Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Rozhovor pro ČRo 6, Tématem rozhovoru je odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[03.04.2003]

Bezpečnost

Rozhovor pro ČRo 6, Tématem rozhovoru je odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Moderátor (Radko Kubičko):

I přes ostré protesty a nesouhlas opozice zahájila ve středu odpoledne Poslanecká sněmovna schůzi, která má rozhodnout odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To je jediný bod programu schůze, který Poslanecká sněmovna v úvodu jednání schválila nejtěsnějším poměrem hlasů. Předtím nepodpořila návrh ODS, aby jednání odvolání rady odročila. Právě kvůli návrhu na odvolání mediální rady zkrachovala úterní schůze Poslanecké sněmovny. Odpor opozičních poslanců proti tomuto bodu byl tak silný, že spolu nedisciplinovaností vládní koalice vedl k tomu, že Sněmovna neschválila program jednání. Schůzi tak v úterý ukončila zhruba po třech hodinách, ačkoliv měla původně trvat zhruba čtrnáct dnů. Na schůzi Poslanecké sněmovny ve středu vystoupil proti odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poslanec ODS Ivan Langer. V ranním vysílání naší stanice s ním hovořila Lucie Vopálenská. V rozhovoru s ní shrnul Ivan Langer důvody postoje svého i celé ODS.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

Ještě k odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jak to vidíte do budoucna?

Host (Ivan Langer):

Česká republika podala žalobu ke švédskému soudu, ve které, v té žalobě, říká, že na vině toho rozhodnutí arbitrážního soudu jsou dva arbitři, kteří nerespektovali české zákony a principy mezinárodní arbitráže a v okamžiku, kdy by Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že odvolává radu a ukázala prstem na radu, jako že ona je vina za důsledek oné arbitráže, tak by to byla schizofrenní situace a zejména by to poškozovalo naše zájmy v tom soudním řízení. Nebo my někoho žalujeme, říkáme vinen je kdosi, a přitom současně by ta samá Česká republika řekla, že je vina ona sama. Do doby podle mne, než rozhodne onen soud ve Švédsku, do doby, než následně zaujme nějaký zásadní postoj k celé té kauze vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, je předčasné rozhodovat o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

To je stanovisko ODS, je to tak?

Host (Ivan Langer):

Ano, toto je naše stanovisko, že nejprve tedy má rozhodnout švédský soud a naším úkolem jako politiků České republiky je co nejvíce usilovat o to, aby rozhodnutí bylo příznivé pro republiku, následně potom zřídit vyšetřovací komisi a říci přesně, kdo jaký díl odpovědnosti v celé té kauze má a teprve jako třetí krok zvolit případné odvolávání buď jednotlivých členů rady nebo rady jako celku.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

A máte vy sám svůj osobní názor na to, kdo tedy nese největší díl odpovědnosti za celou tu kauzu? Nebo vy jste před chvilkou zmínil, že vinni jsou arbitři, ale to je přece jen jiná rovina problému, že, když se vrátíme na tu domácí půdu k tomu případu.

Host (Ivan Langer):

Já nemohu měnit své stanovisko, které je shodou okolností stejné, jako stanovisko ministra financí, které mi prezentoval v jeho odpovědi na moji písemnou interpelaci, kdy jasně řekl, že Česká republika podává onu žalobu ke švédskému soudu proto, že je přesvědčena o tom, že dva arbitři arbitráže rozhodovali v rozporu s principy mezinárodní arbitráže, vůbec nerespektovali český právní řád a jeho interpretaci a dopustili se vážný hmotně právních i procesních pochybení. V tomto smyslu můj postoj je tedy stejný a myslím si, že opravdu na vině jsou v tuto chvíli ti dva arbitři, kteří takovýmto způsobem vystupovali v rámci arbitrážního řízení.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

Čili když si to přeložím teda do úplně jednoduchého jazyka, mě z toho vyplývá, jestli vám dobře rozumím, že teda s Novou a postupem vůči CME a tak dále bylo prostě všechno v pořádku.

Host (Ivan Langer):

Z mého pohledu určitě a dodávám, že třebaže špatné rozhodnutí arbitráže, které ovšem bude platné, je potřeba respektovat, ale to ještě neznamená, že když arbitři rozhodnou podle mého názoru špatně, že tím pádem, když se s touto věcí nedá nic dělat, že musíme hledat nějakého jiného viníka.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

Vy vůbec nechcete přistoupit na to, že to jsou dvě roviny prostě téhož problému? Že jedna rovina je stát versus CME a druhá věc je prostě na tom českém písečku samotný ten problém, jak vznikl?

Host (Ivan Langer):

V tomto smyslu si myslím, že pak k mému subjektivnímu názoru na věc je možné postavit do kontrastu případný výsledek vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny a proto také zřízení této komise plně podporuji a pokud se ukáže, že se já ve svém názoru pletu, že jsou viníci na straně České republiky, tak potom bude ten návrh a závěry vyšetřovací komise respektovat.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

Ta rada podle vás dělala všechno prostě tak, jak měla?

Host (Ivan Langer):

Podle mého názoru Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jednala zcela v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Jestli já mám třeba někde pochybnosti, kdy by postavení České republiky mohlo být lepší, tak je to například v tom, že kdyby české soudy rozhodly včas v celé řadě těch žalob, které byly podány mezi CET 21 a CME, tak si myslím, že jsme mohli být někde úplně jinde. Například teď ono citované nedávné rozhodnutí Městského soudu v Praze, ze kterého vyplývá, že CME není právním nástupce CEDC a pokud by toto rozhodnutí soudu bylo včas, potom by to znamenalo zásadní průlom do celé té arbitráže, protože by znamenalo, že CME vůbec nemá národ se domáhat ochrany svých investic v České republice, protože není pokračovatelem té původní společnosti, tedy právním nástupcem. Tam je celá řada sporů. Toto je třeba ten klíčový, jo. CME se prohlásila za právního nástupce CEDC, což byl ten původní subjekt, který se účastnil toho licenčního řízení a byl jakoby v CET 21, ale teď český soud rozhodl, že tomu tak není, nicméně celá arbitráž je postavena na tom, že tomu tak je. Proto jednak teda říkám nejdřív, že arbitři, potom, když říkám, že může být i chyba u nás někde, tak vyšetřovací komisi, a teprve potom říci - tak může za to ten, ten, ten včetně některých radních nebo rady jako takový. Nejdřív vyšetřování a potom rozsudek. Ne rozsudek a potom možná někdy nějaký vyšetřování.

Redaktor (Lucie Vopálenská):

Dovedete si představit třeba do budoucna, že by došlo teda na k odvolání celé té velké rady, ale třeba jenom k výměně několika lidí?

Host (Ivan Langer):

Pokud by se prokázalo jasné konkrétní pochybení některých lidí, kteří jsou členy Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, potom já budu poslední, který by se bránil tomu, aby jim byla vyměřena takováto konkrétní odpovědnost. Ale zatím dosud nikdo žádný takovýto konkrétní důkaz, přesvědčivý argument nepodal. Proto možná ona vyšetřovací komise je tím nejlepším řešením.

Moderátor (Radko Kubičko):

Lucie Vopálenská hovořila s poslancem ODS Ivanem Langerem.