Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Diskusní pořad televize Prima

[28.03.2004]

Bezpečnost

Diskusní pořad televize Prima

Aktuální témata

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Dnes k nám přišel místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer a ministr dopravy Milan Šimonovský. Podívejme se, jaká dnes budeme probírat témata.

Vláda chce dát dopravní policii značné pravomoci, aby mohla tvrdě trestat zlotřilé řidiče. Bude policie na silnicích vládnout železnou rukou, nebo se pro ni silnice stanou spíše jakýmsi zlatým dolem? Politici chtějí přinutit moderátory a redaktory, aby mluvili spisovně. Veřejnost se pravděpodobně může nakazit nespisovnými výrazy. Ochrání však politici veřejnost také před svým vlastním pozoruhodným slovníkem, který mnohdy nemá se spisovnou češtinou zhola nic společného? Úředníci nás možná připraví o miliardy od EU. Nevypracovali totiž včas podklady pro čerpání dotací z evropských fondů a nyní se nemohou dohodnout, kdo za to může.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Jako vždy i dnes můžete hlasovat o vaší divácké otázce. A ta zní: Je podle vás naše dopravní policie úplatná? Pokud říkáte ano, volejte na číslo 776 999 001. Pokud říkáte ne, volejte na číslo 776 999 002. Své odpovědi můžete posílat i prostřednictvím SMS zpráv z vašich mobilních telefonů, a to ve formátu PRIMA NP ANO, nebo NE na číslo 900 11 06. Ještě jednou zopakuji tu otázku: Je podle vás naše dopravní policie úplatná? My vám ta čísla budeme během vysílání promítat ve spodní části obrazovky, takže můžete začít hned telefonovat. A my jdeme na první téma, to první téma je takové neradostné. Dobře všichni víme, jak dokáží být státní úředníci neúprosní, když jde o nějaké termíny, něco, nějaké placení přesně v termínu. Je ale někdo neúprosný taky vůči státním úředníkům, když oni něco nestihnou? My tak můžeme přijít i o miliardy korun.

ČR hrozí, že hned v letošním roce poněkud doplatí na své členství v EU. Některá ministerstva totiž nestihla zpracovat podklady, na základě kterých je možné čerpat dotace z evropských fondů. Hrozí nám tak, že budeme schopni čerpat z fondů unie daleko menší částku, než by bylo možné, kdyby úředníci stihli svou práci včas. Pokud by nastala situace, že bychom čerpali např. jen polovinu nabízených dotací, znamenalo by to, že bychom do bruselské pokladny platili více, než z ní získáme. V letošním roce odevzdáme do evropského rozpočtu přes 19 mld. Kč, získat ale můžeme celkem až o 5 mld. Kč více.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já tedy, pánové, zopakuji ten problém. Mnohá ministerstva nepřipravila pravidla, podle kterých můžeme získávat peníze z fondů EU. Já tady mám příklad. Pan Václav Palička z odboru ekonomického rozvoje města Ostravy říká: Projekty máme, ale zatím neznáme podmínky. Čekáme, že budou zveřejněny při vstupu do EU. V tu chvíli ale nebude žádný projekt připraven tak, aby mohl být okamžitě schválen a mohly se čerpat peníze. Doladit se to podaří těm nejrychlejším až tak v srpnu, nebo v září a peníze potom dojdou nejdřív v lednu. Pane ministře, první otázka je na Vás. Zveřejní se k 1. květnu postupy, jak čerpat peníze z unie?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já jsem přesvědčený, že koncem dubna budou zveřejněny ty pracovní postupy. Odpovědné ministerstvo je ministerstvo místního rozvoje. Musím říci, že jedním z těch, kteří čekají na ty postupy, je i naše ministerstvo. Ale jsme domluveni, že koncem dubna bude vše hotovo. Takže podle mého názoru je to tedy na, v limitu, ale bude to. Chtěl bych všechny ubezpečit, že o peníze nepřijde ČR, protože ten rámec podpory je vlastně do roku 2006. Ale byla by ostuda, kdybychom i v prvním roce nedokázali čerpat.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Kdyby se to nepodařilo, zodpovědné je tedy ministerstvo pro místní rozvoj.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Tak to já si nejsem tak úplně jist. Tady zazněla teze, že zodpovědní jsou úředníci. Já bych řekl, že zodpovědní jsou politici. A zodpovědná je tato vláda, která podle mne příliš pozdě vyjednala ty tzv. operační programy. Zodpovědná je nepochybně vláda v tom, že se teďka jednotlivá ministerstva hádají mezi sebou, kdo tu metodiku má vypracovat. Stejně tak si myslím, že další zásadní chybou, a je to chyba opět této vlády, je problém se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ten jsme teď přijali, novelizovali a v tuto chvíli se ukazuje, že ani tento nový zákon je neakceptovatelný EU. Takže podle mého názoru, ač tato vláda vznikala jako vláda evropská, tak se ukazuje, že zásadním způsobem nezvládá ty základní administrativní úkony, které jsou spjaty se vstupem do EU.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Nemáte pocit, pane ministře, že tady někdo zaspal? Vždy termín vstupu do EU je známý už dlouho.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Tento pocit nemám a myslím, že pan poslanec Langer hodně přehání. Myslím si, že tato vláda je skutečně proevropská. Pokud hovoří o pozdním přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek, tak určitě si analyzoval, že právě pozměňovacím návrhem přijatým ve sněmovně tento zákon se stal neharmonizovaný s evropským právem, a proto Evropská komise vytýká. Já si myslím, že tato vláda je připravena na čerpání fondů. Bude připravená. Jestli to bylo, znělo tak, že svaluji odpovědnost na jedno ministerstvo, toto ministerstvo je prostě řídícím orgánem pro většinu fondů, tzn. že na něho se upírá veškerý zájem, aby ty pracovní postupy zpracovalo jak pro regiony, tak pro ostatní ministerstva. Ale já věřím, že ministerstvo to stihne, ministerstvo pro místní rozvoj. A tudíž chci říci, že sněmovna musí napravit tu chybu, kterou udělala. A já věřím, že ji napraví ještě na této schůzi a zákon bude tak, aby mohly vůbec z něho se pracovní postupy odvíjet, to je základ.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Tak já vím, že součástí politiky je to charakteristické přehazování si viny jeden na druhého: Já za to nemůžu, může za to někdo jiný. Já jsem zaznamenal jasný spor mezi jednotlivými ministerstvy, které říkají: Může za to ministerstvo pro místní rozvoj. To říká: Ne, můžou za to ostatní ministerstva. V tuto chvíli toto je nepodstatné. Podstatný je fakt, že ČR bude v tomto roce do rozpočtu EU platit zhruba 20 mld. Kč a dostane zpátky s bídou polovinu. A kdybych to měl velmi zjednodušit, tak bych řekl, že tato vláda se chová jako popletený Jánošík, který chudým bere a bohatým dává, protože na neschopnost této vlády doplatí občané v tom smyslu, že budou z jejich daní odváděny peníze do EU a nedostanou za to to samé a už vůbec nedostanou víc.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

S tím nesouhlasím samozřejmě.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře, pan Langer říká, že dostaneme jenom polovinu toho, co vydáme do fondů EU.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Ne, to je odhad pana Langra. Já chci říci, že...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A jaký je Váš odhad?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

... ČR dostane všechny peníze tak, jak je přiznaný finanční rámec podpory společenství, do roku 2006. Pravdu má pan Langer v tom, že už teď bychom mohli čerpat peníze na technickou pomoc. Problém je zákon o zadávání veřejných zakázek, to je skutečně největší problém.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Těch 300 zhruba mil. Kč, které můžeme čerpat, bysme mohli čerpat už teď na tu technickou pomoc, to dávám úplně stranou. Já hovořím o tom, že ČR, občané ČR budou díky nekvalitní práci této vlády v tomto roce platit víc. A budou tedy tím chudým, který dává bohaté EU a dostane za to s bídou polovičku. Já jsem to počítal a vychází to, že my odvádíme 20 miliard a měli bysme nárok na zhruba 25 miliard. Takže ten rozdíl 15 mld. Kč je ten rozdíl, o který tato vláda jako onen popletený Jánošík tedy obrala občany ČR.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pojďme být konkrétní, protože pan ministr říkal, že jeho ministerstvo má ta pravidla hotová. Pane ministře, jak se firmy k těm pravidlům dostanou, kde je zjistí a obce?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Ano, takže naše ministerstvo nedává pravidla pro obce. Naše ministerstvo je vlastně zprostředkující orgán pro konečné příjemce, kteří jsou zase organizace, které ministerstvo řídí, což je Ředitelství silnic a dálnic.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Tzn. já, naše ministerstvo má pracovní...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Jak to tedy zprostředkujete, tu informaci?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

... pracovní postupy pro organizace, které řídí a které vlastně investují tyto prostředky. A ta naše metodika už je několik let v provozu, protože my máme na starosti implementaci těch peněz z předvstupních fondů. Takže u nás to skutečně není žádný problém.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Můžete mluvit malinko srozumitelněji, prosím? Jak se ty obce dostanou, dozvědí, jak mají ten projekt přesně, kam ho mají odevzdat, jak ho mají sepsat, jaké je to pravidlo? Jak se to dozvědí? Kam mají zatelefonovat, kam se mají podívat? Buďte, prosím, konkrétní.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Dobře, takže ten postup je takový, že řídícím orgánem pro společný regionální operační program, který je vlastně určen pro obce a kraje, tak je ministerstvo pro místní rozvoj. Obce a kraje tyto projekty budou zpracovávat na základě, říká se tomu, manuál postupů, pracovních postupů, který zpracuje do konce dubna ministerstvo pro místní rozvoj tak, jak pan ministr slíbil.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Musí se tedy obrátit na ministerstvo pro místní rozvoj, tam se dozvědí i to, co navrhujete vy.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Přesně tak.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak to jsem chtěla slyšet. Pánové...

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Ono to bude v dubnu. Ale když si to uvědomíte, celou tu administrativně-byrokratickou proceduru, znamená to, že v letošním roce nedostaneme ani korunu a díky vlastní neschopnosti, a teď bych řekl, neschopnosti politiků, protože ti mají pod sebou ty úředníky, kteří to mají na starosti.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano, to už jste vlastně říkal a pan ministr slibuje, že se to stihne, ta metodika, do 1. května.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já bych řekl, že peníze dostaneme.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Metodika ano, ale peníze se sem včas nedostanou.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já jsem optimista, dostanou.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, nechme toto téma. Bylo to tedy téma o miliardách, o chybějících miliardách. Našim politikům ale chybí něco jiného, našim politikům chybí krásná, spisovná čeština a požadují po nás novinářích, abychom v televizi a v rádiu mluvili spisovně. Podívejme se na příspěvek.

Redaktoři a moderátoři soukromých televizí a rádií budou pravděpodobně muset mluvit spisovně. Nařizuje to novela mediálního zákona, kterou v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Novou povinnost navrhla do zákona vložit komunistická poslankyně Ivana Levá. Tu to část novely ale podpořila i většina sociálních demokratů a někteří lidovci. Nyní ji musí ještě posoudit Senát a prezident.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane poslanče, jak jste hlasoval?

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Hlasoval jsem proti samozřejmě, a to ne proto, že bych byl nepřítelem spisovného jazyka českého. Já mám češtinu strašně rád díky její bohatosti, pestrobarevnosti, zvukomalebnosti. Ale myslím si, že prosazování silou hovořit spisovně a zejména ukládáním povinnosti hovořit spisovně výhradně a pouze soukromým televizím a soukromým rádiím a úplně pomíjet veřejnoprávní televizi je podle mě špatné.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Jak budete hlasovat Vy teď, pane senátore, v Senátu?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já jsem rozhodnutý hlasovat proti tomuto zákonu, protože také jak pan poslanec Langer mám rád kultivovanou češtinu. Myslím si, že spisovná čeština je pojem, který je velmi těžko definovatelný. A spíše bychom se měli starat o to, aby jazyk byl kultivovaný. Já věřím, že provozovatelé všech médií dbají na to, aby jejich posluchači slyšeli češtinu takovou, jakou očekávají, že by měli slyšet, tzn. živou, kultivovanou. Ale spisovnou češtinu uzákoňovat, to mně připadne velmi absurdní. A já rozhodně budu hlasovat proti.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

My máme teď na telefonu předkladatelku tohoto návrhu paní poslankyni Ivanu Levou. Paní poslankyně, slyšíme se?

Telefonicky Ivana Levá (KSČM), poslankyně PS PČR:

Ano, slyšíme se, dobré odpoledne.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Dobrý den, dobré odpoledne. Paní poslankyně, co Vám vadilo na projevu novinářů?

Telefonicky Ivana Levá (KSČM), poslankyně PS PČR:

Já nejsem spokojena skutečně na rozdíl od svého předřečníka s úrovní vyjadřování. Já bych byla ráda, kdyby každý moderátor byl příkladem pro veřejnost a aby byl profesionál, tzn. aby dokázal bezchybně vyslovit každé slovo, intonoval větu odpovídajícím způsobem, obsahu věty, aby nedělal chyby ve skloňování, časování, aby užíval méně cizích slov, pokud to lze pochopitelně, a aby využil bohaté slovní zásoby. A nevím, jak jinak tomuto problému napomoci, protože skutečně se domnívám, že ta úroveň není dobrá. Tudíž jsem sáhla k prostředku, který byl nejblíže, a to byl mediální zákon nebo novela mediálního zákona a tam jsem se snažila tuto, tento pozměňovací návrh uplatnit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Paní poslankyně, na veřejnosti mluví často i politici stejně jako Vy teď a to, jistě uznáte, hodně ovlivňuje veřejnost. Domníváte se, že i politici mluví srozumitelně a spisovně?

Telefonicky Ivana Levá (KSČM), poslankyně PS PČR:

Ne, nedomnívám se, že všichni mluví spisovně. Ale berte to tak, že voliči si zvolili své poslance ne proto, že by byli dobrými řečníky, ale proto, že jsou odborníci ve své oblasti, lékaře, protože je výborný lékař a že, když přijde do projednávání zákon týkající se této oblasti, tak že on tam bude moci fundovaně ten zákon posoudit. A když se během své praxe naučí mluvit dobře, naučí mluvit jako politik, je to jenom plus. Ale...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Paní poslankyně, já Vám teď přečtu několik krátkých vět, které pocházejí z úst vás politiků: Za předpokladu silné, erudované vize nastartujeme proces nastavení optimálních mantinelů. Nebo: Dali jsme na stůl relevantní argumenty, které nejsou nahlíženy optikou spekulativních deklarací. Nebo: Musíme zmapovat široký průřez problematikou a realizovat kompatibilní model signifikantních postulátů samozřejmě po rozklíčování základních trendů. Jak hodnotíte tyto výroky, paní poslankyně?

Telefonicky Ivana Levá (KSČM), poslankyně PS PČR:

No, někdy mám pocit, že politik zapomíná na lidi, kvůli kterým tam je, a že ti lidé mu ani nerozumějí, že si tam vede odbornou diskusi. A lidem, kteří sledují ten přenos v nočních hodinách, úplně uniká smysl toho zákona.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Paní poslankyně, neuvažujete o tom, že byste připravila návrh zákona, který by nařizoval politikům, aby mluvili srozumitelně?

Telefonicky Ivana Levá (KSČM), poslankyně PS PČR:

Ne, já myslím, že když to půjde od vás, od moderátorů a vy budete tím příkladem, a já věřím, že příklady táhnou, že i ti politici se budou snažit trošičku svůj způsob vyjadřování tak nějak pozměnit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já Vám děkuji za telefonát, na shledanou, paní poslankyně.

Telefonicky Ivana Levá (KSČM), poslankyně PS PČR:

Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, chcete se teď, v tuto chvíli vyjádřit?

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Já bych řekl jednu poznámku. Ono hovořit spisovně ještě pro politika neznamená, že má, že hovoří srozumitelně. A čeho jsem si všiml tedy po nástupu nové vlády v čele s Vladimírem Špidlou, že tam se rozmohla ta tzv. orwellovský newspeak, kdy opravdu politici hovoří, a třebaže spisovně, tak naprosto nesrozumitelně a já bych řekl, že mnohdy úmyslně, protože slova jako růst jsou vydávána za pokles, pokles je růst, úspora je ve skutečnosti dluh atd. Takže i když se hovoří spisovně, ještě to neznamená apriori, že se hovoří srozumitelně.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

My máme v tuto chvíli také další telefonát a je to odborník na jazyk pan Vladimír Just. Dobrý den, pane Juste. Slyšíme se?

Telefonicky Vladimír Just, publicista:

Dobré odpoledne. Slyším vás, ano.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Co Vy soudíte o té povinnosti, aby novináři mluvili spisovně?

Telefonicky Vladimír Just, publicista:

No, mně to sedí zvláště tedy od komunistů, protože lidi, kteří 40 let vlastně vyprazdňovali ten jazyk do jakéhosi stádia absolutního blábolu, tak teď mají tu, nehodlám to jinak opisovat, drzost říci, jak mají mluvit moderátoři, jak se mají chovat média. Zatímco kulturu toho jazyka skutečně udržovali po těch 40 let spíš lidé hovořící hovorovým jazykem, viz třeba dnešní jubilant Bohumil Hrabal, který zachytil nádherný jazyk nespisovný a přitom krásný, kultivovaný. Čili já si myslím, že to je naprosto pomýlený návrh. A vůbec kdekoliv politika určuje médiím, jak má mluvit, a nikoliv teda odborníci, lingvisti, tak já se cítím velmi znepokojen. Ve frázi se dá totiž, ve spisovné frázi se dá velice dobře lhát. A nejspisovnější z nacistických pohlavárů, nejkrásnější němčinou mluvil jistý Josef Goebbels a ten taky nejvíc lhal.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane Juste, koho považujete za největšího prznitele českého jazyka?

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

To nevím, jestli je sprostý slovo, spisovně.

Telefonicky Vladimír Just, publicista:

Já si myslím, já, kdybych někoho jmenoval z řad politiků, tak by se ti ostatní urazili. Takže já si myslím, že to jde napříč spektrem, jak oni rádi říkají. Ty konsensy, ty nadstandardní tarify a to zeštíhlení a ty střednědobé horizonty, horizont jako něco, co před námi utíká, odchází, jak my kráčíme, to jsou prostě pro mě přímo zlaté sloje inspirace. Já jsem napsal slovník floskulí a tam 50 % příkladů je z řad politiků. Takže já bych si přál...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Právě proto jsem se ptala na toho prznitele, protože vím, že jste napsal tuto knihu.

Telefonicky Vladimír Just, publicista:

Já nebudu opravdu nikoho jmenovat.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Dobrá.

Telefonicky Vladimír Just, publicista:

Jde to napříč spektrem. A mně to obzvláš tedy jaksi nehorázné připadá od těch komunistů, kteří tvrdě pracovali na vyprázdnění jazyka atd. A já bych si přál, aby opravdu jako ti politici si zametli před vlastním jazykovým prahem.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane Juste, děkuji Vám za Váš příspěvek.

Telefonicky Vladimír Just, publicista:

Prosím.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře, chcete i Vy se vyjádřit? Pan Langer už se k tomuto vyjádřil.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já pana Justa obdivuji už delší dobu, je to kritik velmi kultivovaný. A myslím si, že to, co říkal je naprosto pravda. Já skutečně považuji za absurdní, abychom takovéto zákony přijímali, aby navíc takové deklaratorní zákony vlastně zaplevelovaly náš právní řád. A já jen bych chtěl tady ke kolegovi Langrovi, jestli takhle můžu, mně to vidění světa, že všechno je opačně, připadá také podobně absurdní jak ten zákon paní poslankyně Levé. Přece není možné si vždycky překládat, jak Vy říkáte, ten newspeak, že když někdo řekne, že jde dopředu, tak jde vlastně dozadu, když řekne bílá, tak je to vlastně černá. To bychom se skutečně asi daleko nedostali, to bychom si vůbec nedokázali ani říct, o co jde, v tom parlamentu.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Pane ministře, to souhlasím. Ale potom nemůže jít vláda sama příkladem, když např. v loňském roce byl gigantický nárůst státního dluhu a vláda řekne, že vlastně ten nárůst, který původně měl být 110 miliard, není zas takový velký nárůst, protože to bylo jenom 108 miliard. Když se zvyšují daně, DPH a původně vláda to tedy zvedne na 22 %, potom to sníží na 19 %, tak z těch 5 % pořád je to 14 % nárůst nahoru, a přes to je to vydáváno jako pokles daní. Takže já to říkám z tohoto důvodu.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, já tady nechci rozebírat ten samotný zákon. Prosím.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Můžu také? To je docela důležité. Já bych jenom řekl, že v tom, právě v tom vidění je asi základ toho, že si třeba v některých věcech nerozumíme. Tam je jasné, že pokud by reforma veřejných financí nebyla, tato vláda ji neprováděla, tak vlastně to tempo zadlužování by bylo podstatně vyšší a bez toho, že by vůbec to se dalo ovlivnit, tzn. rostla by zátěž z dluhové služby, tzn. z těch úroků, které by ten dluh spotřebovával. A já, když jsem přemýšlel o vašem návrhu na 15 % zdanění, DPH, když vy říkáte, jak strašně tato vláda zdražuje potraviny a ostatní, tak Vám mohu říct, že celkové zdražení při tomto růstu DPH je 2 % ve spotřebitelských cenách, kdežto ten váš návrh je 8 %.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, my jsme úplně utekli od té češtiny k úplně jinému tématu.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Ne, ano, neměli bysme zapomenout na to, že Vy byste teďka měla dostat pokutu za toho prznitele, protože to je určitě nespisovné slovo, a televize Prima teda bude prvním příjemcem pokuty.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Souhlasím.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tak podíváme se, hned po Nedělní partii se podíváme do slovníku a pak to rozhodneme.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Dobře, dobře, já se nechám poučit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, poslední věc. Já nechci rozebírat ten zákon o té češtině. Ale neměli byste se vy politici zabývat nějakými důležitějšími zákony? Např. v souvislosti se vstupem do EU chybí zákon o účetnictví.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Naprosto souhlasím, naprosto souhlasím.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Ta legislativní smrš je už tak velká, že přidávat k tomu další zákony, které navíc jsou naprosto nesmyslné, je podle mě špatné. Takže...

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Škoda, že jste nepřesvědčil pár svých stranických kolegů ve sněmovně, kteří tento zákon, který Vy jako místopředseda KDU-ČSL označujete za nesmyslný, a oni ho podpořili.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

To je otázka skutečně svědomí, každý poslanec má samozřejmě právo se rozhodnout sám o svém zákonu.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Určitě, určitě.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

To u vás je také. Vy jste měli výjimečně jednotu, ale nebývá to často.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

To ano, to bývá, to bývá.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, pánové, pojďme na to naše hlavní téma a to je bezpečnost na silnicích.

Poslanecká sněmovna v pátek v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o pozemních komunikacích, která zavádí tzv. bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů. Ti by podle ní mohli přijít o řidičské oprávnění už po dvou spáchaných vážných dopravních přestupcích. Vláda v novele počítá s tím, že pokud řidič za prohřešky nasbírá 12 a více bodů, přijde na rok o řidičský průkaz a bude platit vysoké pokuty. Policisté by díky tomuto zákonu mohli zadržet řidičský průkaz na nezbytně nutnou dobu přímo na místě. Nejvíce bodů, a to sedm, dostane řidič, který řídil vůz pod silným vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Šesti body bude např. trestáno nezastavení při dopravní nehodě a neohlášení nehody, při níž byl někdo zraněn nebo vznikla vysoká škoda. Předlohou se nyní budou zabývat sněmovní výbory, mnoho poslanců má proti ní ale výhrady. Např. podle ODS je novela příliš tvrdá a zbytečně posiluje pravomoci policie. Zavedení do praxe se prý navíc velmi prodraží.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A já ještě jen doplním, když budeme telefonovat za volantem, budou to čtyři body. Když pojedeme bez pásu, budou to dva body. Když nebudeme mít dítě v autosedačce, budou to také dva body. My se k tomu bodování hned dostaneme, ale začneme jenom jednou jinou věcí. Vy jste, pane poslanče, prohlásil: Předložený návrh zákona je na samé hranici ústavnosti. V čem je na samé hranici ústavnosti?

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Tak ten zákon je problematický z pohledu našeho ústavního práva, ale také některých základních právních principů.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Můžete být konkrétní?

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Mohu, nepochybně mohu, protože každý z nás má z Listiny základních práv a svobod právo odepřít výpověď, pokud by tím způsobil sám sobě nebo osobě blízké nějakou škodu. Jedním ze základních principů právního řádu je ten princip ne bis in idem, tedy ne dvakrát být trestán v jedné věci. A myslím si, že ta povinnost, která je v tomto zákoně uvedena, že je to tzv. presumpce viny nebo předpoklad zavinění, že vy musíte oznámit např., když se auto, jehož jste vlastníkem, dopustí nějaké, dopravního přestupku. A vy řeknete, že jste to auto neřídil, vy máte povinnost oznámit tedy, kdo to auto řídil. A když to neoznámíte, tak jste považován za člověka, který se dopustil přestupku. A to si myslím, že je přesně už za hranou ústavnosti. A mohl bych vyjmenovat další právní nedostatky tohoto zákona. Věřím, že se k tomu dostaneme. A jen mě mrzí, že do sněmovny opět možná a, já bych řekl, v tomto případě určitě v dobré víře od pana ministra přichází ale špatně zpracovaný, legislativně nekvalitní zákon.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře, ještě, než promluvíte, jenom řeknu, že toto tvrdí i právníci. A toto zde v Nedělní partii, co říká pan Langer, prohlásili i Pavel Svoboda z Unie svobody a Vojtěch Filip z KSČM. Vy v tom nevidíte tu protiústavnost nebo nebyla v tom viděna, když se ta novela zpracovávala?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Tak zaprvé musím říct, že ten odkaz na Listinu základních práv a svobod je neúplný, protože tam se může člověk jaksi vyhnout tomu, že sdělí údaje, jen tehdy, když by to mělo za následek trestní stíhání pro něho, tzn. tady se bavíme v rovině přestupků. A možná, že tohleto je trošku potřeba diskutovat. Já jsem samozřejmě pro to, aby naše zákony, naše předlohy nebyly protiústavní. A jsem ubezpečen dalšími právníky, že nejsou protiústavní.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Toto konkrétní, o tomto konkrétním si myslíte, že je to protiústavní, nebo to není protiústavní?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Není to protiústavní a tak to také předkládám. Nedovolil bych si předložit parlamentu normu, která by byla protiústavní.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Tady se neshodneme.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Jestli dovolíte, dvakrát trestání není v tomto zákoně. Je to skutečně trošku už obecně rozšířený omyl ve sněmovně, že body znamenají další trestání. Body jsou pouze administrativní ohodnocení závažnosti přestupku a jsou přidělovány naprosto administrativně, ne správním rozhodnutím. A vlastně slouží pouze pro to, aby se dala dokumentovat opakování přestupků a jejich závažnost. Tzn. že ten bodový systém je založen na tom, že se vlastně body sčítají a při dosažení určitého limitu je řidiči vysloven zákaz řízení.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano a my jsme tady mluvili přímo o tom konkrétním příkladě, o tom, co tady říkal pan poslanec Langer.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Ano, je to popření onoho principu ne bis in idem a není to jenom administrativní shromažďování bodů. Kdyby to byla jenom jakási statistika, potom ano. Ale vy, když dosáhnete určité hranice bodové, potom pro vás přichází sankce, jinými slovy je to sankce, by nějakým způsobem strukturovaná a rozložená do času, ale sankce to je. A je to tedy dvojí trestání vedle toho, že Vy jste, pokud se dopustíte přestupku, potrestán buď pokutou, nebo jiným postihem.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Můžu reagovat?

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano, já teďka budu konkrétní, navazuju teď na pana poslance. Za zásadní nedostatek v tomto smyslu označuje advokát Karel Friml, který je specializovaný na dopravní legislativu, že zdejší zákonodárci nepočítají s písemným varováním např. při tom dosažení toho, těch dvanácti bodů. V Německu je to tak, že někdy, když má člověk asi čtyři body, před tím, před tou hranicí, tak dostane dopis: Pozor, přijdete o řidičský průkaz. Tady podle té novely to u nás tak nebude, u nás to přijde jako blesk z čistého nebe, prostě vezmeme vám řidičský průkaz.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Není to tak.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Proč v tom převažuje represe a ne prevence?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já bych byl pro, aby si všichni tu novelu zákona pořádně přečetli. A pravděpodobně v tom objeví, že to není tak, jak teď deklarujete.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já jsem tedy objevila toto, tak mně, prosím, opravte, pane ministře. Jak to tedy je?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Zaprvé při rozhodnutí správního úřadu, což je dopravní úřad pověřené obce, která vykonává tuto státní správu, tak zároveň s tou sankcí, která je udělena, třeba je to pokuta ve výši 1500 korun, tak zároveň je tam oznámení, že za tento přestupek se připisuje tolik a tolik bodů. Tzn. řidič přesně ví, co, jaký, jakou sankci v tomto, jak říkal pan Langer, může očekávat, tzn. ví o svém počtu bodů. Kdyby byl znejistěný, že neví, že už je to hodně dlouho, kolik mu třeba odepsali bodů za ty léta, co jezdí dobře, tak má možnost se na dopravní úřad zeptat. A my usilujeme o to, aby také byly na každém dopravním úřadě terminály, které umožní vlastně nahlédnout do registru řidičů na své jméno a podívat se na ten stav.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Takže se to ten řidič dozví.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

A očekávám, že budeme zpřístupňovat po jaksi dalším vývoji technologií tento registr řidičům i doma na internetu.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já tady mám další zajímavou výhradu pana advokáta Frimla. On tvrdí, ten odpočet... Takhle to řeknu: Odpočet, když jezdí ten řidič bezpečně celý rok, tak je mu potom povolen odpočet, a to dvou bodů z celkových těch trestných bodů. Advokát Friml tvrdí, že je to velmi málo a že jsme mnohem přísnější tady u nás než v zahraničí. Je to podle Vás málo, odpočítat jenom dva body?

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

To souvisí s jednou z výhrad, kterou já jsem říkal při projednávání tohoto návrhu zákona ve sněmovně. Ta první výhrada byla to, co jsme již zmínili - závažné legislativní nedostatky. Druhá výhrada se týkala toho, co Vy říkáte, že ten zákon je příliš tvrdý. Třetí výhrada, že ten bodový systém je velmi nespravedlivý a neumožňuje přesněji specifikovat míru závažnosti toho skutku, kterého jste se dopustila, včetně toho možného odpočtu jako by pozitivní motivace, protože vy, když jezdíte celý rok dobře a potom jednou jedinkrát špatně zaparkujete, protože potřebujete si něco rychle vyřídit, tak i kdybyste jezdila celý rok dobře, potom na ten odpočet nemáte nárok. Čtvrtá...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A řidič se vlastně přestane snažit, protože jsou to jenom dva body. Ano.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Ano a čtvrtá... Já bych, jestli dovolíte, dokončil ty výhrady. Čtvrtá výhrada byla, a asi o tom budeme hovořit, že ten zákon dalším způsobem otvírá prostor pro korupci v řadách policie.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano, o tom budeme hovořit.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

A pátá výhrada, že je velmi administrativně a finančně nákladný pro obce, protože stát opět uloží obcím nové povinnosti. A já se ptám pana ministra, jestli ze svého resortu tedy převede část peněz na pověřené obce, aby mohly ty náklady, které s tím budou spojeny, z něčeho platit.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Tak je to skvělé. Já bych chtěl říct zaprvé...

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

No, nevím, jestli to je skvělé. Já se domnívám, že je to...

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Ne, ne, ne, je to skvělé, takový rozbor a že máme před sebou prostor, kdy se můžeme o tom bavit.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Můžeme tedy, můžete teď, prosím, zareagovat přímo teď na poslední věc pana poslance a to s těmi penězi?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Budu reagovat. Můžu i na tu poslední i na ty první samozřejmě, by to určitě diváky zajímalo jaksi komplexně. Já bych chtěl všechny ubezpečit, že tento systém je zaměřen na ty, kteří porušují zákon. To je potřeba si uvědomit, že zákon je tady od toho a je nastaven Poslaneckou sněmovnou a Senátem, tzn. parlamentem je nastaven tak a my ho jsme povinni dodržovat. Tzn. takové úvahy, jestli je to tvrdé, nebo netvrdé, jsou trošku mimo.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A buďme, prosím, konkrétní, pane ministře.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

To znamená, že já si myslím, že zákon, pokud ho dodržuji, tak není tvrdý. Zákon je pro ty, kteří přestupují tyto ustanovení, tak je tvrdý samozřejmě. A když není vymahatelný jiným způsobem, musí být takto tvrdý. Nové povinnosti pro dopravní úřady pověřených obcí nevznikají, ty povinnosti dopravní úřady mají teď. Problém je, že ta agenda, kterou oni vlastně musí dokumentovat ten přestupek, vyvolává i správní řízení, tak vlastně není naplněna tím, že se ten řidič, který se dopustil přestupku, vůbec nedostaví. Zhruba 50 % řidičů se nedostavuje na projednání přestupku, viz pan Antl a jeho známý případ.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Souhlasím, ano, ano.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

A tato novela zákona znemožní, aby se tito lidé, kteří porušují zákon, aby se nedostavili ke správnímu řízení, protože...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Můžete mi říct, jak to znemožní?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Znemožní to tím, že dostává tento správní úřad možnost opakovaně uložit pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun, nebo do výše 5000 korun, a to tak dlouho, než ten řidič přijde, tzn. že ta jeho pokuta, kterou může dostat...

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

To je v pořádku, to je v pořádku, souhlasím.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

... třeba 1500 korun, se zvýší na desítky tisíc, pokud bude odolávat, tak že možná ještě více.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane ministře, tady zrovna, to je zajímavá věc, v tom návrhu je také prosazována možnost, že by policie mohla řidiči uložit kauci, pokud by bylo pravděpodobné, že se nedostaví na správní úřad k projednání svého přestupku. Moje otázka zní: Jak pozná ten policista, že je to pravděpodobné?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Tato, toto ustanovení je zaměřeno zejména na cizozemce, kteří si z naší země udělali průjezdnou závodní dráhu a prostě nejsou postihnutelní. A je samozřejmě nemožné postihovat pouze určitou skupinu lidí, proto ten zákon počítá s tím, že je to obecné a že se mohou i vyskytnout tuzemci, kteří budou tímto způsobem nedostižitelní, tzn. že nechodí...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A jak to pozná ten policista na místě?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Každý policista bude mít možnost vstoupit do registru řidičů a tam pozná, jestli tento člověk spolupracuje se správním úřadem, když má vyřídit svůj přestupek, nebo ne. Tzn. to podezření zde může být i u tuzemce dokazatelné, kdežto u těch cizozemců to většinou je, že rozhodí ruce: Nemám peníze, nemám nic.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A už ho nikdo neuvidí.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

A nikdo ho neuvidí. Takže policista může znehybnit jejich vozidlo, zabránit jim v jízdě tak, jak je to u sousedů v Rakousku, tak, jak je to v Německu. A je prostě na tom cizozemci, aby si své peníze sehnal.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A má prostě smůlu v tu chvíli, ano. Další věc je získání bodů k dobru a to pan advokát, opět advokát Friml tvrdí, že v zákoně citelně chybí možnost, aby získal řidič body k dobru např. nějakou obecně prospěšnou prací nebo dobrovolnou službou na úrazové pohotovosti v nemocnici, u silničářů. On říká: Pouhých dvanáct trestných bodů ohrožujících řidičský průkaz bude znamenat, že se každé pokutě budeme usilovně bránit. To bude jistě znamenat nárůst agendy spojené s přestupkovým řízením. To je vážný argument, pane ministře.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Je. Já se tomu motivačnímu rozšíření nebráním. Zatím jsme po studiu všech systémů v zahraničí dospěli k názoru, že je velmi užitečné, aby té motivace nebylo příliš, aby vlastně paušálně si řidič nezdokonaloval jaksi svoje znalosti tím, že si odbyde pěti-, šestihodinové školení, a tím pádem se mu smaže jeho přestupek.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Tady není školení, tady to jsou veřejně prospěšné práce.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Takže těch systémů v zahraničí je více a třeba upozorňuju...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já mluvím o tomto.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

... na německý systém, kde je možné si školením odmazat také nějaké body, získat vlastně znovu zpět dovednosti, které člověk ztratil. A já se nebráním tomu, aby za veřejné práce bylo třeba odmazání jednoho bodu, ale víc určitě ne.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Takže je reálné, že by se něco takového v té novele ještě objevilo?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Já to nedoporučuji, ale nebráním se tomu.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Já bych ale chtěl, abysme při debatě o detailech toho zákona nezapomněli na obecnou tezi a ta říká: Ano, pojďme zpřísňovat, nebo situace na našich silnicích není dobrá a ta míra nehodovosti je opravdu vysoká. Ale položme si nejdřív otázku, zda za to všechno jsou apriori zodpovědní jenom řidiči. A já zde tvrdím, že za to je primárně zodpovědno ministerstvo dopravy, nebo největší počet nehod za uplynulý rok byl způsoben špatným technickým stavem vozidla. A za druhé ptám se, zda policie opravdu využívá všech těch pravomocí a oprávnění, které má. Mně velmi vadí, že jsme se teďka všichni nebo že se pan ministr a vláda vrhla na řidiče a říká: Vy za to můžete, aniž by si před tím položili sami otázku, zda svoji práci dělají opravdu dobře. A tady si myslím, že ministerstvo dopravy má hodně co napravovat, policie sama má možná ještě víc co napravovat.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pojďme teď hovořit, a to s tím také souvisí, co říkáte, to jsou ty pokuty. Pane ministře.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Musím, paní redaktorko, reagovat, jenom aby diváci nezískali pocit, že to, co pan Langer říkal, že je skutečně tak. Nejvyšší počet nehod prostě není zaviněn technickým stavem vozidla, to je jenom 1 % nehod. Ale největší počet nehod je zaviněn nepřiměřenou rychlostí a alkoholem za volantem a nepřipínáním se do pásu. Takže to je zase o úmrtí. Není to tak, 1 % pouze.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pánové, pojďme mluvit o těch pokutách.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Dobře.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Neobáváte se, pane ministře, ty pokuty jsou velmi vysoké, že to povede k vyšší korupci?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Stávající zákon a jeho novela nikterak nerozšiřuje možnosti korupce, dokonce bych řekl, že v určité míře je i snižuje, protože kdo to pozorně, znovu, četl, a mrzí mě, že o tom nebyla ještě řeč, my zavádíme ustanovení, že určité přestupky a ty nejvážnější nesmí policie vůbec pokutovat, tzn. ty musí projednávat správní úřad v každém případě.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

A čemu říkáte nejvážnější? Kde je ta hranice?

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Tzn. ta je zhruba v těch čtyřech bodech, ještě do čtyř bodů a v penězích je to do 5000 korun. Všechny ostatní nesmí policie vyřizovat, tzn. že nesmí...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Nad 5000 korun už policie nesmí tu pokutu vzít, vyřídí to až správní soud, nebo správní orgán.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Ne, správní orgán, což je ten dopravní úřad na pověřené obci, těch je asi 206 v republice. A jestli je to zmenšení toho korupčního prostoru, to nechci komentovat. Myslím si, že ano. Ale v každém případě korupce se nevymýtí takovýmto zákonem. My přece nemůžeme rezignovat na to, že tady korupce je. To musí být naprosto přesné...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Já jenom, když mluvíte o korupci, já tady mám takový výsledek veřejného mínění. Češi jsou přesvědčeni, že nejúplatnější jsou dopravní policisté, a k předání úplatku se v tom průzkumu přiznalo 52 % lidí.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Takže já to jenom dokončím. Já souhlasím s tím, že objektivně korupce u nás existuje. Nevymýtíme ji tímto zákonem nebo uhýbáním, že budeme dělat jako menší prostor pro korupci. Korupce se musí stíhat. Je to chobotnice, která leží na této zemi. A já věřím, a tak, jak jsem jednal s ministrem vnitra, že má připravenu řadu technických opatření, které korupci u policie sníží.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Problém tohoto zákona je, že my ten prostor pro korupci nejenom, že nesnižujeme, ale zvyšujeme. My ho zvyšujeme tím, že se dramatickým způsobem zvedají ty pokuty, jejich výše. A zvyšujeme ten prostor mj. tím také, že stanovujeme rozptyl, v rámci kterého ten policista, resp. ta výše pokuty může být uložena. Jestli máte možnost uložit pokutu za jeden konkrétní delikt ve výši buď 25, nebo 50 tisíc korun, potom co jiného to je než otvírání prostoru pro korupci. A mně se to neříká lehce, já jsem přesvědčen, že v řadách dopravních policistů je celá řada těch, kteří svoji práci dělají dobře, svědomitě a jsou neúplatní. Ale bohužel, bohužel ty průzkumy veřejného mínění jsou takové, jaké jsou. A já se bojím, vážně se bojím, že tento zákon jenom zvýší taxy v podobě úplatků.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Prosím posledních pár slov. Už jsme na konci pořadu, pane ministře.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Dobře. Takže, ano, to je mně hrozně líto.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Uzavřete to, prosím.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Policisté mohou vybírat pokuty do 5000 korun. Tento model, jak jsme ho nastavili, je převzatý z Německa, z Rakouska, kde funguje, tzn. že je potřeba také převzít...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Ano, ale když ten policista řekne: Dám vám pokutu 25 tisíc korun, tak je docela logické...

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Nemůže, protože všem říkám, policista může do 5000 korun pouze vybírat, to znamená...

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Promiňte, musíme se podívat, jak dopadla naše anketa.

Milan Šimonovský (KDU-ČSL), ministr dopravy:

Dobře.

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Je podle vás naše dopravní policie úplatná? Ano říká 93 % lidí, 7 % říká, že ne. Pánové, já Vám děkuji za rozhovor. Hodně jsme toho nestihli, to je škoda.

Ivan Langer (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny:

To je smutná statistika.