připouštím směrem k minu
losti, tak potom se nastavily pravidla a mojí klíčovou otázkou je, jestli a zda v případě zřizování a činnosti týmu Mlýn takováto pravidla byla dodržována.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Byla dodržována? Jednou větou. František Bublan.

F
r
antišek BUBLAN, ministr vnitra
--------------------
No, já myslím, že byla, protože není tým jako tým a s tím souhlasím. Pan ministr Ruml zřizoval policejní týmy. To mohl klidně nechat na policejním prezidentovi, když bych byl důsledný. Kdežto ministr Gro
s
s zřídil tým, který byl složen ze dvou složek, z inspekce a z policejního prezidia, a to mohl udělat jedině on, nikdo jiný. Tak si myslím, že tady to opodstatnění je daleko vyšší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji vám oběma za rozhovo
r. Mluvili jsme s ministrem vnitra České republiky Františkem Bublanem a stínovým ministrem vnitra za ODS, místopředsedou této strany Ivanem Langerem. Ještě jednou oběma děkujeme.

Česká redakce BBC, 19. ledna 2005