Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Dobré ráno s BBC - Schválení záměru zákona na legalizaci prostituce

[29.04.2004]

Legislativa

Dobré ráno s BBC - Schválení záměru zákona na legalizaci prostituce

Vláda schválila věcný záměr zákona, který má legalizovat prostituci.


moderátor
Prostituce je zejména v některých částech České republiky naprosto běžným a nepřehlédnutelným jevem. Některé zahraniční průvodce ji dokonce považují za jeden z nejvýraznějších rysů českého pohraničí, ale třeba také určitých částí Prahy. Vláda včera schválila věcný záměr zákona, který má prostituci legalizovat. Toto odvětví služeb, řekněme, by měl v budoucnu regulovat stát a obce, prostitutky by měly odvádět daně či chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Není však jisté, že tento záměr projde. Ani vláda není jednotná. Proti hlasovali lidovečtí ministři a spíše odmítavě se k záměru staví také parlamentní opozice, tedy ODS a komunisté. Ve studiu vítám poslance KDU-ČSL Josefa Janečka. Dobré ráno.

Josef JANEČEK, poslanec /KDU-ČSL/
Dobré ráno.

moderátor
Na telefonu nás poslouchá poslanec ODS a stínový ministr vnitra Ivan Langer. Dobré jitro.

Ivan LANGER, poslanec, stínový ministr vnitra /ODS/
Dobré jitro přeji.

moderátor
Pane Janečku, předpokládám že vy sám sdílíte názor vašich ministrů a jste proti legalizaci prostituce?

Josef JANEČEK, poslanec /KDU-ČSL/
Ano, ano, je to tak. Nevidím důvod, proč z tohohle toho řemesla, řekněme, dělat klasickou živnost, proč sdělovat našim dětem, že toto řemeslo je stejné jako jakékoliv jiné. Já se to nedomnívám.

moderátor
Ale ten jev přeci existuje a určitě samovolně nezmizí, tak proč ho alespoň nezdanit?

Josef JANEČEK, poslanec /KDU-ČSL/
Víte, jestliže ten jev zdaníme, tak se vlastně dostáváme do role pasáka, vyděláváme na neštěstí druhých, a to je něco, co já nemohu přijmout. Domnívám se, že je potřeba za prvé zabývat se tím, jestli těmto nešastným ženám nemůžeme pomoci jinak s integrací do běžné společnosti a na druhé straně, jestli nemůžeme přijmout nějaká opatření, která by zabránila, aby na jejich neštěstí parazitovali pasáci a vlastně celá ta sféra toho žurnalizovaného zločinu.

moderátor
Pane Langere, pokud vím, tak vy nejste proti legalizaci prostituce, ale chtěl byste to učinit jiným způsobem než navrhuje současná vláda. Mýlím se?

Ivan LANGER, poslanec, stínový ministr vnitra /ODS/
Trošku ano. My totiž vůbec nemůžeme hovořit o legalizaci prostituce, nebo prostituce je z hlediska našeho právního řádu legální. Co je trestní, tak je obchodování se ženami nebo kuplířství. Takže tady se nejedná o otázku zda legalizovat nebo nelegalizovat, ale zda se pokusit a jakou cestou ten problém regulovat, nebo s sebou přináší i další negativní efekty, které už zde částečně zmínil kolega Janeček.

moderátor
Jaký by byl tedy váš návrh?

Ivan LANGER, poslanec, stínový ministr vnitra /ODS/
Já se domnívám, že vždycky když chceme řešit nějaký problém, tak si musíme položit otázku, zda je řešitelný za stávajícího stavu. Jenom lidé, kteří ho mají řešit, nedělají svoji práci dobře. Já jsem se na to díval detailněji a mám pocit, že tento problém je trochu problémem nečinnosti policie, dílem je to problém ne příliš kvalitní legislativy, například v oblasti trestního zákona a těch skutkových podstat trestních činů, jako je výtržnictví, ohrožování mravní výchovy nedospělých a podobně. A teprve potom, když si dáme tyto věci dohromady, můžeme si klást otázku, jestli je to tedy řešitelné speciálním zákonem nebo jenom dílčími novelami nebo kombinací dílčích novel a tlakem například na policii. Já jsem tedy odpůrcem speciálního zákona, souhlasím také s tím, abychom z prostituce udělali živnost a prostitutky danili, nicméně kloním se k řešení, které by mělo charakter nějaké registrace, správních poplatků, prostě cesty jak pragmaticky, bez emocí, bez předsudků se pokusit ten problém řešit.

moderátor
Pane Janečku, nacházíte na tom vládním záměru, tak jak ho tedy kabinet včera odsouhlasil, vůbec něco dobrého?

Josef JANEČEK, poslanec /KDU-ČSL/
No, já na něm nacházím hodně špatného, a to je, co už jsem říkal v úvodu, tj. dáti zprávu o tom, že je to jako každé jiné řemeslo s tím, že pak třeba na pracovním úřadě můžeme najít nabídku, že tam a tam jsou volná místa v tom a v tom veřejném domě a žena, která tu nabídku nepřijme, tak třeba může přijít o dávky. Prostě vede to k absurdním situacím a říkám, je to i ten dopad vlastně jakou zprávu dáme našim nedospělým dětem, jak se k tomu postavíme, jestliže řekneme, že toto je standardní chování. Čili já bych viděl naopak tu cestu tím, že prostě omezíme podnikání v této oblasti, zamezíme zneužívání těch žen, protože k tomu dochází.

moderátor
Ale jak? Jakým způsobem?

Josef JANEČEK, poslanec /KDU-ČSL/
Tak přeci tady dochází a už tady byl řečen například ten paragraf útok proti ohrožování mravnosti dětí. Jestliže se to tam provozuje v těch obcích, tak policie má možnost tam zakročit, může tam prostě dát zákaz zastavení a každého, kdo tam zastaví, tak pokutovat. Jestliže se to opakuje, tak ty pokuty dneska už jsou tak vysoké, že si to každý rozmyslí. Ale jde o to, jestli tam už nevzniklo kromě tohohle samého takový ten propojený gang, kdy vlastně nepoznáte, kdo je na straně zákona a kdo je proti.

moderátor
Pane Langere, vidíte vy něco dobrého na tom vládním záměru zákona?

Ivan LANGER, poslanec, stínový ministr vnitra /ODS/
Tak já jsem jasně řekl, že nejsem příznivcem přijímání speciálního zákona, nejsem příznivcem toho, aby prostituce byla stavěna do roviny živnosti, nicméně při nejmenším alespoň něco pozitivního nemohu nevidět, a to je otevření té diskuse na toto téma, nebo vím z rozhovoru se zástupci místních nebo krajských samospráv, že ten problém je vnímám jako velmi intenzivní. A pokud by výsledkem debaty nad tímto zákonem byly třeba jen ti dílčí novelizace, které rozšiřují a zlepšují možnost zásahu policie a současně následovný tlak na policisty, aby svoji práci vykonávali podstatně lépe než dosud, pak si myslím, že je to prospěšné.

moderátor
Pánové, ještě prosím velmi stručně na závěr. Nejprve, pane Janečku, vylučujete, že by lidovečtí poslanci legalizaci prostituce, by třeba v nějaké pozměněné podobně, v parlamentu podpořili?

Josef JANEČEK, poslanec /KDU-ČSL/
Vylučuji tu formu tak, jak nám byla sdělena.

moderátor
Pane Langere, jak se postaví ODS k vládnímu záměru zákona?

Ivan LANGER, poslanec, stínový ministr vnitra /ODS/
Já myslím, že negativně k tomu ..., k té předložené normě, nicméně určitě jsme připraveni velmi seriózně diskutovat jakými způsoby jinými je možné tento problém postihnout.

moderátor
Děkuji vám. Ivan Langer, poslanec a stínový ministr vnitra ODS, ve studiu byl Josef Janeček, poslanec KDU-ČSL. A ještě jednou děkuji za rozhovor.

moderátor
- Jan BUMBA, moderátor
- Václav SOCHOR, moderátor

Rozhlasová stanice BBC, 29. dubna 2004