Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Navrhované změny v české ústavě

[02.11.2004]

Ústava

Navrhované změny v české ústavě

Ústava České republiky

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý podvečer z našeho parlamentního studia v pražské Sněmovní ulici přeje Barbora Kroužková. Poslanci mají ode dneška další schůzi a my jsme z ní sem do studia pozvali místopředsedu sněmovny Ivana Langera z ODS a sociálního demokrata Zdeňka Jičínského. Dobrý den.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sněmovna má tento týden rozhodnout o tom, jestli bude novelizovat ústavu. Ve hře je zrušení doživotní imunity poslanců a senátorů a také rozšíření pravomocí prezidenta. Pánové, je před volbami, téměř každá norma je citlivá, natožpak ústavní změny. Proto se nejdřív zeptám. Je vůbec potřeba sahat do ústavy a za jakých okolností se to má dělat?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Ústava je klíčová norma každého právního státu, nicméně je to stále jenom právní norma a ta podle mě je normou, která by měla reflektovat na to, co se ve společnosti děje. Nicméně s jistým nadhledem, s jistým odstupem, takže jakési absolutní tabu na to, že ústava jako text je textem nedotknutelným a absolutně dokonalým, tak takovéto dogma určitě neexistuje.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane profesore?

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, ústava samozřejmě z povahy věcí je zákon základní. Takový zákon se nemá měnit často a myslím, že ani Ústava České republiky často měněna není, v tomto směru prokázala jistou stabilitu a změny, které se staly, zatím byly minimální.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jde o ty už dvě zmiňované věci, o imunitu a o pravomoci prezidenta. Pokud jde o tu první věc, tak jestli projde novela, zákonodárce bude imunita chránit jen po dobu trvání jeho mandátu, to znamená, u poslanců čtyři roky a u senátorů šest let. V případě, že by je tedy komory nevydaly, pokud o ně bude žádáno. Je to dostatečné? Jsou tyto změny dostatečné, protože Česká republika je v tuto chvíli na tom zhruba tak, že má imunitu celkem dost širokou.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, já bych to trošku doplnil. My jednáme o návrhu změny ústavy na základě vládního návrhu, který připravil ještě bývalý místopředseda vlády Pavel Rychetský před odchodem k Ústavnímu soudu a splnil závazek z vládního prohlášení, že vláda připraví návrh změny ústavy včetně změny způsobu volby prezidenta. Čili toto v tom návrhu vládním je, ústavní komise se tím vládním návrhem zabývá a při svých jednáních, o jejich průběhu může hovořit kolega Langer líp než já, protože já jsem tu určitou dobu nebyl, se dohodla v podstatě na redukci, ten ne celý návrh ústavy by měl být, byť třeba s určitými změnami, přijat, ale jsou z něj vyňaty určité instituty a jsou to ty, o kterých vy jste hovořila, i když ten problém případné rozšíření pravomoci prezidenta republiky se objevil až na jednání ústavní komise.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, děkuji za doplnění. My se k tomu dostaneme. Pojďme k imunitě, protože to je citlivá záležitost, pane poslanče.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Je to nepochybně citlivá záležitost a já bych byl velmi rád, aby byl posuzován tento problém nikoli z pohledu stranické příslušnosti, ale individuálního přístupu každého poslance a poslankyně, neboť je to problém, který má jako řada jiných klady a zápory. Na jedné straně já se osobně kloním k omezení oné doživotní imunity, ale současně také si uvědomuji možné dopady, které to může, ke kterým to může vést, například k neochotě Poslanecké sněmovny někoho v průběhu výkonu mandátu již vydávat k trestnímu stíhání a jakoby ty osoby ukrývat na půdě Poslanecké sněmovny, oproti stávajícímu stavu, kdy pokud je člověk vydán, potom trestní stíhání může okamžitě probíhat. Takže já se kloním ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že to je nedostatečný návrh?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Ne, je to otázka názoru, co člověk považuje za lepší a horší. Určitě nevybíráme mezi řešením ideálně a jednoznačně dobrým a řešením ideálně jednoznačně špatným.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Faktem ale je, že pokud dosud zákonodárci jednali o svých kolizích, tak šlo o dopravní záležitosti nebo, řekněme, nějaké finanční věci, tudíž se asi někam vytratila ta původní idea imunity, to znamená ochrana před, řekněme, perzekucemi za politické postoje, proto, pane profesore, nemělo by se víc sáhnout do imunity poslanců, tady, jak už jsem zmiňovala, zrušíme to doživotní chránění poslance a senátora, pokud to půjde?

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Heleďte, ten návrh na to omezení imunity na dobu trvání mandátu, ten už tu byl, dokonce, myslím, po roce devadesát šest, a já jsem osobně pro to omezení imunity na dobu trvání mandátu a přiznám se, že tehdy jsem pro ten návrh nehlasoval, protože se mi zdál příliš populistický, bylo to vytržený jenom tento jeden dílčí návrh a já si myslím, že k ústavě se má přece jenom přistupovat ne, že se po jednotlivých článcích nebo větách mění, pokud to není vyloženě zcela nezbytné, takže tehdy jsem byl proti, ale dneska jsem pro a myslím, že většinová vůle ve sněmovně se kloní k tomu, aby ta imunita se opravdu omezila jenom na dobu trvání mandátu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto, promiňte, pane poslanče, může se zákonodárci stát, že se teoreticky dostane do křížku se zákonem, s policií a podobně. Stalo se to teď, pokud jde o konkrétní příklad, Petru Lachnitovi, to znamená, pokud do sněmovny přijde návrh, tak se bude hlasovat o jeho vydání. Státní zástupce totiž tvrdí, že on jako bývalý šéf ministerstva pro místní rozvoj je zodpovědný za mnohamilionové ztráty úřadu. Pojďme si říci, jak byste hlasovali? Pane Langere.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Jestli mohu začít, já neznám ty podkladové materiály, na základě kterých bude požádáno o vydání pana kolegy Lachnita k trestnímu stíhání, ale přiznám se, že tady otazník mám, tak jako nemám otazníky u těch vámi zmíněných případů dopravních nehod a prokazatelných jednoduchých činů.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale tady jde o peníze, to se dá spočítat. Nebo bychom měli možná policii věřit, že vyšetřování spočítá, jestli se pronájmy vyplatily, nebo nevyplatily.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Ale jde o to, jestli tu přímou trestně právní odpovědnost má nést a nese ministr vlády, respektive šéf daného resortu, to v tuto chvíli posoudit neumím, proto já nedokážu říct, jak hlasovat budu. Mám u toho oproti těm jiným případům dopravní nehody, jasná pochybení, u tohoto případu pana Lachnita mám zatím otazník.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já bych byl ve svém stanovisku zdrženlivý, protože poslanec Lachnit říká, že za nic neodpovídá, že nic nezavinil kromě toho.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, moment, zmiňme znovu, že byl ministrem pro místní rozvoj, tudíž šéfoval tomu resortu a určitou zodpovědnost jistě má.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, já samozřejmě odpovědnost z něj naprosto nechci snímat, jenom říkám, že žádost státního zástupce to není. Čili my nemáme o čem jednat, já neznám žádný materiál, čili budu, pokud ta žádost sem přijde, mandátově imunitní výbor ji projedná, dá nějaké stanovisko a já se vyslovím. Já jenom bych připomněl, že svého času tu byla žádost na vydání nebo na zrušení imunity u tehdejšího ministra financí Kočárníka. To šlo o to, že on poskytl záruky za pojištění České pojišťovně a podle tehdy vzneseného obvinění to nebyl standardním způsobem, měla ty záruky převzít vláda. Já jsem tehdy byl pro to, aby sněmovna rozhodla, aby se to jaksi projednalo, přestože jsem byl přesvědčen, což jsem také ve svém vyjádření ve sněmovně řekl, že v tomto směru si nemyslím, že by ministr financí něco porušil, respektive že by jednal způsobem, který by zavdával skutkovou podstatu trestného činu, ale z povahy věci jsem měl za to, že /nesrozumitelné/.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud ale tady máme případy, kdy unikají peníze, anebo v tomto úplně konkrétním případě to vypadá, že resort na nevýhodných pronájmech prodělal nejméně sto padesát milionů korun, pánové, to je hodně peněz. To znamená, kdo by za to měl pykat?

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, to je právě věc konkrétního posouzení, jestli v tomto směru opravdu, pokud by to tak bylo, opravdu říkám, žádný materiál jsem neviděl.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A nepřistoupil k vydání konkrétní osoby třeba k vyšetřování a právě ke zjištění konkrétní.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ta žádost tady není, ta žádost tady není, nepochybně, pokud bude ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Úplně obecně.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Obvinění z hospodářské kriminality, no, tak jsem přesvědčen, že sněmovna bude hlasovat pozitivně, ale to skutečně, tady bych tou konkrétní věcí doporučoval se nezabývat, protože nevíme, že jo. Tam může být dána klidně odpovědnost konkrétních lidí, prostě ne za všechno odpovídá ministr ve smyslu odpovědnosti trestně právní.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě, ale jak říkám, asi by přispěl k vyšetřování, pokud by byl vydán.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Odlišme, prosím, politickou odpovědnost, a to věřte, jako člen opoziční politické strany bych nevynechal jednu příležitost, kdybych mohl důvodně kritizovat člena vlády za to, že jeho resort udělal nějaká pochybení, od trestně právní odpovědnosti v případě, pokud on je podepsán jako osoba pod smlouvou, která se prokáže jako býti nevýhodnou. Jestli tuto smlouvu uzavíral někdo z jeho ministerstva, potom si myslím, že konkrétní trestně právní odpovědnost by měla nést ta osoba a ministr za ni pouze politicky odpovídat.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Další možný zásah do ústavy se týká prezidenta. Já jenom připomenu, že Česká republika má parlamentní režim, a tudíž prezident má dané pravomoci ústavou, jaké má. V tuto chvíli bych se chtěla zeptat, jestli je na místě rozšiřování jeho pravomocí? Co říká návrh, prezident by měl napříště nejenom jmenovat šéfy takových institucí, jako je centrální banka, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní a Nejvyšší soud, ale nově by měl získat také právo je odvolávat. Ivan Langer.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já, jestli dovolíte, na to krátce zareaguji. Já mám pocit, že tady došlo k nezamýšlenému efektu, neboť my jsme probírali toto téma, zda prezident tedy, když má oprávnění jasně vyjádřené někoho jmenovat, zda má také automaticky právo odvolávat. Zde existují rozdílné názory. Já se kloním například k tomu, že když někoho jmenuje, potom i odvolává. Existují opačné názory.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto ale, promiňte, prezident jmenuje na návrh někoho, tudíž to není úplně přímé rozhodnutí.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já chci jen říct, že na základě této výzvy technicko-legislativní rozpravy se do toho návrhu dostalo slovo odvolává a my jsme následně vedli s panem kolegou Jičínským rozpravu o tom, zda jsme nedosáhli nechtěného účinku. A tady bych spíš hovořil o nechtěném účinku, než o vědomém rozšiřování pravomocí prezidenta.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já si skutečně myslím, že tam se objevila taková ta logická konsekvence, jestliže jmenuje, odvolává. To je sice pravda, ale odvolání má jiný charakter než jmenování. Prostě jmenování je způsob ústavního zřízení určité instituce, jejího personálního obsazení. A to patří právě prezidentovi, tak jako prezidenta volí Poslanecká sněmovna a Senát dohromady, ale z toho, že ho Poslanecká sněmovna a Senát volí, čili to je, dejme tomu, srovnání s tím, že prezident jmenuje, ještě neplyne, že tyto dva orgány mají právo ho odvolat. Ony jenom za velmi zvláštních okolností, kdyby prezident se dopustil velezrady, tak mají právo, teda Senát podá návrh Ústavnímu soudu. Takže já to říkám jenom proto, že prezident, předseda Ústavního soudu je jmenován prezidentem republiky, ale nemyslím si, že prezident republiky, tak jako ho podle svého uvážení jmenuje a tam není nikým vázán, on ho musí jmenovat jenom z toho okruhu ústavních soudců, ale z toho neplyne, že ho může kdykoli odvolat. A to je věc potom už těch konkrétních zákonů, které upravují to, jak ten představitel té nebo oné ústavní soudní nebo jiné instituce, jde třeba o Nejvyšší kontrolní úřad, může o ten svůj post jaksi přijít. Já bych tady uvedl jenom případ ještě, jde i o guvernéra národní banky. Guvernéra odvolá prezident v případě, jestliže již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho funkce nebo dopustí-li se vážného pochybení. Ale teď je ještě tady zvláštní, to je zákon o národní bance. Odvolaný guvernér nebo rada guvernérů Evropské centrální banky se mohou domáhat přezkoumání rozhodnutí odvolání guvernéra z funkce u Evropského soudního dvora za určitých okolností, čili když bychom i u guvernéra národní banky dali prezidentovi stejné právo, nebo to právo odvolat na stejné úrovni, jako jmenuje, no, tak tím bychom tuto specielní proceduru popřeli, ale tato specielní procedura hájí právě nezávislost národní banky a jejího nejvyššího představitele, takže ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Ivan Langer mluvil o technické záležitosti, která se týká tohoto návrhu.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já myslím, že to můžeme shrnout, takže to opravdu nebyl vědomý záměr rozšiřovat pravomoci prezidenta republiky a souhlasím také s tím, že v tuto chvíli ty úpravy nejsou nijak, nebo navrhované úpravy nijak zásadní. Já dodávám, škoda.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, zásadní, ve chvíli, kdy by se dovolilo prezidentovi odvolávat šéfa centrální banky, která je v tuto chvíli ...

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Jistě, ale v tu chvíli se dá předpokládat, že tento návrh bude vrácen zpět do druhého čtení a tyto návrhy, které vzbuzovaly tuto polemiku, a já říkám, nebyly vědomě tam zapracovány, tak předpokládám, že budou odstraněny.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Věc, která tam nakonec není, ale o které se taky mluvilo, je přímá volba prezidenta. Předpokládám, že když ne vzápětí, tak při dalších debatách se opět dostane na stůl. Váš názor, pane poslanče ODS, a přímá volba prezidenta?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já mám teďka drobný problém, neboť jako osoba Ivan Langer se nekloním k přímé volbě prezidenta, nicméně respektuji většinový názor, který ODS tedy vytvořila si a kloní se tedy k přímé volbě prezidenta. Polemiku, kterou vedeme s vládní koalicí, vedeme na úrovni způsobu té volby, jakým systémem prezidenta přímo volit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A když už jsme zmínili pravomoci, tak je potřeba dodat, že samozřejmě přímo lze volit prezidenta i v parlamentní republice a nestali bychom se prezidentským režimem. Pane profesore, prosím.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak, já mám v této souvislosti podobnou pozici jako můj kolega. Já osobně ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy si notujete.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Vy jste si vybrali špatné asi ...

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já osobně jsem pro přímou volbu, ale respektuji většinové stanovisko sociální demokracie, která se k této proceduře přiklonila. Teď jde o to, jestli tedy ve sněmovně a potom samozřejmě i v Senátu, protože to je ústavní záležitost, takže musí obě komory se shodnout na řešení, se dojde ke shodnému názoru, jak tuto přímou volbu realizovat, protože ODS má třeba určitý pozměňující návrh proti tomu vládnímu návrhu, proto druhé kolo.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Přesně tak.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě si řekněme, jaký tedy bude osud novely ústavy. My jsme vybrali ty dvě důležité věci. Ivan Langer už to řekl, předpokládáte vrácení normy do druhého čtení, to znamená, ruku v ruce s imunitou půjdou tyto změny, které se týkají prezidenta, zpátky do projednávání?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Ano a předpokládám, že to bude osud této novely a já si nemyslím, že to je něco špatného. Je to jen důkaz toho, jakou pozornost této zásadní normě věnujeme, že není přijímána nějak překotně ze dne na den. Takže opravdu bych v tomto viděl spíš pozitivní signál, než negativní signál.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co zajímá posluchače určitě víc, je osud imunity.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
V té novele, nebo v tom návrhu je ještě jedna důležitá věc. Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, protože v souvislosti rozšiřováním územní samosprávy je třeba, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat státní prostředky, případně prostředky z těch evropských fondů, kterými disponují potom samosprávy.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě. A časově, pánové?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
To tam je. Mě osobně mrzí, že tam není něco jiného a co já považuji za zásadní a spíše se to týká politického rozhodnutí, a to je způsob volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. To si myslím, že by si zasloužilo opravdu pečlivou diskusi a zásadní změnu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Diskusi můžeme slíbit. Já jen se dostanu k té poslední věci. Kdy tedy časově se dá předpokládat, že bude omezena imunita, to znamená další, třetí čtení tohoto zákona.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já předpokládám, že bychom to mohli zvládnout na prosincové schůzi.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a v tuto chvíli se budou moci ptát posluchači. Dvě čísla k dispozici, 221552155, anebo 255 na konci.

/znělka/

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Radiofórum Radiožurnálu. Dobrý večer, ptejte se.

posluchač
--------------------
Dobrý večer. Já bych měl jenom dotaz, prosím vás.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím.

posluchač
--------------------
Fulín, Praha, dobrý den. Zdravím tam účinkující a chtěl říct jednu věc. Já jsem pro zrušení imunity poslanců i senátorů, to je jedna věc a další věc, jsem pro, jednoznačně pro zrušení Senátu, poněvadž Senát, když nemá podporu, padesátiprocentní účast, tak si myslím, že je naprosto zbytečný. To je jedna věc. A další věc, jsem pro přímou volbu prezidenta, prosím vás. Občané to chtějí, tak si myslím, že politici, co jsou tam u vás v redakci, by se měli nad sebou zamyslet a udělat to, co chtějí občané, prosím vás. A panu Jičínskému bych chtěl říct jednu věc. Myslím si, že už je dosti starý na to, aby seděl od federálního shromáždění až do Poslanecké sněmovny, že už by z toho měl jít a odejít z této funkce, jo?

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za názor i za otázky, kdo dál volá do Radiožurnálu? Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, tady je Karel Novák. Já bych se zeptal pana Jičínského, kdyby mi mohl říct, kdo a kdy dával dohromady českou ústavu? Děkuju.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme také. Další telefonát. Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, my neslyšíme, ztlumte si, prosím, rádio a povídejte.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, Polášek. Já bych měl takový dotaz. Já v podstatě se o politiku vůbec nezajímám, jsem člověk, který je naprosto spokojený s tím, jak žije, je zabezpečený a podobně, jo. Jenomže z těch našich politiků je mi prostě nanic. Já navrhuju takovou věc, že oni by se prostě na to měli všichni vykašlat, vzdát se těch svých mandátů a chce to prostě novou krev. Dyť to je hrůza, co se děje. A imunita je úplně k ničemu. Čeho se ti pánové bojí? Z čeho mají strach? Když se budou chovat slušně, tak se jim přece nemůže nic stát. Děkuju.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zeptáme se jich, slibuju. Kdo dál volá? Dobrý večer.

posluchačka
--------------------
Dobrý večer. Doktorka Horáčková u telefonu. Já bych ráda vyjádřila podporu panu místopředsedovi Langerovi, líbí se mi jeho věcná argumentace, líbí se mi jako politik a ráda bych se ho zeptala, jak to myslí s tím zrušením Senátu, kdyby vyjádřil tu svou představu a ty důvody jsou asi zřejmé, ale tu svou představu. Děkuji.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Děkuji. A poslední otázka. Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý večer. Radek. Do mě pustila ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, Radku, pokud to stíháte, zkuste ještě vytočit 221552155 nebo 255 na konci. Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý večer. Já bych jenom, tady Krhút. Já bych poprosil pana Langera, aby panu hejtmanovi Bendlovi koupil nějakou učebnici dějepisu, ale pokud je vůbec vzdělávatelnej, protože ten hnus, kterej píše, odkud přišel fašismus jako, to prostě jako přesahuje všechny meze jako. On opravdu asi, já nevím, jestli má tři obecný nebo co jako a obhajuje to na BBC znovu jako.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře.

posluchač
--------------------
S těmahle lidma nás chcete zásobit? Nazdar.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Tak, pánové, tolik k dotazům, probereme je. První posluchač, můžete si to odložit, je pro zrušení imunity, a dokonce pro zrušení Senátu. Pojďme k tomu, co tady zaznělo ještě v další otázce, úplné zrušení imunity a úplně přímá otázka na tělo, čeho se bojí poslanci, senátoři a vůbec politici?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já si opravdu nemyslím, že debata o imunitě je motivována strachem. Myslím si, že je to opravdu otázka odpovědného, svědomitého posuzování všech krizových situací. Ústava je psána pro případ krizových situací a teď se nezlobte, teď musím být trošku tvrdší na vládní koalici, tak jak já se věnuji práci policie, vidím celou řadu závažných pochybení, pochybení, která jsou mnohdy podle mého přesvědčení účelová a vedou ke kriminalizaci politické opozice a v tomto smyslu buďme rádi tedy jako opozice a třeba stávající koalice, která jednou zase bude opozicí, že toto je instrument, kterým může čelit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale je instrument imunity něco zvláštního tedy v tomto smyslu? Protože v tuto chvíli, pokud jaksi tímto způsobem zpochybníte fungování určitých institucí, tak si nějakým způsobem děláte nárok na to, aby politici byli něco víc než normální občané.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já si nemyslím, že by měli být a že jsou něco víc než normální občané. Já jsem přesvědčen o tom a to jsem také říkal, že doživotní imunita by zrušena býti měla, nicméně že by imunita, která souvisí s bezprostředním výkonem politické funkce toho či onoho poslance nebo senátora zachována být měla a nepovažuji za nic nepřirozeného, když v naší ústavě zůstane.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Jičínský, já se ještě zeptám takto. Často se většinou ti, o kterých se má hlasovat, ohánějí politickým nátlakem, politickou objednávkou, zkrátka zatahují politiku možná občas i tam, kde není.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Někdy v tomto ohledu mám k médiím dost kritický přístup. Já osobně myslím, že ten problém má především symbolickou hodnotu. Reálně vzato, asi byste těžko uváděla nějaké příklady, kdy by tady opravdu hrozilo, řekl bych, politizace činnosti jednotlivých politiků, ať už senátorů nebo poslanců. Těch případů jednání o zrušení imunity bylo v podstatě minimum a byly to, řekl bych, bagatelní záležitosti týkající se dopravních nehod a podobně, takže ...

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Vždy skončily vydáním příslušného poslance.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Prostě poslanec sám požádal, a tak dále, takže já myslím, že média občas tedy skutečně dramatizují. Já osobně myslím, že to místopředseda dramatizuje, ale to, myslím, že jsme už uzavřeli.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Pane kolego, kdybyste věděl o policii tolik, co vím já, tak ...

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Taky o ní něco vím a asi bychom vedli spor o tom, kde jsou kořeny různých jevů a to, myslím, přesahuje rámec té diskuse. Já bych se teď vyslovil k té druhé otázce.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je Senát. Ne, ještě jsme nehovořili vůbec ...

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Senát, ten nechám tady panu místopředsedovi. Jenom jak se vytvářela česká ústava. Českou ústavu vytvářela Česká národní rada, která se stala potom od prvního ledna Poslaneckou sněmovnou a česká vláda, tam se vytvořily jaksi komise, které připravovaly jaksi návrh a ten posléze tedy byl na podzim devadesát dva jaksi schválen a od prvního ledna devadesát tři se stal základním zákonem České republiky. Sám jsem nebyl tehdy účasten, protože jsem byl ve Federálním shromáždění, které končilo a takže personální složení teď už si nepamatuju.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto se na Senát zeptám, než dáme prostor Ivanu Langerovi, protože nezazněla jen přímá otázka na něj, ale obecně také otázky týkající se existence Senátu a jeho podpory v očích voličů, občanů České republiky.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, před senátními volbami já bych nerad kazil naděje senátorů z kterékoliv strany, takže nechme si Senát a jeho jaksi smysl někdy na diskusi po těch senátních volbách, to bude, myslím, vhodnější.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně dotaz zazněl.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Před senátními volbami. Musím říct, jestliže existuje nějaká instituce, do které se volí, potom je třeba využít volebního práva a jít volit, ať už si o té instituci myslíme, co si myslíme. A jinak ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy nechcete Senát zrušit?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já mám v Olomouci státní volby a nepochybně půjdu volit svého kandidáta na senátora. Já si myslím, že problém Senátu nespočívá až tak v jeho samotné existenci, ale způsobu jeho jednání a já jsem se vždycky domníval, že Senát by měl být institucí, která se zabývá minimem a výjimečnými právními normami, které přichází z Poslanecké sněmovny, že Senát by neměl být jakési čtvrté čtení návrhu zákonů v rámci legislativního procesu a představoval jsem si ho opravdu, jako když už jej máme, jako funkci, no, výkon této funkce, jako funkci čestnou a jeho záběr pouze na ty normy, které bezprostředně nějak souvisí s ústavním pořádkem. Žel bohu, postupně se posunul poněkud jinam a je otázkou, nakolik se mu podaří vydobýt si svoji budoucnost a místo pod sluncem. Počkejme si ještě jedny ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Obloukem tímto zpět k ústavě, aby nebyl zahájen frontální útok na ústavu, protože vy už jste doplňoval k tomu, co jsme zmiňovali, to znamená, imunita, prezident, také volby do Poslanecké sněmovny, teď mluvíme o Senátu. Nechystala se nějaká kompletní revize ústavy, pane profesore?

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
To asi není na obzoru, protože taková politická vůle není. Já jenom bych ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale těch názorů padá hodně.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Na adresu toho pána, který řekl, že už jsem tu moc dlouho, tak s tím je spojená jistá výhoda, že si některé věci pamatuju, protože mladší už jí nebyli účastni a tady bych řekl právě na adresu pravicových stran, že to byly ony, které prosazovaly tvrdě ten Senát v ústavě, taky v ústavě byl, ale pak bohužel se nepostaraly o to, aby se vznikem republiky Senát vznikl. A tím, že Senát tři a půl roku nebyl a první volby se konaly až v roce devadesát šest, tak občané získali pocit, že ten Senát opravdu není dost důležitý, a to nepochybně ovlivnilo jejich postoj k Senátu a malou účast ve volbách.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já bych řekl takto, že máme za sebou několikeré volby do Senátu a pokud bude pokračovat ten trend klesající účasti, pak je to nepochybně tak, jak říkal posluchač, výzva k tomu, abychom se nad tímto zamysleli, ale v tuhle chvíli bych nechtěl dělat žádné unáhlené soudy.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Posluchači vnímají také diskusi kolem přímé volby prezidenta. Ten první, který volal, je pro.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, já jsem říkal s kolegou Langerem, my máme v tomto směru shodné stanovisko, oba jsme řekli, že nejsme přesvědčeni, že přímá volba je nezbytná, ale respektujeme, že většinové stanovisko takové je, čili já jsem řekl, respektuji většinové stanovisko sociální demokracie, bude-li obecná vůle ve sněmovně se dohodnout na způsobu přímé volby.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já se teďka usmívám, protože píšu právě rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a tam se zabývám problematikou ústavy de lege ferenda a tam si kladu otázku, jestli by nebyl vhodnější tedy přímo volený prezident, ale potom jednokomorový parlament a v rámci přímé volby změnit ty pravomoce prezidenta, ale to je úvaha teď autora, autora rigorózní práce, výpověď poslance.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Často určitě, pane poslanče, při přípravě a tvoření této práce zabrousíte do historie. Nepůjdete do knihkupectví koupit kolegu Bendlovi nějakou historickou příručku, jak si to přeje poslední posluchač, který volal do Radiofóra?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já to nechci bagatelizovat. Mám pocit, že se kolega Bendl nevyjádřil úplně přesně a že byl poté chycen za slovo. Myslím si, že on naznačoval spojitost mezi socialismem, a to socialismem v podání sociální demokracie a v podání nacionálního socialismu. Asi by bylo nejlepší, kdyby ten posluchač adresoval své výtky přímo panu kolegu Bendlovi a já osobně se domnívám, že ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stejně už i vaši další spolustraníci to komentovali.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já znám desítky jaksi dobrých věcí a uvážlivých rozhodnutí a uvážlivých výroků kolegy Bendla a nechtěl bych ten jeden, o kterém si můžu myslet, že byl nešťastný, tak ho zase dramatizovat.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, on to nebyl jeden, to byl celý rozhovor, on to věnoval obhajobě tohoto svého stanoviska, které nesnese. Já jsem svého času napsal, že si myslím, že to byl výrok hloupý a že o jeho autoru vypovídá víc, než si myslí a nic bych dál k tomu nedodával.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ani poslanec Langer. V tuto chvíli možná ještě zazněla jedna záležitost, a ta se týkala úplného rozpuštění našeho zákonodárného sboru a nové krve. Pane poslanče Langře.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Já si nemyslím, že jsem Brouk Pytlík, tedy člověk, který všechno zná a všechno ví.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tudíž nebojíte se o své křeslo.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
A výhoda parlamentní a zastupitelské demokracie je v tom, že nikdo z nás nemá nic definitivního a o tom, kdo zde zasedne, kdo bude reprezentovat například toho posluchače, který volal, rozhoduje on, respektive jeho přátelé, osoby s podobným názorem, jako je on a politici to musí brát, jako že nejsou s definitivou a že musí každé čtyři roky skládat své účty. Jestli my dva v jeho očích jsme dopadli špatně, potom se podle toho rozhodne a bude volit někoho jiného.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já bych k tomu jenom dodal jednu věc.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
To je kouzlo demokracie, které já mám velmi rád.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Že taky v parlamentní demokracii a tady u nás dochází k poměrně značnému střídání.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
To je pravda.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Dokonce, a teď to neříkám jako nestor té sněmovny, ale říkám to spíše kriticky, že to střídání je větší, než je někdy vhodné, protože to znemožňuje využití zkušeností. V politice jsou, taky v parlamentní demokracii jsou důležité zkušenosti. Ti poslanci se musí něco naučit. To není pravda, že on sem přijde, je zvolen, má mandát a od prvního dne tedy funguje naplno. A poslanci, kteří moc těch zkušeností nemají, tak snadno jsou manipulovatelní, ať už tedy vedením svých stran nebo prostě těmi, kdo jim dávají informace.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo nějakými nabídkami, abychom nezabrousili už do jiných kauz.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/
--------------------
Podívejte se, máme ty, sněmovna projednává různé velmi složité zákony odborné. Dneska jako kolik, jako co všechno může být zajištěno ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na druhou stranu, pane poslanče, nezlobte se, také poslanci i senátoři za to mají odpovídající ohodnocení.

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
To určitě platí, ale uvedu příklad, tak jak se lékař nestane lékařem absolvováním lékařské fakulty, právník právníkem absolvováním právnické fakulty, tak také zvolením se člověk nestává i odborníkem na všechno. Takže ta politická zkušenost je velmi důležitá.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale tím poslancem nebo senátorem se stává. Radiofórum končí, já v tuto chvíli děkuji za účast ve studiu, v parlamentním studiu, protože stále pokračuje schůze Poslanecké sněmovny, byli Zdeněk Jičínský, poslanec sociální demokracie, a také místopředseda Poslanecké sněmovny, poslanec ODS Ivan Langer. Pánové, děkuji, vracíte se k práci?

Ivan LANGER, místopředseda PS PČR /ODS/
--------------------
Vracíme se k práci.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Díky, Barbora Kroužková přeje hezký podvečer s Radiožurnálem.

Radiožurnál, 2. listopadu 2004