Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Mikuláš Tomin končí v inspekci ministra vnitra

[31.05.2004]

Policie

Mikuláš Tomin končí v inspekci ministra vnitra

Policie České republiky

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
------------------
Ve funkci ředitele Inspekce ministra vnitra dnes končí Mikuláš Tomin. Z úřadu odchází po šesti letech v jeho čele. U našeho telefonu je teď stínový ministr vnitra Ivan Langer z ODS. Přeji dobrý den.


Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobrý den přeji.
Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Nejprve ve stručnosti, jaké úkoly inspekce plní?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak je to specializovaný útvar ministra vnitra pro odhalování trestné činnosti policistů. Zjednodušeně řešeno by se dalo říct, že to je jakási policie uvnitř policie.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Změnila se tedy za těch uplynulých šest let policie, ta velká policie k lepšímu?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Bohužel nezměnila a říká se mi to velmi těžko. Situace v policii a policie jako taková se proměnila k horšímu a z toho také plyne její zásadní a dramatický pokles důvěry v očích veřejnosti a koneckonců i to, že je považována za jedno z nejzkorumpovanějších institucí v České republice.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Jaké jsou další vaše argumenty pro to, že policie je horší kromě té korupce?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak vycházím z průzkumu veřejného mínění, vycházím samozřejmě z praktických zkušeností, které mám jako politik, jako občan, jako člověk, který komunikuje s policisty a opravdu říká se mi to velmi těžce, ale naše policie je v kritické situaci, je zmítána častou neprofesionalitou, falešnou solidaritou mezi policisty, je velmi častá trestná činnost policistů a co horšího, velmi často jsme svědky toho, že se policisté sami dokonce zapojují do organizované trestné činnosti.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Konkrétně mluvíte tedy o případu manželů Stodolových, kdy došlo k selhání kriminální policie či o stíhání policistů na pražském hlavním nádraží, kteří zneužívali pravomoc veřejného činitele a podobně?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, těchto případů je celá řada a na první pohled to vždy vypadá jako dílčí pochybení jedince nebo několika jednotlivců, ale dáte-li si do časové řady a dohromady všechna ta pochybení, zjistíte, že v tomto organismu už není něco zdravého a že je nejvyšší čas, aby svoji odpovědnost na sebe vzal jak policejní prezident Kolář, tak také ministr vnitra Stanislav Gross.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Policejní prezident právě tvrdí, že vždy jde o selhání jednotlivce a nelze ho nikdy vyloučit. Kde jsou tedy podle vás příčiny toho, že ochránci zákona zákon porušují?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Podle mne to je chaotičnost a nekoncepčnost řízení. Absence metody, kterou já zastávám a která by se dala, zjednodušeně řečeno, nazvat cukr a bič, tedy dobrému policistovi odměna výsluhy, které mu náleží, špatný policista na vteřinu, ochod z řad policie a s prázdnou kapsou. A bohužel ještě k těm všem případům, o kterých jsem hovořil, které se týkají těch nižších úrovní i samotné policejní prezidium má na svědomí celou řadu skandálů při různých výběrových řízeních a ani v řadách řadových policistů se tedy netěší žádné velké důvěry.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Je ale dost lidí, kteří by ty špatné policisty, kteří by byli na vteřinu vyhozeni, mohli nahradit?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
To je další problém a to je systém vzdělávání a kariérní řád uvnitř policie a bohužel například ten přechod na šestnáctitřídní platový systém, který prosadil ministr Gross s ministrem Škromachem znamená absolutní ztrátu motivace pro policisty, aby na sobě pracovali, aby se vzdělávali, aby měli motivaci postoupit na tom služebním žebříčku, protože tento systém jim tu motivaci bere a nedává jim žádný důvod na sobě pracovat.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Sám jste řekl, že policie nemá dobré jméno mezi občany. I to je možná důvod pro to, že nepracuje dobře.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Samozřejmě, jsou to spojené nádoby. Já říkám, že policie se musí těšit respektu v očích občanů, ale musí to být respekt přirozený, který vychází z toho, že lidé věří, že policisté jsou profesionálními a důslednými ochránci jejich života, majetku, práv a zdraví, nikoliv respekt, který je vybuzován tvrdými represivními akcemi typu Kryštof a podobně.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Pokud tedy policie pracuje špatně, je zkorumpovaná, policisté porušují zákony, pak tedy z toho vychází, že i inspekce pod vedením Mikuláše Tomina nepracovala dobře?

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já panu Tominovi v osobním životě přeji vše dobré, ale jako šéf Inspekce ministra vnitra podle mne neodvedl dobrou práci a je dobré, že odchází. Otázka je, jestli ten, kdo ho nahradí, nebude ještě horší, než byl Mikuláš Tomin.

Jaroslav SKALICKÝ, moderátor
--------------------
Tolik stínový ministr vnitra Ivan Langer z ODS. Na slyšenou.

Ivan LANGER, stínový ministr vnitra /ODS/
--------------------
Na slyšenou.

ČRo 1, Radiožurnál, Ozvěny dne, 31. května 2004