Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Diskusní pořad České televize "Špona"

[27.09.2003]

Bezpečnost

Diskusní pořad České televize "Špona"

Policisté selhali při objasňování zločinu. Policejní důstojníci se častěji dopouštění nehod. Je dnešní stav policie jen náhoda a důsledek lepší práce inspekce, nebo naopak dopad nedávné reorganizace? Jakou příčinu považuje za rozhodující místopředseda sněmovny a stínový ministr vnitra za ODS Ivan Langer?

Moderátor (Jan Železný):

I vám, pane stínový ministře vnitra, přeji příjemné sobotní odpoledne.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Dobrý den, přeji.

Moderátor (Jan Železný):

Vy jste určitě sledoval a sledujete případ manželů Stodolových, o kterém jsme teď tady hovořili. Kde vy v daném případě vidíte příčiny selhání policie? Jaký je váš názor?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

No, já si myslím, že to je nedostatek kontrolních mechanismů uvnitř policie, ale tady bych chtěl věřit tomu, co říká pan policejní prezident, že se jedná o teritoriálně omezený případ, a tudíž že lze hovořit na jedné straně o selhání jedinců a systému, ale jenom části celého toho systému. Nicméně pozoruji-li práci policie pečlivěji a detailněji, tak musím říct, že už se podle mého názoru zde objevují náznaky toho selhávání systému jako celku.

Moderátor (Jan Železný):

Tak to buďte, prosím, konkrétnější. Vy jste, pokud si dobře vzpomínám předevčírem v Poslanecké sněmovně hřímal o tom, že tato vláda tady zavádí policejní stát, takže jste si policii takto vzal do úst. Buďte, prosím, konkrétnější.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Tak já jsem s týmem spolupracovníků zpracoval, protože těch selhání policie v poslední době byla celá řada, cosi, co jsme nazvali Černou knihou hříchů Policie ČR. A v tuto chvíli se zabýváme, finalizujeme analýzu tohoto materiálu, která by měla odpovědět na tu otázku, zda stále je možné ještě hovořit o selhání jedinců a nebo části systému, a nebo zda už ta selhání nesou opravdu systémový charakter.

Moderátor (Jan Železný):

To zní velmi dramaticky Černá kniha hříchů Policie ČR. Viděl to pan policejní prezident?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

On to dostane v pravý čas a se závěry té analýzy, protože v tuto chvíli nepochybně platí to, co zde bylo míněno. Policii téměř, ne že byla vyslovena důvěra, ale téměř vyslovena nedůvěra. Je hrůzostrašné, že česká veřejnost považuje za jednu z nejzkorumpovanějších institucí v ČR. A co já považuji za mnohem závažnější, to nejsou... Toto je závažný případ ta série vražd, ale mně spíš vadí to a zaráží, že policisté sami se podílejí na páchání trestné činnosti a už se nejedná o ty drobné věci, ale v mnohých případech vystupují téměř jako součást organizovaného zločinu, když se podílejí na vydírání, na korupci.

Moderátor (Jan Železný):

Tak na to nechme asi reagovat jejich šéfa. Prosím.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Tak trestnost policistů ta nám určitě nedělá radost, naopak vrásky. Ale musím také říci, že já jsem 5 let ve funkci a od okamžiku nástupu do funkce z mé strany, tak došlo ke zněkolikanásobení počtu stíhaných policistů. Já tvrdím, že to není náhoda. Samozřejmě se to dá vysvětlovat dvěma způsoby. Buďto mám nepořádek v instituci, kterou řídím, a nebo se tomu problému věnujeme. Já tvrdím, že se tomu věnujeme, nic nezametáme pod koberec a dokonce jedna z příčin je, že jsme nastartovali, já tomu říkám samočisticí mechanismus, tzn. veškerou aktivitu orientujeme v tomto směru na to, abychom se zbavovali takovýchto lidí. Musím ale říci o co jde. Jde zhruba o stovky případů. Ročně to je kolem 300-350 trestných činů ze 46 tisíc policistů.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Za loňský rok 444, pokud se nepletu.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Pakliže, pane místopředsedo, jste řekl toto číslo, je třeba také říci, jaké je to finále. Ano. Je to tak, 444, ale odstíháno bylo pouze 20 %, takže ten zbývající podíl to je tragické. To prostě odstíháno nebylo a klidně se to neustále počítá do těch čísel. Odstíháno myslím ve finále, tzn. odsouzeno.

Moderátor (Jan Železný):

Jenom taková malá poznámka k tomu stíhání policistů. Přeci jen se člověk nemůže ubránit dojmu a s policisty člověk běžně přichází do styku, občas dokonce i něco slýchá něco v tom smyslu jako: "No, my si to přeci vzájemně vždycky dosvědčíme." Jinými slovy, když Inspekce ministra vnitra nebo odbor kontroly a stížností policejního prezidia vyšetřuje nějaký prohřešek policisty, tak se nabízí otázka, jak nestranně to může vyšetřit, jestliže přeci jenom neplatí taková ta kolegialita bratrů ve zbrani?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

To si myslím, že je vyloučeno, ale hlavně bych řekl, že inspekce sama o sobě je vnější kontrolní orgán, ona by opravdu nikdy nemohla mít účinnost bez toho, že by neměla podporu policie v tom, že sama se snaží řešit tady tyhle ty záležitosti, a to tak skutečně je.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já jsem chtěl podotknout ještě jednu věc, aby to nevypadalo tak, že za všechno je zodpovědný pan policejní prezident. Ono také hodně záleží na tom, v jakých podmínkách policie pracuje a tady si myslím, že když už hledáme odpovědnost, míru odpovědnosti a osobu, která je zodpovědná, tak z tohoto hledání nemůžeme vyloučit ministra vnitra. A já jsem hluboce přesvědčen a opakuji to znovu a znovu, že situace v policii je také z velké míry zaviněná tím, že ministr Gross se tomuto resortu nevěnuje, že se věnuje úplně jiným věcem, zabývá se svojí popularitou, dosazováním svých přátel, tu bývalého náměstka policejního prezidenta Antla do Českého Telecomu, tu bývalého ministra Tvrdíka do Českých aerolinií apod. Takže svůj díl, a teď bych řekl přinejmenším, a teď to nechci kvantifikovat, stejně tak velký za situaci v policii má vedle policejního prezidenta také ministr vnitra.

Moderátor (Jan Železný):

Teď jste promluvil jako politik, ale další politik tady proti vám nesedí, ministr vnitra tu dnes není.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já jsem jen chtěl...

Moderátor (Jan Železný):

Jen taková malá otázečka, třeba o té popularitě. Vás možná mrzí, že vy v žebříčcích...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já jsem čekal, že vy takto zareagujete.

Moderátor (Jan Železný):

Tak je to logické, že vy v žebříčcích popularity nemáte tak vysoký rating jak se dneska módně říká "jako Stanislav Gross", a tak mu to tady takhle vzkazujete.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Ne. Tak to není. Já jsem chtěl, aby to nevypadalo, že tady stojíme u soudu a na lavici obžalovaných sedí výhradně a pouze policejní prezident. Já zdůrazňuji fakt, o kterém jsem skutečně přesvědčen, že o tom jaká je policie, záleží také na kvalitách a na podmínkách, a za ty je zodpovědný ministr vnitra.

Moderátor (Jan Železný):

Jakým podílem k dnešnímu vztahu k policii podle vás za poslední půlrok přispěly ty poslední reorganizace policie? Policejní prezident je samozřejmě bránil. Předpokládám, že vy na ně máte trochu názor. Občas to bývá od vás slyšet.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Tak já jsem je kritizoval. Kritizoval jsem je cestou několika ústních interpelací, několika písemných interpelací na ministra vnitra a já myslím, že ani nemá smysl se ani k tomu pořádně vracet, protože já jsem přesvědčen o tom, že ty změny byly chaotické, neopodstatněné a nemohu také nevzpomenout ten téměř pro policii trapný případ, jakým způsobem se vyrovnávala, vypořádávala s bývalými policisty, kteří odcházeli s panem Pátkem a Pavlíkem. Pokud jsem správně informován, tak dokonce tak dokonce ti byli nuceni podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Já jsem zvědav, kdo se tomu bude věnovat tomuto trestnímu oznámení a kdo bude povolán k odpovědnosti.

Moderátor (Jan Železný):

Pan policejní prezident se nakonec omluvil, jak jsem slyšel. Nicméně, jaká je na to vaše reakce?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Vy jste řekl, jakým podílem a myslel jste strukturální změny na čem? Na trestnosti policistů, nebo na tý negativní...

Moderátor (Jan Železný):

Vůbec na všem, co dnes u policie je.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Ty strukturální změny my děláme více jak 10 let a samozřejmě je dělat budeme. Hledáme ten nejoptimálnější model tak, abychom co byli nejefektivnější přístupu do EU, a to s sebou přináší samozřejmě i některý tady ty změny. Jestli máte na mysli integraci dvou do té doby samostatných autorů, které měli téměř vhodné zaměření a působnost v oblasti ekonomické a finanční kriminality, to není zase nic tak zásadního. My jsme dělali těch změn...

Moderátor (Jan Železný):

Když vy osobně se musíte omlouvat policistům a trapné tahanice o platy...

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Takže buď mluvme o strukturálních změnách, nebo o těch personálních krocích.

Moderátor (Jan Železný):

... nejkřiklavější případ.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Jestliže hovoříte o tom... Mně osobně, a také jsem to mnohokrát vyjádřil, mrzí, já jsem s těma dvěma policisty hovořil, je škoda, že takto erudovaní policisté nenašli vlastně uplatnění v rámci policie, ale bylo to jejich rozhodnutí.

Moderátor (Jan Železný):

Nebo že byste pro ně nenašli to uplatnění?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

To tak není. Bylo to jejich rozhodnutí. A upozorňuji na to, že pokud já jsem se omlouval, tak právě za to, že došlo k určitým personálně administrativním krokům, které byly šastné na svém konci, a já jsem zajistil jen to, že v rámci opravného řízení se vlastně ta záležitost dostala do bodu nula. Nic víc.

Moderátor (Jan Železný):

Když jsme u té poslední doby a policie, tak policie se za ten poslední půlrok vykázala snížením kriminality, ale na druhé straně se objevuje takové malé podezření, že řada trestných činů kvalifikuje policie pouze jako přestupek, aby se jimi nemusela zabývat, a koneckonců aby to potom v těch statistikách vypadalo lépe. Kupříkladu kauza vládního zmocněnce pana Jařaba, který byl zbit v metru. Ten jeho případ byl nejprve kvalifikován jako přestupek, a posléze tedy překvalifikován jako trestný čin. Nicméně, pokud by se nejednalo o mediálně sledovanou kauzu, tak kdo ví, jak by to dopadlo. Myslíte, že třeba tímto způsobem se u policie funguje a možná trošku přemítá, jak zlepšit tu statistiku?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Víte, pan policejní prezident je v čele sboru 5 let, já jsem stínovým ministrem zhruba 3-4 roky a zabývám se tím tedy dlouhodobě a musím říct, že neznám člověka v této republice, který by byl schopen vyznat se v policejních statistikách tak, jak je rok za rokem policie předává. Protože neustálá změna metodiky, neustálá změna právního řádu brání tomu, aby se vytvořil skutečně objektivní pohled na policii z pohledu statistik. A teď dávám stranou úplně to, a to si myslím, že je systémová chyba, že ten systém policii vede, dokonce i některé policisty k tomu, aby policejní statistiky falšovali a ty případy z jižní Moravy a z Brna zde jsou. Tady musím říct, že platí to, že ten systém zafungoval a ti policisté, pokud vím, tak jsou trestně stíháni.

Moderátor (Jan Železný):

Čili podle vás je to jasné a podle vás nedošlo ke snížení kriminality, pokud jsem vám dobře porozuměl?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já tvrdím...

Moderátor (Jan Železný):

A nebo je to jenom proto, že jak sám tvrdíte, nerozumíte těm statistikám?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já říkám, že neznám člověka, který by byl schopen v tom toku času udělat nějaký závěr z toho vývoje. Já teď mohu říct jednu věc. Když se hovoří o snižování nápadů ? trestné činnosti, musí se vzít v úvahu také fakt, že došlo k překvalifikování té výše škody, celá řada trestných činů spadla do oblasti přestupků apod.

Moderátor (Jan Železný):

Dobře. Když ale hovoříte o falšování, tak to je asi docela závažné obvinění, takže to by chtělo asi komentář policejního prezidenta.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Zareagoval bych na to, co jste řekl. Pokud jde o nějaký diametrální rozdíl mezi skutkovými okolnostmi a kvalifikací, tak to určitě není způsob falšování statistiky. Když dojde za dva dny k překvalifikování kvůli vývoji důkazní situace nebo podobně, to určitě není statistická věc. Ale statistika problémem je. Ona je u nás vedena 30 let. Zrovna letos na jaře měla 30leté výročí, tzn. registrovaná kriminalita je takhle evidována hodně dlouho. A já musím říci, že zásadní změny v ní byly učiněny především v souvislosti s velkými novelami trestněprávních předpisů a změnou právního prostředí, a to se stalo před dvěma lety naposled. Já bych mohl vysvětlit v čem a nejsou tak složité.

Moderátor (Jan Železný):

Dobře. Ale jinými slovy to, že někdo falšuje ty statistiky, řekněme, ve velkém, to vylučujete?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

To nevylučuji. To právě...

Moderátor (Jan Železný):

To nevylučujete?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

V žádném případě, ale ne teď. My jsme samozřejmě za dobu existence statistik hledali vždycky optimální řešení, aby nedocházelo ke zkreslování.

Moderátor (Jan Železný):

Pan Langer na to chce stručně reagovat.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Jediná cesta jak se lze tomuto vyhnout, je změna systému a vůbec úplně změnit systém hodnocení a odměňování policistů, ne podle čárek, ale podle skutečně vykonané práce. To by měl umožnit nový zákon.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Na to bych rád zareagoval. Právě před dvěma lety po novele trestního řádu jsme změnili především kritéria kvalitativní výstupy u policie, které plynou ze statistiky. To znamená, není to objasněnost, ten podíl mezi registrovanou a objasněnou kriminalitou, ale je to takzvaná žalovatelnost, tzn. ty výstupy, které děláme, zda jsou, nebo nejsou ve shodě s rozhodnutím státních zástupců.

Moderátor (Jan Železný):

Vzpomínám si, jak mě asi před tři čtvrtě rokem kontrolovali policisté za bílého dne kousek od Masarykova nádraží, a když jsem se dotazoval, proč tak činí, tak se mi nakonec přiznali, že i kdyby nakrásně v té ulici bylo ukradeno auto, tak oni jsou stejně pochváleni od svého šéfa za to, že mají takzvané KO, tedy kontrolu osob, a že dokonce mi řekl ten policista, že jich musejí mít za ten den deset. To mi připadá trošku jako v Kocourkově.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

To jsou ty čárky.

Moderátor (Jan Železný):

To jsou ty čárky, ano.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Asi ano, ale určitě to nesouvisí se statistikou kriminality.

Moderátor (Jan Železný):

To ne, ale hovořili jsme o těch čárkách, o tom vykazování práce.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

To asi není dobré.

Moderátor (Jan Železný):

Ten průzkum, který jsem zmiňoval na začátku, říká, že dopravní policie je neúplatnější povolání ze všech. Vy sám tvrdíte, že bez bloků je možná náchylno udělovat pokuty 10-15 % policistů. Šéf inspekce ministra vnitra pan Tomin odhaduje, že u dopravních policistů je odhalen každý padesátý. Takže nejprve se zeptám vás. Myslíte, že je nějaká šance, jak změnit to, aby si to lidé mysleli a vůbec to, aby to tak bylo?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Myslím, že ano. A tu šanci, jak jste zmínil, dává ten nový zákon, který podle mne působí částečně jako cukr, částečně jako bič. Umožňuje policistovi, který dělá svoji práce dobře, aby byl náležitě odměněn a v okamžiku, když selže, tak musí počítat s tím, že okamžitě bez jakýchkoliv nároků na veškeré odchodné odchází z policie, lidově řečeno s prázdnou kapsou.

Moderátor (Jan Železný):

Čili je v této situaci řešením zvýšení platů policistů na těch zhruba 32 tisíc?

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já bych řekl jenom částečně. Mně jde spíš o ten systém uvnitř, o tu motivaci dělat svoji práci dobře a o vědomí toho, že když selžu, bez milosti na hodinu jdu pryč z policie s prázdnou kapsou.

Moderátor (Jan Železný):

Tady asi nebudete ve sporu, pane policejní prezidente?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Jenom prostě redukovat diskusi o zákonu o služebním poměru bezpečnostních složek pouze na nárokové věci, to je úplně špatně, protože ten zákon má tam spoustu moderních prvků důležitých, který byly naznačeny, a ty si myslím, že jsou rozhodující. Aby ten policista byl motivován, aby si svoje povolání zvolil jako celoživotní. To jsou stimuly, které tam jsou jednoznačně v tom zákoně obsaženy.

Moderátor (Jan Železný):

Oba máte právnické vzdělání, takže má se zavést proti korupci nasazení té takzvané řízené provokace? Také se o tom v poslední době hodně mluví a jeden hlavní protiargument je, že vlastně ten, kdo by ten úplatek jakoby nabízel, se vlastně v tu chvíli dopouští trestného činu, čímž je to...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Moje odpověď je jednoznačná. V žádném případě tento stát a tato vláda natolik útočí na svobodu občanů této země, že ta představa, že by sám stát ještě provokoval trestnou činnost, je pro mě nepřijatelná.

Moderátor (Jan Železný):

Pane policejní prezidente.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Já to musím říct takhle. Já vítám každý nástroj, který je schopen eliminovat korupční tlaky a vůbec korupční chování. Na straně druhé pokud jde o, jak jste řekl, řízená provokace, už ten samotný název říká, že buď jsme na hradně nebo za hranou zákona. Policie nebo státní orgán jakýkoliv ten musí být ve své aktivitě limitován pouze a jediný - dokumentovat reálný skutkový děj, ne ho dotvářet. Skutkově ho dotvářet nějakou aktivitou, která tam je na straně toho státu, která testuje odolnost toho korumpovaného. To prostě je řešitelné, je to řešitelné, ale musí to být legislativně kvalitně upraveno. Není možno takhle říci, že prostě řízená provokace je možná.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Toto je jako léčení rakoviny acylpyrinem. Skutečná léčba korupce je jednoduchá. Čím méně razítek, čím méně o nás budou rozhodovat úředníci, tím méně bude důvodů je korumpovat, tím méně bude důvodů pro korupci.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

V podstatě to je pokles kriminogenního faktoru na minimum, tzn. ten korupční tlak musíme měnit mnoha jinými faktory, nejen tím, že testujeme toho, kdo je pod tímto korupčním tlakem.

Moderátor (Jan Železný):

V některých městech jako je třeba Kladno nebo Příbram se objevila podezření, že policie je přímo propojená s mafií. Například v Kladně si stěžovali obchodníci, že policie šla na ruku lidem žádající výpalné. Vy ale jakékoliv propojení s organizovaným zločinem, předpokládám, asi budete vylučovat. To by bylo hodně špatné, kdybyste to nevyloučil.

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Víte, čas od času se objeví v některých teritoriích takové to indicie a vždy souvisí s tím, že policisté samozřejmě žijí v nějakém prostředí, s nějakou komunitou, v nějaké infrastruktuře a může docházet k tomu, že to prostředí není spokojeno s prací. Proto také máme útvary, ale s celorepublikovou působností, které kompenzují právě tento prvek, aby to prorůstání s prostředím nebylo...

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

To je právě to, co jsem řekl. Že někteří policisté už svoji práci dělají jako mafiáni a myslím, že i případy z nedávné minulosti právě z těch celostátních orgánů, kdy policista sám si vyfabuloval kompromitující materiály a šel za těmi podnikateli a vydíral je, jakože ten případ shodí se stolu, je důkazem toho, že ty případy trestné činnosti policistů jsou skutečně až takto vážné.

Moderátor (Jan Železný):

Pane místopředsedo, s vámi se pomalu ale jistě loučíme, protože se přiblížila polovina dnešního pořadu, tak na závěr jenom otázka na vás na oba. Je jasné, že ministr vnitra a policejní prezident spolu asi musejí úzce spolupracovat. Umíte si představit spolupráci se stínovým ministrem vnitra v případě, že by tam nebyl ten přívlastek stínový?

Jiří Kolář, policejní prezident ČR:

Já si dovedu představit spolupráci s každým, kdo dobře vede resort a kdo také jakousi péči policii věnuje, a to si myslím, že je důležité. My jsme politická složka a já se určitě nedívám na to, jestli to je z té, nebo oné strany.

Moderátor (Jan Železný):

Diplomatická odpověď.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Já měl příležitost spolupracovat s panem policejním prezidentem na přípravě nového služebního zákona a mohu se považovat vlastně za spoluautora toho zákona a myslím, že tato spolupráce byla dobrá.

Moderátor (Jan Železný):

Děkuju vám, že jste přišel. Na shledanou.

Ivan Langer, ODS, místopředseda PS PČR:

Děkuji také. Na shledanou.

Moderátor (Jan Železný):

Asi nejčastěji se s policisty setkáváme na silnicích, i o tom, ale nejen o tom, bude druhá půlka dnešní Špony.