Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Press klub Frekvence 1

[05.01.2005]

Politika obecně

Press klub Frekvence 1

Současná politická situace

Moderátor (Petr Šimůnek):
Ivan Langer, místopředseda nejsilnější opoziční strany, místopředseda ODS, dnešní host Press klubu Frekvence 1. Dobrý večer.

Host (Ivan Langer):
Hezký večer.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Pane poslanče, vám se narodí na jaře další potomek.

Host (Ivan Langer):
Už to prasklo.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Jak se těšíte, jak využijete společné zdanění manželů, které vám zařídila ta špatná Grossova vláda?

Host (Ivan Langer):
Přiznám se, že jsem toto nepočítal, a když jsem se rozhodoval společně s mojí ženou, tak jsme rozhodně neměli na mysli ekonomické argumenty, proč si pořídit další dítě.

Moderátor (Petr Šimůnek):
To vám dokonce i věřím, že jste nečekali na to, až vám Stanislav Gross udělá nějakou daňovou výhodu. Ale vy na tom vyděláte.

Host (Ivan Langer):
Předpokládám, že ano, ale vypadá to jenom na první pohled, že vyděláme, protože když se podíváte přesně na to, jak se očekávají výsledky ekonomické v příštím roce, i přes veškeré tyto úlevy vláda vybere zase o 50 miliard korun navíc. To znamená, někteří na tom vydělají včetně mě, ale všichni na tom proděláme.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Jak by měl podle vás vypadat svět nebo spíš Česko, do nějž se narodí váš další potomek?

Host (Ivan Langer):
Já bych si přál, aby to byl svět, ve kterém lidé se navzájem respektují, mají k sobě úctu, mají možnost svobodně rozhodovat o tom, co chtějí dělat.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Kdyby tady seděl Stanislav Gross, tak by říkal totéž.

Host (Ivan Langer):
Možná to bude říkat, protože on to myslí upřímně, ale nikdo neví, co to je to. Ale ten svět by byl určitě rozdílný o to, že bychom víc mohli dělat, co si přejeme, a ne to, co nám někdo dovolí.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Co teď nesmíte dělat?

Host (Ivan Langer):
Teď na každém roku narážíte na neskutečné bariéry v tom, jestli chcete pracovat, chcete začít podnikat, jestli chcete stavět.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Na co jste narazil vy naposledy?

Host (Ivan Langer):
Narazil jsem na olomoucké památkáře.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Co vám provedli?

Host (Ivan Langer):
Řekli, že na stěně, která odděluje náš dům od sousedního, nesmí být nahoře plech, protože by to nějak špatně vypadalo, a je jim zřejmě jedno, že zatéká do té zdi a ta zeď možná spadne.

Moderátor (Petr Šimůnek):
A za to může Stanislav Gross?

Host (Ivan Langer):
To já neříkám. Za to může systém, který dává úředníkům takovéto nesmyslné pravomoci.

Moderátor (Petr Šimůnek):
A ten by se změnil za vlády ODS?

Host (Ivan Langer):
Já se alespoň snažím o to, aby se změnil přístup lidí, aby si uvědomovali to, že jsou služebníky lidem, ne jejich vládci. Současně by se změnila podle mého hlubokého přesvědčení i ta atmosféra daná zákony, které dávají takovou pravomoc úředníkům. Prostě my je potřebujeme, ale musí nás vnímat jako ty, kteří si je platíme a kterým oni mají sloužit, ne že nám budou poroučet.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Vy jste říkal v jenom z rozhovorů, že ODS musí teď prodat ten svůj program lidem tak, aby pochopili, že na něm vydělají všichni. Přesně tohle ale říkal i pan Špidla před tím, než se chopil vlády. Nasliboval všem všechno, také na tom měli vydělat, a nedopadlo to tak.

Host (Ivan Langer):
To je právě ten problém, kvůli kterému Sociální demokracie se propadla tak hluboko, jak se propadla. Všichni si pamatujeme to prohlášení, že zdroje jsou a přitom se ukázalo, že žádné zdroje nejsou. Pro mě v tom je jedno obrovské poučení. Prostě lidem nemůžete před volbami říkat lži a výmysly, protože přijde čas zúčtování. Ten pro Sociální demokracii přijde a my se na základě toho musíme poučit.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Zkuste mi tady vysvětlit, jak je to možné, že na tom vyděláme všichni a všichni budeme za vlády ODS šťastni?

Host (Ivan Langer):
To souvisí se strašnou spoustou věcí počínaje daňovou reformou, sociální, důchodovou, skutečnou reformou veřejné správy, debyrokracií našeho života. Souvisí to i s tou otázkou, jak bych si přál, aby vypadal svět podle Langra, až se narodí jeho syn.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Modrá šance je pěkná věc, ten váš program. Jak taková věc ale třeba pomůže mladému člověku z chudé rodiny, když ODS zavede školné?

Host (Ivan Langer):
Nemyslím si, že by mu mělo školné bránit k získávání přístupu ke vzdělání. Pomůže mu to v tom, že v tuto chvíli lidé a děti třeba ze sociálně slabších rodin nejdou ani studovat vysoké školy, tak dotují děti z bohatých rodin, protože je vysoké vzdělání zadarmo.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Až bude školné, tak tam nepůjdou vůbec.

Host (Ivan Langer):
To není pravda. Školné nemá znamenat ekonomickou bariéru. Školné a studium na vysoké škole je obrovskou investicí pro vás a pro každého a je zjevné, že každý, kdo má vysokoškolské vzdělání, zvyšuje a zlepšuje svoji pozici na pracovním trhu a vydělává na tom. Podle mne školné znamená obrovskou motivaci pro toho člověka, které to vzdělání získá a dává mu větší tlak vůči svým kantorům a pedagogům.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Jak váš program, který mimo jiné školné zahrnuje, pomůže člověku, kterého jsem popsal, mladému člověku z chudé rodiny. Ten váš program vypadá, že je postaven na míru těm šťastnějším, těm privilegovaným, kteří mají peníze, a ti na tom vydělají.

Host (Ivan Langer):
Možná to je ten pocit a to souvisí s tím, že jsem přesvědčen, že musíme lépe umět prodat náš program. Školné nemůže znamenat pro toho člověka ekonomickou bariéru pro získání vysokoškolského vzdělání a současně podle mě školné s sebou nese zlepšení atmosféry, kvality výuky na vysokých školách. To znamená, on na tom podle mne vydělá tím, že si bude moci víc nárokovat vůči svým pedagogům, že se zkvalitní způsob vysokoškolského studia. V tomto smyslu na tom nepochybně vydělá, neboť teď na tom prodělávají všichni. Dnes a denně slyšíme nářky, jak nejsou peníze na to, na to, či na to.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Čili za vás budou peníze na všechno?

Host (Ivan Langer):
Já nejsem Špidla. Kdyby tady seděl Špidla a bylo před minulými volbami, tak by vám odpověděl, pane Šimůnku: Zdroje jsou.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Já se obávám, že to přijde jednou od vás. K čemu bude Modrá šance 55letému nezaměstnanému člověku z Mostu, kterému zkrátíte sociální dávky a kterému tou rovnou daní také zdražíte potraviny.

Host (Ivan Langer):
My mu přece ale také s razantním snížením daní umožníme a nejenom jemu, ale všem zaměstnavatelům, kteří v tuto chvíli kvůli byrokratickým překážkám, kvůli vysokému zdanění nerozvíjejí své podnikání, a tudíž roste nezaměstnanost, tak za prvé umožníme rozvoj těmto zaměstnavatelům, a tím se zvýší i šance pro takového člověka, aby získal práci. V tuto chvíli díky tomu všemu, co jsem říkal, co existuje, jeho šance na to, aby získal práci, je prakticky minimální.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Pane poslanče, připouštíte ale, že pro tyto lidi se se zavedením rovné daně zdraží potraviny, protože srovnáte DPH směrem nahoru?

Host (Ivan Langer):
Ale tady jde přece o to, co jsem říkal, že na Modré šanci musí vydělat všichni. Je to v tom poměru, kdy v jedné kategorii může znamenat to, že se něco zdraží, a v druhé kategorii, když si dáte dohromady rovnou daň, zjednodušení podmínek pro podnikání, a tím i snížení nezaměstnanosti, větší dynamiky ekonomického růstu, a tím pádem i větší šanci pro toho člověka, aby byl zaměstnán. V tuto chvíli je možná hezké, že jsou rohlíky a chleba v 5procentní sazbě, ale k čemu vám to je, když jste 5 let nezaměstnaný?

Moderátor (Petr Šimůnek):
Takže říkáte, že rohlík bude stát 1,50 Kč, ale všichni budeme mít práci a všichni se budeme mít dobře?

Host (Ivan Langer):
Všichni asi ne, ale myslím, že mělo by platit, že ti, kteří chtějí...

Moderátor (Petr Šimůnek):
Vidíte, předtím jste říkal, že všichni vydělají.

Host (Ivan Langer):
Jistěže všichni ne. Přece máte ve společnosti skupinu lidí, kteří nechtějí pracovat, nebudou pracovat, a já nevidím důvod, proč ti by se měli mít dobře.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Kde máme záruku, že tohle všechno nejsou jenom sliby a řeči, které už jsme slyšeli tolikrát, jednou od ODS, jednou od Špidly a Sociální demokracie?

Host (Ivan Langer):
Člověk může udělat chybu, ale jenom hlupák udělá tu chybu znovu. Myslím si, že pro ODS je velkým poučením a velkou výzvou, když vidí to, co předvedla Sociální demokracie. Před volbami slibovala všechno všem a přitom bylo zjevné, že to nemůže splnit. My prostě nemůžeme jít touto cestou, my musíme říkat lidem férově a otevřeně to, co chceme dělat, zkusit je přesvědčit o tom, že to je pro ně výhodné. To si myslím, že by měl dělat člověk a politik, který nežije ze dne na den, ale bere politiku a život jako běh na dlouhou trať.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Pojďme zkusit být féroví a to, že zavedete rovnou daň a že budete se snažit dělat méně stát, to bude také znamenat, že budete škrtat ve státním rozpočtu?

Host (Ivan Langer):
Nepochybně je to potřeba.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Kde budete škrtat?

Host (Ivan Langer):
Když se podíváte do jedné části Modré šance, která se týká veřejné správy například, tak zjistíte, že z dosavadním všem tak zvaným reformám nepředcházel funkční a personální audit. V tuto chvíli je zjevné, že máte celou řadu úřadů, které jsou zbytečné, a ať se to těm lidem líbí nebo nelíbí, bude třeba je zrušit.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Kolik myslíte, že budete muset ušetřit na státním rozpočtu?

Host (Ivan Langer):
Tady platí: Ševče, drž se svého kopyta. Nejsem ekonom a nejsem schopen vám teď říct, kolik je třeba ušetřit. Jestli lidé budou moci věřit ODS, potom v tom smyslu, když říkáme: Musí se všichni uskromnit, protože není možné žít na dluh, můžeme utratit pouze to, co si vyděláme, potom vláda a stát musí jít v první řadě.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Koho se tedy hlavně vaše úspory dotknou?

Host (Ivan Langer):
Řekl bych, že té části státní administrativy, která je zbytná, Úřad pro správu státního majetku.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Kolik má lidí?

Host (Ivan Langer):
To je přes několik tisíc.

Moderátor (Petr Šimůnek):
A ty škrtnete?

Host (Ivan Langer):
Majetek buď patří státu, který je ve správě nějakého ministerstva, nebo patří kraji nebo patří obci nebo patří soukromníkům. Nevidím důvod, proč by takovýto úřad měl existovat.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Teď ale i tato vláda začíná mluvit o jednodušších daních, reformě zdravotnictví a důchodů. Nebojíte se, že vám vyfoukne tyhlety vaše trumfy, které jsou dost podobně ještě před volbami a potom vás převálcuje?

Host (Ivan Langer):
Můžeme to brát z pohledu politického soupeření. Potom říkám: Hm, měl bych se bát toho, když konečně tato vláda přemýšlí o tom, co říká opozice, a snaží se ji následovat. Současně ale říkám: Všechno dobré, co udělá třeba i tato vláda.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Tam se může stát, že do těch příštích voleb půjdete s podobnými trumfy.

Host (Ivan Langer):
Já si to nemyslím a když se podívám na Sociální demokracii a podívám se na ODS, srovnám si program Sociální demokracie s programem ODS, tak není možné, že bychom šli do voleb se stejnými programy.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Už jednou Sociální demokracie volby vyhrála, i když se zdálo, že nemá nejmenší šanci. Jak zabráníte tomu, aby se to znovu neopakovalo?

Host (Ivan Langer):
To je naše věc a naše obrovská odpovědnost. My nesmíme podlehnout uspokojení z výsledků volebních v minulém roce a musíme trpělivou prací na jedné straně kritizovat vládu za to, co dělá špatně, ale být věrohodnou opozicí, která dokáže lidi přesvědčit, že se jim opravdu vyplatí ODS důvěřovat a podpořit.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Vezmu tady esemesku, která je určitě od vašeho nějakého ctitele. Pane poslanče, poradíte nám, nespokojeným občanům, se současnou ostudnou socialistickou vládou, jak se jí zbavit, stávkami, defenestrací nebo jak, když volby jsou až za rok a půl?

Host (Ivan Langer):
Taková defenestrace, když se na to dívám zpátky, tak měla něco do sebe. Možná by to bylo lepší řešení než předčasné volby.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Jak vysvětlíte vašim dětem, že jejich tatínek hlasoval proti Evropské unii, z které oni budou na 100 procent těžit?

Host (Ivan Langer):
Já věřím, že relativně snadno. Záleží na tom, po kom budou. Jestli budou po mně, tak nebudu muset moc vysvětlovat. Věřím, že když budou mít jiný názor, tak se mi podaří je přesvědčit. A když se mi to nepodaří, tak budou mít ten svůj i nadále.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Je to teď horší, když jsme členy Evropské unie?

Host (Ivan Langer):
Nemyslím si, že nastala změna skoková, jednorázová. My jsme přece daň za členství v Evropské unii platili už dlouho předtím, než jsme se stali skutečnými členy, tím, že jsme přijímali veškeré právní normy, které s tím souvisí.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Já se ptám ale na to, jestli to je teď horší, když jsme členy Evropské unie, proti které vy jste hlasoval?

Host (Ivan Langer):
Myslím si, že to je horší dříve, než začal proces apropsinace práva České republiky s právem Evropské unie. Já nevím, jestli bych řekl, že se máme hůř kvůli tomu, že jsme členy Evropské unie. Já bych řekl, že v mnoha věcích je to horší, a podle mne to členství, a to je ten důvod, proč jsem byl proti, není plnohodnotným členstvím. Prostě my jsme členem Evropské unie, do které dáváme více peněz, než dostáváme. A pak si kladu otázku, jestli se nám to opravdu vyplatí?

Moderátor (Petr Šimůnek):
Vadí vám třeba, že české podniky díky tomu, že jsme v EU, od té doby, v podstatě skoro přesně od toho 5. měsíce loňského roku, vyvážejí čím dál tím víc a že třeba letošní listopad byl nejúspěšnějším měsícem za posledních 10 let?

Host (Ivan Langer):
Vadí mi třeba to, že díky nesmyslným evropským direktivám neexistuje v České republice podle mých informací firma, která by mohla dělat dětská hřiště a dětské prolézačky. Všechny, které jsou, tak musí být rušeny a jediným výhradním dovozcem je norská firma, která si přesně zlobovala ty podmínky pro to, aby ona mohla podnikat a někoho zlikvidovat.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Dokážete aspoň uznat, že díky členství v Evropské unii naše podniky mají nejlepší výsledky za posledních 10 let?

Host (Ivan Langer):
Myslíte si, že to je díky členství v Evropské unii?

Moderátor (Petr Šimůnek):
Vyvážejí tam teď snadněji.

Host (Ivan Langer):
Tady ale přece platí to, co jsem vždycky tvrdil, že to není černá a bílá, že to je nějaká barevná mozaika, která obsahuje ty černé kamínky, bílé kamínky, šedé kamínky. Já neříkám, že na členství v Evropské unii je všechno špatné. Jenom říkám: Važme klady a zápory.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Pane poslanče, vy jste mluvil o těch penězích. Odmítl byste peníze, kdyby vám je poslali z Evropské unie na ten golfový klub a tělovýchovnou jednotu?

Host (Ivan Langer):
Pokud by to byly peníze, které my odvedeme jako Česká republika do Bruselu a které se nám jenom tuhletou okličkou vrací, vždyť to tak ve skutečnosti je.

Moderátor (Petr Šimůnek):
A bude nám jich chodit víc, vy to víte dobře.

Host (Ivan Langer):
To si právě nejsem jistý. Já si myslím, že tomu tak nebude, protože my platit budeme muset a zpátky možná něco dostaneme. Tedy abych odpověděl na tu otázku. Pokud to budou ty peníze české, které z Prahy pošleme do Bruselu a ony se nám z Bruselu bodu vracet zpět, potom řeknu: JO.

Moderátor (Petr Šimůnek):
A kdyby to byly peníze navíc, tak je odmítnete?

Host (Ivan Langer):
Kdyby to byly peníze navíc, tak bych je určitě neodmítl.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Hlasovat proti ano, ale peníze sem.

Host (Ivan Langer):
Takhle to totiž nebude, protože my si to stejně musíme zaplatit. Mně nevadí to, že jsme členy Evropské unie, protože jsme členy nějakého velkého společenství, ale ta nesmyslná byrokracie, která se na nás z Bruselu valí. A to, myslím, vidí každý z nás.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Říká Ivan Langer, který má v tuto chvíli 30 sekund na to, abychom vám řekl, cokoliv mu leží na srdci.

Host (Ivan Langer):
Já bych rád, protože jsem si všiml toho průzkumu, který jste zmiňovali ve zprávách, jak si moc závidíme a nepřejeme nic dobrého, tak kdybychom se uměli radost z všedních obyčejných věcí, z toho, že máme rodinu, že máme děti, že máme příbuzné a přátele, a dokázali přát ostatním ve svém okolí, aby se jim také dařilo, když nám se daří, abychom jim nepřáli jenom všechno zlé.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Říká Ivan Langer, který v tuhle chvíli patří vám. Dobrý večer.

Dotaz posluchače:
Dobrý večer, pane Langer, tady Zdeňka z Prahy. Poslední dobou o vás vůbec není slyšet. Děláte ještě vůbec vrcholovou politiku? Děkuji za odpověď.

Host (Ivan Langer):
Dělám. Já jsem 2 roky nebyl místopředsedou Občanské demokratické strany, soustředil jsem se hodně na tu profesní odbornou práci, týkající se policie a Ministerstva vnitra, takže jsem si dal takovou pauzu. Já doufám, že mi prospěla a že já vám poté také prospěji.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Další telefonát, dobrý večer.

Dotaz posluchače:
Pane Langer, chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o švarc systému a co byste s ním dělal vy, protože dnešní živnostníci asi za vlády ČSSD by skončili? Děkuji.

Host (Ivan Langer):
Já nejsem apriori proti švarcsystému. Nebylo to jenom špatné nebo jenom dobré, ale to apriorní odbourání a to, co se děje teď, tak je brutální válka proti každému, kdo chce svýma rukama poctivě pracovat a nést svoji odpovědnost na svých bedrech. Prostě s tímhle nesouhlasím a uděláme všechno proto, budeme-li mít příležitost, abychom podmínky pro podnikání každého živnostníka maximálně zjednodušili.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Dobrý večer.

Dotaz posluchače:
Dobrý večer, zdravím pana Langra. Já bych se vás chtěl zeptat za všechny malí živnostníky a za všechny hlavně zelináře, jestli hodláte udělat něco proti tomu, že supermarkety velké prodávají zeleninu pod nákupní cenou, a tím likvidují veškeré zemědělce. Děkuji za odpověď. Na shledanou.

Host (Ivan Langer):
Já myslím, že toto je věc pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby zjistil, za jakých podmínek je takováto soutěž vedená a jestli nenese rysy a prvky nekalé soutěže.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Máme další telefonát. Dobrý večer.

Dotaz posluchače:
Dobrý večer. Vy jste poměrně mladý člověk. Já tady 15 let poslouchám v téhle zemi od prvopočátku, že se blížíme standardní Evropě. Vy už jste vládli, ukázali jste nám to, teď nám ukázali druzí. Dneska mi moji příbuzní jdou do důchodu, po 40 letech ženská, která byla v obchodě vedoucí, má 5 tisíc 200 a spartakiádní vrah 5 tisíc 100 důchod. To je ostuda. To, co jste chtěli s těma policajtama udělat, já bych jim dal platy jako hrom, ale při těch průšvizích by dostali 20 let, to by byla základní taxa.

Host (Ivan Langer):
Já mám maminku v důchodu, můj otčím je nezaměstnaný, takže přesně vím, jak situace doléhá na lidi, kteří žijí normálním obyčejným životem a chtějí ho žít. To je první věc. Druhá k těm policistům. Já zastávám metodu: cukr a bič. Prostě za dobrou práci velmi dobré peníze, za sebemenší selhání okamžitý vyhazov a to s prázdnou kapsou. Dělám všechno pro to, abych měl možnost takovouto metodu do života policie prosadit.

Moderátor (Petr Šimůnek):
Máme další telefonický dotaz. Dobrý večer.

Dotaz posluchače:
Dobrý večer. Pan Langr, když jste se ho ptal na to, kde si představuje ty úpravy a ty škrty, tak jediné konkrétní řekl, že Úřad pro spravování státních majetkových věcí. Já si myslím, že stát toho majetku přece jenom má dost, a když se to spravování přesune z toho úřadu na ministerstva, tak se nic moc nestane, ale přece proboha ty deficity, které jsou v řádech 100 miliard, přece nezachrání zrušení jednoho úřadu. Měl by být konkrétnější a říct, že na to doplatí ti chudší, který kupují převážně více potravin. Konkrétně kdo to zaplatí?

Host (Ivan Langer):
Já jsem uvedl ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako příklad jednoho z mnoha úřadů, které považuji za zbytné. Uváděl jsem důvody, proč si myslím, že on je zbytný. Opravdu jsem přesvědčen o tom, že stát je stále jakýsi ten boubelatý otesánek, že bychom mu měli naordinovat odtučňovací kúru.

Moderátor (Petr Šimůnek):
To je konec Press klubu s Ivanem Langrem. Díky, že jste přišel.

Frekvence 1, 5. ledna 2005